Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
174989

XÃ TRƯỜNG XUÂN, HUYỆN THỌ XUÂN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ, CHÍNH QUYỀN SỐ

Ngày 14/06/2024 08:40:49

 Thời gian qua, huyện Thọ Xuân đã đẩy mạnh việc xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, qua đó góp phần tăng năng suất và chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

vinh dung.jpg

( Xã Trường Xuân tập trung giải quyết TTHC cho người dân trên địa bàn)

Theo đó, từ đầu năm 2024 đến nay, huyện Thọ Xuân đã tổ chức đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số cho 30 xã, thị trấn trên địa bàn huyện; Phối hợp với VNPT gắn mã tín nhiệm cho các Cổng/Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn, các cơ quan trên địa bàn toàn huyện; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn cho 335 học viên (công chức phụ trách công nghệ thông tin cấp xã và đại diện ở thôn, tổ dân phố) về lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông. Duy trì và thực hiện nghiêm chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 18/5/2020 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh. Sáu tháng đầu năm 2024, 100% các cơ quan, đơn vị thực hiện trao đổi, tạo lập, xử lý, ký số văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tử, tỷ lệ văn bản được lãnh đạo ký số đạt 99,88%. Hoàn thành xây dựng phòng họp không giấy tờ; triển khai phần mềm theo dõi nhiệm vụ đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị cấp huyện và UBND các xã, thị trấn; triển khai phần mềm thống kê ngành nội vụ; cập nhật, làm sạch CSDL về cán bộ, công chức, viên chức tại địa chỉ https://thanhhoa.vnerp.vn/. Tiếp tục công tác triển khai phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục, cài đặt các ứng dụng vnEdu Teacher, vnEdu Connect để hỗ trợ giáo viên, phụ huynh cập nhật thông tin, tương tác giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Hướng dẫn các xã, thị trấn tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho Nhân dân (hiện tại đã có 178.103/197.347 hồ sơ được tạo lập, đạt tỷ lệ 90,25%). Thường xuyên đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thu nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử, cấp định danh điện tử đề phục vụ các tiện ích. Thu nhận được 1.070 hồ sơ định danh điện tử mức độ 1, cấp 1.070 tài khoản mức độ 1, kích hoạt 861 hồ sơ, đạt 80,4%; thu nhận 2.445 hồ sơ định danh điện tử mức độ 2, cấp 2.445 tài khoản mức độ 2, kích hoạt 1.587 hồ sơ, đạt 64,9%. Quyết định xếp hạng mức độ chuyển đổi số năm 2024 đối với UBND các xã, thị trấn trên địa bàn.

                                                                                                Đài truyền thanh Trường Xuân

XÃ TRƯỜNG XUÂN, HUYỆN THỌ XUÂN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ, CHÍNH QUYỀN SỐ

Đăng lúc: 14/06/2024 08:40:49 (GMT+7)

 Thời gian qua, huyện Thọ Xuân đã đẩy mạnh việc xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, qua đó góp phần tăng năng suất và chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

vinh dung.jpg

( Xã Trường Xuân tập trung giải quyết TTHC cho người dân trên địa bàn)

Theo đó, từ đầu năm 2024 đến nay, huyện Thọ Xuân đã tổ chức đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số cho 30 xã, thị trấn trên địa bàn huyện; Phối hợp với VNPT gắn mã tín nhiệm cho các Cổng/Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn, các cơ quan trên địa bàn toàn huyện; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn cho 335 học viên (công chức phụ trách công nghệ thông tin cấp xã và đại diện ở thôn, tổ dân phố) về lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông. Duy trì và thực hiện nghiêm chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 18/5/2020 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh. Sáu tháng đầu năm 2024, 100% các cơ quan, đơn vị thực hiện trao đổi, tạo lập, xử lý, ký số văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tử, tỷ lệ văn bản được lãnh đạo ký số đạt 99,88%. Hoàn thành xây dựng phòng họp không giấy tờ; triển khai phần mềm theo dõi nhiệm vụ đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị cấp huyện và UBND các xã, thị trấn; triển khai phần mềm thống kê ngành nội vụ; cập nhật, làm sạch CSDL về cán bộ, công chức, viên chức tại địa chỉ https://thanhhoa.vnerp.vn/. Tiếp tục công tác triển khai phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục, cài đặt các ứng dụng vnEdu Teacher, vnEdu Connect để hỗ trợ giáo viên, phụ huynh cập nhật thông tin, tương tác giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Hướng dẫn các xã, thị trấn tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho Nhân dân (hiện tại đã có 178.103/197.347 hồ sơ được tạo lập, đạt tỷ lệ 90,25%). Thường xuyên đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thu nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử, cấp định danh điện tử đề phục vụ các tiện ích. Thu nhận được 1.070 hồ sơ định danh điện tử mức độ 1, cấp 1.070 tài khoản mức độ 1, kích hoạt 861 hồ sơ, đạt 80,4%; thu nhận 2.445 hồ sơ định danh điện tử mức độ 2, cấp 2.445 tài khoản mức độ 2, kích hoạt 1.587 hồ sơ, đạt 64,9%. Quyết định xếp hạng mức độ chuyển đổi số năm 2024 đối với UBND các xã, thị trấn trên địa bàn.

                                                                                                Đài truyền thanh Trường Xuân

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: Phú Hậu 1, Xã Trường Xuân, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0374408758
Email: truongxuan.thoxuan@thanhhoa.gov.vn