Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
174989

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG ỦY XÃ TRƯỜNG XUÂN VỀ MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023

Ngày 13/03/2023 14:51:27

 

NGHỊ QUYẾT.

CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ TRƯỜNG XUÂN

Về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

.

 

Ngày 07/01/2023, Ban chấp hành Đảng bộ xã Trường Xuân khoá XXI, đã tổ chức hội nghị thảo luận các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2023 của địa phương và đã thống nhất quyết nghị:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG.

Trong năm 2022 Đảng bộ, chính quyền, MTTQ các tổ chức đoàn thể và nhân dân xã Trường Xuân thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh có nhiều tác động bất lợi của biến đổi khí hậu, dịch bệnh, biến động của giá cả thị trường, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sâu sát, của các cấp ủy Đảng – Chính quyền nên tình hình kinh tế -xã hội vẫn phát triển khá; thu ngân sách đáp ứng đủ nguồn chi thường xuyên ngay từ đầu năm; các hoạt động văn hóa-xã hội, thông tin tuyên truyền diễn ra sôi nổi, sâu rộng; các chế độ, chính sách được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; địa phương đã hoàn thành 29/29 chỉ tiêu, đạt 100% kế hoạch năm 2022, trong đó có 7/29 chỉ tiêu vượt kế hoạch; tình hình an ninh chính trị, trật tự ATXH cơ bản được giữ vững, địa phương tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả cao; Đảng bộ được xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Ban Thường vụ huyện uỷ khen thưởng và đang đề nghị Ban Thường vụ tỉnh uỷ tặng bằng khen

Bên cạnh những kết quả đã đạt đư­ợc, trong năm vẫn còn những tồn tại hạn chế đó là: Một số chỉ tiêu tuy đạt kế hoạch, song chất lượng, tính bền vững chưa cao; Phương thức, hiệu quả, chất lượng hoạt động của HTX dịch vụ nông nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn; Tình hình An ninh nông thôn vẫn còn tiềm ẩn nhân tố gây phức tạp; Hoạt động của các đoàn thể  chưa có tính đột phá và đổi mới. Công tác quản lý đảng viên ở một số chi bộ còn hạn chế, số đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ còn vắng nhiều. Số đảng viên vi phạm kỷ luật tăng so với năm 2021

Thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023 địa phương có những thuận lợi cơ bản đó là: Nền kinh tế trong nước tiếp tục phục hồi và phát triển sau đại dịch Covid-19, chính trị xã hội ổn định, các chương trình đầu tư của Nhà nước trên địa bàn sẽ tác động tích cực đến quá trình phát triển của địa phương, giao thông đi lại thuận tiện, tưới tiêu chủ động. Tiềm năng đất đai, nguồn lao động dồi dào, sức đóng góp được tập trung, đó là động lực để phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Tuy nhiên dự báo năm 2023 cũng sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức như: Sự biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lụt, dịch bệnh, biến động của giá cả thị trường, nguồn thu - chi ngân sách địa phương chưa đáp ứng cho các hoạt động; sản xuất hàng hóa, sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường còn hạn chế. Địa bàn rộng, nhiều vùng đất sâu trũng thường bị ngập úng nên sẽ ảnh hưởng đến sự việc triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị tại địa phương đòi hỏi toàn thể cán bộ, đảng viên, các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp và toàn thể nhân dân phải thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

II. MỤC TIÊU:

1.Mục tiêu chung:

Trọng tâm là thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng  - an ninh; tiếp tục đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế, tạo sự chuyển biến tích cực, hiệu quả, vững chắc. Phát huy nội lực, tranh thủ có hiệu quả các nguồn lực bên ngoài, đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế xã hội, phát huy tối đa nguồn lực con người, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục; các hoạt động văn hoá - thể thao theo hướng xã hội hoá, kết hợp chặt chẽ việc phát triển kinh tế - xã hội với nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân; giữ vững, ổn định chính trị,  quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, trong thực thi công vụ.  

