Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
174989

Xã Xuân Tân tổ chức hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh năm 2017

Ngày 08/01/2018 16:02:43

 XÃ XUÂN TÂN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG – AN NINH NĂM 2017

Nhằm đánh giá kết quả đã đạt được trong năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Ngày 02 tháng 01 năm 2018. UBND xã Xuân Tân đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng – An ninh năm 2017; Triển khai nhiệm vụ năm 2018; Tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực đảng ủy; HĐND; UBND; Chủ tịch MTTQ, trưởng các tổ chức đoàn thể các thành viên UBND. Bí thư các chi bộ; Thôn trưởng các thôn; Lực lượng công an xã; Cán bộ chiến sĩ lực lương dân quân, tổ trưởng các tổ an ninh xã hội; Đồng chí Nguyễn Quang Hà Phó bí thư đảng ủy - Chủ tịch UBND xã chủ tọa hội nghị

IMG20180102080354.jpg

Đồng chí Nguyễn Quang Hà Chủ tịch UBND xã phát biểu khai mạc hội nghị
Tại hội nghị các đại biểu đã nghe đại diện
Ban công an; Ban chỉ huy quân sự xã báo cáo đánh giá kết quả công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2017, triển khai các nhiệm vụ đảm bảo công tác an ninh chính trị, trật tự xã hội, công tác quân sự quốc phòng Năm 2018. Theo đó năm 2017 dưới sự lãnh chỉ đạo của Thường vụ đảng ủy; UBND xã và chỉ đạo, hướng dẫn của Ban chỉ huy quân sự huyện; Công an huyện Thọ Xuân. Ban chỉ huy quân sự xã, Ban công an xã Xuân Tân đã nổ lực phấn đấu làm tốt công tác tham mưu, phối hợp tuyên truyền vận động, hướng dẫn cán bộ và nhân dân trong xã duy trì đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội và công tác quân sự quốc phòng năm 2017

IMG20180102091747 (1).jpg

Đồng chí Lưu Thị Anh Đào HUV- Bí thư đảng ủy phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị
Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết số 14/NQ-ĐU ngày 06/02/2017 Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANCT - TTATXH năm 2017. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị về công tác QP – AN như kết luận số 86 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới; Chương trình hành động về thực hiện Chỉ thị 48 về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới"; Nghị quyết 09/CP về chương trình quốc gia PCTP; các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

IMG20180102081010.jpg

Đồng chí Nguyễn Doãn Du Trưởng công an xã thông qua các báo cáo và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo
UBND xã đã xây dựng Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 08/02/2017 về công tác đảm bảo ANTT, kế hoạch Quân sự Quốc phòng năm 2017; kế hoạch xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; kế hoạch đảm bảo ANTT tết Nguyên đán Đinh Dậu; kế hoạch lập lại TTATGT; kế hoạch bảo vệ khoáng sản; kế hoạch triển khai Đề án 1212 về phòng chống tội phạm giết người và tội phạm cố ý gây thương tích giai đoạn 2017 - 2020; kế hoạch phòng chống ma túy.

IMG20180102083203.jpg

Đồng chí Nguyễn Quang Lĩnh Chủ tịch MTTQ xã phát biểu ý kiến tại hội nghị
Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về nhiệm vụ QP-AN luôn được quan tâm, phối hợp tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nội dung, gắn việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ QP-AN với phát triển kinh tế, xã hội. Kiện toàn Hội đồng giáo dục QP – AN theo quy định, đủ số lượng. Đúng thành phần, chất lượng tốt. Tập trung chỉ đạo Công an, Quân sự xã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, các nhà trường và đài truyền thanh tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến quần chúng nhân dân về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước và các quy định của địa phương về kiến thức quốc phòng, Luật nghĩa vụ quân sự, luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh dự bị động viên, tuyên truyền các nội dung liên quan đến ANTT như Tuyên truyền phòng chống ma tuý, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, Luật giao thông đường bộ, xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tác hại của tệ nạn xã hội để nhân dân nắm được và chủ động phòng ngừa.

