Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
174989

Qúa trình thành lập xã mới, xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân;

Ngày 26/03/2021 10:09:15

 Sơ lược lịch sử các xã Thọ Trường, xã Xuân Tân và xã Xuân Vinh trước khi sáp nhập, thành lập xã mới, xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân;

I.                   Sơ lược các xã trước sáp nhập:

1.      Xã Xuân Tân trước khi sáp nhập:

Xã Xuân Tân có diện tích tự nhiên: 368,89 ha, dân số 3.241 người, sinh sống ở ba làng truyền thống: Làng Thọ Tân, làng Phong Mỹ và làng Ngọc Quang, có truyền thống lâu đời, ngành nghề chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ, thương mại; Đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong xã những năm gần đây đã có nhiều thay đổi; Kiến thiết, cơ sở hạ tầng từ xã đến các thôn được quan tâm đầu tư xây dựng; Xã có Di tích Lịch sử văn hóa cấp tỉnh, khu lăng mộ Lê Quan Sát, tức Lê Đột bố nuôi Lê Hoàn Hoàng Đế, 3/3 làng đều là làng văn hóa cấp huyện, trong đó làng Phong Mỹ là một trong những làng đầu tin của huyện được công nhận làng văn hóa cấp tỉnh giai đoạn 1990 – 1995 của thế kỷ XIX, xã Xuân Tân được UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận xã Nông thôn mới, được UBND huyện công nhận xã văn hóa Nông thôn mới  năm 2017.

2.      Xã Xuân Vinh trước khi sáp nhập:

Xã Xuân Vinh có diện tích tự nhiên: 594,95 ha, dân số: 4.732 người sinh sống ở 07 thôn, 06 làng truyền thống gồm; Làng Thành Vinh, Cốc Thôn, Cao Phú, Phú Hậu (làng Phú Hậu có 2 thôn Phú Hậu 1 và Phú Hậu 2), Thọ Cần, Hợp Tiến, Năm 2018 thực hiện chủ trương sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, xã Xuân Vinh đã sáp nhập 02 thôn Thọ Cần, Hợp Tiến thành thôn Thọ Tiến, các làng truyền thống ở Xuân Vinh được hình thành lâu đời, người dân ở các thôn trong xã có lòng yêu nước nồng nàn, ngành nghề chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi gia súc gia cầm, dịch vụ thương mại phát triển mạnh; Đặc biệt Xuân Vinh có chợ Khu đã xuất hiện từ nhiều đời nay, là trung tâm buôn bán, giao thương hàng hóa nông sản của các xã phía đông bắc của huyện và các xã lân cận của huyện Yên Định và Thiệu Hóa, , Đời sống vật chất, tinh thần của người dân những năm gần đây đã có nhiều thay da đổi thịt, diện mạo nông thôn mới đã có nhiều đổi thay, tất cả các làng ở Xuân Vinh đều là làng văn hóa, năm 2016 xã được công nhận xã Nông thôn mới, xã văn hóa cấp huyện

3.      Xã Thọ Trường  trước khi sáp nhập:

Xã Thọ Trường có diện tích tự nhiên: 409,7 ha, dân số 2.919 người sinh sống ở, 4 làng truyền thống bao gồm Làng Long Linh Ngoại, Long Linh Mới, Long Linh Nội và Làng Căng Hạ, các làng của xã Thọ Trường được hình thành rất sớm của huyện Thọ Xuân là xã có truyền thống Cách mạng, là nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của các xã Tân, Vinh, Trường vào ngày 20 tháng 6 năm 1938, năm 1934 là nơi In báo Hồn lao động (tiền thân của báo Thanh Hóa ngày nay), là quê hương thành lập Hội liên hiệp Phụ Nữ tỉnh Thanh Hóa năm 1935, xã có khu di tích Lịch sử Cách mạng cấp tỉnh gồm Đình làng, bải Vải, nhà cố Trịnh Khắc Sản (Bí thư huyện uỷ đầu tiên của huyện Đông Sơn), người dân nơi đây giàu lòng yêu nước, anh hùng trong các cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, địa phương có 93 người được Nhà nước công nhận là Lão thành Cách mạng, nhân dân trong xã có tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, cần cụ, chịu thương, chịu khó trong lao động sản xuất và có lòng mến khách, thương người; Thực hiện công cuộc đổi mới những năm qua các thôn, làng xã Thọ Trường đã có nhiều đổi mới trên tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội, kinh tế liên tục tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định, đời sống tinh thần vật chất của người dân có nhiều thay đổi, bề mặt nông thôn làng xã được thay da đổi thịt, các làng của xã đều đạt khu dân cư văn hóa cấp huyện, xã đạt xã Nông thôn mới, xã văn hóa nông thôn mới năm 2017.

II.                Xã Trường Xuân từ thành lập đến nay.

1. Các căn cứ thành lập xã Trường Xuân.

Thực hiện Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14, ngày 16/10/2019, của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa; Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển kinh tế - xã hội, khả năng quản lý của chính quyền cơ sở; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, truyền thống, lịch sử trước đây giai đoạn 1947 - 1954 ba xã Xuân tân, Xuân Vinh, Thọ trường đã từng sáp nhập xã khi đó gọi là xã Thọ Trường.
       Theo Đề án, kế hoạch trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của các xã Thọ Trường, xã Xuân Tân và xã Xuân Vinh. Thành lập xã mới với tên gọi là xã Trường Xuân; chữ Trường có nghĩa là lâu dài, Xuân có nghĩa là mới, Trường Xuân có nghĩa là mùa xuân kéo dài.

