Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
174989
 Trường Xuân thực hiện tích tụ, tập trung ruộng đất, phát triển nông nghiệp tập trung quy mô lớn ứng dụng công nghệ cao

 

 Cùng với 24 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Trường Xuân nhiệm kỳ 2020 – 2025, xác định ba chương trình trọng tâm lớn là: Đẩy mạnh tích tụ, tập trung ruộng đất, phát triển nông nghiệp tập trung quy mô lớn ứng dụng công nghệ cao; Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng, gắn với phát triển dịch vụ thương mại và chương trình Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.
IMG_20210114_144710_131.jpg
Đồng chí Nguyễn Quang Hà Chủ tịch UBND xã khai mạc hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021, chương trình tích tụ đất đai.

 Để sớm đưa Nghị quyết vào đời sống, cấp uỷ đảng, chính quyền xã Trường Xuân xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ hằng quý, hằng năm và cả nhiệm kỳ, quy hoạch các vùng, vị trí cụ thể, đảng ủy, UBND xã phân công một đồng chí Phó chủ tịch UBND xã phụ trách lĩnh vực phát triển nông nghiệp, chịu trách nhiệm chính trong công tác tham mưu, tập trung công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đã đề ra, trong đó đặc biệt quan tâm chương trình tích tụ, tập trung ruộng đất, phát triển nông nghiệp tập trung quy mô lớn ứng dụng công nghệ cao.
IMG_20210114_155102_895.jpg
Đồng chí Trịnh Bá Hậu Bí thư đảng ủy xã; Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 gắn với thực hiện chương trình tích tụ đất đai.
 

      Nhằm đổi mới, tổ chức lại sản xuất trong nông nghiệp tạo chuyển biến căn bản về quy mô, năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông, lâm, thủy sản tại địa phương, chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp” theo hướng nâng cao giá trị hàng hóa và phát triển bền vững. Với mục tiêu hình thành được nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa, áp dụng công nghệ cao; xây dựng được một số thương hiệu sản phẩm có lợi thế của xã. Tập trung chuyển dịch, đầu tư sản xuất, chăn nuôi các cây, con năng xuất, chất lượng,hiệu quả cao; quy hoạch vùng sản xuất tập trung, duy trì diện tích nuôi trồng thủy sản hiện có, tiếp tục chuyển đổi diện tích sâu trũng sang mô hình cá vịt, gia súc, gia cầm các loại, cây ăn quả có múi, gieo trồng lúa chất lượng cao, xây dựng sản phẩm gạo cao sản đạt tiêu chuẩn 3 sao ở thôn Cao Phú, mở rộng chăn nuôi: bò, lợn, vịt; về thủy sản: tôm, cá; về lâm nghiệp: trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao và một số cây dược liệu; Diện tích sản xuất cây vụ đông đạt trên 500 ha, trong đó có từ 300 ha trở lên trồng cây nông sản xuất khẩu, mở rộng cánh đồng chuyên màu và trồng hoa, xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn trong nhà lưới từ 1 đến 2 cánh đồng theo tiêu chuẩn VietGap từ đó nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, bảo đảm an ninh nông thôn, vận động nhân dân tích cực tham gia các Tổ hợp tác và HTXNN kiểu mới, có chính sách khuyến khích, hỗ trợ, động viên các hộ sản xuất, các doanh nghiệp đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ cao trên diện rộng để phát triển các sản phẩm nông nghiệp có lợi thế của địa phương. Trong trồng trọt, sản xuất và ứng dụng rộng rãi các giống cây trồng mới có năng suất cao, chất lượng tốt và khả năng chống chịu sâu bệnh, điều kiện thời tiết bất thuận. Trong chăn nuôi, ứng dụng công nghệ cao tạo giống chất lượng, nâng đàn lợn nái ngoại để đáp ứng nhu cầu con giống trên địa bàn. Khuyến khích các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tích tụ ruộng đất theo hình thức “tích tụ mềm” các hộ gia đình liên kết góp đất để phát triển trang trại, hợp tác xã, công ty cổ phần để phát triển sản xuất tập trung, bảo đảm đúng quy định của pháp luật để đầu tư phát triển các trang trại theo hướng sản xuất lớn, ứng dụng công nghệ cao, theo hướng liên kết theo chuỗi sản phẩm, phấn đấu đến năm 2025 tích tụ ruộng đất tập trung đạt trên 65 ha.
IMG_20210317_104428_769.jpg
                              Hình ảnh cải tạo lòng hồ Đồng Phốc tại Ngọc Quang
        Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt, đảm bảo công tác thú y, tổ chức ký cam kết đến hộ không sử dụng chất cấm trong sản xuất, chăn nuôi, tăng cường công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm.
      Với sự chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy đảng, chính quyền và phù hợp với thực tế tại địa phương, phát huy truyền thống sản xuất cây rau màu, với sự cần cù, chịu khó, năng động và sáng tạo của nhân dân; Tin tưởng rằng chương trình tích tụ, tập trung ruộng đất, phát triển nông nghiệp tập trung quy mô lớn ứng dụng công nghệ cao ở Trường Xuân sẽ đạt được nhiều kết quả, thương hiệu sản phẩm rau an toàn của địa phương sẽ phát triển bền vững và vươn xa.

 

                                                                                   Nguyễn Văn Thành VH - XH

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: Phú Hậu 1, Xã Trường Xuân, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0374408758
Email: truongxuan.thoxuan@thanhhoa.gov.vn