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã được Cấp uỷ, Chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức về xây dựng phong trào và được lồng ghép với các nội dung khác ở địa phương. Tập trung chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 10, Đề án 375 của chủ tịch UBND tỉnh về “Xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT”. Củng cố, kiện toàn và thúc đẩy hoạt động của  Ban chỉ đạo ANTT xã, các tổ bảo vệ ANTT thôn tổ ANXH.  Kết quả đảnh giá: BCĐ ANTT xã hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, 5/6 tổ ANTT đạt khá, 1/6 tổ đạt trung bình. Tổ ANXH có 22/27 tổ đạt khá, 5 tổ đạt trung bình.  Tổ chức ký cam kết không vi phạm các quy định về ANTT đến 06 thôn; 03 nhà trường; hơn 800 hộ nhân dân; gần 360 học sinh THCS và Tiểu học. Kết quả bình xét theo Thông tư 23 của Bộ Công an có: 6/6 khu dân cư; 2/3 nhà trường và xã Xuân Tân đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” năm 2017.

Ban chỉ huy Quân sự, Ban Công an đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc các kế hoạch công tác, phương án đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, an ninh nội bộ. Mở nhiều đợt tấn công trấn áp tội phạm, không để xảy ra trọng án, tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen. Duy trì nghiêm chế độ giao ban, nắm tình hình và tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền xử lý các tình huống phát sinh, không để bị động bất ngờ.

Lực lượng Công an xã đã chủ động xây dựng, triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các kế hoạch về PCTP và TNXH. Thường xuyên phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT, tinh thần phát giác tố giác tội phạm. Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ các đối tượng lầm lỗi theo mô hình tổ “3 trên 1”. Rà soát, phân loại và quản lý các loại đối tượng theo hướng dẫn của Công an cấp trên, gọi hỏi răn đe và ký cam kết không vi phạm pháp luật, đến nay các đối tượng đều có chuyển biến tích cực, không có biểu hiện tái phạm. Tổ chức tuần tra bảo đảm an toàn tài sản của nhà nước, tập thể và nhân dân, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, các mâu thuẩn trong nội bộ nhân dân, không để vụ việc phức tạp nghiêm trọng.

Tập trung xây dựng lực lượng Quân sự, Công an trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, chấp hành nghiêm túc chế độ kỷ luật, điều lệnh...nhằm đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Bồi dưỡng nâng cao năng lực trình độ công tác tham mưu và năng lực thực tiễn tham mưu cho Cấp uỷ, Chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QP- AN trên địa bàn xã. Phát động sâu rộng các phong trào thi đua, tạo khí thế thi đua sôi nỗi trong lực lượng.

Thực hiện nhiệm vụ QP - AN năm 2017 luôn được cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chủ động triển khai trên tất cả các mặt công tác. Nhận thức của cán bộ Đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ QP-AN được nâng lên. Thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân được củng cố, tăng cường. Lực lượng QS – CA đã làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong việc triển khai, tổ chức thực hiện được Đảng bộ và nhân dân tin tưởng. Những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chương trình xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, hoàn thành mục tiêu 6/6 thôn đạt nông thôn mới, xã đạt 19/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.IMG20180102090118.jpg

Đại diện lãnh đạo công an huyện Thọ Xuân phát biểu ý kiến tại hội nghị
Sau khi nghe báo cáo các đại biểu đã phát biểu ý kiến thống nhất như báo cáo tại hội nghị; Đồng thời nhất trí và quyết tâm thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2018. tại hội nghị UBND xã đã biểu dương khen thưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong lĩnh vực An ninh – Quốc phòng năm 2017

IMG20180102093131.jpg

Các đồng chí lãnh đạo xã tặng thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Quốc phòng - An ninh năm 2017

Kết luận hội nghị Đồng chí Nguyễn Quang Hà Phó bí thư đảng ủy – Chủ tịch UBND xã đã giao nhiệm vụ cho lực lượng Công an; Quân sự tiếp tục nổ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2018 cụ thể như sau:

IMG20180102080354.jpg

Đồng chí Nguyễn Quang Hà kết luận hội nghị và giao nhiệm vụ
1.
Tăng cường quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và nhà nước về thực hiện nhiệm vụ QP – AN. Tập trung là Nghị quyết số 28 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới”; Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị về công tác đảm bảo ANTT; Chỉ thị số 48 về công tác phòng chống tội phạm; Chỉ thị số 21 về phòng chống ma túy; Chỉ thị số 18 về đảm bảo trật tự ATGT; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phòng chống tội phạm giết người và tội phạm cố ý gây thương tích giai đoạn 2017 – 2020.

2. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp úy Đảng, điều hành của chính quyền và sự phối hợp của các ngành, các cấp, giữa lực lượng QS – CA đối với nhiệm vụ QP – AN. Phát huy tốt dân chủ cơ sở, lắng nghe ý kiến nhân dân, giải quyết kịp thời mâu thuẩn ngay từ khu dân cư. Thực hiện tốt công tác giáo dục QP – AN, giáo dục nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

3. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong xây dựng và tổ chức thực hiện nền QP toàn dân gắn với thế trận ANND vững chắc. Thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, an toàn làm chủ, sẳn sàng chiếng đấu, nhất là xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT, tạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ sâu rộng, hiệu quả.

4. Ban chỉ huy Quân sự và Công an xã nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời, có hiệu quả các mâu thuẩn, khiếu kiện trong nhân dân, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, đột xuất, bất ngờ. Triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp, cờ bạc, cố ý gây thương tích... Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trongrquanr lý hành chính về ANTT, đảm bảo TTATGT, không để xảy ra tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng.

5. Xây dựng đầy đủ kế hoạch, phương án tác chiến đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ QP – AN trong tình hình mới. Tham mưu chuẩn bị kế hoạch, tổ chức lực lượng sẳn sàng tham gia phòng chống thiên tai. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC, không để xảy ra cháy nổ, tai nạn, sự cố gây thiệt hại về người và tài sản.

6. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng QS – CA trong sạch, vững mạnh toàn diện gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức cho cán bộ chiến sỹ. Củng cố lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, Công an xã, tổ bảo vệ ANTT thôn, tổ ANXH thực sự làm nồng cốt cho phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ./.

                Tin và ảnh:  Nguyễn Văn Thành: Công chức VH - XH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xã Xuân Tân tổ chức hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh năm 2017

Đăng lúc: 08/01/2018 16:02:43 (GMT+7)

 XÃ XUÂN TÂN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG – AN NINH NĂM 2017

Nhằm đánh giá kết quả đã đạt được trong năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Ngày 02 tháng 01 năm 2018. UBND xã Xuân Tân đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng – An ninh năm 2017; Triển khai nhiệm vụ năm 2018; Tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực đảng ủy; HĐND; UBND; Chủ tịch MTTQ, trưởng các tổ chức đoàn thể các thành viên UBND. Bí thư các chi bộ; Thôn trưởng các thôn; Lực lượng công an xã; Cán bộ chiến sĩ lực lương dân quân, tổ trưởng các tổ an ninh xã hội; Đồng chí Nguyễn Quang Hà Phó bí thư đảng ủy - Chủ tịch UBND xã chủ tọa hội nghị

IMG20180102080354.jpg

Đồng chí Nguyễn Quang Hà Chủ tịch UBND xã phát biểu khai mạc hội nghị
Tại hội nghị các đại biểu đã nghe đại diện
Ban công an; Ban chỉ huy quân sự xã báo cáo đánh giá kết quả công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2017, triển khai các nhiệm vụ đảm bảo công tác an ninh chính trị, trật tự xã hội, công tác quân sự quốc phòng Năm 2018. Theo đó năm 2017 dưới sự lãnh chỉ đạo của Thường vụ đảng ủy; UBND xã và chỉ đạo, hướng dẫn của Ban chỉ huy quân sự huyện; Công an huyện Thọ Xuân. Ban chỉ huy quân sự xã, Ban công an xã Xuân Tân đã nổ lực phấn đấu làm tốt công tác tham mưu, phối hợp tuyên truyền vận động, hướng dẫn cán bộ và nhân dân trong xã duy trì đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội và công tác quân sự quốc phòng năm 2017

IMG20180102091747 (1).jpg

Đồng chí Lưu Thị Anh Đào HUV- Bí thư đảng ủy phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị
Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết số 14/NQ-ĐU ngày 06/02/2017 Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANCT - TTATXH năm 2017. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị về công tác QP – AN như kết luận số 86 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới; Chương trình hành động về thực hiện Chỉ thị 48 về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới"; Nghị quyết 09/CP về chương trình quốc gia PCTP; các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

