Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
174989

HỘI NGHỊ LÀM VIỆC VỚI TỔ CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH SỐ 20 NGÀY 9/7/2021 CỦA BCH ĐẢNG BỘ HUYỆN

Ngày 26/06/2024 08:31:24

HỘI NGHỊ LÀM VIỆC VỚI TỔ CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH SỐ 20 NGÀY 9/7/2021 CỦA BCH ĐẢNG BỘ HUYỆN

Sáng 25/6/2024, đồng chí Thái Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thọ Xuân làm việc với tổ công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình số 20 ngày 9/7/2021 của BCH Đảng bộ huyện về xây dựng hệ thống chính trị xã, thị trấn vững mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

hn.png
                                                            Toàn cảnh buổi làm việc
Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy: Lê Văn Tiến, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy; Phạm văn Luận, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy; Đỗ Kim Thọ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy; Lưu Thị Anh Đào, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy; Lê Thị Thanh Tâm, Bí thư Đảng ủy thị trấn Thọ Xuân. Các đồng chí thành viên Tổ công tác của huyện.
hn6.png
Đ/c Phạm Văn Luận, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

Chương trình số 20 ngày 9/7/2021 của BCH Đảng bộ huyện về xây dựng hệ thống chính trị xã, thị trấn vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới là một trong 4 chương trình trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27. Chương trình 20 của BCH Đảng bộ huyện đề ra 27 mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đối với 4 nhóm chủ thể gồm: Đảng bộ, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể xã, thị trấn. Kết quả thực hiện đến nay có 8/27 chỉ tiêu đạt và 19 chỉ tiêu đang thực hiện.
hn4.png
Đ/c Lê Văn Tiến, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích làm rõ các khó khăn vướng mắc và đề xuất các giải pháp cụ thể trong thực hiện Chương trình 20 của BCH Đảng bộ huyện thời gian tới.
hn1.png
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thái Xuân Cường

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thái Xuân Cường nhấn mạnh: Chương trình 20 được BCH Đảng bộ huyện xác định là một trong 4 chương trình trọng tâm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm xây dựng hệ thống chính trị xã, thị trấn vững mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình số 20 gắn với các chương trình, kế hoạch của BCH Đảng bộ huyện. Tăng cường vai trò trách nhiệm của các ban, phòng, MTTQ và các thành viên Ban chỉ đạo, tổ công tác. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện kịp thời phát hiện, khắc phục những tồn tại hạn chế.
hn2.png
Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng và đảng viên của Đảng bộ xã, thị trấn. Nâng cao năng lực quyết định và chất lượng giám sát của HĐND cấp xã.Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý Nhà nước của UBND xã, thị trấn. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể xã, thị trấn. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị xã, thị trấn. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Đảm bảo cơ sở vật chất cho hoạt động của hệ thống chính trị xã, thị trấn.
Đỗ Duy Nhã, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân

HỘI NGHỊ LÀM VIỆC VỚI TỔ CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH SỐ 20 NGÀY 9/7/2021 CỦA BCH ĐẢNG BỘ HUYỆN

Đăng lúc: 26/06/2024 08:31:24 (GMT+7)

HỘI NGHỊ LÀM VIỆC VỚI TỔ CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH SỐ 20 NGÀY 9/7/2021 CỦA BCH ĐẢNG BỘ HUYỆN

Sáng 25/6/2024, đồng chí Thái Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thọ Xuân làm việc với tổ công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình số 20 ngày 9/7/2021 của BCH Đảng bộ huyện về xây dựng hệ thống chính trị xã, thị trấn vững mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

hn.png
                                                            Toàn cảnh buổi làm việc
Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy: Lê Văn Tiến, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy; Phạm văn Luận, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy; Đỗ Kim Thọ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy; Lưu Thị Anh Đào, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy; Lê Thị Thanh Tâm, Bí thư Đảng ủy thị trấn Thọ Xuân. Các đồng chí thành viên Tổ công tác của huyện.
hn6.png
Đ/c Phạm Văn Luận, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

Chương trình số 20 ngày 9/7/2021 của BCH Đảng bộ huyện về xây dựng hệ thống chính trị xã, thị trấn vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới là một trong 4 chương trình trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27. Chương trình 20 của BCH Đảng bộ huyện đề ra 27 mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đối với 4 nhóm chủ thể gồm: Đảng bộ, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể xã, thị trấn. Kết quả thực hiện đến nay có 8/27 chỉ tiêu đạt và 19 chỉ tiêu đang thực hiện.
hn4.png
Đ/c Lê Văn Tiến, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích làm rõ các khó khăn vướng mắc và đề xuất các giải pháp cụ thể trong thực hiện Chương trình 20 của BCH Đảng bộ huyện thời gian tới.
hn1.png
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thái Xuân Cường

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thái Xuân Cường nhấn mạnh: Chương trình 20 được BCH Đảng bộ huyện xác định là một trong 4 chương trình trọng tâm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm xây dựng hệ thống chính trị xã, thị trấn vững mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình số 20 gắn với các chương trình, kế hoạch của BCH Đảng bộ huyện. Tăng cường vai trò trách nhiệm của các ban, phòng, MTTQ và các thành viên Ban chỉ đạo, tổ công tác. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện kịp thời phát hiện, khắc phục những tồn tại hạn chế.
hn2.png
Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng và đảng viên của Đảng bộ xã, thị trấn. Nâng cao năng lực quyết định và chất lượng giám sát của HĐND cấp xã.Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý Nhà nước của UBND xã, thị trấn. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể xã, thị trấn. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị xã, thị trấn. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Đảm bảo cơ sở vật chất cho hoạt động của hệ thống chính trị xã, thị trấn.
Đỗ Duy Nhã, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: Phú Hậu 1, Xã Trường Xuân, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0374408758
Email: truongxuan.thoxuan@thanhhoa.gov.vn