Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
174989

Phương án sản xuất vụ thu mùa năm 2024

Ngày 13/06/2024 10:29:43

 PHƯƠNG ÁN 
                                                          SẢN XUẤT VỤ THU MÙA NĂM 2024
 
Phần thứ nhất
 KẾT QUẢ SẢN XUẤT VỤ THU MÙA NĂM 2023 VÀ TÌNH HÌNH 
SẢN XUẤT VỤ CHIÊM XUÂN 2023 - 2024
 
I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT VỤ THU MÙA NĂM 2023
1. Kết quả về diện tích, năng suất, sản lượng một số cây trồng chính 
Vụ Thu Mùa 2023, toàn xã gieo trồng được: 750ha đạt 100% KH.
2. Đánh giá kết quả sản xuất vụ Thu Mùa 2022
Sản xuất trồng trọt vụ Thu Mùa 2023 là vụ gặp nhiều khó khăn, nhất là yếu tố thời tiết như: Thời tiết khí hậu diễn biến khó lường, có 5 đợt nắng nóng gay gắt trong tháng 5 đến tháng 7 trùng với thời điểm gieo trồng vụ Thu Mùa. Tình hình sâu bệnh hại diễn biến phức tạp, đa dạng; đặc biệt các đối tượng sâu bệnh nguy hiểm trong vụ Mùa gây thất thiệt đến năng suất như: Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, sâu cuốn lá nhỏ, rầy các loại, sâu đục thân, sâu keo đã gây thiệt hại đáng kể đối với sản xuất trồng trọt. Tuy nhiên, dưới sự tập trung chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp của MTTQ, các Đoàn thể từ xã đến cơ sở trong việc xây dựng Phương án, kế hoạch, tổ chức chỉ đạo, sản xuất vụ Thu Mùa 2023 đã đạt được những kết quả sau:
- Cơ cấu giống tiếp tục có sự chuyển dịch tích cực:
+ Bộ giống lúa tiếp tục được chuyển dịch theo hướng lựa chọn giống có năng suất, chất lượng; giảm diện tích lúa lai, tăng diện tích lúa thuần có năng suất, chất lượng gạo ngon như các giống: Thái Xuyên 111, VT 404 ngày càng chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu, năng suất lúa vụ Mùa 2023.
+ Cây ngô, lạc, đậu cũng có sự chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng: Chọn giống năng suất, chất lượng cao, bố trí chân đất phù hợp với điều kiện của từng địa phương để mở rộng diện tích và đầu tư thâm canh.
- Mô hình liên kết sản xuất và cơ giới hóa đồng bộ tiếp tục được nhân rộng:
Mô hình liên kết sản xuất giống lúa thuần với Công ty CP tập đoàn giống cây trồng Việt Nam, Công ty giống Nông nghiệp Việt Nam, Công ty cổ phần đầu tư thương mại Đại Nam. Trung tâm nghiên cứu, khảo nghiệm và dịch vụ giống cây trồng với quy mô 200 ha tại các thôn: Cao Phú, Cốc Thôn, Thành Vinh, Ngọc Quang, ; hiệu quả tăng 1,3 lần so với lúa thương phẩm, tăng thu cho HTX.
Mô hình sản xuất mạ khay, cấy máy đã được nhân rộng ra tất cả các thôn, trên địa bàn xã với diện tích và số lượng không ngừng tăng lên qua các vụ. 
- Các hoạt động dịch vụ sản xuất được tăng cường.
+ Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp thể hiện rõ nét hơn trong việc cung ứng dịch vụ phục vụ sản xuất như: Giống, phân bón, làm đất, gieo cấy, tưới, tiêu,  tiêu thụ sản phẩm cho nông dân; chỉ đạo, hướng dẫn nông dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh. HTX cung ứng dịch vụ làm đất, mạ khay, cấy máy, thu hoạch cho nông dân tại các hợp tác xã như: Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp Thọ Trường, HTX dịch vụ Toàn Năng Xuân Vinh, HTX dịch vụ Nông nghiệp Xuân Tân
- Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất có nhiều đổi mới.
+ BCĐ sản xuất xã đã chủ động xây dựng, triển khai phương án sản xuất sớm, cụ thể, chi tiết làm cơ sở định hướng cho các thôn xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp với điều kiện cụ thể của từng thôn, lựa chọn bố trí cơ cấu giống cây trồng và biện pháp thâm canh hợp lý.
 + Chỉ đạo quyết liệt việc chống hạn đầu vụ, chống ngập úng cuối vụ; chỉ đạo giải phóng đất, gieo cấy đúng lịch thời vụ; đẩy mạnh công tác chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng theo hướng tăng diện tích gieo cấy các giống ngắn ngày, chất lượng tốt; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho nông dân các biện pháp kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh.
+ Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng giống cây trồng, phân bón, thuốc BVTV trước khi vào vụ sản xuất, vì vậy về cơ bản các loại vật tư nông nghiệp phục vụ cho sản xuất được đáp ứng đủ yêu cầu, đảm bảo cả về số lượng và chất lượng.
3. Một số tồn tại, hạn chế.