Xã Trường Xuân được thành lập ngày 01/12/2019, trụ sở làm việc của các cơ đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội được bố trí trên khuôn viên công sở xã Xuân Vinh củ nơi tiếp giáp tuyến đường 506c, gần đường 506b gần Chợ Khu, khu dân cư làng Phú Hậu, Cốc Thôn.
IMG_20210325_141959_869 (2).jpg
Cổng Công sở xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân
IMG_20210325_142113_014.jpg
Nhà văn hóa đa năng xã Trường Xuân, huyệnThọ Xuân
FB_IMG_1616727300769.jpg
FB_IMG_1616727272208.jpg
Tiết mục văn nghệ tại lễ công bố quyết định thành lập xã Trường Xuân

2. Bộ máy cán bộ mới thành lập xã Trường Xuân.

Tại lễ công bố Quyết định sáp nhập và thành lập xã mới; Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện Thọ Xuân đã công bố các quyết định thành lập Đảng bộ, các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị xã hội và HĐND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tiến hành kỳ họp thứ nhất bầu cử các chức danh cán bộ do HĐND bầu, theo đó các đồng chí lãnh đạo chủ chốt xã Trường Xuân gồm;
FB_IMG_1616727142210.jpg
FB_IMG_1616727182903.jpg
Các đồng chí lãnh đạo xã Trường Xuân nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo huyện tại lễ công bố thành lập xã và kỳ họp thứ Nhất HĐND xã Trường Xuân

-          Đồng chí; Trịnh Bá Hậu - Bí thư đảng ủy xã Trường Xuân

-          Đồng chí: Đỗ Hùng Sơn – Phó bí thư TT đảng ủy xã

-          Đồng chí: Nguyễn Quang Hà – PBTĐU, Chủ tịch UBND xã

-          Đồng chí: Nguyễn Văn Trường- ĐUV, Chủ tịch HĐND xã

-          Đồng chí: Nguyễn Thị Hạnh – ĐUV, PCT HĐND xã

-          Đồng chí: Trịnh Bá Hiền – ĐUV, PCT UBND xã

-          Đồng chí: Hoàng Sỹ Sơn – ĐUV, PCT UBND xã

-          Đồng chí: Lưu Xuân Mạnh – ĐUV, Chủ tịch UBMTTQ xã

-          Đồng chí: Nguyễn Doãn Du – ĐUV, Trưởng công an xã

-          Đồng chí: Nguyễn Xuân Hưng – ĐUV, Chỉ huy trưởng quân sự xã

-          Đồng chí: Hoàng Ngọc Linh – ĐUV, Bí thư Đoàn xã

-          Đồng chí: Trịnh Thị Tú – ĐUV, Chủ tịch Hội LHPN xã

-          Đồng chí: Đố Văn Tiến – ĐUV, Chủ tịch Hội Nông dân xã

-          Đồng chí: Lê Huy Tuyến – Chủ tịch Hội CCB xã

Toàn bộ cán bộ, công chức, cán bộ bán chuyên trách của ba xã được sáp nhập, bố trí làm việc tại Công sở xã mới và từng bước đi vào ổn định.

3. Diện tích, dân số các khu dân cư.

Xã Trường Xuân có tổng diện tích đất tự nhiên 13,74 Km2, Dân số 10.859 người, sinh sống ở 14 thôn, làng; Làng Thọ Tân, làng Phong Mỹ, làng Ngọc Quang, Làng Thành Vinh, Cốc Thôn, Cao Phú, Phú Hậu 1 và Phú Hậu 2; Thọ Tiến, Long Linh Ngoại1, Long Linh Ngoại 2, Long Linh Mới, Long Linh Nội và Làng Căng Hạ; Đảng bộ xã có 820 đảng viên, sinh hoạt ở 22 chi bộ (14 chi bộ nông thôn,7 chi bộ trường học và chi bộ Công an xã).

Các, thôn làng ở Trường Xuân sinh sống cạnh các dòng sông Chu (Lưỡng Giang) và sông Cầu chày (Chùy Giang), hai dòng sông ấy chính là nơi cung cấp nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh cho người dân Trường Xuân từ thủa sơ khai, lập ấp, hàng chục km các tuyến đê bao quanh, tuyến Kênh tưới Cửa đạt mới được xây dựng đưa vào sử dụng năm 2020 chạy qua và nhiều hệ thống kênh tưới, kênh tiêu;

4. Địa giới hành chính xã Trường Xuân;

Phía Đông giáp xã Thiệu Ngọc huyện Thiệu Hóa

Phía Tây giáp xã Xuân Lai, xã Xuân Minh huyện Thọ Xuân

Phía Bắc giáp xã Yên Thịnh huyện Yên Định

Phía Nam giáp xã Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân.

        5. Những sự kiện diễn ra sau sáp nhập và thành lập xã mới

Đến tháng 3/2020 thực hiện chủ trưởng nhà nước về bố trí Công an chính quy về xã, thị trấn, xã Trường Xuân đã tiếp nhận các đồng chí Công an chính quy về địa phương gồm 05 đồng chí, đồng chí Đại úy Trịnh Văn Quân được bổ nhiệm làm trưởng công an xã;  Ngày 10/11 /2020 chi bộ Công an xã được thành lập, chi bộ Công an xã gồm 05 đảng viên, do đồng chí Trịnh Văn Quân Trưởng công an xã làm bí thư chi bộ.
FB_IMG_1616720815046.jpg

Hội nghị công bố quyết định thành lập chi bộ Công an xã Trường Xuân
       Trong 02 ngày 25 và ngày 26 tháng 5 năm 2020 Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Trường Xuân lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 được tổ chức tại nhà văn hóa đa năng xã Trường Xuân, tham dự đại hội có 195 đại biểu đại diện cho hơn 800 đảng viên trong đảng bộ về tham gia đại hội;

