Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
174989

Khối Dân vận Đảng ủy xã và UBND xã Trường Xuân triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”

Ngày 07/05/2024 11:06:51

 Ngày 25 tháng  9 năm 2023 Khối Dân vận Đảng ủy xã  và UBND xã Trường Xuân đã Phối hợp ban hành triển khai Kế hoạch xây dựng thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” trong công tác Dân vận của chính quyền Kế hoạch nêu rõ:
            Thông qua việc xây dựng các mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” trong công tác Dân vận của chính quyền xã để thực hiện có hiệu quả “Năm Dân vận khéo” 2023, đồng thời tiếp tục tuyên truyền và nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả của công tác Dân vận chính quyền, tạo sức lan tỏa trong Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020-2025.  
        Xây dựng mô hình
“Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” nhằm đánh giá đúng thực trạng công tác Dân vận của chính quyền, từ đó rút ra được những bài học kinh nghiệm, đề ra được nhiệm vụ, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện công tác Dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

- Việc xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” trong công tác Dân vận của chính quyền phải thiết thực, hiệu quả, có tính thực tiễn. Việc xây dựng mô hình là góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 của  xã , nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân đối với chính quyền, xây dựng chính quyền vững mạnh “ Vì Nhân dân phục vụ”.

 Nội dung thực hiện

1. Công tác thông tin, tuyên truyền:

 - Tập trung quán triệt, triển khai, tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

- Tiếp tục quán triệt, triển khai tuyên truyền và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công tác Dân vận: Nghị quyết số 25-NQ/TW (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới”.

- Tổ chức phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang theo phương châm hành động “Tinh thần trách nhiệm cao, chuyên môn nghiệp vụ sâu, hiệu quả công tác tốt”, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

- Thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: trên hệ thống truyền thanh xã , trên trang thông tin điên tử, lồng ghép tuyên truyền tại các hội nghị, các buổi tiếp xúc cử tri, đối thoại với Nhân dân về mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện mô hình tại đị phương để người dân, tổ chức biết, tham gia góp ý và giám sát việc thực hiện đối với người đứng đầu và cán bộ, công chức.

2. Các nội dung triển khai thực hiện hiện xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”.

2.1. Trên lĩnh vực phát triển kinh tế

- Triển khai và thực hiện tốt các bước công khai dân chủ trong giải phóng mặt bằng theo qui định; vận động Nhân dân thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng triển khai các dự án trên địa bàn và đấu giá quyền sử dụng đất. Vận động Nhân dân góp công, góp sức tham gia xây dựng xã đạt chuẩn đô thị văn minh và thực hiện tốt công tác quản lý trật tự xây dựng.

- Tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt Luật Đất đai sửa đổi; Luật BVMT; Nghị quyêt số 05-NQ/TU  về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”; Chỉ thị số 38-CT/HU về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đất đai; quản lý chặt chẽ các khu nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn; tiếp tục duy trì phong trào ra quân làm vệ sinh đường làng, ngõ phố, ngoài đồng ruộng, trên kênh mương; phát động phong trào trồng cây xanh trong các hộ gia đình, các khu dân cư, công sở cơ quan, đơn vị và trên các tuyến đường giao thông, xây dựng cảnh quan đô thị “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn”.

- Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt kế hoạch sản xuất, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào địa phương; nâng cao chất lượng hoạt động của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp; khuyến khích phát triển các trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát triển đàn gia súc, gia cầm, sản lượng nuôi trồng thủy sản,  mở rộng mô hình sản xuất theo hợp đồng bao tiêu sản phẩm, từng bước hạn chế chăn nuôi nông hộ, nhỏ lẻ với phương châm “ Chăn nuôi gắn với đảm bảo vệ sinh môi trường”; tích cực tham gia thực hiện có hiệu phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, khu đô thị văn minh”.

2.2. Trên lĩnh vực VH-XH

- Xây dựng xã hội học tập tại địa phương; làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài. Tiếp tục thực hiện các giải pháp đổi mới căn bản toàn diên giáo dục và đào tạo; chú trọng chất lượng mũi nhọn, duy trì nề nếp kỷ cương trong trường học, quan tâm bồi dưỡng kỹ năng sống, giáo dục lịch sử văn hóa địa phương cho học sinh. Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất cho 3 trường, đảm bảo chất lượng dạy và học. Giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia của 3 nhà trường.

- Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, thực hiện tốt quy tắc ứng xử và Y đức của người thầy thuốc. Tăng cường Y tế dự phòng, Phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra hành nghề Y, dược tư nhân; duy trì đạt chuẩn Quốc gia về y tế; nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT.

-  Kiểm tra, hướng dẫn nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ tự quản ở cộng đồng dân cư; Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và Chương trình, Đề án xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu giai đoạn 2020-2025. 

- Tuyên truyền, phổ biến các qui định của nhà nước về chế độ chính sách, hướng dẫn, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách an sinh xã hội và chế độ chính sách đối với người có công. Thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững. Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động.

2.3. Trên lĩnh vực AN-QP

- Nắm chắc tình hình Nhân dân, phát hiện sớm những bất cập trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ở cơ sở; Giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất của Nhân dân, không để khiếu kiện đông người, vượt cấp, các điểm nóng phức tạp mất trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, làm tốt công tác hòa giải ngay tại cơ sở.

 - Thực hiện tốt việc phối hợp các lực lượng trong  đảm bảo ANTT, ATGT; quản lý tốt hành lang ATGT; Làm tốt công tác Quốc phòng, vận động Thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự đảm bảo theo kế hoạch được giao.

           -Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. UBND xã phối hợp với MTTQ nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, phát hiện sớm các hành vi, vi phạm pháp luật, xử lý kịp thời các sai phạm ngay tại cơ sở theo quy định của pháp luật; tăng cường đối thoại với Nhân dân. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo; Vận động, thuyết phục Nhân dân thực hiện tốt Luật tiếp dân, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng.

2.4. Thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và thái độ phục vụ người dâncủa đội ngũ cán bộ công chức.

- Thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; Tiếp tục rà soát và đề xuất với cấp có thẩm quyền cắt giảm thời gian giải quyết, giảm bớt giấy tờ thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức; giải quyết các thủ tục hành chính theo thẩm quyền xong trước hạn và đúng hạn; quan tâm chỉ đạo giải quyết thủ tục hành chính ngay tại nhà cho những đối tượng là người già neo đơn, khó khăn trong việc đi lại…cần sự hỗ trợ của chính quyền trong thực hiện thủ tục hành chính.

- Tổ chức lấy ý kiến nhận xét của tổ chức, cá nhân đối với cán bộ, công chức khi giao tiếp, làm việc bằng phiếu khảo sát ngay sau khi giải quyết công việc; tăng cường kiểm tra, giám sát và có biện pháp xử lý đối với cán bộ, công chức, viên chức bị tổ chức, cá nhân đánh giá thấp qua phiếu khảo sát mức độ hài lòng.

- Lựa chọn, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo làm công tác tiếp dân, công chức làm việc tại bộ phận một cửa có năng lực công tác, trình độ chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm, khéo léo trong giao tiếp, ứng xử với người dân, nhất là trong xử lý các tình huống.

 - Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể và cán bộ, công chức làm việc tại UBND xã thường xuyên có các hoạt động cùng với Nhân dân trên địa bàn khu phố thực hiện một số các công việc như: tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp, giúp đỡ gia đình neo đơn, chính sách, hộ nghèo...; quan tâm nắm bắt tình hình đời sống Nhân dân, những vấn đề Nhân dân quan tâm, bức xúc để kịp thời chỉ đạo giải quyết ngay tại cơ sở theo thẩm quyền và đề nghị cấp trên giải quyết đối với những việc vượt quá thẩm quyền, đồng thời phải thông báo cho người dân biết

- Cán bộ, công chức phải thực hiện tốt “Nụ cười công sở”, các quy định về văn minh, văn hóa công sở; có thái độ tôn trọng, gần gũi, nhẹ nhàng, lịch sự, đúng mực trong quá trình giải quyết công việc; hướng dẫn kê khai hồ sơ chu đáo, dễ hiểu. Quan tâm lắng nghe, chia sẻ các vấn đề bức xúc, nguyện vọng chính đáng và giải trình kịp thời vướng mắc của tổ chức, cá nhân đối với việc xử lý, giải quyết công việc hành chính của Ủy ban nhân dân xã .

- Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, công chức ở xã tổ chức tiếp dân và đối thoại với Nhân dân theo quy định. Giải quyết đảm bảo kịp thời, nhanh chóng, đúng quy định về đơn thư khiếu nại, tố cáo, các kiến nghị của Nhân dân, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý Nhà nước của chính quyền địa phương theo thẩm quyền, không để đơn, thư tồn đọng kéo dài, vượt cấp đồng thời thực hiện nghiêm túc các nội dung của công tác tiếp dân theo Luật Tiếp công dân.

- Bố trí hòm thư góp ý tại trụ sở làm việc và công khai số điện thoại của lãnh đạo địa phương tại nơi tiếp công dân nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia đóng góp ý kiến. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã thực hiện nghiêm túc việc tiếp thu ý kiến của tổ chức, cá nhân.

 - Xây dựng khẩu hiệu thực hiện mô hình và niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã quyết tâm thực hiện tốt 5 biết gồm “biết nghe dân nói; biết nói dân hiểu; biết làm dân tin; biết xin lỗi; biết cảm ơn”; 3 không “ Không phiền hà, sách nhiễu; Không né tránh trách nhiệm; Không trễ hẹn trong quá trình xử lý công việc”; 4 thể hiện gồm “tôn trọng trong giao tiếp; văn minh, văn hóa, lịch sự trong giải quyết công việc; Lắng nghe đầy đủ, hướng dẫn tận tình quy trình xử lý công việc; Gần gũi, giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân”.

- Thực hiện việc gửi “Thư xin lỗi” đối với các tổ chức, cá nhân khi giải quyết không đúng hẹn, không giải quyết kịp thời công việc hành chính của người dân, tổ chức đến liên hệ. Thực hiện việc gửi “Thư cảm ơn” đối với các tổ chức, cá nhân có đóng góp ý kiến tham gia xây dựng chính quyền hoặc cung cấp, phản ánh kịp thời cho chính quyền những thông tin quan trọng…

- Tổ chức trao, gửi các thư: “Thư chúc mừng”, “Thư chia buồn” đến người dân đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, phù hợp với văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc và địa phương nhằm thể hiện sự quan tâm của chính quyền đối với người dân.

- Tiếp nhận, xử lý tích cực các góp ý, phản ánh, kiến nghị và thông báo kịp thời.

Về quy trình và thươi fgian thực hiện

Bước 1: Đảng ủy xã xây dựng và ban hành Nghị quyết để lãnh đạo thực hiện mô hình điểm về công tác Dân vận chính quyền năm 2023; Ban hành Quyết định thành lập Ban điều hành thực hiện mô hình do đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã làm Trưởng Ban; Trưởng Khối Dân vận làm Phó Ban; các thành viên gồm: Trưởng các đoàn thể CT-XH; Trưởng Công an xã ; Chỉ huy trưởng Quân sự; công chức địa chính-Xây dựng- Môi trường, công chức chính sách- xã hội, công chức Tư pháp- Hộ tịch, công chức tài chính, kế toán, công chức văn phòng – Thóng kê UBND là thành viên.

Thực hiện xong trước ngày 15/11/2023.

Bước 2: Tổ chức Lễ ra mắt mô hình “ Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”.

Phối hợp tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết của Đảng ủy; kế hoạch phối hợp của Khối dân vận và UBND xã ; các văn bản khác để tổ chức thực hiện xây dựng mô hình “Dân vận khéo”trong công tác Dân vận của chính quyền. Đồng thời, tổ chức tập huấn về cách thức tổ chức thực hiện cũng như những yêu cầu, kỹ năng thực hiện công tác Dân vận của chính quyền.

Thực hiện xong trước ngày 30/11/2023.

Bước 3: Chỉ đạo các chi bộ xây dựng và ban hành Nghị quyết để lãnh đạo thực hiện các nội dung đã được triển khai của xã về Kế hoạch thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” .