- Một số diện tích còn sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, phân tán, hạn chế khả năng đầu tư và áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, hạn chế áp dụng cơ giới hóa.
- Sản xuất hàng hóa đối với sản phẩm trồng trọt vẫn chưa thực sự rõ nét, nhất là đối với các loại cây trồng chủ lực, có diện tích, sản lượng lớn như: lúa, ngô, 
- Chưa hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung, giá cả nông sản phẩm không ổn định, phụ thuộc nhiều vào thị trường như: Ngô ngọt 
- Công tác chỉ đạo, nắm bắt tình hình của một số thành viên BCĐ sản xuất, cán bộ phụ trách kỹ thuật của xã có lúc chưa kịp thời để sâu bệnh phát sinh gây hại làm ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất
- Hiện tượng bỏ vụ sản xuất vẫn còn xảy ra ở một số thôn nhất là trên diện tích đất lúa né lụt, khó tiêu.
- Công tác quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp đối với các cơ sở buôn bán vật tư nông nghiệp chưa thực hiện thường xuyên.
II. TÌNH HÌNH GIEO TRỒNG VỤ CHIÊM XUÂN 2023 – 2024.
Diễn biến thời tiết, khí tượng, thủy văn từ đầu vụ đến nay thuận lợi và khó khăn đan xen, đầu vụ điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng, phát triển; tuy nhiên giai đoạn đầu tháng 5 xuất hiện mưa kèm theo gió lốc làm đổ rạp một số ít diện tích lúa đã chắc xanh và chín đầu bông . Vụ Chiêm Xuân năm 2023 - 2024, được sự quan tâm cấp ủy đảng chính quyền địa phương từ xã đến thôn đã đạt được kết quả cụ thể như sau:
LÚA MÔ HÌNH.jpg
LÚA THU HOẠCH.jpg
1. Kết quả về diện tích vụ Chiêm Xuân 2023 - 2024.
- Tổng diện tích gieo trồng vụ Chiêm Xuân: 
Tổng diện tích gieo trồng: 794.66 ha.  
Diện tích, năng suất, sản lượng một số cây trồng chính:
TT Loại cây trồng Diện tích Năng suất Sản lượng
(ha) (tạ/ha) (tấn)
Tổng (1 + 2 + 3 + 4 +5 + 6) 794.52  
1 Cây lúa 610.67
  - Lúa lai 240.67
  - Lúa thuần, chất lượng cao 150
  - Sản xuất lúa giống 220
2 Cây ngô 95.3
3 Cây dưa 20
4 Cây hàng năm khác 23.74
5 Rau đậu và các cây trồng khác 44.81
- Các mô hình liên kết sản xuất có hiệu quả tiếp tục duy trì nhân rộng: Liên kết với Công ty Công ty giống Nông nghiệp Việt Nam, Công ty cổ phần đầu tư thương mại Đại Nam, sản xuất giống lúa thuần chất lượng với tổng diện tích 90ha; 
2. Tình hình hiện nay. 
- Cây lúa: Cơ bản cây lúa đang trong giai đoạn chắc xanh và chín cần khẩn trương thu hoạch tránh điều kiện thời tiết có diễn biến xấu, và tiến hành triển khai sản xuất vụ thu mùa 2024.
- Cây ngô: Cây ngô đang trong giai đoạn thu hoạch, cây sinh trưởng, phát triển tốt.
Nhìn chung các đối tượng sâu bệnh đang được quản lý tốt; công tác phòng trừ chuột được triển khai tích cực.
4. Những biện pháp chỉ đạo tiếp theo
Để đảm bảo sản xuất vụ Chiêm Xuân 2023 - 2024 đạt kết quả cao trong sản xuất, Ban chỉ đạo sản xuất từ xã đến thôn đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp sau:
- Tập trung chăm sóc, tưới, tiêu.
+ Theo dõi sát tình hình thời tiết, chủ động ứng phó kịp thời, hiệu quả các điều kiện thời tiết bất thuận xảy ra; tập trung chăm sóc, tiêu nước, hạn chế ngập úng nhất là các diện tích vùng sâu trũng, diện tích nhờ nước trời tại các diện tích một vụ 
+ Trên cây ngô: Chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân tiếp tục chăm sóc, và thu hoạch để đạt hiệu quả cao nhất. 
- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng trừ sâu bệnh.
+ Thường xuyên theo dõi, cập nhập nội dung các Công văn của huyện để hướng dẫn nhân dân chăm sóc cây trồng đạt hiệu quả cao.
- Thu hoạch nhanh gọn lúa và cây trồng vụ Chiêm Xuân
+ Tổ chức đánh giá, năng suất, sản lượng cây trồng; đánh giá hiệu quả các mô hình tổ chức sản xuất trên địa bàn, đánh giá kết quả và bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo điều hành sản xuất, nhất là chỉ đạo gieo cấy đúng thời vụ và cơ cấu giống. 
+ Chỉ đạo thu hoạch nhanh gọn lúa và các loại cây trồng khác để phòng tránh, giảm nhẹ tổn thất trong quá trình thu hoạch và phơi sấy; đồng thời tạo điều kiện giải phóng đất kịp thời vụ để gieo trồng vụ Thu Mùa. 
+ Triển khai phương án phơi sấy, tiêu thụ, đặc biệt là tại các thôn sản xuất lúa giống để nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất.
- Chủ động rà soát sản lượng các sản phẩm trồng trọt sản xuất tập trung, quy mô lớn trên địa bàn, tiếp tục tìm kiếm thị trường để có phương án tiêu thụ cho cây trồng
 GIEO CẤY 1.jpg
GIEO MẠ.jpg
                   