Với chủ đề "Nâng cao năng lực lãnh đạo và  sức chiến đấu của Đảng bộ; Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; Tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng xã Trường Xuân phát triển bền vững trở thành xã nông thôn mới kiều mẫu trước năm 2025"

Phương châm hành động của đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Trường Xuân lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu 15 đồng chí vào BCH khóa mới gồm;

-          Đồng chí; Trịnh Bá Hậu - Bí thư đảng ủy xã Trường Xuân

-          Đồng chí: Đỗ Hùng Sơn – Phó bí thư TT đảng ủy xã

-          Đồng chí: Nguyễn Quang Hà – PBTĐU, Chủ tịch UBND xã

-          Đồng chí: Nguyễn Thị Hạnh - PCT HĐND xã

-          Đồng chí: Hoàng Sỹ Sơn - PCT UBND xã

-          Đồng chí: Lưu Xuân Mạnh - Chủ tịch UBMTTQ xã

-          Đồng chí; Trịnh Bá Hiền – Phó Chủ tịch UBND xã

-          Đồng chí: Nguyễn Xuân Hưng – Chỉ huy trưởng quân sự xã

-          Đồng chí: Hoàng Ngọc Linh – Bí thư Đoàn xã

-          Đồng chí: Trịnh Thị Tú –  Chủ tịch Hội LHPN xã

-          Đồng chí: Đố Văn Tiến – Chủ tịch Hội Nông dân xã

-          Đồng chí: Trịnh Văn Quân – Trưởng Công an xã

-          Đồng chí: Nguyễn Quang Lĩnh – Công chức VP – TK

-        Đồng chí; Trịnh Thị Kim Thoa – HT, Trường Mầm non Xuân Vinh
- Đồng chí; Nguyễn Đăng Thụ - BTCB, Thôn trưởng Phú Hậu
IMG_20200526_155212_696.jpg

BCH Đảng bộ khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 xã Trường Xuân

Tại phiên họp thứ nhất BCH khóa mới đã bầu 05 đồng chí vào Ban Thường vụ đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đồng chí; Trịnh Bá Hậu, được bầu làm Bí thư đảng ủy xã Trường Xuân; Đồng chí: Đỗ Hùng Sơn, được bầu Phó bí thư TT đảng ủy xã; Đồng chí: Nguyễn Quang Hà, được bầu là Phó bí thư đảng ủy xã, Đồng chí: Lưu Xuân Mạnh - Chủ tịch UBMTTQ xã; Đồng chí: Nguyễn Thị Hạnh - PCT HĐND xã là ủy viên Ban Thường vụ đảng ủy xã; Đồng chí Đỗ Hùng Sơn được bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra, kỷ luật đảng ủy; Đồng chí: Nguyễn Quang Lĩnh, phó chủ nhiệm UBKTKL đảng ủy,

Đại hội đã sáng lập các mục tiêu, phương hướng trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm các chỉ tiêu chủ yếu;

1. Về kinh tế (10 chỉ tiêu):

1. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 73 triệu đồng.

2. Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025 là: 65 ha.

3.  Tổng sản lượng lương thực bình quân hàng năm 10.000 tấn.

4. Diện tích đất trồng cây hàng năm: 785,15 ha; năng suất từ 75 tấn/ha.

Giá trị sản xuất hàng năm trên diện tích canh tác đạt 150.000.000đ/ha

5.Tổng đàn gia súc, gia cầm:

                       + Tổng đàn trâu bò đạt 1.350 con

                       + Tổng đàn lợn 5.000 con. Trong đó nái sinh sản 500 con

                       + Tổng đàn gia cầm 200.000 con.

6. Sản lượng nuôi trồng, khai thác thủy sản năm 2025 đạt 240 tấn.

7. Số doanh nghiệp trên địa bàn xã: 50 doanh nghiệp

8. Thu ngân sách hàng năm vượt 15% trở lên so với kế hoạch huyện giao thu ngân sách trên địa bàn.

9.Tỷ lệ thôn đạt thôn nông thôn mới nâng cao là 100 %, trong đó số thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu là : 3thôn

10.Tỷ lệ đường giao thông nông thôn được cứng hoá: 100 %

2.  Về văn hoá xã hội (9 chỉ tiêu):

11. Ổn định tỷ lệ tăng dân số  hàng năm ở mức 0,6%.

12. Số hộ nghèo hàng năm giảm 4 hộ.

13. Tỷ lệ hộ cận nghèo 7 %

14. Tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 96 %

15. Tỷ lệ nhà ở kiên cố của các hộ gia đình98 %

16.Xây dựng xã chuẩn quốc gia về y tế theo tiêu chí mới. Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng hàng năm đạt 98 %

17. Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hoá hàng năm trên 91 %, 100 % khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa.

18.Tỷ lệ thôn đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2025: 3 thôn. Xây dựng xã và 02 cơ quan, đơn vị đạt tiêu chí kiểu mẫu.

19. Xây dựng 03 trường (Mần non, Tiểu học, Trung học cơ sở) đạt chuẩn Quốc gia, đạt tỉ lệ 100 % (sau khi hoàn thành sáp nhập các trường)

3.  Về môi trường (02 chỉ tiêu):

20. Tỷ lệ dân số được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, tỷ lệ dân số được dùng nước sạch 100%. Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải đạt 98 %

21. Tỷ lệ số thôn đạt tiêu chuẩn môi trường là: 100%

4.  Quốc phòng - an ninh (01 chỉ tiêu):

22. Tỷ lệ khu dân cư an toàn về an ninh trật tự đạt trên 80%.

5.  Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị (02 chỉ tiêu):

23. Phấn đấu cả nhiệm kỳ kết nạp từ 50 đảng viên trở lên

24.Tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hàng năm đạt trên 80%

Các chương trình trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm:

1. Đẩy mạnh tích tụ, tập trung ruộng đất, phát triển nông nghiệp tập trung qui mô lớn ứng dụng công nghệ cao.

2. Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng, gắn với phát triển dịch vụ thương mại.

3. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.
         
Sau Đại hội Đảng bộ lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Huyện ủy - UBND huyện Thọ Xuân có quyết định điều động, luân chuyển, bổ nhiệm công tác cán bộ, đồng chí Nguyễn Văn Trường thôi giữ chức Chủ tịch HĐND xã đến làm Bí thư đảng ủy xã Xuân Tín, đồng chí Trịnh Bá Hiền thôi tham gia BCH Đảng bộ, thôi giữ chức Phó chủ tịch UBND xã Trường Xuân về làm Chủ tịch UBND xã Xuân Thiên, cũng trong dịp này Đảng ủy xã Trường Xuân đã bầu bổ sung đồng chí Trịnh Văn Nguyên vào BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; HĐND xã Trường Xuân đã họp phiên chuyên đề bầu cử đồng chí Đỗ Hùng Sơn Phó bí thư TT đảng ủy làm Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021, bầu cử đồng chí Trịnh Văn Nguyên làm Phó chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021.

6. Các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiêp;

a. Y tế.

Trạm y tế các xã trước khi sáp nhập; Trạm y tế xã Xuân Tân do Ông Hồ Văn Hòa làm trưởng trạm; Trạm Y tế Xuân Vinh do Ông Lê Thanh Vân làm trưởng trạm; Trạm Y tế Thọ Trường do bà Trịnh Thị Hà làm trưởng trạm.

IMG_20200601_155100_041.jpg

Đồng chí Trịnh Bá Hậu BTĐU, Đồng chí Nguyễn Quang Hà Chủ tịch UBND xã tặng hoa chúc mừng, trao quyết định bổ nhiệm Trưởng, phó trạm y tế xã Trường Xuân

Trạm y tế Trường Xuân được thành lập ngày 01/6/2020, được bố trí trên khuôn viên trạm y tế Xuân Vinh củ, cạnh khu trung tâm của xã, cạnh tuyến đường 506c; Trưởng trạm y tế xã là Ông Hồ Văn Hòa, Phó trưởng trạm y tế xã là Ông Lê Thanh Vân;

b.Về giáo dục.

- Các trường THCS:

Trường THCS Xuân Tân, Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Huyền là Hiệu trưởng; Trường THCS Xuân Vinh, Thầy giáo Hà Sỹ Sơn là Hiệu Trưởng; Trường THCS Thọ Trường, Thầy giáo, Lê Bá Tấn làm hiệu trưởng cuối năm 2020 thầy Tấn về nghỉ hưu theo chế độ; Cô Nguyễn Thị Tâm, Hiệu phó phụ trách nhà trường, đến nay tháng 3/2021 các trường THCS đang được bố trí tại các vị trí trước khi sáp nhập xã

-          Các trường mầm Non:  

3/3 Trường Mầm non đặt ở 3 khu vực; Mầm Non Xuân Tân Cô Trịnh Thị Chiến làm Hiệu Trưởng; Mầm Non Xuân Vinh Cô giáo Trịnh Thị Kim Thoa làm Hiệu Trưởng; Mầm Non Thọ Trường Cô Lê Thị Hải Phó hiệu trưởng phụ trách nhà trường.

-          Các trường Tiểu học trước khi sáp nhập:

Trường Tiểu học Xuân Tân do Thầy giáo Phạm Văn Tuân làm hiệu trưởng

Trường Tiểu học Xuân Vinh do cô Phạm Thị Toan làm hiệu trưởng, giữa năm 2020 cô Toan về nghỉ hưu theo chế độ, cô Lê Thị Hằng Phó hiệu trưởng, phụ trách nhà trường; Trường Tiểu học Thọ Trường do cô Lê Thị Duyên làm Hiệu trưởng
FB_IMG_1616720911229.jpg

   Hình ảnh sáp nhập, thành lập trường Tiểu học Trường Xuân
      Sau khi sáp nhập các trường Tiểu học Xuân Tân, Xuân Vinh, Thọ Trường và thành lập Trường tiểu học Trường Xuân, có 3 điểm trường bố trí ở 3 khu vực, do cô Lê Thị Duyên, Hiệu trưởng trường Tiểu học Thọ Trường làm Hiệu trưởng trường Tiểu học Trường Xuân, Thầy giáo Phạm Văn Tuân được điều chuyển về làm Hiệu trưởng Tiểu học Xuân Lai; Từ khi sáp nhập và thành lập trường mới đến nay Trường Tiểu học Trường Xuân đã đi vào ổn định, tất cả các trường học được bố trí trên khuôn viên hợp lý, thuận lợi cho việc đi lại của học sinh và phụ huynh học sinh, đến nay toàn xã có 2.039 học sinh, đang theo học ở 3 cấp học; 7/7 trường đạt trường chuẩn quốc gia, cơ quan văn hóa, năm 2020 xã có 93,3% số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 14/14 thôn đạt thôn văn hóa, đã khai trường cơ quan văn hóa Công sở xã Trường Xuân./.