 2.Các chỉ tiêu cụ thể:

1-         Giá trị sản xuất nông, lâm, nghiệp và thủy sản đạt trên 170,5 tỷ đồng;

2-         Sản lượng lương thực có hạt đạt trên 9.850 tấn;

3-         Diện tích tích tụ, tập trung đạt trên 09 ha

4-         Phát triển tổng đàn gia súc, gia cầm trên 205.000 con;

5-         Số lượng doanh nghiệp thành lập mới từ 9 doanh nghiệp trở lên;

6-         Thu ngân sách vượt 8% trở lên so với kế hoạch huyện giao;  

7-         Thu nhập bình quân đầu người đạt từ 58 triệu đồng/người/năm;

8-         Duy trì các tiêu chí thôn NTM, xã NTM

9-         Tỷ lệ nhà ở đạt tiêu chí chuẩn, đạt trên 92%;

10-     Tốc độ tăng dân số bình quân hàng năm dưới 0,5 %

11-     Tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên 96%; Số người tham gia BHXH tự

nguyện đạt trên 42 người;

12-     Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng: Thể cân nặng/tuổi dưới 10,5%; Thể

thấp còi/tuổi dưới 17,9%;

13-     Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa đạt trên 91%;

14-     Khu dân cư được công nhận đạt chuẩn văn hóa = 13;

15-     Cơ quan được công nhận văn hóa  = 01;

16-     Giảm hộ nghèo từ 06 hộ trở lên

17-     Tỷ lệ lao động nông nghiệp, dưới 27%;  Lao động qua đào tạo, trên 81%;

18-     Số lao động được tạo việc làm mới từ 160 trở lên; Số lao động đi xuất khẩu, trên 14;   

19-     Tỷ lệ Gia đình kiểu mẫu đạt 3%; công dân kiểu mẫu đạt 5%;

20-     Số hồ sơ giải quyết trực tuyến: Mức độ 3 trên 60%, mức độ 4 trên 60%;

21-     Giải phóng mặt bằng cấp QSDĐ 0,48 ha;

22-     Tỷ lệ dân số được sử dụng nước hợp vệ sinh = 100%; nước sạch trên 95%;

23-     Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải, trên 98,3%;

24-     Duy trì xã đạt tiêu chí chuẩn về ATTP;

25-     Số thôn đạt tiêu chuẩn về ANTT đạt 13 thôn trở lên; xã đạt chuẩn về An ninh trật tự;

26-     Hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương năm 2023.

27-     Tổ chức kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống Đảng bộ xã

28-     Phấn đấu kết nạp 18 Đảng viên mới trở lên

29-     Có 100% chi bộ hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Trong đó, số chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên, không có chi bộ yếu kém; Có trên 80 % đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ phấn đấu hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ.

III. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

   1. Đẩy mạnh công tác phát triển kinh tế, hoàn thành các mục tiêu đã đề ra:

      - Tiếp tục thực hiện tích tụ, tập trung đất đai tổng diện tích theo kế hoạch đầu năm đã duyệt; kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch tiêm phòng  năm 2023. Phát huy vai trò của các HTX dịch vụ trong khâu cung ứng, bao tiêu sản phẩm nông nghiệp; liên doanh, liên kết chuyển giao khoa học kỹ thuật. Thúc đẩy phát triển ngành nghề, dịch vụ thương mại dọc các tuyến đường 506b, 506c và các tuyến đường mới mở qua địa bàn.

- Tạo nguồn  đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tranh thủ vốn hỗ trợ từ các chương trình, dự án kết hợp với việc vận động đóng góp tự nguyện của nhân dân, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp và các nguồn thu hợp pháp khác để tập trung đầu tư vào xây dựng các công trình tại địa phương. Vận động nhân dân tích cực đầu tư chỉnh trang nhà ở, cải tạo vườn tạp theo hướng vườn mẫu, xây dựng NTM nâng cao, tiến tới NTM kiểu mẫu.

Tổ chức đấu giá các MBQH đã nằm trong kế hoạch; xây dựng kế hoạch sử dụng đất 2023 và triển khai thực hiện có hiệu quả. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản và công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn có hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

 Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Quyết định 1988/2017/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa Ban hành quy định về vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thanh Hóa. Chỉ thị số 02-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn.

- Khai thác triệt để, hiệu quả các nguồn thu tại địa phương, nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài, kết hợp huy động nguồn nhân dân đóng góp theo Pháp lệnh dân chủ, phấn đấu thu Ngân sách xã năm 2023 đạt 13 tỷ 655 triẹu đồng (Trong đó thu từ cấp QSDĐ = 11,8 tỷ; thu khác đạt 1,855 tỷ đồng).

