Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
174989

Xã Trường Xuân Tổ chức hội nghị Đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy; Chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân

Ngày 11/12/2020 15:24:31

 

Thực hiên Quyết Định số  2543- QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyết Định số 1140 - QĐ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về ban hành Quy chế tiếp xúc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân; Công văn  số 06-CV/BDV HU ngày  05 tháng 11 năm 2020 của Ban dân vận Huyện ủy Thọ Xuân, về quán triệt triển khai tổ chức hội nghị   tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân

Sáng ngày 10 tháng 12 năm 2020 xã Trường Xuân đã tổ chức hội nghị Tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn xã năm 2020
IMG_20201210_082141_737.jpg

Toàn cảnh hội nghị Tiếp xúc, đối thoại.
Tham dự hội nghị có các đồng chí trong TTĐU-HĐND-UBND-MTTQ, Cán bộ công chức, cán bộ bán chuyên trách; Ban chấp hành các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội, Đại diện Ban giám hiệu các trường; Trưởng trạm y tế; Bí thư các chi bộ; Trưởng ban CTMT, trưởng thôn, Trưởng, phó các chi hội, chi đoàn các đoàn thể ở KDC và nhân dân trong xã.
  Dự hội nghị có Đồng chí Trần Đình Anh Chuyên viên ban Dân vận huyện ủy Thọ Xuân
IMG_20201210_095630_203.jpg
 Đồng chí Đỗ Hùng Sơn; PBTT Đảng ủy – Chủ tịch HĐND; Trưởng khối Dân vận đảng ủy xã phát biểu khai mạc hội nghị.
IMG_20201210_082624_331.jpg

Đồng chí; Nguyễn Quang Hà, PBTĐU - CT UBND xã báo cáo tóm tắt tình hình phát triển KTXH - QPAN và một số tình hình nhiệm vụ cơ bản của địa phương mà nhân dân đang quan tâm.

Nhằm tiếp tục cụ thể hóa cơ chế "Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ", góp phần đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền; phát huy, mở rộng quyền dân chủ của nhân dân; tăng cường, mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, chủ trương của cấp ủy, chính quyền địa phương; những thuận lợi khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành để nhân dân hiểu, tạo sự đồng thuận trong tổ chức, thực hiện trên cơ sở phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

 Thông qua đối thoại phát huy những ưu điểm, hạn chế của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức trong thực hiện nhiệm vụ và thực thi công vụ mà nhân dân phản ánh. Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời những kiến nghị, vấn đề bức xúc của nhân dân.

Với không cởi mở và dân chủ các đại biểu tham dự hội nghị đã sôi nổi phát biểu ý kiến thống nhất cao như báo cáo tóm tắt kết quả tình hình phát triển KTXH – QPAN và tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội tại địa phương; Đặc biệt là những thành tich cụ thể, bước đầu sau thời gian sáp nhập và thành lập xã mới; Đồng thời các đại biểu và nhân dân trong xã đã đóng góp với cấp ủy Đảng, chính quyền về việc tổ chức triển khai và thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết của Hội đồng nhân dân. Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực kinh tế, đầu tư xây dựng cơ bản, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự ... ở các thôn và xã. Việc thực hiện cải cách hành chính; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác; công tác tiếp dân và giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân, ý kiến phản ánh về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức.
IMG_20201210_085742_648.jpg
Đồng chí Lưu Xuân Mạnh: UVBTV Đảng ủy- Chủ tịch UBMTTQ xã phát biểu ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị thay mặt BCH Đảng bộ; TT HĐND; UBND xã, Đồng chí; Nguyễn Quang Hà, PBTĐU - CT UBND xã đã phát biểu ý kiến cảm ơn các đại biểu và nhân dân trong xã đã về dự và tham gia đóng góp nhiều ý kiến chân thành, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của đại biểu và nhân dân trong xã; Đồng thời đã trực tiếp trả lời những vấn đề nhân dân có ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã để tổ chức chỉ đạo, điều hành thực hiện trong thời gian theo quy định. Đồng chí đề nghị MTTQ và cử tri, nhân dân trong xã tiếp tục phát huy dân chủ, tăng cường giám sát hoạt động của UBND và đội ngũ cán bộ công chức và trưởng thôn thuộc UBND xã quản lý, đóng góp nhiều ý kiến chân thành góp phần xây dựng cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong sạch vững mạnh. Cùng với đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã xây dựng địa phương Trường Xuân tiếp tục phát triển, đổi mới và bền vững.
IMG_20201210_101014_564.jpg
                Đồng chí Trịnh Bá Hậu: Bí thư đảng ủy phát biểu ý kiến.
         Tiếp sau đó hội nghị đã nghe ý kiến phát biểu của Đồng chí Trịnh Bá Hậu Bí thư Đảng ủy xã về triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; Định hướng các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 và đề nghị cấp ủy, chính quyền, các chi ủy chi bộ, MTTQ, cơ quan, ban ngành đoàn thể, đội ngũ cán bộ công chức từ xã đến các thôn, đưa vào chương trình công tác năm, tập trung xây dựng chương trình, nghị quyết, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 58- NQ/TW, ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Tập trung phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng an ninh; Xây dựng cơ sở hạ tầng…