                                                  Trường Xuân, tháng 3 năm 2021
                                               Nguyễn Văn Thành; Công chức Văn hóa - Xã hội

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qúa trình thành lập xã mới, xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân;

Đăng lúc: 26/03/2021 10:09:15 (GMT+7)

 Sơ lược lịch sử các xã Thọ Trường, xã Xuân Tân và xã Xuân Vinh trước khi sáp nhập, thành lập xã mới, xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân;

I.                   Sơ lược các xã trước sáp nhập:

1.      Xã Xuân Tân trước khi sáp nhập:

Xã Xuân Tân có diện tích tự nhiên: 368,89 ha, dân số 3.241 người, sinh sống ở ba làng truyền thống: Làng Thọ Tân, làng Phong Mỹ và làng Ngọc Quang, có truyền thống lâu đời, ngành nghề chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ, thương mại; Đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong xã những năm gần đây đã có nhiều thay đổi; Kiến thiết, cơ sở hạ tầng từ xã đến các thôn được quan tâm đầu tư xây dựng; Xã có Di tích Lịch sử văn hóa cấp tỉnh, khu lăng mộ Lê Quan Sát, tức Lê Đột bố nuôi Lê Hoàn Hoàng Đế, 3/3 làng đều là làng văn hóa cấp huyện, trong đó làng Phong Mỹ là một trong những làng đầu tin của huyện được công nhận làng văn hóa cấp tỉnh giai đoạn 1990 – 1995 của thế kỷ XIX, xã Xuân Tân được UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận xã Nông thôn mới, được UBND huyện công nhận xã văn hóa Nông thôn mới  năm 2017.

2.      Xã Xuân Vinh trước khi sáp nhập:

Xã Xuân Vinh có diện tích tự nhiên: 594,95 ha, dân số: 4.732 người sinh sống ở 07 thôn, 06 làng truyền thống gồm; Làng Thành Vinh, Cốc Thôn, Cao Phú, Phú Hậu (làng Phú Hậu có 2 thôn Phú Hậu 1 và Phú Hậu 2), Thọ Cần, Hợp Tiến, Năm 2018 thực hiện chủ trương sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, xã Xuân Vinh đã sáp nhập 02 thôn Thọ Cần, Hợp Tiến thành thôn Thọ Tiến, các làng truyền thống ở Xuân Vinh được hình thành lâu đời, người dân ở các thôn trong xã có lòng yêu nước nồng nàn, ngành nghề chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi gia súc gia cầm, dịch vụ thương mại phát triển mạnh; Đặc biệt Xuân Vinh có chợ Khu đã xuất hiện từ nhiều đời nay, là trung tâm buôn bán, giao thương hàng hóa nông sản của các xã phía đông bắc của huyện và các xã lân cận của huyện Yên Định và Thiệu Hóa, , Đời sống vật chất, tinh thần của người dân những năm gần đây đã có nhiều thay da đổi thịt, diện mạo nông thôn mới đã có nhiều đổi thay, tất cả các làng ở Xuân Vinh đều là làng văn hóa, năm 2016 xã được công nhận xã Nông thôn mới, xã văn hóa cấp huyện

3.      Xã Thọ Trường  trước khi sáp nhập:

Xã Thọ Trường có diện tích tự nhiên: 409,7 ha, dân số 2.919 người sinh sống ở, 4 làng truyền thống bao gồm Làng Long Linh Ngoại, Long Linh Mới, Long Linh Nội và Làng Căng Hạ, các làng của xã Thọ Trường được hình thành rất sớm của huyện Thọ Xuân là xã có truyền thống Cách mạng, là nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của các xã Tân, Vinh, Trường vào ngày 20 tháng 6 năm 1938, năm 1934 là nơi In báo Hồn lao động (tiền thân của báo Thanh Hóa ngày nay), là quê hương thành lập Hội liên hiệp Phụ Nữ tỉnh Thanh Hóa năm 1935, xã có khu di tích Lịch sử Cách mạng cấp tỉnh gồm Đình làng, bải Vải, nhà cố Trịnh Khắc Sản (Bí thư huyện uỷ đầu tiên của huyện Đông Sơn), người dân nơi đây giàu lòng yêu nước, anh hùng trong các cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, địa phương có 93 người được Nhà nước công nhận là Lão thành Cách mạng, nhân dân trong xã có tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, cần cụ, chịu thương, chịu khó trong lao động sản xuất và có lòng mến khách, thương người; Thực hiện công cuộc đổi mới những năm qua các thôn, làng xã Thọ Trường đã có nhiều đổi mới trên tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội, kinh tế liên tục tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định, đời sống tinh thần vật chất của người dân có nhiều thay đổi, bề mặt nông thôn làng xã được thay da đổi thịt, các làng của xã đều đạt khu dân cư văn hóa cấp huyện, xã đạt xã Nông thôn mới, xã văn hóa nông thôn mới năm 2017.

II.                Xã Trường Xuân từ thành lập đến nay.

1. Các căn cứ thành lập xã Trường Xuân.

Thực hiện Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14, ngày 16/10/2019, của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa; Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển kinh tế - xã hội, khả năng quản lý của chính quyền cơ sở; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, truyền thống, lịch sử trước đây giai đoạn 1947 - 1954 ba xã Xuân tân, Xuân Vinh, Thọ trường đã từng sáp nhập xã khi đó gọi là xã Thọ Trường.
       Theo Đề án, kế hoạch trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của các xã Thọ Trường, xã Xuân Tân và xã Xuân Vinh. Thành lập xã mới với tên gọi là xã Trường Xuân; chữ Trường có nghĩa là lâu dài, Xuân có nghĩa là mới, Trường Xuân có nghĩa là mùa xuân kéo dài.

