Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
174989

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY THỌ XUÂN ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM; ĐỀ RA PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024

Ngày 28/06/2024 16:54:54

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY THỌ XUÂN ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM; ĐỀ RA PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024

 
Sáng 28/6/2024, BTV Huyện ủy Thọ Xuân tổ chức hội nghị thảo luận và cho ý kiến về nội dung: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền. Đồng chí Lê Đình Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.
btv6.png
Toàn cảnh hội nghị BTV Huyện ủy Thọ Xuân

Dự hội nghị có các đồng chí: Thái Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; Hoàng Văn Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; Lãnh đạo UBND huyện; Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng các phòng, ngành chuyên môn UBND huyện; Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện, Chi cục Thuế khu vực Thọ Xuân -Thường Xuân.
btv7.png
Đ/c Trịnh Ngọc Giang, Chánh Văn phòng Huyện ủy trình bày dự thảo báo cáo

Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức; song với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả của tỉnh, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong huyện, nên tình hình kinh tế -xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. 7/38 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức; 10/38 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch; 2/38 chỉ tiêu dưới 50%; còn lại 19/38 chỉ tiêu chưa đánh giá. Một số kết quả nổi bật là: Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, một số lĩnh vực đạt kết quả tích cực như: công tác GPMB, giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng huyện NTM nâng cao, tích tụ đất đai, hoạt động du lịch...
btv3.png
(Đại biểu dự Hội nghị)
Khởi công dự án Cụm công nghiệp Thọ Nguyên, hoàn thành công tác GPMB, các thủ tục và chuẩn bị khởi công cụm công nghiệp Thọ Minh; Lễ hội Đền thờ Lê Hoàn năm 2024 thu hút được số lượng lớn khách du lịch và tăng 10% lượng khách so với năm 2023; Chất lượng giáo dục tiếp tục duy trì tốp đầu, thì học sinh giỏi lớp 9 đứng thứ 4 toàn tỉnh; các chính sách an sinh xã hội được chăm lo và thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Dự thảo báo cáo cũng đã chỉ ra những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và nêu lên các nhóm nhiệm vụ giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2024 nhằm tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.
btv5.png
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thái Xuân Cường

Thảo luận tại hội nghị, các đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy đều cho rằng: Trước những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, những kết quả 6 tháng đầu năm 2024 thể hiện sự nỗ lực rất lớn của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong huyện.
btv8.png
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Văn Đồng
Các đại biểu cũng thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và đề xuất giải pháp để khắc phục.
btv9.png
Đ/c Lưu Thị Anh Đào, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy
Trong đó nhấn mạnh vào một số nội dung: Tích tụ tập trung đất đai quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; tiến độ thi công một số dự án; Công tác thu ngân sách Nhà nước, quản lý nhà nước về tài nguyên…
btv1.png
Bí thư Huyện ủy Thọ Xuân Lê Đình Hải

 Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Huyện ủy Lê Đình Hải đề nghị Văn phòng Huyện ủy tiếp thu các ý kiến thảo luận tại hội nghị bổ sung, hoàn thiện dự thảo báo cáo. Đồng chí Bí thư Huyện ủy khẳng định: Những kết quả mà huyện đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024 là rất đáng khích lệ, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, sự tham gia tích cực của MTTQ và các đoàn thể, sự nỗ lực rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân. Trên cơ sở chỉ ra những hạn chế, trong thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Tình hình thời gian tới sẽ vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, trong khi nhiệm vụ còn lại của năm 2024 và cả nhiệm kỳ là rất lớn. Do vậy, từng đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo HĐND, UBND huyện và các ngành, các cấp phải nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ chung của huyện, thấy rõ trách nhiệm của mình, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quyền hạn được giao, nỗ lực, sáng tạo vượt qua khó khăn với tinh thần quyết tâm cao nhất, khẩn trương nhất, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Đánh giá làm rõ từng chỉ tiêu, xác định mức độ hoàn thành để có giải pháp phù hợp.
btv4.png
Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả việc tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc, đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tiếp tục hoàn thiện các quy hoạch; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tăng cường công tác thu ngân sách Nhà nước, phấn đấu thu vượt kế hoạch đề ra. Tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, môi trường, đẩy nhanh công tác GPMB thực hiện các dự án trên địa bàn huyện. Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.
Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị, các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, căn cứ chức năng quyền hạn trong quy chế làm việc, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo quy định. Kịp thời thông tin, báo cáo Thường trực Huyện ủy những vấn để phát sinh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu năm 2024.
btv10.png
Đ/c Phạm Văn Luận, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào Báo cáo kết quả thu chi ngân sách nhà nước, chi ngân sách huyện, xã 6 tháng đầu năm 2024; Báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước , chi ngân sách huyện, xã năm 2023 và một số nội dung quan trọng khác.
Đỗ Duy Nhã, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân
 

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY THỌ XUÂN ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM; ĐỀ RA PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024

