Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
174989

ĐẢNG BỘ XÃ TRƯỜNG XUÂN LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG NTM NÂNG CAO GIAI ĐOẠN 2019-2024

Ngày 30/05/2024 15:28:23

Là một xã ở cuối huyện Thọ Xuân đồng đất vừa úng ngập vừa khô hạn. Đi lên từ sản xuất Nông nghiệp. Xuất phát điểm xây dựng NTM còn nhiều khó khăn do địa phương mơia sáp nhập. Trong 4 năm qua Đảng bộ xã Trường Xuân luôn không ngừng phát huy nội lực, khắc phục những mặt hạn chế và khó khăn để lãnh đạo nhân dân trong xã phát triển toàn diện về kinh tế -xã hội. Với những kết quả đạt được trong công cuộc đổi mới, diện mạo Nông thôn Trường Xuân đã có nhiều khởi sắc đáng mừng.

công sở xã.jpg

Với mục tiêu phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, trong 4 năm qua, Đảng uỷ - UBND xã đã xây dựng và ban hành các Nghị quyết, chủ trương, giải pháp sát đúng, có chương trình hành động phù hợp và quyết liệt trong triển khai tổ chức thực hiện nên đã đạt được kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế trong 4 năm đạt bình quân tăng trưởng 13%; Tổng giá trị thu nhập bình quân hàng năm hơn 70 tỷ đồng; Bình quân thu nhập đầu người trong 4 năm = 59,43 triệu đồng trên người/ năm
 lúa tốt.jpg

- Dịch vụ thương mại trên địa bàn tiếp tục phát triển đa dạng, phong phú, chất lượng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của nhân dân. Số hộ sản xuất kinh doanh cá thể trên địa bàn là 290 hộ; Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ, thương mại ước đạt 250 tỷ đồng. Các tổ, nhóm thợ xây dựng, sản xuất gạch bi, gò hàn, xay xát .... ngày càng phát triển và thu hút lao động phổ thông. Cơ cấu lao động nông nghiệp hàng năm giảm từ 5-7%, tăng tỷ lệ lao động công nghiệp, xây dựng và dịch vụ.
trại ga.jpg

Tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 bằng 1,274%;   

Trong lộ trình xây dựng NTM Nâng cao từ năm 2019 đến 2023,

Tổng kinh phí đã thực hiện giai đoạn 2019-2023: 102.200 triệu đồng.

- Ngân sách trung ương:                                    23.870 triệu đồng, chiếm 23,3%

- Ngân sách tỉnh:                                                  17.920 triệu đồng, chiếm 17,5%

- Ngân sách huyện:                                                 1.010 triệu đồng, chiếm 0,98%

- Ngân sách xã:                                                        39.930 triệu đồng, chiếm 39%

- Huy động nguồn lực từ nhân dân                   19.470 triệu đồng, chiếm 19,22%

Trong đó:

         + Đóng góp bằng tiền, hiện vật, ngày công, hiến đất để xây dựng công                    trình phúc lợi 3.490 triệu đồng, chiếm 3,4%.

         + Nhân dân tự xây dựng, sửa chữa, chỉnh trang nhà ở 15,980 triệu đồng, chiếm 15,82%.

Hệ thống giao thông luôn được nâng cấp và chỉnh trang, tỷ lệ số km đường giao thông được nhựa hóa, 14.6, đường trục thôn xóm, liên thôn xóm được nâng cấp 7.7km; tỷ lệ đường ngõ xóm được nhân dân đầu tư bê tông hóa 24.4Km; đường trục chính nội đồng bê tông và cứng hóa 53.87km Xác định đây là nhiệm vụ mấu chốt để thúc đẩy lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế - xã hội vùng nông thôn, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới từ năm 2019 đến nay các tuyến đường trục xã, trục thôn xóm, ngõ xóm được đầu tư xây dựng đồng bộ, tất cả các tuyến đường có chiều rộng nền đường đạt chuẩn theo quy định của Bộ Giao thông vận tải       .

Từ những nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, cấp trên, các dự án và huy động nguồn xã hội hoá từ nhân dân xã đã chỉ đạo các thôn;chỉnh trang xây dựng 14 nhà văn hoá và khu thể thao thôn; Xây dựng mới khu nhà trường THCS, nâng cấp trạm y tế; quy hoạch và làm mới khu sân chơi thể thao; Đưa nhà văn hoá đa năng của xã vào sử dụng;

Các mặt đời sống xã hội như văn hoá - giáo dục - y tế - QPAN luôn được đặt lên lãnh đạo song song với phát triển kinh tế, đảm bảo hài hoà cả 2 mặt kinh tế-  xã hội.502e036a9403505d0912.jpg