Bà con nông dân trong xã đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa thu mùa 2024
Phần thứ hai
PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT VỤ THU - MÙA NĂM 2024
 
1. Thuận lợi:
            - Sản xuất vụ Thu Mùa diễn ra trong bối cảnh giá cả lương thực có xu hướng tăng, đây là động lực để nông dân tích cực đầu tư sản xuất trồng trọt nâng cao năng suất, sản lượng, chất lượng nông sản.
          - Sản xuất trồng trọt tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, sự tham gia phối hợp của tổ chức chính trị - xã hội; nhất là kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức sản xuất của các thôn trên địa bàn toàn xã
          - Các chương trình, dự án, cơ chế chính sách khuyến khích phát triển sản xuất của tỉnh, Chương trình trọng tâm, các nội dung hỗ trợ của huyện để thực hiện các mô hình sản xuất tiếp tục được triển khai có hiệu quả tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân và doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất.
          - Kết cấu hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng tiếp tục được đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp ngày càng phát huy tác dụng phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp.
          2. Khó khăn
          - Sản xuất vụ Thu Mùa luôn tiềm ẩn các nguy cơ phức tạp và diễn biến bất thường như: nắng nóng, hạn hán ở đầu vụ, bão lụt cuối vụ ảnh hưởng đến tiến độ gieo trồng cũng như sinh trưởng và phát triển của cây trồng.
          - Sản xuất vụ Thu Mùa vẫn phát sinh nhiều đối tượng sâu bệnh hại nguy hiểm như sâu cuốn lá, rầy nâu, bệnh bạc lá, sâu keo mùa thu, ...
          - Theo dự báo thời tiết của Đài khí tượng, thủy văn Thanh Hóa từ tháng 5-10/2024: Hiện tượng ENSO tiếp tục duy trì ở trạng thái trung tính từ nay đến 6/2023; sau đó tăng dần và nghiêng về pha ElNino; Ngoài ra, tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: Dông, sét, lốc, mưa đá trên phạm vi toàn quốc. Do vậy, sản xuất vụ Thu Mùa luôn tiềm ẩn rủi do lớn nguy cơ ảnh hưởng đến kết quả sản xuất trồng trọt.
II. MỤC TIÊU SẢN XUẤT VỤ THU MÙA NĂM 2024
1. Mục tiêu
- Tổng diện tích gieo trồng: 750 ha.
- Tổng sản lượng lương thực: 3.839 tấn.
* Cơ cấu diện tích một số cây trồng chính và dự kiến năng suất, sản lượng
TT Loại cây trồng Diện tích         (ha) Năng suất Sản lượng
(tạ/ha) (tấn)
Tổng 750 3.839
1 Lúa mùa 600 58 3480
- Lúa lai 30 58 174
- Lúa thuần, chất lượng cao 460 58 2668
- Sản xuất lúa giống 110 58 638
2 Ngô thu 62 58 359
3 Cây Lạc 11
4 Khoai lang, khoai sọ, dong giềng 3
5 Rau màu và các loại cây trồng khác 74
 CẤY LÚA.jpg
                   Bà con nông dân trong xã xuống đồng gieo cấy lúa Thu mùa
III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU.
Trong sản xuất vụ Thu Mùa luôn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng của thời tiết cực đoan nhất là hạn hán hoặc mưa lũ gây ngập úng, giá cả vật tư nông nghiệp không ổn định. Vì vậy cần tập trung vào các nội dung sau:
1. Nâng cao vai trò của công tác chỉ đạo điều hành trong sản xuất. 
Để triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, định hướng, kế hoạch sản xuất nhất là trong điều kiện sản xuất còn nhỏ lẻ và nhiều rủi ro về thiên tai, giá cả thị trường nông sản bấp bênh như hiện nay, cần nâng cao vai trò chỉ đạo điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền các thôn, tập trung thực hiện các nội dung chủ yếu như sau: Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp sản xuất vụ Thu Mùa cụ thể đến từng thôn, xứ đồng gắn với định hướng tái cơ cấu; chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện đúng cơ cấu giống, đúng lịch thời vụ, quy trình kỹ thuật và đảm bảo an toàn thực phẩm. 
Trong điều kiện thời tiết vụ Mùa diễn biến phức tạp, công tác chỉ đạo phòng trừ sâu, bệnh là một trong những yếu tố mang tính quyết định đến năng suất và sản lượng. 
Mở rộng diện tích sử dụng mạ khay, cấy máy để gieo cấy đảm bảo theo đúng lịch thời vụ. Đẩy mạnh cơ giới hóa các khâu chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, tiến tới mở rộng diện tích áp dụng cơ giới hoá đồng bộ trong sản xuất; triển khai các hợp đồng đầu tư liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm các cây xuất khẩu, lúa giống, hợp đồng tiêu thụ lúa gạo chất lượng cao.
Đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất quy mô lớn tạo ra sản phẩm có chất lượng cao và đảm bảo ATTP 
Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn và xử lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn khi có sai phạm về chất lượng vật tư và điều kiện kinh doanh.
2. Các giải pháp về kỹ thuật
2.1. Cơ cấu giống và thời vụ
Tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
- Cây lúa: 