Phối hợp chặt chẽ với các Ngân hàng nông nghiệp; Ngân hàng chính sách xã hội tạo điều kiện thuận lợi cho các Công ty,  Doanh nghiệp và các cá nhân, hộ gia đình vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

            2. Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa - xã hội, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội:

a) Lĩnh vực văn hóa thông tin – thể dục thể thao:

Huy động các nguồn lực để đầu tư chỉnh trang các nhà văn hóa, khu thể thao thôn gắn với chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu; phát triển các câu lạc bộ tại địa phương.  Đẩy mạnh việc thực hiện phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; tăng cường chỉ đạo và thực hiện  nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, kết hợp phòng dịch; tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Tiếp tục quan tâm phát triển phong trào thể dục thể thao, phát hiện, bồi dưỡng các hạt nhân năng khiếu thể dục thể thao. Tăng cường kiểm tra, quản lý các hoạt động dịch vụ văn hóa, như: dịch vụ Karaoke, các trò chơi điện tử…vv.

Bộ phận văn hóa thông tin xã chủ trì phối hợp với Ban tuyên giáo, MTTQ, các đoàn thể trong xã tăng cường tuyên truyền và làm tốt công tác chuẩn bị kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống Đảng bộ xã (20/6/1938 – 20/6/2023)

Quản lý và duy trì hoạt động của cổng thông tin điện tử xã Trường Xuân,  nhằm cập nhật các thông tin kinh tế - xã hội, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của dịa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

b) Lĩnh vực giáo dục- y tế  :

- Huy động tối đa số học sinh trong độ tuổi đi học đến trường, tiếp tục định hướng  học sinh tốt nghiệp THPT  theo học  đại học, cao đẳng và học nghề theo khả năng. Quan tâm đến công tác dạy và học tại các trường, tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; bảo đảm việc nuôi, ăn của học sinh bán trú ở cấp học Mầm non. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục nhằm tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các trường. Nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, tập trung vào việc chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân.   

- Đẩy mạnh công tác y tế dự phòng, tăng cường công tác giám sát dịch bệnh, không để dịch, bệnh xảy ra, triển khai đầy đủ và kịp thời các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Duy trì các biện pháp để giữ vững xã đạt 10 tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2.  Thường xuyên tuyên truyền, vận động tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác dân số - Kế hoạch hóa gia đình và trẻ em. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản, công tác chăm sóc, bảo vệ các bà mẹ và trẻ em, phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi. Nâng cao chất lượng dân số, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên.

c) Công tác chính sách xã hội.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với các hộ chính sách, hộ nghèo, hộ gặp khó khăn và đối tượng BTXH. Triển khai thực hiện tốt pháp luật về người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách, gia đình Thương binh – liệt sỹ. Theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng đảm bảo đúng, đủ và kịp thời từ đó góp phần ổn định xã hội.   Thực hiện tốt công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, từ đó đề xuất các chế độ chính sách cho các đối tượng được kịp thời.

d. Lĩnh vực Tư pháp – Tiếp dân – Cải cách hành chính.

 Tiếp tục triển khai và thực hiện tốt quy chế dân chủ; hướng dẫn việc tổ chức và hoạt động công tác hòa giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật.  Phối hợp với các ngành, đoàn thể có liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện hương ước, quy ước của thôn phù hợp với quy định của pháp luật. Thường xuyên thực hiện tốt nội quy, quy chế, lịch tiếp công dân;  Duy trì và bảo đảm hoạt động tiếp dân, tiếp nhận, phân loại và chuyển các đơn thư của công dân đến các bộ phận giải quyết theo chức năng. không để đơn thư vượt cấp, vượt tuyến. 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao nâng lực thực hiện nhiệm vụ trong giao dịch hành chính theo cơ chế “một cửa”; một cửa liên thông; dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, chứng thực điện tử. Bảo đảm quy trình quản lý, rà soát, thẩm định trước khi phát hành, tiếp nhận văn bản đi, đến kịp thời. Tiếp tục triển khai và thực hiện Chỉ thị số 12 và số 15 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện Chính phủ điện tử; quản lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường mạng, ký số văn bản.