IMG20180102081010.jpg

Đồng chí Nguyễn Doãn Du Trưởng công an xã thông qua các báo cáo và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo
UBND xã đã xây dựng Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 08/02/2017 về công tác đảm bảo ANTT, kế hoạch Quân sự Quốc phòng năm 2017; kế hoạch xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; kế hoạch đảm bảo ANTT tết Nguyên đán Đinh Dậu; kế hoạch lập lại TTATGT; kế hoạch bảo vệ khoáng sản; kế hoạch triển khai Đề án 1212 về phòng chống tội phạm giết người và tội phạm cố ý gây thương tích giai đoạn 2017 - 2020; kế hoạch phòng chống ma túy.

IMG20180102083203.jpg

Đồng chí Nguyễn Quang Lĩnh Chủ tịch MTTQ xã phát biểu ý kiến tại hội nghị
Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về nhiệm vụ QP-AN luôn được quan tâm, phối hợp tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nội dung, gắn việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ QP-AN với phát triển kinh tế, xã hội. Kiện toàn Hội đồng giáo dục QP – AN theo quy định, đủ số lượng. Đúng thành phần, chất lượng tốt. Tập trung chỉ đạo Công an, Quân sự xã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, các nhà trường và đài truyền thanh tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến quần chúng nhân dân về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước và các quy định của địa phương về kiến thức quốc phòng, Luật nghĩa vụ quân sự, luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh dự bị động viên, tuyên truyền các nội dung liên quan đến ANTT như Tuyên truyền phòng chống ma tuý, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, Luật giao thông đường bộ, xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tác hại của tệ nạn xã hội để nhân dân nắm được và chủ động phòng ngừa.

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã được Cấp uỷ, Chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức về xây dựng phong trào và được lồng ghép với các nội dung khác ở địa phương. Tập trung chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 10, Đề án 375 của chủ tịch UBND tỉnh về “Xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT”. Củng cố, kiện toàn và thúc đẩy hoạt động của  Ban chỉ đạo ANTT xã, các tổ bảo vệ ANTT thôn tổ ANXH.  Kết quả đảnh giá: BCĐ ANTT xã hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, 5/6 tổ ANTT đạt khá, 1/6 tổ đạt trung bình. Tổ ANXH có 22/27 tổ đạt khá, 5 tổ đạt trung bình.  Tổ chức ký cam kết không vi phạm các quy định về ANTT đến 06 thôn; 03 nhà trường; hơn 800 hộ nhân dân; gần 360 học sinh THCS và Tiểu học. Kết quả bình xét theo Thông tư 23 của Bộ Công an có: 6/6 khu dân cư; 2/3 nhà trường và xã Xuân Tân đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” năm 2017.

Ban chỉ huy Quân sự, Ban Công an đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc các kế hoạch công tác, phương án đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, an ninh nội bộ. Mở nhiều đợt tấn công trấn áp tội phạm, không để xảy ra trọng án, tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen. Duy trì nghiêm chế độ giao ban, nắm tình hình và tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền xử lý các tình huống phát sinh, không để bị động bất ngờ.

Lực lượng Công an xã đã chủ động xây dựng, triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các kế hoạch về PCTP và TNXH. Thường xuyên phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT, tinh thần phát giác tố giác tội phạm. Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ các đối tượng lầm lỗi theo mô hình tổ “3 trên 1”. Rà soát, phân loại và quản lý các loại đối tượng theo hướng dẫn của Công an cấp trên, gọi hỏi răn đe và ký cam kết không vi phạm pháp luật, đến nay các đối tượng đều có chuyển biến tích cực, không có biểu hiện tái phạm. Tổ chức tuần tra bảo đảm an toàn tài sản của nhà nước, tập thể và nhân dân, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, các mâu thuẩn trong nội bộ nhân dân, không để vụ việc phức tạp nghiêm trọng.