Hệ thống trường học trên địa bàn xã đã có nhiều chuyển biến tích cực về cơ sở vật chất và từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, Tăng cường quan tâm nâng cấp các trường Tiểu học, trường mầm Non trong xã. Với Tổng giá trị đầu tư xây dựng trên 20 tỷ đồng. Công tác Chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân luôn được chú trọng, thực hiện tốt an sinh xã hôị, chăm sóc các gia đình chính sách, người có công. Các hoạt động văn hoá TDTT cũng được quan tâm lãnh đạo, được tổ chức từ các thôn trong xã sôi nổi, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Các thôn như Thôn Cao Phú, Cốc Thôn, Thành Vinh, Phú Hậu 1, Long Linh Ngoại 2, Long Linh Ngoại 1 đã quy hoạch và xây dựng sân bóng đá, bóng chuyền, bãi tập thể thao. Công tác Quốc phòng an ninh luôn được củng cố, ổn định và giữ vững, chính vì vậy mà đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân Trường Xuân ngày một khởi sắc, người dân an tâm tăng gia sản xuất đưa cây trồng có gia trị kinh tế cao vào thâm canh, sản xuất hàng hoá từ đó mà làm giàu chính đáng góp phần xây dựng quê hương Trường Xuân ngày càng giàu đẹp, phù hợp với xu thế phát triển đi lên của quê hương Thọ Xuân.minh họa.jpg

Có thể khẳng định rằng trong 4 năm qua là thời kỳ Trường Xuân có nhiều chuyển biến tốt đẹp và có nhiều tín hiệu đáng mừng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiêp, nông thôn.

Để về đích xây dựng Nông thôn mới nâng cao vào cuối 2024 đầu năm 2024 xã Trường Xuân đang tiếp tục rà soát những tiêu chí còn lại, chỉ đạo quyết liệt tạo sự đồng thuận cao trong Đảng bộ và nhân dân trong xã, phát huy nội lực, khai thác mọi tiềm năng tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước cấp trên, vận động sự chung tay góp sức của toàn dân để xây dựng các công trình phúc lợi tại các thôn. Tập trung quan tâm đến phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân từ đó tạo động lực cho phát triển bền vững.

Để thực hiện mục tiêu đề ra, cấp uỷ Đảng tiếp tục không ngừng nâng cao năng lực và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Đặc biệt phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân nâng cao vai trò của MTTQ - các tổ chức đoàn thể cũng như vai trò chủ thể của nhân dân. Tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, vượt khó vươn lên Trường Xuân sớm hoàn thành chương trinh xây dựng Nông thôn mới nâng cao theo lộ trình đề ra. Xây dựng quê hương Trường Xuân ngày càng giàu mạnh, văn minh và phát triển bền vững.

                                                                                                  Đỗ Hùng Sơn PBT TT ĐU

 

 

 

 

 

ĐẢNG BỘ XÃ TRƯỜNG XUÂN LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG NTM NÂNG CAO GIAI ĐOẠN 2019-2024

Đăng lúc: 30/05/2024 15:28:23 (GMT+7)

Là một xã ở cuối huyện Thọ Xuân đồng đất vừa úng ngập vừa khô hạn. Đi lên từ sản xuất Nông nghiệp. Xuất phát điểm xây dựng NTM còn nhiều khó khăn do địa phương mơia sáp nhập. Trong 4 năm qua Đảng bộ xã Trường Xuân luôn không ngừng phát huy nội lực, khắc phục những mặt hạn chế và khó khăn để lãnh đạo nhân dân trong xã phát triển toàn diện về kinh tế -xã hội. Với những kết quả đạt được trong công cuộc đổi mới, diện mạo Nông thôn Trường Xuân đã có nhiều khởi sắc đáng mừng.

công sở xã.jpg

Với mục tiêu phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, trong 4 năm qua, Đảng uỷ - UBND xã đã xây dựng và ban hành các Nghị quyết, chủ trương, giải pháp sát đúng, có chương trình hành động phù hợp và quyết liệt trong triển khai tổ chức thực hiện nên đã đạt được kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế trong 4 năm đạt bình quân tăng trưởng 13%; Tổng giá trị thu nhập bình quân hàng năm hơn 70 tỷ đồng; Bình quân thu nhập đầu người trong 4 năm = 59,43 triệu đồng trên người/ năm
 lúa tốt.jpg

- Dịch vụ thương mại trên địa bàn tiếp tục phát triển đa dạng, phong phú, chất lượng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của nhân dân. Số hộ sản xuất kinh doanh cá thể trên địa bàn là 290 hộ; Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ, thương mại ước đạt 250 tỷ đồng. Các tổ, nhóm thợ xây dựng, sản xuất gạch bi, gò hàn, xay xát .... ngày càng phát triển và thu hút lao động phổ thông. Cơ cấu lao động nông nghiệp hàng năm giảm từ 5-7%, tăng tỷ lệ lao động công nghiệp, xây dựng và dịch vụ.
trại ga.jpg

Tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 bằng 1,274%;   

Trong lộ trình xây dựng NTM Nâng cao từ năm 2019 đến 2023,

Tổng kinh phí đã thực hiện giai đoạn 2019-2023: 102.200 triệu đồng.