Thực hiện công tác điều tra thống kế định kỳ và đột xuất, chính xác, kịp thời phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra.

             3. Về Quốc phòng - An ninh

 Xây dựng triển khai các kế hoạch, phương án về công tác quốc phòng và quân sự địa phương; xây dựng cơ sở vững mạnh an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu, tích cực giáo dục ý thức quốc phòng toàn dân; xây dựng lực lượng dân quân, lực lượng dự bị động viên, đủ quân số, đảm bảo chất lượng, sẵn sàng nhận và hoàn thành các nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Thường xuyên làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và người dân về âm mưu diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ an ninh trật tự  thôn,  các Tổ an ninh xã hội, Tổ liên gia,  làm nòng cốt trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTT. Tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT, kiểm tra và xử lý các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, phối hợp quản lý xe ôtô quá khổ, quá tải, hết niên hạn sử dụng vv...

Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ theo đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

4. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

-  Công tác xây dựng Đảng.

            + Tổ chức quán triệt thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt và thực hiện có hiệu quả các quy định của Trung ương và của Tỉnh về công tác quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức như Quy định số 37- QĐ/TW; Nghị quyết Trung ương 4( khoá XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay; Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hoá trong nội bộ”. Tiếp tục xây dựng những việc làm cụ thể, thiết thực làm theo Bác để thực hiện tốt Chỉ thị số 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 04 - CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Chỉ thị số 01- CT/HU ngày 05/10/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Nâng cao vai trò tinh thần trách nhiệm, tính chủ động linh hoạt, đặc biệt là tính cương quyết, nghiêm túc của người đứng đầu Cấp ủy, Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, chi bộ, đơn vị hành chính.

+ Tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ hoạt động của các chi bộ theo kế hoạch kiểm tra, giám sát trong năm.

+ Thực hiện nghiêm công tác quản lý, rèn luyện đảng viên. Các chi ủy chi bộ tổ chức gặp gỡ các đảng viên xin vắng xa lâu năm, các đảng viên ít tham gia sinh hoạt chi bộ để nắm bắt tư tưởng và yêu cầu chấp hành nghiêm quy định về công tác sinh hoạt đảng và giữ mối liên hệ giữa đảng viên với chi bộ đảng trong thời gian được phép vắng xa. Kiên quyết đưa ra khỏi đảng đối với những đảng viên xem nhẹ tổ chức hoặc không còn  thiết tha trong sinh hoạt Đảng

+ Tăng cường chí đạo các chi bộ tạo nguồn bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, phấn đấu hoàn thành chí tiêu kết nạp đảng trong năm 2023. Tổ chức tốt việc trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên tại các hội nghị Đảng bộ, làm tốt công tác thăm hỏi, phúng viếng, tổ chức tang lễ cho Đảng viên theo qui định.

- Về công tác của Chính quyền:

+ Nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát của HĐND, chuẩn bị tốt các nội dung trong tiếp xúc cử tri và trong tổ chức các kỳ họp.

+ Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính nhà nước theo cơ chế " Một cửa", “một của liên thông”, nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền.

+ Tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ về kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng của năm 2023 và những năm tiếp theo, tập trung cho công tác phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phương án sản xuất mùa vụ của địa phương.

-  Về công tác MTTQ, các tổ chức đoàn thể:

+ MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường thu hút tập hợp đoàn viên, hội viên, kiện toàn đội ngũ các bộ hội, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tuyên truyền đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh" tạo sự chuyển biến rõ nét trong các hoạt động của MTTQ và các đoàn thể.

+ Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc nâng cao chất lượng hoạt động của làng, cơ quan văn hoá và thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội, việc cưới, việc tang.

+ Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, hăng hái tham gia áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào lao động sản xuất và chăn nuôi để tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập góp phần giảm nghèo, nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu.
             - Phấn đấu xây dựng Đảng bộ hoàn thành suất xắc nhiệm vụ năm 2023./.

 

 Nguồn Nguyễn Quang Lĩnh: ĐUV,  Phó CNKTĐU, Công chức VP - TK

 

 

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG ỦY XÃ TRƯỜNG XUÂN VỀ MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023

Đăng lúc: 13/03/2023 14:51:27 (GMT+7)

 

NGHỊ QUYẾT.

CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ TRƯỜNG XUÂN

Về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

.

 

Ngày 07/01/2023, Ban chấp hành Đảng bộ xã Trường Xuân khoá XXI, đã tổ chức hội nghị thảo luận các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2023 của địa phương và đã thống nhất quyết nghị:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG.

Trong năm 2022 Đảng bộ, chính quyền, MTTQ các tổ chức đoàn thể và nhân dân xã Trường Xuân thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh có nhiều tác động bất lợi của biến đổi khí hậu, dịch bệnh, biến động của giá cả thị trường, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sâu sát, của các cấp ủy Đảng – Chính quyền nên tình hình kinh tế -xã hội vẫn phát triển khá; thu ngân sách đáp ứng đủ nguồn chi thường xuyên ngay từ đầu năm; các hoạt động văn hóa-xã hội, thông tin tuyên truyền diễn ra sôi nổi, sâu rộng; các chế độ, chính sách được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; địa phương đã hoàn thành 29/29 chỉ tiêu, đạt 100% kế hoạch năm 2022, trong đó có 7/29 chỉ tiêu vượt kế hoạch; tình hình an ninh chính trị, trật tự ATXH cơ bản được giữ vững, địa phương tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả cao; Đảng bộ được xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Ban Thường vụ huyện uỷ khen thưởng và đang đề nghị Ban Thường vụ tỉnh uỷ tặng bằng khen

Bên cạnh những kết quả đã đạt đư­ợc, trong năm vẫn còn những tồn tại hạn chế đó là: Một số chỉ tiêu tuy đạt kế hoạch, song chất lượng, tính bền vững chưa cao; Phương thức, hiệu quả, chất lượng hoạt động của HTX dịch vụ nông nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn; Tình hình An ninh nông thôn vẫn còn tiềm ẩn nhân tố gây phức tạp; Hoạt động của các đoàn thể  chưa có tính đột phá và đổi mới. Công tác quản lý đảng viên ở một số chi bộ còn hạn chế, số đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ còn vắng nhiều. Số đảng viên vi phạm kỷ luật tăng so với năm 2021

Thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023 địa phương có những thuận lợi cơ bản đó là: Nền kinh tế trong nước tiếp tục phục hồi và phát triển sau đại dịch Covid-19, chính trị xã hội ổn định, các chương trình đầu tư của Nhà nước trên địa bàn sẽ tác động tích cực đến quá trình phát triển của địa phương, giao thông đi lại thuận tiện, tưới tiêu chủ động. Tiềm năng đất đai, nguồn lao động dồi dào, sức đóng góp được tập trung, đó là động lực để phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Tuy nhiên dự báo năm 2023 cũng sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức như: Sự biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lụt, dịch bệnh, biến động của giá cả thị trường, nguồn thu - chi ngân sách địa phương chưa đáp ứng cho các hoạt động; sản xuất hàng hóa, sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường còn hạn chế. Địa bàn rộng, nhiều vùng đất sâu trũng thường bị ngập úng nên sẽ ảnh hưởng đến sự việc triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị tại địa phương đòi hỏi toàn thể cán bộ, đảng viên, các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp và toàn thể nhân dân phải thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

II. MỤC TIÊU:

1.Mục tiêu chung:

Trọng tâm là thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng  - an ninh; tiếp tục đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế, tạo sự chuyển biến tích cực, hiệu quả, vững chắc. Phát huy nội lực, tranh thủ có hiệu quả các nguồn lực bên ngoài, đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế xã hội, phát huy tối đa nguồn lực con người, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục; các hoạt động văn hoá - thể thao theo hướng xã hội hoá, kết hợp chặt chẽ việc phát triển kinh tế - xã hội với nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân; giữ vững, ổn định chính trị,  quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, trong thực thi công vụ.  