Định hướng sản xuất theo vùng tập trung cho từng giống lúa phù hợp với từng chân đất, từng cánh đồng để vừa phát huy ưu điểm của giống vừa quản lý, điều tiết nước, làm đất, gieo cấy, chăm sóc cây trồng hiệu quả. Mỗi cánh đồng chỉ nên cơ cấu từ 1-2 giống lúa, cả xã cơ cấu từ 3-4 giống chủ lực để tập trung chỉ đạo đạt hiệu quả cao. Những diện tích đất cao khó khăn về nước tưới, năng suất lúa thấp, cần nghiên cứu chuyển đổi sang trồng cây khác có hiệu quả cao hơn.
Ưu tiên sử dụng các giống lúa ngắn ngày, hạn chế nhiễm các loại sâu bệnh chủ yếu như: Bệnh bạc lá, sâu cuốn lá, sâu đục thân, rầy nâu, rầy lưng trắng. Mở rộng diện tích trà lúa mùa cực sớm và mùa sớm để né tránh mưa bão, sâu bệnh cuối vụ và tạo điều kiện mở rộng diện tích vụ đông sớm. 
  - Trà lúa mùa sớm: Trên chân đất  sâu trũng và vàn, gieo trồng cây vụ đông sớm (ớt, lạc, bí xanh, ngô giống, đậu tương, rau vụ đông sớm) sử dụng các giống lúa: Q5. Thời vụ gieo mạ trước ngày 15-20/5/2024, thu hoạch trước ngày 20/9/2024. Trền đất vàn, vàn trung bình cơ cấu các giống: Nhị ưu 838 Thời vụ gieo mạ trước ngày 20/5/2024, thu hoạch trước ngày 20/9/2024
          - Trà lúa mùa chính vụ, trên chân đất vàn, vàn thấp chuyên 2 vụ lúa sử dụng các giống lúa: DB6, Q5, Thiên Ưu 8. Thời vụ gieo mạ trước ngày 25/5/2024, thu hoạch trước ngày 25/9/2024.
- Cây ngô: Trên chân đất chuyên màu, đất lúa khó khăn về nước tưới chuyển trồng ngô, sử dụng các giống: CP333; trên; trên chân đất bãi ven sông, sử dụng các giống  NK7326, 
- Cây lạc: Sử dụng giống L16
2.2. Thực hiện tốt một số biện pháp kỹ thuật
- Đối với kỹ thuật làm đất lúa: Thu hoạch lúa xuân xong cần phải giải phóng đất ngay; đặc biệt đất trũng phải thu hoạch rạ và làm đất sớm, kết hợp với bón vôi, phân lân nung chảy và Trichoderma để gốc rạ được phân hủy nhanh, phòng bệnh nghẹt rễ, ngộ độc hữu cơ.
- Thực hiện đúng quy trình kỹ thuật ngâm ủ mạ, gieo cấy đúng mật độ, bón phân cân đối, phòng trừ sâu bệnh, nhất là khâu phòng trừ cho mạ trước khi cấy.
- Chọn giống rau màu (ngô, đậu tương, các loại rau, đậu, ...) có năng suất cao phù hợp trong khung thời vụ, có thị trường tiêu thụ và tập trung bón phân N-P-K cân đối ngay ở giai đoạn cây con đảm bảo cho cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt.
- Thực hiện có hiệu quả công tác khuyến nông; hướng dẫn kỹ thuật cụ thể, giới thiệu mô hình mới, mô hình sản xuất hiệu quả để nhân ra diện rộng.
3. Nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ sản xuất và ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất
3.1. Công tác Thủy lợi và PCTT 
- Trước diễn biến thời tiết khí hậu phức tạp năm 2024, cần xây dựng phương án chủ động tưới tiêu hợp lý; theo dõi chặt chẽ diễn biến từng đợt mưa bão, áp thấp nhiệt đới, chủ động tưới đầu vụ, tiêu thoát nước giữa và cuối vụ, đáp ứng yêu cầu cho sản xuất.
+ Đối với những diện tích tưới tự chảy, chủ động hoàn toàn nguồn nước phải xác định sử dụng nguồn nước để điều tiết thời vụ.
- Kiểm tra, sửa chữa các công trình thủy lợi, hệ thống cống, trạm bơm tưới, tiêu trước mùa mưa bão; nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, đáp ứng kịp thời cho chống hạn và chống úng. Thường xuyên kiểm tra hệ thống đê điều, chủ động các phương án xử lý, phòng chống khi có lụt bão xảy ra, bảo vệ tốt kết quả sản xuất.
- Tăng cường chỉ đạo lực lượng bảo nông thực hiện tốt công tác điều tiết nước mặt ruộng . 
3.2. Công tác Khuyến nông, phòng trừ sâu bệnh 
- Triển khai áp dụng các biện pháp kỹ thuật tốt nhất ngay từ khâu làm đất, vệ sinh đồng ruộng, thực hiện các biện pháp xử lý đất, bón vôi bột giúp phân hủy nhanh gốc rạ vụ Chiêm Xuân, tạo điều kiện cho cây trồng sinh trưởng tốt nhất, hạn chế hiện tượng ngộ độc hữu cơ, hạn chế nguồn sâu bệnh.
- Quản lý tốt dinh dưỡng trong cả chu kỳ sinh trưởng, phát triển của cây trồng ngay từ giai đoạn mạ, sử dụng các biện pháp thâm canh mạ, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh.
- Đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, tiếp tục chỉ đạo xây dựng các mô hình theo chương trình tái cơ cấu nông nghiệp có hiệu quả, xây dựng các mô hình tuyển chọn các giống mới có tiềm năng năng suất, chất lượng để nâng cao hiệu quả sản xuất.
- Tiếp tục phối hợp với Công ty giống, phân bón và thuốc BVTV tập huấn kỹ thuật thâm canh, phòng trừ sâu bệnh; 
- Xây dựng và thực hiện tốt phương án phòng trừ sâu bệnh. Công tác dự tính, dự báo phải kịp thời, chính xác, nhất là đối với các loại sâu, bệnh có nguy cơ phát sinh thành dịch .
- Tăng cường công tác kiểm tra các hộ kinh doanh thuốc BVTV, phải có giấy phép đủ điều kiện kinh doanh, đảm bảo số lượng, chất lượng, đồng thời hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc "4 đúng" 
4. Tiếp tục thực hiện chuyển dịch mùa vụ, cây trồng theo hướng tái cơ cấu ngành trồng trọt
- Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu trồng trọt, chuyển đổi cơ cấu cây trồng: Những diện tích đất trồng lúa không chủ động tưới tiêu, năng suất, hiệu quả thấp chuyển sang trồng các loại cây trồng khác như: ngô, rau màu các loại, cây thức ăn gia súc,...hoặc nuôi trồng thủy sản.
