Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
174989
                        Những kết quả sau hơn một năm thành lập xã Trường Xuân

 

Xã Trường Xuân có diện tích đất tự nhiên 13,74 Km2 và dân số 10.892 người. Đảng bộ xã có 805 đảng viên, sinh hoạt ở 22 chi bộ (14 chi bộ nông thôn, 7 chi bộ trường học và chi bộ công an xã). Sau sáp nhập, xã Trường Xuân có địa bàn rộng, dân số đông, nhiều vùng đất sâu trũng thường bị ngập úng, nhiều hệ thống đê, sông chia cắt địa bàn, gây khó khăn trong công tác quy hoạch vùng sản xuất; Được sự quan tâm giúp đỡ của Huyện ủy-HĐND- UBND, các ban, phòng cấp huyện, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sâu sát, của các cấp ủy Đảng – Chính quyền - MTTQ và sự đoàn kết đồng thuận của nhân dân, đã vận dụng linh hoạt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào điều kiện cụ thể của địa phương, phát huy mọi nguồn lực, tranh thủ sự quan tâm, hổ trợ của các cấp, các ngành, khắc phục những khó khăn thử thách, tình hình kinh tế -xã hội của địa phương vẫn phát triển khá; các hoạt động văn hóa-xã hội, thông tin tuyên truyền diễn ra sôi nổi, sâu rộng; các chế độ, chính sách được quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Theo đó trên lĩnh vực phát triển kinh tế giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 147,7 tỷ đồng = 100% kế hoạch năm; Thu nhập bình quân đầu người đạt 42,9 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch; Tích tụ, tập trung ruộng đất = 30 ha, đạt 100% kế hoạch năm, trong đó: đất trồng trọt = 23 ha; đất chăn nuôi = 07 ha. Các hoạt động Công nghiệp – TTCN thương mại và dịch vụ tiếp tục được quan tâm phát triển, góp phần tạo việc làm tăng thu nhập cho người lao động; năm 2020 đã vận động thành lập mới 11 doanh nghiệp đạt 100% kế hoạch; địa phương đã tập trung chỉ đạo, điều hành xây dựng cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng vật nuôi hợp lý, quy hoạch và mở rộng vùng sản xuất cây màu hàng hoá giá trị thu nhập cao như cây dưa chuột, cây ớt xuất khẩu, cây ngô ngọt. Đảm bảo các khâu dịch vụ, thực hiện tốt việc đưa cơ giới hoá đồng bộ vào sản xuất, tạo điều kiện cho nông dân phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng; Kết quả công tác sản xuất vụ đông toàn xã có diện tích 560 ha diện tích gieo trồng. Tiêu biểu cho phong trào sản xuất vụ đông là các thôn Long Linh Ngoại 1; Long Linh Ngoại 2; Thôn Căng Hạ; Cao Phú; Thành Vinh và Thôn Ngọc Quang.

Cùng với sản xuất nông nghiệp, các loại hình dịch vụ thương mại phát triển đa dạng ở nhiều thành phần kinh tế, đã đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân, góp phần làm thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác xây dựng cơ sở, hạ tầng được quan tâm, bằng nguồn vốn ngân sách xã và nguồn hỗ trợ của nhà nước địa phương đã khởỉ công xây dựng các công