 2.Các chỉ tiêu cụ thể:

1-         Giá trị sản xuất nông, lâm, nghiệp và thủy sản đạt trên 170,5 tỷ đồng;

2-         Sản lượng lương thực có hạt đạt trên 9.850 tấn;

3-         Diện tích tích tụ, tập trung đạt trên 09 ha

4-         Phát triển tổng đàn gia súc, gia cầm trên 205.000 con;

5-         Số lượng doanh nghiệp thành lập mới từ 9 doanh nghiệp trở lên;

6-         Thu ngân sách vượt 8% trở lên so với kế hoạch huyện giao;  

7-         Thu nhập bình quân đầu người đạt từ 58 triệu đồng/người/năm;

8-         Duy trì các tiêu chí thôn NTM, xã NTM

9-         Tỷ lệ nhà ở đạt tiêu chí chuẩn, đạt trên 92%;

10-     Tốc độ tăng dân số bình quân hàng năm dưới 0,5 %

11-     Tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên 96%; Số người tham gia BHXH tự

nguyện đạt trên 42 người;

12-     Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng: Thể cân nặng/tuổi dưới 10,5%; Thể

thấp còi/tuổi dưới 17,9%;

13-     Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa đạt trên 91%;

14-     Khu dân cư được công nhận đạt chuẩn văn hóa = 13;

15-     Cơ quan được công nhận văn hóa  = 01;

16-     Giảm hộ nghèo từ 06 hộ trở lên

17-     Tỷ lệ lao động nông nghiệp, dưới 27%;  Lao động qua đào tạo, trên 81%;

18-     Số lao động được tạo việc làm mới từ 160 trở lên; Số lao động đi xuất khẩu, trên 14;   

19-     Tỷ lệ Gia đình kiểu mẫu đạt 3%; công dân kiểu mẫu đạt 5%;

20-     Số hồ sơ giải quyết trực tuyến: Mức độ 3 trên 60%, mức độ 4 trên 60%;

21-     Giải phóng mặt bằng cấp QSDĐ 0,48 ha;

22-     Tỷ lệ dân số được sử dụng nước hợp vệ sinh = 100%; nước sạch trên 95%;

23-     Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải, trên 98,3%;

24-     Duy trì xã đạt tiêu chí chuẩn về ATTP;

25-     Số thôn đạt tiêu chuẩn về ANTT đạt 13 thôn trở lên; xã đạt chuẩn về An ninh trật tự;

26-     Hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương năm 2023.

27-     Tổ chức kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống Đảng bộ xã

28-     Phấn đấu kết nạp 18 Đảng viên mới trở lên

29-     Có 100% chi bộ hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Trong đó, số chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên, không có chi bộ yếu kém; Có trên 80 % đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ phấn đấu hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ.

III. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

   1. Đẩy mạnh công tác phát triển kinh tế, hoàn thành các mục tiêu đã đề ra:

      - Tiếp tục thực hiện tích tụ, tập trung đất đai tổng diện tích theo kế hoạch đầu năm đã duyệt; kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch tiêm phòng  năm 2023. Phát huy vai trò của các HTX dịch vụ trong khâu cung ứng, bao tiêu sản phẩm nông nghiệp; liên doanh, liên kết chuyển giao khoa học kỹ thuật. Thúc đẩy phát triển ngành nghề, dịch vụ thương mại dọc các tuyến đường 506b, 506c và các tuyến đường mới mở qua địa bàn.

- Tạo nguồn  đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tranh thủ vốn hỗ trợ từ các chương trình, dự án kết hợp với việc vận động đóng góp tự nguyện của nhân dân, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp và các nguồn thu hợp pháp khác để tập trung đầu tư vào xây dựng các công trình tại địa phương. Vận động nhân dân tích cực đầu tư chỉnh trang nhà ở, cải tạo vườn tạp theo hướng vườn mẫu, xây dựng NTM nâng cao, tiến tới NTM kiểu mẫu.

Tổ chức đấu giá các MBQH đã nằm trong kế hoạch; xây dựng kế hoạch sử dụng đất 2023 và triển khai thực hiện có hiệu quả. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản và công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn có hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

 Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Quyết định 1988/2017/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa Ban hành quy định về vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thanh Hóa. Chỉ thị số 02-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn.

- Khai thác triệt để, hiệu quả các nguồn thu tại địa phương, nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài, kết hợp huy động nguồn nhân dân đóng góp theo Pháp lệnh dân chủ, phấn đấu thu Ngân sách xã năm 2023 đạt 13 tỷ 655 triẹu đồng (Trong đó thu từ cấp QSDĐ = 11,8 tỷ; thu khác đạt 1,855 tỷ đồng).