Xã Trường Xuân được thành lập ngày 01/12/2019, trụ sở làm việc của các cơ đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội được bố trí trên khuôn viên công sở xã Xuân Vinh củ nơi tiếp giáp tuyến đường 506c, gần đường 506b gần Chợ Khu, khu dân cư làng Phú Hậu, Cốc Thôn.
IMG_20210325_141959_869 (2).jpg
Cổng Công sở xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân
IMG_20210325_142113_014.jpg
Nhà văn hóa đa năng xã Trường Xuân, huyệnThọ Xuân
FB_IMG_1616727300769.jpg
FB_IMG_1616727272208.jpg
Tiết mục văn nghệ tại lễ công bố quyết định thành lập xã Trường Xuân

2. Bộ máy cán bộ mới thành lập xã Trường Xuân.

Tại lễ công bố Quyết định sáp nhập và thành lập xã mới; Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện Thọ Xuân đã công bố các quyết định thành lập Đảng bộ, các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị xã hội và HĐND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tiến hành kỳ họp thứ nhất bầu cử các chức danh cán bộ do HĐND bầu, theo đó các đồng chí lãnh đạo chủ chốt xã Trường Xuân gồm;
FB_IMG_1616727142210.jpg
FB_IMG_1616727182903.jpg
Các đồng chí lãnh đạo xã Trường Xuân nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo huyện tại lễ công bố thành lập xã và kỳ họp thứ Nhất HĐND xã Trường Xuân

-          Đồng chí; Trịnh Bá Hậu - Bí thư đảng ủy xã Trường Xuân

-          Đồng chí: Đỗ Hùng Sơn – Phó bí thư TT đảng ủy xã

-          Đồng chí: Nguyễn Quang Hà – PBTĐU, Chủ tịch UBND xã

-          Đồng chí: Nguyễn Văn Trường- ĐUV, Chủ tịch HĐND xã

-          Đồng chí: Nguyễn Thị Hạnh – ĐUV, PCT HĐND xã

-          Đồng chí: Trịnh Bá Hiền – ĐUV, PCT UBND xã

-          Đồng chí: Hoàng Sỹ Sơn – ĐUV, PCT UBND xã

-          Đồng chí: Lưu Xuân Mạnh – ĐUV, Chủ tịch UBMTTQ xã

-          Đồng chí: Nguyễn Doãn Du – ĐUV, Trưởng công an xã

-          Đồng chí: Nguyễn Xuân Hưng – ĐUV, Chỉ huy trưởng quân sự xã

-          Đồng chí: Hoàng Ngọc Linh – ĐUV, Bí thư Đoàn xã

-          Đồng chí: Trịnh Thị Tú – ĐUV, Chủ tịch Hội LHPN xã

-          Đồng chí: Đố Văn Tiến – ĐUV, Chủ tịch Hội Nông dân xã

-          Đồng chí: Lê Huy Tuyến – Chủ tịch Hội CCB xã

Toàn bộ cán bộ, công chức, cán bộ bán chuyên trách của ba xã được sáp nhập, bố trí làm việc tại Công sở xã mới và từng bước đi vào ổn định.

3. Diện tích, dân số các khu dân cư.

Xã Trường Xuân có tổng diện tích đất tự nhiên 13,74 Km2, Dân số 10.859 người, sinh sống ở 14 thôn, làng; Làng Thọ Tân, làng Phong Mỹ, làng Ngọc Quang, Làng Thành Vinh, Cốc Thôn, Cao Phú, Phú Hậu 1 và Phú Hậu 2; Thọ Tiến, Long Linh Ngoại1, Long Linh Ngoại 2, Long Linh Mới, Long Linh Nội và Làng Căng Hạ; Đảng bộ xã có 820 đảng viên, sinh hoạt ở 22 chi bộ (14 chi bộ nông thôn,7 chi bộ trường học và chi bộ Công an xã).

Các, thôn làng ở Trường Xuân sinh sống cạnh các dòng sông Chu (Lưỡng Giang) và sông Cầu chày (Chùy Giang), hai dòng sông ấy chính là nơi cung cấp nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh cho người dân Trường Xuân từ thủa sơ khai, lập ấp, hàng chục km các tuyến đê bao quanh, tuyến Kênh tưới Cửa đạt mới được xây dựng đưa vào sử dụng năm 2020 chạy qua và nhiều hệ thống kênh tưới, kênh tiêu;

4. Địa giới hành chính xã Trường Xuân;

Phía Đông giáp xã Thiệu Ngọc huyện Thiệu Hóa

Phía Tây giáp xã Xuân Lai, xã Xuân Minh huyện Thọ Xuân

Phía Bắc giáp xã Yên Thịnh huyện Yên Định

Phía Nam giáp xã Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân.

        5. Những sự kiện diễn ra sau sáp nhập và thành lập xã mới

Đến tháng 3/2020 thực hiện chủ trưởng nhà nước về bố trí Công an chính quy về xã, thị trấn, xã Trường Xuân đã tiếp nhận các đồng chí Công an chính quy về địa phương gồm 05 đồng chí, đồng chí Đại úy Trịnh Văn Quân được bổ nhiệm làm trưởng công an xã;  Ngày 10/11 /2020 chi bộ Công an xã được thành lập, chi bộ Công an xã gồm 05 đảng viên, do đồng chí Trịnh Văn Quân Trưởng công an xã làm bí thư chi bộ.
FB_IMG_1616720815046.jpg

Hội nghị công bố quyết định thành lập chi bộ Công an xã Trường Xuân
       Trong 02 ngày 25 và ngày 26 tháng 5 năm 2020 Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Trường Xuân lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 được tổ chức tại nhà văn hóa đa năng xã Trường Xuân, tham dự đại hội có 195 đại biểu đại diện cho hơn 800 đảng viên trong đảng bộ về tham gia đại hội;