Tập trung xây dựng lực lượng Quân sự, Công an trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, chấp hành nghiêm túc chế độ kỷ luật, điều lệnh...nhằm đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Bồi dưỡng nâng cao năng lực trình độ công tác tham mưu và năng lực thực tiễn tham mưu cho Cấp uỷ, Chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QP- AN trên địa bàn xã. Phát động sâu rộng các phong trào thi đua, tạo khí thế thi đua sôi nỗi trong lực lượng.

Thực hiện nhiệm vụ QP - AN năm 2017 luôn được cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chủ động triển khai trên tất cả các mặt công tác. Nhận thức của cán bộ Đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ QP-AN được nâng lên. Thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân được củng cố, tăng cường. Lực lượng QS – CA đã làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong việc triển khai, tổ chức thực hiện được Đảng bộ và nhân dân tin tưởng. Những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chương trình xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, hoàn thành mục tiêu 6/6 thôn đạt nông thôn mới, xã đạt 19/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.IMG20180102090118.jpg

Đại diện lãnh đạo công an huyện Thọ Xuân phát biểu ý kiến tại hội nghị
Sau khi nghe báo cáo các đại biểu đã phát biểu ý kiến thống nhất như báo cáo tại hội nghị; Đồng thời nhất trí và quyết tâm thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2018. tại hội nghị UBND xã đã biểu dương khen thưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong lĩnh vực An ninh – Quốc phòng năm 2017

IMG20180102093131.jpg

Các đồng chí lãnh đạo xã tặng thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Quốc phòng - An ninh năm 2017

Kết luận hội nghị Đồng chí Nguyễn Quang Hà Phó bí thư đảng ủy – Chủ tịch UBND xã đã giao nhiệm vụ cho lực lượng Công an; Quân sự tiếp tục nổ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2018 cụ thể như sau:

IMG20180102080354.jpg

Đồng chí Nguyễn Quang Hà kết luận hội nghị và giao nhiệm vụ
1.
Tăng cường quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và nhà nước về thực hiện nhiệm vụ QP – AN. Tập trung là Nghị quyết số 28 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới”; Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị về công tác đảm bảo ANTT; Chỉ thị số 48 về công tác phòng chống tội phạm; Chỉ thị số 21 về phòng chống ma túy; Chỉ thị số 18 về đảm bảo trật tự ATGT; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phòng chống tội phạm giết người và tội phạm cố ý gây thương tích giai đoạn 2017 – 2020.

2. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp úy Đảng, điều hành của chính quyền và sự phối hợp của các ngành, các cấp, giữa lực lượng QS – CA đối với nhiệm vụ QP – AN. Phát huy tốt dân chủ cơ sở, lắng nghe ý kiến nhân dân, giải quyết kịp thời mâu thuẩn ngay từ khu dân cư. Thực hiện tốt công tác giáo dục QP – AN, giáo dục nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

3. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong xây dựng và tổ chức thực hiện nền QP toàn dân gắn với thế trận ANND vững chắc. Thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, an toàn làm chủ, sẳn sàng chiếng đấu, nhất là xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT, tạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ sâu rộng, hiệu quả.

4. Ban chỉ huy Quân sự và Công an xã nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời, có hiệu quả các mâu thuẩn, khiếu kiện trong nhân dân, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, đột xuất, bất ngờ. Triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp, cờ bạc, cố ý gây thương tích... Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trongrquanr lý hành chính về ANTT, đảm bảo TTATGT, không để xảy ra tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng.

5. Xây dựng đầy đủ kế hoạch, phương án tác chiến đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ QP – AN trong tình hình mới. Tham mưu chuẩn bị kế hoạch, tổ chức lực lượng sẳn sàng tham gia phòng chống thiên tai. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC, không để xảy ra cháy nổ, tai nạn, sự cố gây thiệt hại về người và tài sản.

6. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng QS – CA trong sạch, vững mạnh toàn diện gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức cho cán bộ chiến sỹ. Củng cố lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, Công an xã, tổ bảo vệ ANTT thôn, tổ ANXH thực sự làm nồng cốt cho phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ./.

                Tin và ảnh:  Nguyễn Văn Thành: Công chức VH - XH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: Phú Hậu 1, Xã Trường Xuân, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0374408758
Email: truongxuan.thoxuan@thanhhoa.gov.vn