Phối hợp chặt chẽ với các Ngân hàng nông nghiệp; Ngân hàng chính sách xã hội tạo điều kiện thuận lợi cho các Công ty,  Doanh nghiệp và các cá nhân, hộ gia đình vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

            2. Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa - xã hội, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội:

a) Lĩnh vực văn hóa thông tin – thể dục thể thao:

Huy động các nguồn lực để đầu tư chỉnh trang các nhà văn hóa, khu thể thao thôn gắn với chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu; phát triển các câu lạc bộ tại địa phương.  Đẩy mạnh việc thực hiện phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; tăng cường chỉ đạo và thực hiện  nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, kết hợp phòng dịch; tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Tiếp tục quan tâm phát triển phong trào thể dục thể thao, phát hiện, bồi dưỡng các hạt nhân năng khiếu thể dục thể thao. Tăng cường kiểm tra, quản lý các hoạt động dịch vụ văn hóa, như: dịch vụ Karaoke, các trò chơi điện tử…vv.

Bộ phận văn hóa thông tin xã chủ trì phối hợp với Ban tuyên giáo, MTTQ, các đoàn thể trong xã tăng cường tuyên truyền và làm tốt công tác chuẩn bị kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống Đảng bộ xã (20/6/1938 – 20/6/2023)

Quản lý và duy trì hoạt động của cổng thông tin điện tử xã Trường Xuân,  nhằm cập nhật các thông tin kinh tế - xã hội, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của dịa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

b) Lĩnh vực giáo dục- y tế  :

- Huy động tối đa số học sinh trong độ tuổi đi học đến trường, tiếp tục định hướng  học sinh tốt nghiệp THPT  theo học  đại học, cao đẳng và học nghề theo khả năng. Quan tâm đến công tác dạy và học tại các trường, tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; bảo đảm việc nuôi, ăn của học sinh bán trú ở cấp học Mầm non. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục nhằm tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các trường. Nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, tập trung vào việc chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân.   

- Đẩy mạnh công tác y tế dự phòng, tăng cường công tác giám sát dịch bệnh, không để dịch, bệnh xảy ra, triển khai đầy đủ và kịp thời các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Duy trì các biện pháp để giữ vững xã đạt 10 tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2.  Thường xuyên tuyên truyền, vận động tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác dân số - Kế hoạch hóa gia đình và trẻ em. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản, công tác chăm sóc, bảo vệ các bà mẹ và trẻ em, phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi. Nâng cao chất lượng dân số, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên.

c) Công tác chính sách xã hội.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với các hộ chính sách, hộ nghèo, hộ gặp khó khăn và đối tượng BTXH. Triển khai thực hiện tốt pháp luật về người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách, gia đình Thương binh – liệt sỹ. Theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng đảm bảo đúng, đủ và kịp thời từ đó góp phần ổn định xã hội.   Thực hiện tốt công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, từ đó đề xuất các chế độ chính sách cho các đối tượng được kịp thời.

d. Lĩnh vực Tư pháp – Tiếp dân – Cải cách hành chính.

 Tiếp tục triển khai và thực hiện tốt quy chế dân chủ; hướng dẫn việc tổ chức và hoạt động công tác hòa giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật.  Phối hợp với các ngành, đoàn thể có liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện hương ước, quy ước của thôn phù hợp với quy định của pháp luật. Thường xuyên thực hiện tốt nội quy, quy chế, lịch tiếp công dân;  Duy trì và bảo đảm hoạt động tiếp dân, tiếp nhận, phân loại và chuyển các đơn thư của công dân đến các bộ phận giải quyết theo chức năng. không để đơn thư vượt cấp, vượt tuyến. 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao nâng lực thực hiện nhiệm vụ trong giao dịch hành chính theo cơ chế “một cửa”; một cửa liên thông; dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, chứng thực điện tử. Bảo đảm quy trình quản lý, rà soát, thẩm định trước khi phát hành, tiếp nhận văn bản đi, đến kịp thời. Tiếp tục triển khai và thực hiện Chỉ thị số 12 và số 15 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện Chính phủ điện tử; quản lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường mạng, ký số văn bản.