- Mở rộng tối đa trà lúa mùa sớm. Phấn đấu 80% tổng diện tích gieo cấy lúa mùa sớm để né tránh mưa bão, sâu bệnh cuối vụ, đảm bảo cho lúa trỗ, chín an toàn; đồng thời tạo quỹ đất cho sản xuất vụ Đông.
- Mở rộng diện tích sản xuất lúa giống với các Công ty như: Công ty CP tập đoàn giống cây trồng Việt Nam, Công ty giống Nông nghiệp Việt Nam, Công ty cổ phần đầu tư thương mại Đại Nam
- Đối với đất trồng ngô, lạc, đậu tương...rà soát lại toàn bộ diện tích đất màu, bố trí cây trồng phù hợp để phát huy tiềm năng về đất đai, năng suất.
 - Đánh giá, xác định các sản phẩm trồng trọt có lợi thế trên địa bàn để từng bước nhân rộng trong các vụ sau.
5. Đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai, tổ chức sản xuất tập trung, quy mô lớn, tạo ra sản phẩm có chất lượng cao và an toàn thực phẩm.
Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, triển khai hiệu quả chương trình tích tụ tập trung đất đai để sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao theo Nghị quyết 13-NQ/TU, ngày 11/01/2019 của BCH Đảng bộ tỉnh, tiếp tục tổng kết, đánh giá hiệu quả các mô hình sản xuất theo mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp và triển khai nhân rộng nhanh vào sản xuất; 
Thực hiện thâm canh cây trồng theo quy trình kỹ thuật, sử dụng phân bón NPK, phải sử dụng phân bón hữu cơ, hữu cơ vi sinh để sản xuất theo hướng an toàn thực phẩm; mở rộng diện tích sử dụng phân bón chuyên dụng cho từng loại cây trồng. 
6. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất trồng trọt
Địa phương cần triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách khuyến khích hỗ trợ tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh theo Quyết định số 5643/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành cơ chế chính sách khuyến khích thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 192/2019/NQ-HĐND, ngày 16/10/2019 của HĐND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai để phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025.
 IV. TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN
 Để giành thắng lợi toàn diện trong sản xuất vụ Thu Mùa 2024 cả về diện tích, năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế, đòi hỏi trong công tác lãnh, chỉ đạo phải hết sức khẩn trương, chủ động, chuẩn bị mọi phương án, giải pháp để đối phó kịp thời với những khó khăn, bất lợi có thể xảy ra trong quá trình tổ chức thực hiện.
1. UBND xã, ban chỉ đạo sản xuất xã
Sau khi huyện triển khai phương án sản xuất, ban chỉ đạo sản xuất tổ chức thăm đồng, kiểm tra đánh giá kết quả sản xuất vụ Chiêm Xuân 2023 - 2024; bổ sung đánh giá vào phương án chung của xã để xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất vụ thu mùa sát với tình hình thực tế, theo cơ cấu giống và lịch thời vụ của xã, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho sản xuất vụ Mùa 2024 như: Giống, phân bón, công tác thủy lợi, tập huấn kỹ thuật và phòng trừ sâu bệnh; có các giải pháp sát thực, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đơn vị nhằm phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, từng thôn, mang lại hiệu quả kinh tế cao. 
Khuyến nông viên xã thường xuyên kiểm tra, thăm đồng nắm bắt tình hình sinh trưởng, phát triển của cây trồng để hướng dẫn, tuyên truyền, khuyến cáo cáo biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh phù hợp và kịp thời.
Tăng cường công tác tuyên truyền đến cán bộ và nhân dân, quán triệt tư tưởng chỉ đạo trong sản xuất, tìm mọi phương pháp tối ưu nhất, chỉ đạo thắng lợi sản xuất vụ Thu Mùa 2024.
 GIEO MẠ.jpg
3. Đối với các cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp và hợp tác xã:
Các cửa hàng và hợp tác xã cung ứng , dịch vụ vật tư nông nghiệp: Thực hiện kinh doanh vật tư nông nghiệp và các dịch vụ phục vụ sản xuất đúng quy định của pháp luật; chỉ đưa vào địa bàn xã các sản phẩm đảm bảo chất lượng. 
Đối với các hợp tác xã, tổ hợp tác: Chủ động tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, tự tổ chức sản xuất các loại nông sản trên cơ sở nhu cầu thị trường. Giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh và năng lực đất đai, lao động, ... để thu hút các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.
4. Đối với các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội và đài truyền thanh từ xã đến thôn
Theo chức năng nhiệm vụ được giao, các đoàn thể, chính trị- xã hội tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, giải pháp, cũng như những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất để cán bộ và nhân dân tổ chức chỉ đạo thực hiện. Khắc phục những khó khăn, góp phần giành thắng lợi toàn diện trong sản xuất vụ Mùa 2024
                                                                                                              Nguyễn Thị Yến CC ĐC - NN-MT