Tập trung lãnh đạo, điều hành, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước Chào mừng Đại hội 13 của Đảng; tăng cường chỉ đạo làm tốt công tác phòng dịch Covid – 19; Tiếp thu triển khai, làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức Cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; Tập trung lãnh đạo giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản trên địa bàn, trước mắt là tập trung lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ còn lại của năm 2020.

Những hình ảnh tại hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy,  chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trong xã
IMG_20201210_082050_882.jpg

 IMG_20201210_083641_240.jpg
IMG_20201210_091104_656.jpg

IMG_20201210_092157_806.jpg

                                                                                                                          Nguyễn Văn Thành VH - XH

Xã Trường Xuân Tổ chức hội nghị Đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy; Chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân

Đăng lúc: 11/12/2020 15:24:31 (GMT+7)

 

Thực hiên Quyết Định số  2543- QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyết Định số 1140 - QĐ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về ban hành Quy chế tiếp xúc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân; Công văn  số 06-CV/BDV HU ngày  05 tháng 11 năm 2020 của Ban dân vận Huyện ủy Thọ Xuân, về quán triệt triển khai tổ chức hội nghị   tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân

Sáng ngày 10 tháng 12 năm 2020 xã Trường Xuân đã tổ chức hội nghị Tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn xã năm 2020
IMG_20201210_082141_737.jpg

Toàn cảnh hội nghị Tiếp xúc, đối thoại.
Tham dự hội nghị có các đồng chí trong TTĐU-HĐND-UBND-MTTQ, Cán bộ công chức, cán bộ bán chuyên trách; Ban chấp hành các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội, Đại diện Ban giám hiệu các trường; Trưởng trạm y tế; Bí thư các chi bộ; Trưởng ban CTMT, trưởng thôn, Trưởng, phó các chi hội, chi đoàn các đoàn thể ở KDC và nhân dân trong xã.
  Dự hội nghị có Đồng chí Trần Đình Anh Chuyên viên ban Dân vận huyện ủy Thọ Xuân
IMG_20201210_095630_203.jpg
 Đồng chí Đỗ Hùng Sơn; PBTT Đảng ủy – Chủ tịch HĐND; Trưởng khối Dân vận đảng ủy xã phát biểu khai mạc hội nghị.
IMG_20201210_082624_331.jpg

Đồng chí; Nguyễn Quang Hà, PBTĐU - CT UBND xã báo cáo tóm tắt tình hình phát triển KTXH - QPAN và một số tình hình nhiệm vụ cơ bản của địa phương mà nhân dân đang quan tâm.