Chi bộ các thôn lãnh đạo Ban công tác Mặt trận; các chi đoàn, chi hội, Tổ tự quản, phổ biến sâu rộng cho Nhân dân, đoàn viên, hội viên nắm rõ về nội dung thực hiện mô hình, cũng như quyền, trách nhiệm và lợi ích của Nhân dân, của địa phương khi thực hiện có hiệu quả mô hình.
          Thực hiện xong bước 3 trong tháng 12/2023.

Bước 4: Tổ chức thực hiện trong hệ thống trên toàn địa bàn xã . Định kỳ hàng tháng Ban chỉ đạo thực hiện mô hình của xã đánh giá và báo cáo tổ chỉ đạo huyện về kết quả thực hiện; Định kỳ 3 tháng sơ kết việc thực hiện.

+ Bước 5:  Tổng kết giai đoạn 1 việc thực hiện mô hình vào tháng 06/2024.

Về tổ chức thực hiện

1. Đảng ủy: Xây dựng và ban hành nghị quyết để lãnh đạo thực hiện mô hình; Ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện mô hình theo hướng dẫn của huyện. Chỉ đạo UBND phối hợp với Khối Dân vận để xây dựng Kế hoạch thực hiện và chuẩn bị đủ các điều kiện để mô hình đạt kết quả cao.

Tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy về xây dựng mô hình điểm “Dân vận khéotrong công tác Dân vận của chính quyền cấp . Định kỳ sơ kết và tổng kết thực hiện giai đoạn 1 vào tháng 12/2023.

2. Ủy ban Nhân dân: Phối hợp với Khối Dân vận xây dựng Kế hoạch thực hiện mô hình theo lộ trình thời gian để chỉ đạo thực hiện; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban điều hành và nhiệm vụ chỉ đạo cơ sở cho cán bộ, công chức ; xây dựng Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo; bố trí kinh phí và các điều kiện cơ sở vật chất để thực hiện thành công mô hình.

3. Khối Dân vận: Làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy trong việc thực hiện chỉ đạo của tỉnh và huyện về xây dựng mô hình; phối hợp với UBND để thực hiện thành công mô hình.
                                                                                         Đài truyền thanh Trường Xuân

Khối Dân vận Đảng ủy xã và UBND xã Trường Xuân triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”

Đăng lúc: 07/05/2024 11:06:51 (GMT+7)

 Ngày 25 tháng  9 năm 2023 Khối Dân vận Đảng ủy xã  và UBND xã Trường Xuân đã Phối hợp ban hành triển khai Kế hoạch xây dựng thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” trong công tác Dân vận của chính quyền Kế hoạch nêu rõ:
            Thông qua việc xây dựng các mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” trong công tác Dân vận của chính quyền xã để thực hiện có hiệu quả “Năm Dân vận khéo” 2023, đồng thời tiếp tục tuyên truyền và nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả của công tác Dân vận chính quyền, tạo sức lan tỏa trong Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020-2025.  
        Xây dựng mô hình
“Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” nhằm đánh giá đúng thực trạng công tác Dân vận của chính quyền, từ đó rút ra được những bài học kinh nghiệm, đề ra được nhiệm vụ, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện công tác Dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

- Việc xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” trong công tác Dân vận của chính quyền phải thiết thực, hiệu quả, có tính thực tiễn. Việc xây dựng mô hình là góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 của  xã , nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân đối với chính quyền, xây dựng chính quyền vững mạnh “ Vì Nhân dân phục vụ”.

 Nội dung thực hiện

1. Công tác thông tin, tuyên truyền:

 - Tập trung quán triệt, triển khai, tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

- Tiếp tục quán triệt, triển khai tuyên truyền và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công tác Dân vận: Nghị quyết số 25-NQ/TW (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới”.

- Tổ chức phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang theo phương châm hành động “Tinh thần trách nhiệm cao, chuyên môn nghiệp vụ sâu, hiệu quả công tác tốt”, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

- Thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: trên hệ thống truyền thanh xã , trên trang thông tin điên tử, lồng ghép tuyên truyền tại các hội nghị, các buổi tiếp xúc cử tri, đối thoại với Nhân dân về mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện mô hình tại đị phương để người dân, tổ chức biết, tham gia góp ý và giám sát việc thực hiện đối với người đứng đầu và cán bộ, công chức.