- Ngân sách trung ương:                                    23.870 triệu đồng, chiếm 23,3%

- Ngân sách tỉnh:                                                  17.920 triệu đồng, chiếm 17,5%

- Ngân sách huyện:                                                 1.010 triệu đồng, chiếm 0,98%

- Ngân sách xã:                                                        39.930 triệu đồng, chiếm 39%

- Huy động nguồn lực từ nhân dân                   19.470 triệu đồng, chiếm 19,22%

Trong đó:

         + Đóng góp bằng tiền, hiện vật, ngày công, hiến đất để xây dựng công                    trình phúc lợi 3.490 triệu đồng, chiếm 3,4%.

         + Nhân dân tự xây dựng, sửa chữa, chỉnh trang nhà ở 15,980 triệu đồng, chiếm 15,82%.

Hệ thống giao thông luôn được nâng cấp và chỉnh trang, tỷ lệ số km đường giao thông được nhựa hóa, 14.6, đường trục thôn xóm, liên thôn xóm được nâng cấp 7.7km; tỷ lệ đường ngõ xóm được nhân dân đầu tư bê tông hóa 24.4Km; đường trục chính nội đồng bê tông và cứng hóa 53.87km Xác định đây là nhiệm vụ mấu chốt để thúc đẩy lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế - xã hội vùng nông thôn, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới từ năm 2019 đến nay các tuyến đường trục xã, trục thôn xóm, ngõ xóm được đầu tư xây dựng đồng bộ, tất cả các tuyến đường có chiều rộng nền đường đạt chuẩn theo quy định của Bộ Giao thông vận tải       .

Từ những nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, cấp trên, các dự án và huy động nguồn xã hội hoá từ nhân dân xã đã chỉ đạo các thôn;chỉnh trang xây dựng 14 nhà văn hoá và khu thể thao thôn; Xây dựng mới khu nhà trường THCS, nâng cấp trạm y tế; quy hoạch và làm mới khu sân chơi thể thao; Đưa nhà văn hoá đa năng của xã vào sử dụng;

Các mặt đời sống xã hội như văn hoá - giáo dục - y tế - QPAN luôn được đặt lên lãnh đạo song song với phát triển kinh tế, đảm bảo hài hoà cả 2 mặt kinh tế-  xã hội.502e036a9403505d0912.jpg

Hệ thống trường học trên địa bàn xã đã có nhiều chuyển biến tích cực về cơ sở vật chất và từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, Tăng cường quan tâm nâng cấp các trường Tiểu học, trường mầm Non trong xã. Với Tổng giá trị đầu tư xây dựng trên 20 tỷ đồng. Công tác Chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân luôn được chú trọng, thực hiện tốt an sinh xã hôị, chăm sóc các gia đình chính sách, người có công. Các hoạt động văn hoá TDTT cũng được quan tâm lãnh đạo, được tổ chức từ các thôn trong xã sôi nổi, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Các thôn như Thôn Cao Phú, Cốc Thôn, Thành Vinh, Phú Hậu 1, Long Linh Ngoại 2, Long Linh Ngoại 1 đã quy hoạch và xây dựng sân bóng đá, bóng chuyền, bãi tập thể thao. Công tác Quốc phòng an ninh luôn được củng cố, ổn định và giữ vững, chính vì vậy mà đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân Trường Xuân ngày một khởi sắc, người dân an tâm tăng gia sản xuất đưa cây trồng có gia trị kinh tế cao vào thâm canh, sản xuất hàng hoá từ đó mà làm giàu chính đáng góp phần xây dựng quê hương Trường Xuân ngày càng giàu đẹp, phù hợp với xu thế phát triển đi lên của quê hương Thọ Xuân.minh họa.jpg

Có thể khẳng định rằng trong 4 năm qua là thời kỳ Trường Xuân có nhiều chuyển biến tốt đẹp và có nhiều tín hiệu đáng mừng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiêp, nông thôn.

Để về đích xây dựng Nông thôn mới nâng cao vào cuối 2024 đầu năm 2024 xã Trường Xuân đang tiếp tục rà soát những tiêu chí còn lại, chỉ đạo quyết liệt tạo sự đồng thuận cao trong Đảng bộ và nhân dân trong xã, phát huy nội lực, khai thác mọi tiềm năng tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước cấp trên, vận động sự chung tay góp sức của toàn dân để xây dựng các công trình phúc lợi tại các thôn. Tập trung quan tâm đến phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân từ đó tạo động lực cho phát triển bền vững.

Để thực hiện mục tiêu đề ra, cấp uỷ Đảng tiếp tục không ngừng nâng cao năng lực và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Đặc biệt phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân nâng cao vai trò của MTTQ - các tổ chức đoàn thể cũng như vai trò chủ thể của nhân dân. Tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, vượt khó vươn lên Trường Xuân sớm hoàn thành chương trinh xây dựng Nông thôn mới nâng cao theo lộ trình đề ra. Xây dựng quê hương Trường Xuân ngày càng giàu mạnh, văn minh và phát triển bền vững.

                                                                                                  Đỗ Hùng Sơn PBT TT ĐU

 

 

 

 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: Phú Hậu 1, Xã Trường Xuân, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0374408758
Email: truongxuan.thoxuan@thanhhoa.gov.vn