Nhằm tiếp tục cụ thể hóa cơ chế "Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ", góp phần đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền; phát huy, mở rộng quyền dân chủ của nhân dân; tăng cường, mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, chủ trương của cấp ủy, chính quyền địa phương; những thuận lợi khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành để nhân dân hiểu, tạo sự đồng thuận trong tổ chức, thực hiện trên cơ sở phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

 Thông qua đối thoại phát huy những ưu điểm, hạn chế của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức trong thực hiện nhiệm vụ và thực thi công vụ mà nhân dân phản ánh. Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời những kiến nghị, vấn đề bức xúc của nhân dân.

Với không cởi mở và dân chủ các đại biểu tham dự hội nghị đã sôi nổi phát biểu ý kiến thống nhất cao như báo cáo tóm tắt kết quả tình hình phát triển KTXH – QPAN và tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội tại địa phương; Đặc biệt là những thành tich cụ thể, bước đầu sau thời gian sáp nhập và thành lập xã mới; Đồng thời các đại biểu và nhân dân trong xã đã đóng góp với cấp ủy Đảng, chính quyền về việc tổ chức triển khai và thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết của Hội đồng nhân dân. Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực kinh tế, đầu tư xây dựng cơ bản, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự ... ở các thôn và xã. Việc thực hiện cải cách hành chính; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác; công tác tiếp dân và giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân, ý kiến phản ánh về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức.
IMG_20201210_085742_648.jpg
Đồng chí Lưu Xuân Mạnh: UVBTV Đảng ủy- Chủ tịch UBMTTQ xã phát biểu ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị thay mặt BCH Đảng bộ; TT HĐND; UBND xã, Đồng chí; Nguyễn Quang Hà, PBTĐU - CT UBND xã đã phát biểu ý kiến cảm ơn các đại biểu và nhân dân trong xã đã về dự và tham gia đóng góp nhiều ý kiến chân thành, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của đại biểu và nhân dân trong xã; Đồng thời đã trực tiếp trả lời những vấn đề nhân dân có ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã để tổ chức chỉ đạo, điều hành thực hiện trong thời gian theo quy định. Đồng chí đề nghị MTTQ và cử tri, nhân dân trong xã tiếp tục phát huy dân chủ, tăng cường giám sát hoạt động của UBND và đội ngũ cán bộ công chức và trưởng thôn thuộc UBND xã quản lý, đóng góp nhiều ý kiến chân thành góp phần xây dựng cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong sạch vững mạnh. Cùng với đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã xây dựng địa phương Trường Xuân tiếp tục phát triển, đổi mới và bền vững.
IMG_20201210_101014_564.jpg
                Đồng chí Trịnh Bá Hậu: Bí thư đảng ủy phát biểu ý kiến.
         Tiếp sau đó hội nghị đã nghe ý kiến phát biểu của Đồng chí Trịnh Bá Hậu Bí thư Đảng ủy xã về triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; Định hướng các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 và đề nghị cấp ủy, chính quyền, các chi ủy chi bộ, MTTQ, cơ quan, ban ngành đoàn thể, đội ngũ cán bộ công chức từ xã đến các thôn, đưa vào chương trình công tác năm, tập trung xây dựng chương trình, nghị quyết, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 58- NQ/TW, ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Tập trung phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng an ninh; Xây dựng cơ sở hạ tầng…

Tập trung lãnh đạo, điều hành, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước Chào mừng Đại hội 13 của Đảng; tăng cường chỉ đạo làm tốt công tác phòng dịch Covid – 19; Tiếp thu triển khai, làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức Cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; Tập trung lãnh đạo giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản trên địa bàn, trước mắt là tập trung lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ còn lại của năm 2020.

Những hình ảnh tại hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy,  chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trong xã
IMG_20201210_082050_882.jpg

 IMG_20201210_083641_240.jpg
IMG_20201210_091104_656.jpg

IMG_20201210_092157_806.jpg

                                                                                                                          Nguyễn Văn Thành VH - XH

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: Phú Hậu 1, Xã Trường Xuân, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0374408758
Email: truongxuan.thoxuan@thanhhoa.gov.vn