trình: Nâng cấp hệ thống truyền thanh không dây; Chỉnh trang, sơn sửa trụ sở, nâng cấp bồn hoa, cây cảnh khuôn viên công sở xã; Trường Tiểu học, xây dựng hạ tầng khu đồng rau thôn Thành Vinh; khu dân cư Đồng Bịp thôn Phong Mỹ; khu kinh tế trang trại tại Đồng Xốn, Đấu mối với Ban quản lý dự án thủy lợi Thanh Hóa lập báo cáo kinh tế kỷ thuật khởi công xây dựng, đưa vào sử dụng các tuyến đường, mương trên địa bàn xã. Bên cạnh đó các thôn đã huy động nhân dân thực hiện tốt công tác thủy lợi mùa khô, đầu tư xây dựng các tuyến mương tưới, mương tiêu, các tuyến đường giao thông phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh, công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường đã đi vào nề nếp, đúng quy định của pháp Luật; thực hiện tốt quy trinh trong GPMB; đấu giá cấp QSDĐ ở các khu vực; Xem xét hạ mức sản thầu đất NSX; rà soát quỹ đất công, tổ chức ký hợp đồng giao thầu đất ngân sách giai đoạn 2020-2021. Kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường. Tổ chức đấu giá QSD đất, xây dựng phương án, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 và năm đầu giai đoạn.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch hành động về vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường, Công tác quản lý ngân sách đã có nhiều đổi mới và quản lý chặt chẽ hơn; nhiệm vụ thu ngân sách, thu quỹ thôn ở các thôn được nhân dân đồng thuận, trách nhiệm cao, đã rút ngắn thời gian tổ chức thu ở mùa vụ, tạo nhiều thời gian tập trung cho các nhiệm vụ khác; Đối với hoạt động văn hóa – xã hội, Duy trì đảo đảm, kịp thời công tác thông tin tuyên truyền các chủ

trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên hệ thống truyền thanh, trang thông tin điện tử; đặc biệt là nhiệm vụ phòng chống đại dịch Covid – 19 ..vv, công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở đạt nhiều kết quả, tỷ lệ hộ gia đình đạt gia đình văn hóa là 90,3%, 14/14 thôn đạt thôn văn hóa, các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao luôn được duy trì hoạt động thường xuyên, đã tổ chức thành công đêm liên hoan văn nghệ quần chúng tại thôn Phú Hậu 1, nhân dịp ngày hội Đại đoàn kết toàn dân; Các chế độ, chính sách đối với người có công, việc thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo; gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ, Tết, công tác chúc thọ, mừng thọ cho các cụ là hội viên Hội NCT được thực hiện kịp thời đầy đủ, chi trả hỗ trợ của nhà nước cho các đối tượng

bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, giải quyết chế độ chính sách theo QĐ 49; Công tác giáo dục trong năm học qua có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng dậy và học từng bước nâng cao, phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài luôn được phát động; nhiều hoạt động khuyến khích học tập ở các dòng họ, các thôn đã được nhân rộng và phát huy có hiệu quả, nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện, toàn

xã có hơn 100 học sinh đậu vào các trường đại học, cao đẵng; Thực hiện chủ trương về sáp nhập các trường học trên địa bàn, các trường Tiểu học đã sáp nhập và thành lập Trường tiểu học Trường Xuân và đi vào ổn định. Đến nay toàn xã có 2.039 học sinh, đang theo học ở 3 cấp học; 7/7 trường đạt trường chuẩn quốc gia, cơ quan văn hóa. Về lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; Sau khi sáp nhập và thành lập trạm y tế mới, Trạm Y tế xã Trường Xuân có 09 cán bộ, nhân viên, thời gian qua, đội ngũ cán bộ trạm y tế xã đã thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, thực hiện tốt việc xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch về y tế cơ sở, địa phương đã đầu tư kinh phí mua sắm, vật tư y tế, vật chất phục vụ nhiệm vụ phòng chống dịch; thực hiện tốt việc giản cách xã hội; giám sát, cách ly, theo dõi y tế đối với người đã từ vùng dịch, đi qua vùng dịch trở về địa phương. Công tác an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã tiếp tục ổn định, không xảy ra vụ việc nghiêm trọng, phức tạp. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; Song song với lãnh đạo tập trung phát tiển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; Trong năm 2020 Đảng ủy xã Trường Xuân

. đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết 12-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Nghị quyết của Đảng ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2020, các Nghị Quyết, Chỉ thị, Kết Luận của BCH Trung ương Đảng khóa XII, của Tỉnh ủy thanh hóa, NQ Đại hội Đảng bộ huyện, NQ Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.... đến toàn thể cán bộ, đảng viên, các tổ chức đoàn thể chính trị. Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng các chuẩn mực năm 2020 và tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký thực hiện. Tổ chức thành công Đại hội ĐB Đảng bộ xã Trường Xuân lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Trong năm kết nạp Đảng cho 03 quần chúng ưu tú, xét chuyển Đảng chính thức cho 06 đảng viên dự bị; gửi đi học cảm tình đảng 08 Q/C ưu tú; Hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, tích cực tham gia các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thực hiện pháp lệnh dân chủ, ổn định tình hình địa phương, tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19, vận động toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid -19 được 135.390.000 đồng; ủng hộ đồng bào miền trung bị thiệt hại do bảo lũ gắn với ủng hộ quỹ vì người nghèo được trên 120 triệu đồng. Phối hợp BCT Mặt trận các thôn làm tốt công tác thăm hỏi, động viên, hỗ trợ, ủng hộ, nhân đạo, từ thiện cho các gia đình gặp hoạn nạn, dủi do; Hội Nông dân vận động xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân được 3 triệu đồng, tiếp tục phối hợp với Cty phân bón Nhật Long cung ứng bán phân trả chậm cho hội viên và nhân dân. Hội CCB tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua CCB gương mẫu, CCB học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, CCB chung tay XD NTM…Tổ chức thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, duy trì hoạt động của mô hình “Tổ 3 trên 1” và sơ kết 3 năm “ Tổ 3 chủ động ”, thành lập 01 doanh nghiệp do hội viên CCB làm chủ; Hội liên hiệp Phụ Nữ tổ chức hội nghị biểu dương gương điển hình tiên tiến, xây dựng 45 tổ nhóm tiết kiệm/670 người tham gia với số tiền trên 800 triệu đồng giúp cho 429 lượt hội viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình, tổ chức trồng, chăm sóc hoa trước khuôn viên nhà Bia tưởng niệm và các tuyến đường, chào mừng đại hội Hội LHPN sắp tới, hội Phụ nữ xã đang tiến hành đại hội nhiệm kỳ tại các chi hội ở các thôn; Đoàn thanh niên phối hợp tổ chức tặng quà cho các than nhân liệt sỹ nhân dịp ngày thành lập đoàn 26/3. Tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn dịp tết cổ truyền của dân tộc và Tết thiếu nhi 01/6 với 30 xuất quà, giá trị hơn 3 triệu đồng. Thành lập Đội thanh niên tình nguyện phối hợp với MTTQ và các đoàn thể xã phát 2000 tờ rơi, 2000 khẩu trang cho bà con nhân dân và đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã. cấp phát miễn phí 150 khẩu trang kháng khuẩn và gần 800 tờ rơi tuyên truyền về phòng chống dịch covid - 19 tại địa bàn xã và mới đây BCH Đoàn xã đã cùng với cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác thăm hỏi, động viên, tặng quà cho thanh niên nhập ngũ 2021, cùng với MTTQ các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội, hội đặc thù như; Hội khuyến học; Hội Người cao tuổi đã tổ chức thành công đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020 – 2025, đã có nhiều chuyển biến tích cực, đóng góp thiết thực, góp phần thúc đẩy các hoạt động xã hội, thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, góp phần tích cực, có hiệu quả về phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Tổng kết năm 2020, đảng bộ có 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 78 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đảng ủy tặng giấy khen, 18 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 04 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đảng ủy xã khen thưởng, 04 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém, đặc biệt năm 2020 đảng bộ có 04 chi bộ được huyện ủy Thọ Xuân tặng giấy khen; Ban Dân vận Đảng ủy xã được tỉnh ủy Thanh Hóa tặng giấy khen, cá nhân đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã được huyện ủy tặng giấy khen về công tác tuyên giáo.

Phát huy những kết quả đã đạt được sau hơn một năm thành lập xã, Cấp ủy đảng, chính quyền xã, tiếp tục tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành, phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền vận động, tập hợp sức mạnh, đoàn kết, đồng thuận của nhân dân; Tin tưởng rằng xã Trường Xuân sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong công cuộc đổi mới./.

 

                                                                        Nguyễn Văn Thành: VH - XH

 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: Phú Hậu 1, Xã Trường Xuân, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0374408758
Email: truongxuan.thoxuan@thanhhoa.gov.vn