Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
174989

DANH SÁCH BÍ THƯ CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG ỦY XÃ TRƯỜNG XUÂN

Ngày 14/09/2022 09:37:42

 

DANH SÁCH BÍ THƯ CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG ỦY XÃ TRƯỜNG XUÂN

 
                   

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Số Điện thoại

 

 

 

 

1

Nguyễn Hải Ngọc

Bí thư chi bộ thôn Căng Hạ

0944487386

 

 

2

Dương Văn Thọ

Bí thư chi bộ thôn Thọ Tiến

0944561966

 

 

3

Trịnh Duy Lưu

Bí thư chi bộ thôn Long Linh Mới

0943391547

 

 

4

Lưu Đình Hải

Bí thư chi bộ thôn Cao Phú

0914414597

 

 

5

Nguyễn Doãn Mưu

Bí thư chi bộ thôn Phú Hậu 2

0399860943

 

 

6

Nguyễn Hữu Hải

Bí thư chi bộ thôn Cốc Thôn

0332027883

 

 

7

Nguyễn Văn Thuần

Bí thư chi bộ thôn Thành Vinh

0382847242

 

 

8

Hoàng Duy Cường

Bí thư chi bộ thôn Ngọc Quang

0355700070

 

 

9

Hoàng Văn  Chức

Bí thư chi bộ thôn Long Linh Nội

0986652143

 

 

10

Trịnh Ngọc Toán

Bí thư chi bộ thôn Long Linh Ngoại 1

0382558835

 

 

11

Trịnh Bá Đức

Bí thư chi bộ thôn Long Linh Ngoại 2

0363491536

 

 

12

Trịnh Hữu Hải

Bí thư chi bộ thôn Phong Mỹ

0705224105

 

 

13

Nguyễn Tất Bình

Bí thư chi bộ thôn Phú Hậu 1

0966975647

 

 

14

Nguyễn Thanh Long

Bí thư chi bộ thôn Thọ Tân

0978908829

 

 

15

Trịnh Thị Kim Thoa

Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường Mầm Non

0919608616

 

 

16

Lê Thị Duyên

Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học

0974518669

 

 

17

Hà Sỹ Sơn

Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường THCS

0912980736

 

 

18

Trịnh Văn Quân

Bí thư chi bộ, Trưởng Công An xã

0359141838

 

 
                     

 

                                                                                                                                              Trường Xuân, tháng 9 năm 2022

DANH SÁCH BÍ THƯ CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG ỦY XÃ TRƯỜNG XUÂN

Đăng lúc: 14/09/2022 09:37:42 (GMT+7)

 

DANH SÁCH BÍ THƯ CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG ỦY XÃ TRƯỜNG XUÂN

 
                   

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Số Điện thoại

 

 

 

 

1

Nguyễn Hải Ngọc

Bí thư chi bộ thôn Căng Hạ

0944487386

 

 

2

Dương Văn Thọ

Bí thư chi bộ thôn Thọ Tiến

0944561966

 

 

3

Trịnh Duy Lưu

Bí thư chi bộ thôn Long Linh Mới

0943391547

 

 

4

Lưu Đình Hải

Bí thư chi bộ thôn Cao Phú

0914414597

 

 

5

Nguyễn Doãn Mưu

Bí thư chi bộ thôn Phú Hậu 2

0399860943

 

 

6

Nguyễn Hữu Hải

Bí thư chi bộ thôn Cốc Thôn

0332027883

 

 

7

Nguyễn Văn Thuần

Bí thư chi bộ thôn Thành Vinh

0382847242

 

 

8

Hoàng Duy Cường

Bí thư chi bộ thôn Ngọc Quang

0355700070

 

 

9

Hoàng Văn  Chức

Bí thư chi bộ thôn Long Linh Nội

0986652143

 

 

10

Trịnh Ngọc Toán

Bí thư chi bộ thôn Long Linh Ngoại 1

0382558835

 

 

11

Trịnh Bá Đức

Bí thư chi bộ thôn Long Linh Ngoại 2

0363491536

 

 

12

Trịnh Hữu Hải

Bí thư chi bộ thôn Phong Mỹ

0705224105

 

 

13

Nguyễn Tất Bình

Bí thư chi bộ thôn Phú Hậu 1

0966975647

 

 

14

Nguyễn Thanh Long

Bí thư chi bộ thôn Thọ Tân

0978908829

 

 

15

Trịnh Thị Kim Thoa

Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường Mầm Non

0919608616

 

 

16

Lê Thị Duyên

Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học

0974518669

 

 

17

Hà Sỹ Sơn

Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường THCS

0912980736

 

 

18

Trịnh Văn Quân

Bí thư chi bộ, Trưởng Công An xã

0359141838

 

 
                     

 

                                                                                                                                              Trường Xuân, tháng 9 năm 2022

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: Phú Hậu 1, Xã Trường Xuân, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0374408758
Email: truongxuan.thoxuan@thanhhoa.gov.vn