 

Phương án sản xuất vụ thu mùa năm 2024

Đăng lúc: 13/06/2024 10:29:43 (GMT+7)

 PHƯƠNG ÁN 
                                                          SẢN XUẤT VỤ THU MÙA NĂM 2024
 
Phần thứ nhất
 KẾT QUẢ SẢN XUẤT VỤ THU MÙA NĂM 2023 VÀ TÌNH HÌNH 
SẢN XUẤT VỤ CHIÊM XUÂN 2023 - 2024
 
I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT VỤ THU MÙA NĂM 2023
1. Kết quả về diện tích, năng suất, sản lượng một số cây trồng chính 
Vụ Thu Mùa 2023, toàn xã gieo trồng được: 750ha đạt 100% KH.
2. Đánh giá kết quả sản xuất vụ Thu Mùa 2022
Sản xuất trồng trọt vụ Thu Mùa 2023 là vụ gặp nhiều khó khăn, nhất là yếu tố thời tiết như: Thời tiết khí hậu diễn biến khó lường, có 5 đợt nắng nóng gay gắt trong tháng 5 đến tháng 7 trùng với thời điểm gieo trồng vụ Thu Mùa. Tình hình sâu bệnh hại diễn biến phức tạp, đa dạng; đặc biệt các đối tượng sâu bệnh nguy hiểm trong vụ Mùa gây thất thiệt đến năng suất như: Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, sâu cuốn lá nhỏ, rầy các loại, sâu đục thân, sâu keo đã gây thiệt hại đáng kể đối với sản xuất trồng trọt. Tuy nhiên, dưới sự tập trung chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp của MTTQ, các Đoàn thể từ xã đến cơ sở trong việc xây dựng Phương án, kế hoạch, tổ chức chỉ đạo, sản xuất vụ Thu Mùa 2023 đã đạt được những kết quả sau:
- Cơ cấu giống tiếp tục có sự chuyển dịch tích cực:
+ Bộ giống lúa tiếp tục được chuyển dịch theo hướng lựa chọn giống có năng suất, chất lượng; giảm diện tích lúa lai, tăng diện tích lúa thuần có năng suất, chất lượng gạo ngon như các giống: Thái Xuyên 111, VT 404 ngày càng chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu, năng suất lúa vụ Mùa 2023.
+ Cây ngô, lạc, đậu cũng có sự chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng: Chọn giống năng suất, chất lượng cao, bố trí chân đất phù hợp với điều kiện của từng địa phương để mở rộng diện tích và đầu tư thâm canh.
- Mô hình liên kết sản xuất và cơ giới hóa đồng bộ tiếp tục được nhân rộng:
Mô hình liên kết sản xuất giống lúa thuần với Công ty CP tập đoàn giống cây trồng Việt Nam, Công ty giống Nông nghiệp Việt Nam, Công ty cổ phần đầu tư thương mại Đại Nam. Trung tâm nghiên cứu, khảo nghiệm và dịch vụ giống cây trồng với quy mô 200 ha tại các thôn: Cao Phú, Cốc Thôn, Thành Vinh, Ngọc Quang, ; hiệu quả tăng 1,3 lần so với lúa thương phẩm, tăng thu cho HTX.
Mô hình sản xuất mạ khay, cấy máy đã được nhân rộng ra tất cả các thôn, trên địa bàn xã với diện tích và số lượng không ngừng tăng lên qua các vụ. 
- Các hoạt động dịch vụ sản xuất được tăng cường.
+ Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp thể hiện rõ nét hơn trong việc cung ứng dịch vụ phục vụ sản xuất như: Giống, phân bón, làm đất, gieo cấy, tưới, tiêu,  tiêu thụ sản phẩm cho nông dân; chỉ đạo, hướng dẫn nông dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh. HTX cung ứng dịch vụ làm đất, mạ khay, cấy máy, thu hoạch cho nông dân tại các hợp tác xã như: Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp Thọ Trường, HTX dịch vụ Toàn Năng Xuân Vinh, HTX dịch vụ Nông nghiệp Xuân Tân
- Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất có nhiều đổi mới.
+ BCĐ sản xuất xã đã chủ động xây dựng, triển khai phương án sản xuất sớm, cụ thể, chi tiết làm cơ sở định hướng cho các thôn xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp với điều kiện cụ thể của từng thôn, lựa chọn bố trí cơ cấu giống cây trồng và biện pháp thâm canh hợp lý.
 + Chỉ đạo quyết liệt việc chống hạn đầu vụ, chống ngập úng cuối vụ; chỉ đạo giải phóng đất, gieo cấy đúng lịch thời vụ; đẩy mạnh công tác chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng theo hướng tăng diện tích gieo cấy các giống ngắn ngày, chất lượng tốt; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho nông dân các biện pháp kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh.
+ Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng giống cây trồng, phân bón, thuốc BVTV trước khi vào vụ sản xuất, vì vậy về cơ bản các loại vật tư nông nghiệp phục vụ cho sản xuất được đáp ứng đủ yêu cầu, đảm bảo cả về số lượng và chất lượng.
3. Một số tồn tại, hạn chế.
- Một số diện tích còn sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, phân tán, hạn chế khả năng đầu tư và áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, hạn chế áp dụng cơ giới hóa.