Thực hiện công tác điều tra thống kế định kỳ và đột xuất, chính xác, kịp thời phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra.

             3. Về Quốc phòng - An ninh

 Xây dựng triển khai các kế hoạch, phương án về công tác quốc phòng và quân sự địa phương; xây dựng cơ sở vững mạnh an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu, tích cực giáo dục ý thức quốc phòng toàn dân; xây dựng lực lượng dân quân, lực lượng dự bị động viên, đủ quân số, đảm bảo chất lượng, sẵn sàng nhận và hoàn thành các nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Thường xuyên làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và người dân về âm mưu diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ an ninh trật tự  thôn,  các Tổ an ninh xã hội, Tổ liên gia,  làm nòng cốt trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTT. Tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT, kiểm tra và xử lý các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, phối hợp quản lý xe ôtô quá khổ, quá tải, hết niên hạn sử dụng vv...

Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ theo đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

4. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

-  Công tác xây dựng Đảng.

            + Tổ chức quán triệt thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt và thực hiện có hiệu quả các quy định của Trung ương và của Tỉnh về công tác quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức như Quy định số 37- QĐ/TW; Nghị quyết Trung ương 4( khoá XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay; Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hoá trong nội bộ”. Tiếp tục xây dựng những việc làm cụ thể, thiết thực làm theo Bác để thực hiện tốt Chỉ thị số 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 04 - CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Chỉ thị số 01- CT/HU ngày 05/10/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Nâng cao vai trò tinh thần trách nhiệm, tính chủ động linh hoạt, đặc biệt là tính cương quyết, nghiêm túc của người đứng đầu Cấp ủy, Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, chi bộ, đơn vị hành chính.

+ Tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ hoạt động của các chi bộ theo kế hoạch kiểm tra, giám sát trong năm.

+ Thực hiện nghiêm công tác quản lý, rèn luyện đảng viên. Các chi ủy chi bộ tổ chức gặp gỡ các đảng viên xin vắng xa lâu năm, các đảng viên ít tham gia sinh hoạt chi bộ để nắm bắt tư tưởng và yêu cầu chấp hành nghiêm quy định về công tác sinh hoạt đảng và giữ mối liên hệ giữa đảng viên với chi bộ đảng trong thời gian được phép vắng xa. Kiên quyết đưa ra khỏi đảng đối với những đảng viên xem nhẹ tổ chức hoặc không còn  thiết tha trong sinh hoạt Đảng

+ Tăng cường chí đạo các chi bộ tạo nguồn bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, phấn đấu hoàn thành chí tiêu kết nạp đảng trong năm 2023. Tổ chức tốt việc trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên tại các hội nghị Đảng bộ, làm tốt công tác thăm hỏi, phúng viếng, tổ chức tang lễ cho Đảng viên theo qui định.

- Về công tác của Chính quyền:

+ Nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát của HĐND, chuẩn bị tốt các nội dung trong tiếp xúc cử tri và trong tổ chức các kỳ họp.

+ Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính nhà nước theo cơ chế " Một cửa", “một của liên thông”, nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền.

+ Tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ về kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng của năm 2023 và những năm tiếp theo, tập trung cho công tác phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phương án sản xuất mùa vụ của địa phương.

-  Về công tác MTTQ, các tổ chức đoàn thể:

+ MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường thu hút tập hợp đoàn viên, hội viên, kiện toàn đội ngũ các bộ hội, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tuyên truyền đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh" tạo sự chuyển biến rõ nét trong các hoạt động của MTTQ và các đoàn thể.

+ Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc nâng cao chất lượng hoạt động của làng, cơ quan văn hoá và thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội, việc cưới, việc tang.

+ Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, hăng hái tham gia áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào lao động sản xuất và chăn nuôi để tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập góp phần giảm nghèo, nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu.
             - Phấn đấu xây dựng Đảng bộ hoàn thành suất xắc nhiệm vụ năm 2023./.

 

 Nguồn Nguyễn Quang Lĩnh: ĐUV,  Phó CNKTĐU, Công chức VP - TK

 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: Phú Hậu 1, Xã Trường Xuân, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0374408758
Email: truongxuan.thoxuan@thanhhoa.gov.vn