2. Các nội dung triển khai thực hiện hiện xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”.

2.1. Trên lĩnh vực phát triển kinh tế

- Triển khai và thực hiện tốt các bước công khai dân chủ trong giải phóng mặt bằng theo qui định; vận động Nhân dân thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng triển khai các dự án trên địa bàn và đấu giá quyền sử dụng đất. Vận động Nhân dân góp công, góp sức tham gia xây dựng xã đạt chuẩn đô thị văn minh và thực hiện tốt công tác quản lý trật tự xây dựng.

- Tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt Luật Đất đai sửa đổi; Luật BVMT; Nghị quyêt số 05-NQ/TU  về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”; Chỉ thị số 38-CT/HU về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đất đai; quản lý chặt chẽ các khu nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn; tiếp tục duy trì phong trào ra quân làm vệ sinh đường làng, ngõ phố, ngoài đồng ruộng, trên kênh mương; phát động phong trào trồng cây xanh trong các hộ gia đình, các khu dân cư, công sở cơ quan, đơn vị và trên các tuyến đường giao thông, xây dựng cảnh quan đô thị “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn”.

- Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt kế hoạch sản xuất, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào địa phương; nâng cao chất lượng hoạt động của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp; khuyến khích phát triển các trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát triển đàn gia súc, gia cầm, sản lượng nuôi trồng thủy sản,  mở rộng mô hình sản xuất theo hợp đồng bao tiêu sản phẩm, từng bước hạn chế chăn nuôi nông hộ, nhỏ lẻ với phương châm “ Chăn nuôi gắn với đảm bảo vệ sinh môi trường”; tích cực tham gia thực hiện có hiệu phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, khu đô thị văn minh”.

2.2. Trên lĩnh vực VH-XH

- Xây dựng xã hội học tập tại địa phương; làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài. Tiếp tục thực hiện các giải pháp đổi mới căn bản toàn diên giáo dục và đào tạo; chú trọng chất lượng mũi nhọn, duy trì nề nếp kỷ cương trong trường học, quan tâm bồi dưỡng kỹ năng sống, giáo dục lịch sử văn hóa địa phương cho học sinh. Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất cho 3 trường, đảm bảo chất lượng dạy và học. Giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia của 3 nhà trường.

- Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, thực hiện tốt quy tắc ứng xử và Y đức của người thầy thuốc. Tăng cường Y tế dự phòng, Phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra hành nghề Y, dược tư nhân; duy trì đạt chuẩn Quốc gia về y tế; nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT.

-  Kiểm tra, hướng dẫn nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ tự quản ở cộng đồng dân cư; Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và Chương trình, Đề án xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu giai đoạn 2020-2025. 

- Tuyên truyền, phổ biến các qui định của nhà nước về chế độ chính sách, hướng dẫn, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách an sinh xã hội và chế độ chính sách đối với người có công. Thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững. Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động.

2.3. Trên lĩnh vực AN-QP

- Nắm chắc tình hình Nhân dân, phát hiện sớm những bất cập trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ở cơ sở; Giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất của Nhân dân, không để khiếu kiện đông người, vượt cấp, các điểm nóng phức tạp mất trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, làm tốt công tác hòa giải ngay tại cơ sở.

 - Thực hiện tốt việc phối hợp các lực lượng trong  đảm bảo ANTT, ATGT; quản lý tốt hành lang ATGT; Làm tốt công tác Quốc phòng, vận động Thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự đảm bảo theo kế hoạch được giao.

           -Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. UBND xã phối hợp với MTTQ nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, phát hiện sớm các hành vi, vi phạm pháp luật, xử lý kịp thời các sai phạm ngay tại cơ sở theo quy định của pháp luật; tăng cường đối thoại với Nhân dân. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo; Vận động, thuyết phục Nhân dân thực hiện tốt Luật tiếp dân, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng.

2.4. Thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và thái độ phục vụ người dâncủa đội ngũ cán bộ công chức.

- Thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; Tiếp tục rà soát và đề xuất với cấp có thẩm quyền cắt giảm thời gian giải quyết, giảm bớt giấy tờ thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức; giải quyết các thủ tục hành chính theo thẩm quyền xong trước hạn và đúng hạn; quan tâm chỉ đạo giải quyết thủ tục hành chính ngay tại nhà cho những đối tượng là người già neo đơn, khó khăn trong việc đi lại…cần sự hỗ trợ của chính quyền trong thực hiện thủ tục hành chính.