- Sản xuất hàng hóa đối với sản phẩm trồng trọt vẫn chưa thực sự rõ nét, nhất là đối với các loại cây trồng chủ lực, có diện tích, sản lượng lớn như: lúa, ngô, 
- Chưa hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung, giá cả nông sản phẩm không ổn định, phụ thuộc nhiều vào thị trường như: Ngô ngọt 
- Công tác chỉ đạo, nắm bắt tình hình của một số thành viên BCĐ sản xuất, cán bộ phụ trách kỹ thuật của xã có lúc chưa kịp thời để sâu bệnh phát sinh gây hại làm ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất
- Hiện tượng bỏ vụ sản xuất vẫn còn xảy ra ở một số thôn nhất là trên diện tích đất lúa né lụt, khó tiêu.
- Công tác quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp đối với các cơ sở buôn bán vật tư nông nghiệp chưa thực hiện thường xuyên.
II. TÌNH HÌNH GIEO TRỒNG VỤ CHIÊM XUÂN 2023 – 2024.
Diễn biến thời tiết, khí tượng, thủy văn từ đầu vụ đến nay thuận lợi và khó khăn đan xen, đầu vụ điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng, phát triển; tuy nhiên giai đoạn đầu tháng 5 xuất hiện mưa kèm theo gió lốc làm đổ rạp một số ít diện tích lúa đã chắc xanh và chín đầu bông . Vụ Chiêm Xuân năm 2023 - 2024, được sự quan tâm cấp ủy đảng chính quyền địa phương từ xã đến thôn đã đạt được kết quả cụ thể như sau:
LÚA MÔ HÌNH.jpg
LÚA THU HOẠCH.jpg
1. Kết quả về diện tích vụ Chiêm Xuân 2023 - 2024.
- Tổng diện tích gieo trồng vụ Chiêm Xuân: 
Tổng diện tích gieo trồng: 794.66 ha.  
Diện tích, năng suất, sản lượng một số cây trồng chính:
TT Loại cây trồng Diện tích Năng suất Sản lượng
(ha) (tạ/ha) (tấn)
Tổng (1 + 2 + 3 + 4 +5 + 6) 794.52  
1 Cây lúa 610.67
  - Lúa lai 240.67
  - Lúa thuần, chất lượng cao 150
  - Sản xuất lúa giống 220
2 Cây ngô 95.3
3 Cây dưa 20
4 Cây hàng năm khác 23.74
5 Rau đậu và các cây trồng khác 44.81
- Các mô hình liên kết sản xuất có hiệu quả tiếp tục duy trì nhân rộng: Liên kết với Công ty Công ty giống Nông nghiệp Việt Nam, Công ty cổ phần đầu tư thương mại Đại Nam, sản xuất giống lúa thuần chất lượng với tổng diện tích 90ha; 
2. Tình hình hiện nay. 
- Cây lúa: Cơ bản cây lúa đang trong giai đoạn chắc xanh và chín cần khẩn trương thu hoạch tránh điều kiện thời tiết có diễn biến xấu, và tiến hành triển khai sản xuất vụ thu mùa 2024.
- Cây ngô: Cây ngô đang trong giai đoạn thu hoạch, cây sinh trưởng, phát triển tốt.
Nhìn chung các đối tượng sâu bệnh đang được quản lý tốt; công tác phòng trừ chuột được triển khai tích cực.
4. Những biện pháp chỉ đạo tiếp theo
Để đảm bảo sản xuất vụ Chiêm Xuân 2023 - 2024 đạt kết quả cao trong sản xuất, Ban chỉ đạo sản xuất từ xã đến thôn đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp sau:
- Tập trung chăm sóc, tưới, tiêu.
+ Theo dõi sát tình hình thời tiết, chủ động ứng phó kịp thời, hiệu quả các điều kiện thời tiết bất thuận xảy ra; tập trung chăm sóc, tiêu nước, hạn chế ngập úng nhất là các diện tích vùng sâu trũng, diện tích nhờ nước trời tại các diện tích một vụ 
+ Trên cây ngô: Chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân tiếp tục chăm sóc, và thu hoạch để đạt hiệu quả cao nhất. 
- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng trừ sâu bệnh.
+ Thường xuyên theo dõi, cập nhập nội dung các Công văn của huyện để hướng dẫn nhân dân chăm sóc cây trồng đạt hiệu quả cao.
- Thu hoạch nhanh gọn lúa và cây trồng vụ Chiêm Xuân
+ Tổ chức đánh giá, năng suất, sản lượng cây trồng; đánh giá hiệu quả các mô hình tổ chức sản xuất trên địa bàn, đánh giá kết quả và bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo điều hành sản xuất, nhất là chỉ đạo gieo cấy đúng thời vụ và cơ cấu giống. 
+ Chỉ đạo thu hoạch nhanh gọn lúa và các loại cây trồng khác để phòng tránh, giảm nhẹ tổn thất trong quá trình thu hoạch và phơi sấy; đồng thời tạo điều kiện giải phóng đất kịp thời vụ để gieo trồng vụ Thu Mùa. 
+ Triển khai phương án phơi sấy, tiêu thụ, đặc biệt là tại các thôn sản xuất lúa giống để nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất.
- Chủ động rà soát sản lượng các sản phẩm trồng trọt sản xuất tập trung, quy mô lớn trên địa bàn, tiếp tục tìm kiếm thị trường để có phương án tiêu thụ cho cây trồng
 GIEO CẤY 1.jpg
GIEO MẠ.jpg
                   