Đăng lúc: 28/06/2024 16:54:54 (GMT+7)

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY THỌ XUÂN ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM; ĐỀ RA PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024

 
Sáng 28/6/2024, BTV Huyện ủy Thọ Xuân tổ chức hội nghị thảo luận và cho ý kiến về nội dung: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền. Đồng chí Lê Đình Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.
btv6.png
Toàn cảnh hội nghị BTV Huyện ủy Thọ Xuân

Dự hội nghị có các đồng chí: Thái Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; Hoàng Văn Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; Lãnh đạo UBND huyện; Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng các phòng, ngành chuyên môn UBND huyện; Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện, Chi cục Thuế khu vực Thọ Xuân -Thường Xuân.
btv7.png
Đ/c Trịnh Ngọc Giang, Chánh Văn phòng Huyện ủy trình bày dự thảo báo cáo

Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức; song với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả của tỉnh, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong huyện, nên tình hình kinh tế -xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. 7/38 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức; 10/38 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch; 2/38 chỉ tiêu dưới 50%; còn lại 19/38 chỉ tiêu chưa đánh giá. Một số kết quả nổi bật là: Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, một số lĩnh vực đạt kết quả tích cực như: công tác GPMB, giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng huyện NTM nâng cao, tích tụ đất đai, hoạt động du lịch...
btv3.png
(Đại biểu dự Hội nghị)
Khởi công dự án Cụm công nghiệp Thọ Nguyên, hoàn thành công tác GPMB, các thủ tục và chuẩn bị khởi công cụm công nghiệp Thọ Minh; Lễ hội Đền thờ Lê Hoàn năm 2024 thu hút được số lượng lớn khách du lịch và tăng 10% lượng khách so với năm 2023; Chất lượng giáo dục tiếp tục duy trì tốp đầu, thì học sinh giỏi lớp 9 đứng thứ 4 toàn tỉnh; các chính sách an sinh xã hội được chăm lo và thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Dự thảo báo cáo cũng đã chỉ ra những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và nêu lên các nhóm nhiệm vụ giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2024 nhằm tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.
btv5.png
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thái Xuân Cường

Thảo luận tại hội nghị, các đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy đều cho rằng: Trước những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, những kết quả 6 tháng đầu năm 2024 thể hiện sự nỗ lực rất lớn của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong huyện.
btv8.png
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Văn Đồng
Các đại biểu cũng thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và đề xuất giải pháp để khắc phục.
btv9.png
Đ/c Lưu Thị Anh Đào, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy
Trong đó nhấn mạnh vào một số nội dung: Tích tụ tập trung đất đai quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; tiến độ thi công một số dự án; Công tác thu ngân sách Nhà nước, quản lý nhà nước về tài nguyên…
btv1.png
Bí thư Huyện ủy Thọ Xuân Lê Đình Hải

 Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Huyện ủy Lê Đình Hải đề nghị Văn phòng Huyện ủy tiếp thu các ý kiến thảo luận tại hội nghị bổ sung, hoàn thiện dự thảo báo cáo. Đồng chí Bí thư Huyện ủy khẳng định: Những kết quả mà huyện đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024 là rất đáng khích lệ, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, sự tham gia tích cực của MTTQ và các đoàn thể, sự nỗ lực rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân. Trên cơ sở chỉ ra những hạn chế, trong thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Tình hình thời gian tới sẽ vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, trong khi nhiệm vụ còn lại của năm 2024 và cả nhiệm kỳ là rất lớn. Do vậy, từng đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo HĐND, UBND huyện và các ngành, các cấp phải nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ chung của huyện, thấy rõ trách nhiệm của mình, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quyền hạn được giao, nỗ lực, sáng tạo vượt qua khó khăn với tinh thần quyết tâm cao nhất, khẩn trương nhất, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Đánh giá làm rõ từng chỉ tiêu, xác định mức độ hoàn thành để có giải pháp phù hợp.
btv4.png
Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả việc tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc, đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tiếp tục hoàn thiện các quy hoạch; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tăng cường công tác thu ngân sách Nhà nước, phấn đấu thu vượt kế hoạch đề ra. Tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, môi trường, đẩy nhanh công tác GPMB thực hiện các dự án trên địa bàn huyện. Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.
Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị, các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, căn cứ chức năng quyền hạn trong quy chế làm việc, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo quy định. Kịp thời thông tin, báo cáo Thường trực Huyện ủy những vấn để phát sinh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu năm 2024.
btv10.png
Đ/c Phạm Văn Luận, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào Báo cáo kết quả thu chi ngân sách nhà nước, chi ngân sách huyện, xã 6 tháng đầu năm 2024; Báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước , chi ngân sách huyện, xã năm 2023 và một số nội dung quan trọng khác.
Đỗ Duy Nhã, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân
 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: Phú Hậu 1, Xã Trường Xuân, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0374408758
Email: truongxuan.thoxuan@thanhhoa.gov.vn