- Tổ chức lấy ý kiến nhận xét của tổ chức, cá nhân đối với cán bộ, công chức khi giao tiếp, làm việc bằng phiếu khảo sát ngay sau khi giải quyết công việc; tăng cường kiểm tra, giám sát và có biện pháp xử lý đối với cán bộ, công chức, viên chức bị tổ chức, cá nhân đánh giá thấp qua phiếu khảo sát mức độ hài lòng.

- Lựa chọn, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo làm công tác tiếp dân, công chức làm việc tại bộ phận một cửa có năng lực công tác, trình độ chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm, khéo léo trong giao tiếp, ứng xử với người dân, nhất là trong xử lý các tình huống.

 - Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể và cán bộ, công chức làm việc tại UBND xã thường xuyên có các hoạt động cùng với Nhân dân trên địa bàn khu phố thực hiện một số các công việc như: tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp, giúp đỡ gia đình neo đơn, chính sách, hộ nghèo...; quan tâm nắm bắt tình hình đời sống Nhân dân, những vấn đề Nhân dân quan tâm, bức xúc để kịp thời chỉ đạo giải quyết ngay tại cơ sở theo thẩm quyền và đề nghị cấp trên giải quyết đối với những việc vượt quá thẩm quyền, đồng thời phải thông báo cho người dân biết

- Cán bộ, công chức phải thực hiện tốt “Nụ cười công sở”, các quy định về văn minh, văn hóa công sở; có thái độ tôn trọng, gần gũi, nhẹ nhàng, lịch sự, đúng mực trong quá trình giải quyết công việc; hướng dẫn kê khai hồ sơ chu đáo, dễ hiểu. Quan tâm lắng nghe, chia sẻ các vấn đề bức xúc, nguyện vọng chính đáng và giải trình kịp thời vướng mắc của tổ chức, cá nhân đối với việc xử lý, giải quyết công việc hành chính của Ủy ban nhân dân xã .

- Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, công chức ở xã tổ chức tiếp dân và đối thoại với Nhân dân theo quy định. Giải quyết đảm bảo kịp thời, nhanh chóng, đúng quy định về đơn thư khiếu nại, tố cáo, các kiến nghị của Nhân dân, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý Nhà nước của chính quyền địa phương theo thẩm quyền, không để đơn, thư tồn đọng kéo dài, vượt cấp đồng thời thực hiện nghiêm túc các nội dung của công tác tiếp dân theo Luật Tiếp công dân.

- Bố trí hòm thư góp ý tại trụ sở làm việc và công khai số điện thoại của lãnh đạo địa phương tại nơi tiếp công dân nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia đóng góp ý kiến. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã thực hiện nghiêm túc việc tiếp thu ý kiến của tổ chức, cá nhân.

 - Xây dựng khẩu hiệu thực hiện mô hình và niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã quyết tâm thực hiện tốt 5 biết gồm “biết nghe dân nói; biết nói dân hiểu; biết làm dân tin; biết xin lỗi; biết cảm ơn”; 3 không “ Không phiền hà, sách nhiễu; Không né tránh trách nhiệm; Không trễ hẹn trong quá trình xử lý công việc”; 4 thể hiện gồm “tôn trọng trong giao tiếp; văn minh, văn hóa, lịch sự trong giải quyết công việc; Lắng nghe đầy đủ, hướng dẫn tận tình quy trình xử lý công việc; Gần gũi, giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân”.

- Thực hiện việc gửi “Thư xin lỗi” đối với các tổ chức, cá nhân khi giải quyết không đúng hẹn, không giải quyết kịp thời công việc hành chính của người dân, tổ chức đến liên hệ. Thực hiện việc gửi “Thư cảm ơn” đối với các tổ chức, cá nhân có đóng góp ý kiến tham gia xây dựng chính quyền hoặc cung cấp, phản ánh kịp thời cho chính quyền những thông tin quan trọng…

- Tổ chức trao, gửi các thư: “Thư chúc mừng”, “Thư chia buồn” đến người dân đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, phù hợp với văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc và địa phương nhằm thể hiện sự quan tâm của chính quyền đối với người dân.