Với chủ đề "Nâng cao năng lực lãnh đạo và  sức chiến đấu của Đảng bộ; Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; Tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng xã Trường Xuân phát triển bền vững trở thành xã nông thôn mới kiều mẫu trước năm 2025"

Phương châm hành động của đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Trường Xuân lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu 15 đồng chí vào BCH khóa mới gồm;

-          Đồng chí; Trịnh Bá Hậu - Bí thư đảng ủy xã Trường Xuân

-          Đồng chí: Đỗ Hùng Sơn – Phó bí thư TT đảng ủy xã

-          Đồng chí: Nguyễn Quang Hà – PBTĐU, Chủ tịch UBND xã

-          Đồng chí: Nguyễn Thị Hạnh - PCT HĐND xã

-          Đồng chí: Hoàng Sỹ Sơn - PCT UBND xã

-          Đồng chí: Lưu Xuân Mạnh - Chủ tịch UBMTTQ xã

-          Đồng chí; Trịnh Bá Hiền – Phó Chủ tịch UBND xã

-          Đồng chí: Nguyễn Xuân Hưng – Chỉ huy trưởng quân sự xã

-          Đồng chí: Hoàng Ngọc Linh – Bí thư Đoàn xã

-          Đồng chí: Trịnh Thị Tú –  Chủ tịch Hội LHPN xã

-          Đồng chí: Đố Văn Tiến – Chủ tịch Hội Nông dân xã

-          Đồng chí: Trịnh Văn Quân – Trưởng Công an xã

-          Đồng chí: Nguyễn Quang Lĩnh – Công chức VP – TK

-        Đồng chí; Trịnh Thị Kim Thoa – HT, Trường Mầm non Xuân Vinh
- Đồng chí; Nguyễn Đăng Thụ - BTCB, Thôn trưởng Phú Hậu
IMG_20200526_155212_696.jpg

BCH Đảng bộ khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 xã Trường Xuân

Tại phiên họp thứ nhất BCH khóa mới đã bầu 05 đồng chí vào Ban Thường vụ đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đồng chí; Trịnh Bá Hậu, được bầu làm Bí thư đảng ủy xã Trường Xuân; Đồng chí: Đỗ Hùng Sơn, được bầu Phó bí thư TT đảng ủy xã; Đồng chí: Nguyễn Quang Hà, được bầu là Phó bí thư đảng ủy xã, Đồng chí: Lưu Xuân Mạnh - Chủ tịch UBMTTQ xã; Đồng chí: Nguyễn Thị Hạnh - PCT HĐND xã là ủy viên Ban Thường vụ đảng ủy xã; Đồng chí Đỗ Hùng Sơn được bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra, kỷ luật đảng ủy; Đồng chí: Nguyễn Quang Lĩnh, phó chủ nhiệm UBKTKL đảng ủy,

Đại hội đã sáng lập các mục tiêu, phương hướng trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm các chỉ tiêu chủ yếu;

1. Về kinh tế (10 chỉ tiêu):

1. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 73 triệu đồng.

2. Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025 là: 65 ha.

3.  Tổng sản lượng lương thực bình quân hàng năm 10.000 tấn.

4. Diện tích đất trồng cây hàng năm: 785,15 ha; năng suất từ 75 tấn/ha.

Giá trị sản xuất hàng năm trên diện tích canh tác đạt 150.000.000đ/ha

5.Tổng đàn gia súc, gia cầm:

                       + Tổng đàn trâu bò đạt 1.350 con

                       + Tổng đàn lợn 5.000 con. Trong đó nái sinh sản 500 con

                       + Tổng đàn gia cầm 200.000 con.

6. Sản lượng nuôi trồng, khai thác thủy sản năm 2025 đạt 240 tấn.

7. Số doanh nghiệp trên địa bàn xã: 50 doanh nghiệp

8. Thu ngân sách hàng năm vượt 15% trở lên so với kế hoạch huyện giao thu ngân sách trên địa bàn.

9.Tỷ lệ thôn đạt thôn nông thôn mới nâng cao là 100 %, trong đó số thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu là : 3thôn

10.Tỷ lệ đường giao thông nông thôn được cứng hoá: 100 %

2.  Về văn hoá xã hội (9 chỉ tiêu):

11. Ổn định tỷ lệ tăng dân số  hàng năm ở mức 0,6%.

12. Số hộ nghèo hàng năm giảm 4 hộ.

13. Tỷ lệ hộ cận nghèo 7 %

14. Tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 96 %

15. Tỷ lệ nhà ở kiên cố của các hộ gia đình98 %

16.Xây dựng xã chuẩn quốc gia về y tế theo tiêu chí mới. Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng hàng năm đạt 98 %

17. Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hoá hàng năm trên 91 %, 100 % khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa.

18.Tỷ lệ thôn đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2025: 3 thôn. Xây dựng xã và 02 cơ quan, đơn vị đạt tiêu chí kiểu mẫu.

19. Xây dựng 03 trường (Mần non, Tiểu học, Trung học cơ sở) đạt chuẩn Quốc gia, đạt tỉ lệ 100 % (sau khi hoàn thành sáp nhập các trường)

3.  Về môi trường (02 chỉ tiêu):

20. Tỷ lệ dân số được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, tỷ lệ dân số được dùng nước sạch 100%. Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải đạt 98 %

21. Tỷ lệ số thôn đạt tiêu chuẩn môi trường là: 100%

4.  Quốc phòng - an ninh (01 chỉ tiêu):

22. Tỷ lệ khu dân cư an toàn về an ninh trật tự đạt trên 80%.

5.  Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị (02 chỉ tiêu):

23. Phấn đấu cả nhiệm kỳ kết nạp từ 50 đảng viên trở lên

24.Tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hàng năm đạt trên 80%

Các chương trình trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm:

1. Đẩy mạnh tích tụ, tập trung ruộng đất, phát triển nông nghiệp tập trung qui mô lớn ứng dụng công nghệ cao.

2. Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng, gắn với phát triển dịch vụ thương mại.

3. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.
         
Sau Đại hội Đảng bộ lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Huyện ủy - UBND huyện Thọ Xuân có quyết định điều động, luân chuyển, bổ nhiệm công tác cán bộ, đồng chí Nguyễn Văn Trường thôi giữ chức Chủ tịch HĐND xã đến làm Bí thư đảng ủy xã Xuân Tín, đồng chí Trịnh Bá Hiền thôi tham gia BCH Đảng bộ, thôi giữ chức Phó chủ tịch UBND xã Trường Xuân về làm Chủ tịch UBND xã Xuân Thiên, cũng trong dịp này Đảng ủy xã Trường Xuân đã bầu bổ sung đồng chí Trịnh Văn Nguyên vào BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; HĐND xã Trường Xuân đã họp phiên chuyên đề bầu cử đồng chí Đỗ Hùng Sơn Phó bí thư TT đảng ủy làm Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021, bầu cử đồng chí Trịnh Văn Nguyên làm Phó chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021.

6. Các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiêp;

a. Y tế.

Trạm y tế các xã trước khi sáp nhập; Trạm y tế xã Xuân Tân do Ông Hồ Văn Hòa làm trưởng trạm; Trạm Y tế Xuân Vinh do Ông Lê Thanh Vân làm trưởng trạm; Trạm Y tế Thọ Trường do bà Trịnh Thị Hà làm trưởng trạm.

IMG_20200601_155100_041.jpg

Đồng chí Trịnh Bá Hậu BTĐU, Đồng chí Nguyễn Quang Hà Chủ tịch UBND xã tặng hoa chúc mừng, trao quyết định bổ nhiệm Trưởng, phó trạm y tế xã Trường Xuân

Trạm y tế Trường Xuân được thành lập ngày 01/6/2020, được bố trí trên khuôn viên trạm y tế Xuân Vinh củ, cạnh khu trung tâm của xã, cạnh tuyến đường 506c; Trưởng trạm y tế xã là Ông Hồ Văn Hòa, Phó trưởng trạm y tế xã là Ông Lê Thanh Vân;

b.Về giáo dục.

- Các trường THCS:

Trường THCS Xuân Tân, Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Huyền là Hiệu trưởng; Trường THCS Xuân Vinh, Thầy giáo Hà Sỹ Sơn là Hiệu Trưởng; Trường THCS Thọ Trường, Thầy giáo, Lê Bá Tấn làm hiệu trưởng cuối năm 2020 thầy Tấn về nghỉ hưu theo chế độ; Cô Nguyễn Thị Tâm, Hiệu phó phụ trách nhà trường, đến nay tháng 3/2021 các trường THCS đang được bố trí tại các vị trí trước khi sáp nhập xã

-          Các trường mầm Non:  

3/3 Trường Mầm non đặt ở 3 khu vực; Mầm Non Xuân Tân Cô Trịnh Thị Chiến làm Hiệu Trưởng; Mầm Non Xuân Vinh Cô giáo Trịnh Thị Kim Thoa làm Hiệu Trưởng; Mầm Non Thọ Trường Cô Lê Thị Hải Phó hiệu trưởng phụ trách nhà trường.

-          Các trường Tiểu học trước khi sáp nhập:

Trường Tiểu học Xuân Tân do Thầy giáo Phạm Văn Tuân làm hiệu trưởng

Trường Tiểu học Xuân Vinh do cô Phạm Thị Toan làm hiệu trưởng, giữa năm 2020 cô Toan về nghỉ hưu theo chế độ, cô Lê Thị Hằng Phó hiệu trưởng, phụ trách nhà trường; Trường Tiểu học Thọ Trường do cô Lê Thị Duyên làm Hiệu trưởng
FB_IMG_1616720911229.jpg

   Hình ảnh sáp nhập, thành lập trường Tiểu học Trường Xuân
      Sau khi sáp nhập các trường Tiểu học Xuân Tân, Xuân Vinh, Thọ Trường và thành lập Trường tiểu học Trường Xuân, có 3 điểm trường bố trí ở 3 khu vực, do cô Lê Thị Duyên, Hiệu trưởng trường Tiểu học Thọ Trường làm Hiệu trưởng trường Tiểu học Trường Xuân, Thầy giáo Phạm Văn Tuân được điều chuyển về làm Hiệu trưởng Tiểu học Xuân Lai; Từ khi sáp nhập và thành lập trường mới đến nay Trường Tiểu học Trường Xuân đã đi vào ổn định, tất cả các trường học được bố trí trên khuôn viên hợp lý, thuận lợi cho việc đi lại của học sinh và phụ huynh học sinh, đến nay toàn xã có 2.039 học sinh, đang theo học ở 3 cấp học; 7/7 trường đạt trường chuẩn quốc gia, cơ quan văn hóa, năm 2020 xã có 93,3% số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 14/14 thôn đạt thôn văn hóa, đã khai trường cơ quan văn hóa Công sở xã Trường Xuân./.

                                                  Trường Xuân, tháng 3 năm 2021
                                               Nguyễn Văn Thành; Công chức Văn hóa - Xã hội

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: Phú Hậu 1, Xã Trường Xuân, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0374408758
Email: truongxuan.thoxuan@thanhhoa.gov.vn