- Tiếp nhận, xử lý tích cực các góp ý, phản ánh, kiến nghị và thông báo kịp thời.

Về quy trình và thươi fgian thực hiện

Bước 1: Đảng ủy xã xây dựng và ban hành Nghị quyết để lãnh đạo thực hiện mô hình điểm về công tác Dân vận chính quyền năm 2023; Ban hành Quyết định thành lập Ban điều hành thực hiện mô hình do đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã làm Trưởng Ban; Trưởng Khối Dân vận làm Phó Ban; các thành viên gồm: Trưởng các đoàn thể CT-XH; Trưởng Công an xã ; Chỉ huy trưởng Quân sự; công chức địa chính-Xây dựng- Môi trường, công chức chính sách- xã hội, công chức Tư pháp- Hộ tịch, công chức tài chính, kế toán, công chức văn phòng – Thóng kê UBND là thành viên.

Thực hiện xong trước ngày 15/11/2023.

Bước 2: Tổ chức Lễ ra mắt mô hình “ Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”.

Phối hợp tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết của Đảng ủy; kế hoạch phối hợp của Khối dân vận và UBND xã ; các văn bản khác để tổ chức thực hiện xây dựng mô hình “Dân vận khéo”trong công tác Dân vận của chính quyền. Đồng thời, tổ chức tập huấn về cách thức tổ chức thực hiện cũng như những yêu cầu, kỹ năng thực hiện công tác Dân vận của chính quyền.

Thực hiện xong trước ngày 30/11/2023.

Bước 3: Chỉ đạo các chi bộ xây dựng và ban hành Nghị quyết để lãnh đạo thực hiện các nội dung đã được triển khai của xã về Kế hoạch thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” .

Chi bộ các thôn lãnh đạo Ban công tác Mặt trận; các chi đoàn, chi hội, Tổ tự quản, phổ biến sâu rộng cho Nhân dân, đoàn viên, hội viên nắm rõ về nội dung thực hiện mô hình, cũng như quyền, trách nhiệm và lợi ích của Nhân dân, của địa phương khi thực hiện có hiệu quả mô hình.
          Thực hiện xong bước 3 trong tháng 12/2023.

Bước 4: Tổ chức thực hiện trong hệ thống trên toàn địa bàn xã . Định kỳ hàng tháng Ban chỉ đạo thực hiện mô hình của xã đánh giá và báo cáo tổ chỉ đạo huyện về kết quả thực hiện; Định kỳ 3 tháng sơ kết việc thực hiện.

+ Bước 5:  Tổng kết giai đoạn 1 việc thực hiện mô hình vào tháng 06/2024.

Về tổ chức thực hiện

1. Đảng ủy: Xây dựng và ban hành nghị quyết để lãnh đạo thực hiện mô hình; Ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện mô hình theo hướng dẫn của huyện. Chỉ đạo UBND phối hợp với Khối Dân vận để xây dựng Kế hoạch thực hiện và chuẩn bị đủ các điều kiện để mô hình đạt kết quả cao.

Tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy về xây dựng mô hình điểm “Dân vận khéotrong công tác Dân vận của chính quyền cấp . Định kỳ sơ kết và tổng kết thực hiện giai đoạn 1 vào tháng 12/2023.

2. Ủy ban Nhân dân: Phối hợp với Khối Dân vận xây dựng Kế hoạch thực hiện mô hình theo lộ trình thời gian để chỉ đạo thực hiện; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban điều hành và nhiệm vụ chỉ đạo cơ sở cho cán bộ, công chức ; xây dựng Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo; bố trí kinh phí và các điều kiện cơ sở vật chất để thực hiện thành công mô hình.

3. Khối Dân vận: Làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy trong việc thực hiện chỉ đạo của tỉnh và huyện về xây dựng mô hình; phối hợp với UBND để thực hiện thành công mô hình.
                                                                                         Đài truyền thanh Trường Xuân

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: Phú Hậu 1, Xã Trường Xuân, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0374408758
Email: truongxuan.thoxuan@thanhhoa.gov.vn