Bà con nông dân trong xã đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa thu mùa 2024
Phần thứ hai
PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT VỤ THU - MÙA NĂM 2024
 
1. Thuận lợi:
            - Sản xuất vụ Thu Mùa diễn ra trong bối cảnh giá cả lương thực có xu hướng tăng, đây là động lực để nông dân tích cực đầu tư sản xuất trồng trọt nâng cao năng suất, sản lượng, chất lượng nông sản.
          - Sản xuất trồng trọt tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, sự tham gia phối hợp của tổ chức chính trị - xã hội; nhất là kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức sản xuất của các thôn trên địa bàn toàn xã
          - Các chương trình, dự án, cơ chế chính sách khuyến khích phát triển sản xuất của tỉnh, Chương trình trọng tâm, các nội dung hỗ trợ của huyện để thực hiện các mô hình sản xuất tiếp tục được triển khai có hiệu quả tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân và doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất.
          - Kết cấu hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng tiếp tục được đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp ngày càng phát huy tác dụng phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp.
          2. Khó khăn
          - Sản xuất vụ Thu Mùa luôn tiềm ẩn các nguy cơ phức tạp và diễn biến bất thường như: nắng nóng, hạn hán ở đầu vụ, bão lụt cuối vụ ảnh hưởng đến tiến độ gieo trồng cũng như sinh trưởng và phát triển của cây trồng.
          - Sản xuất vụ Thu Mùa vẫn phát sinh nhiều đối tượng sâu bệnh hại nguy hiểm như sâu cuốn lá, rầy nâu, bệnh bạc lá, sâu keo mùa thu, ...
          - Theo dự báo thời tiết của Đài khí tượng, thủy văn Thanh Hóa từ tháng 5-10/2024: Hiện tượng ENSO tiếp tục duy trì ở trạng thái trung tính từ nay đến 6/2023; sau đó tăng dần và nghiêng về pha ElNino; Ngoài ra, tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: Dông, sét, lốc, mưa đá trên phạm vi toàn quốc. Do vậy, sản xuất vụ Thu Mùa luôn tiềm ẩn rủi do lớn nguy cơ ảnh hưởng đến kết quả sản xuất trồng trọt.
II. MỤC TIÊU SẢN XUẤT VỤ THU MÙA NĂM 2024
1. Mục tiêu
- Tổng diện tích gieo trồng: 750 ha.
- Tổng sản lượng lương thực: 3.839 tấn.
* Cơ cấu diện tích một số cây trồng chính và dự kiến năng suất, sản lượng
TT Loại cây trồng Diện tích         (ha) Năng suất Sản lượng
(tạ/ha) (tấn)
Tổng 750 3.839
1 Lúa mùa 600 58 3480
- Lúa lai 30 58 174
- Lúa thuần, chất lượng cao 460 58 2668
- Sản xuất lúa giống 110 58 638
2 Ngô thu 62 58 359
3 Cây Lạc 11
4 Khoai lang, khoai sọ, dong giềng 3
5 Rau màu và các loại cây trồng khác 74
 CẤY LÚA.jpg
                   Bà con nông dân trong xã xuống đồng gieo cấy lúa Thu mùa
III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU.
Trong sản xuất vụ Thu Mùa luôn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng của thời tiết cực đoan nhất là hạn hán hoặc mưa lũ gây ngập úng, giá cả vật tư nông nghiệp không ổn định. Vì vậy cần tập trung vào các nội dung sau:
1. Nâng cao vai trò của công tác chỉ đạo điều hành trong sản xuất. 
Để triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, định hướng, kế hoạch sản xuất nhất là trong điều kiện sản xuất còn nhỏ lẻ và nhiều rủi ro về thiên tai, giá cả thị trường nông sản bấp bênh như hiện nay, cần nâng cao vai trò chỉ đạo điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền các thôn, tập trung thực hiện các nội dung chủ yếu như sau: Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp sản xuất vụ Thu Mùa cụ thể đến từng thôn, xứ đồng gắn với định hướng tái cơ cấu; chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện đúng cơ cấu giống, đúng lịch thời vụ, quy trình kỹ thuật và đảm bảo an toàn thực phẩm. 
Trong điều kiện thời tiết vụ Mùa diễn biến phức tạp, công tác chỉ đạo phòng trừ sâu, bệnh là một trong những yếu tố mang tính quyết định đến năng suất và sản lượng. 
Mở rộng diện tích sử dụng mạ khay, cấy máy để gieo cấy đảm bảo theo đúng lịch thời vụ. Đẩy mạnh cơ giới hóa các khâu chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, tiến tới mở rộng diện tích áp dụng cơ giới hoá đồng bộ trong sản xuất; triển khai các hợp đồng đầu tư liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm các cây xuất khẩu, lúa giống, hợp đồng tiêu thụ lúa gạo chất lượng cao.
Đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất quy mô lớn tạo ra sản phẩm có chất lượng cao và đảm bảo ATTP 
Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn và xử lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn khi có sai phạm về chất lượng vật tư và điều kiện kinh doanh.
2. Các giải pháp về kỹ thuật
2.1. Cơ cấu giống và thời vụ
Tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
- Cây lúa: 
Định hướng sản xuất theo vùng tập trung cho từng giống lúa phù hợp với từng chân đất, từng cánh đồng để vừa phát huy ưu điểm của giống vừa quản lý, điều tiết nước, làm đất, gieo cấy, chăm sóc cây trồng hiệu quả. Mỗi cánh đồng chỉ nên cơ cấu từ 1-2 giống lúa, cả xã cơ cấu từ 3-4 giống chủ lực để tập trung chỉ đạo đạt hiệu quả cao. Những diện tích đất cao khó khăn về nước tưới, năng suất lúa thấp, cần nghiên cứu chuyển đổi sang trồng cây khác có hiệu quả cao hơn.
Ưu tiên sử dụng các giống lúa ngắn ngày, hạn chế nhiễm các loại sâu bệnh chủ yếu như: Bệnh bạc lá, sâu cuốn lá, sâu đục thân, rầy nâu, rầy lưng trắng. Mở rộng diện tích trà lúa mùa cực sớm và mùa sớm để né tránh mưa bão, sâu bệnh cuối vụ và tạo điều kiện mở rộng diện tích vụ đông sớm. 
  - Trà lúa mùa sớm: Trên chân đất  sâu trũng và vàn, gieo trồng cây vụ đông sớm (ớt, lạc, bí xanh, ngô giống, đậu tương, rau vụ đông sớm) sử dụng các giống lúa: Q5. Thời vụ gieo mạ trước ngày 15-20/5/2024, thu hoạch trước ngày 20/9/2024. Trền đất vàn, vàn trung bình cơ cấu các giống: Nhị ưu 838 Thời vụ gieo mạ trước ngày 20/5/2024, thu hoạch trước ngày 20/9/2024
          - Trà lúa mùa chính vụ, trên chân đất vàn, vàn thấp chuyên 2 vụ lúa sử dụng các giống lúa: DB6, Q5, Thiên Ưu 8. Thời vụ gieo mạ trước ngày 25/5/2024, thu hoạch trước ngày 25/9/2024.
- Cây ngô: Trên chân đất chuyên màu, đất lúa khó khăn về nước tưới chuyển trồng ngô, sử dụng các giống: CP333; trên; trên chân đất bãi ven sông, sử dụng các giống  NK7326, 
- Cây lạc: Sử dụng giống L16
2.2. Thực hiện tốt một số biện pháp kỹ thuật
- Đối với kỹ thuật làm đất lúa: Thu hoạch lúa xuân xong cần phải giải phóng đất ngay; đặc biệt đất trũng phải thu hoạch rạ và làm đất sớm, kết hợp với bón vôi, phân lân nung chảy và Trichoderma để gốc rạ được phân hủy nhanh, phòng bệnh nghẹt rễ, ngộ độc hữu cơ.
- Thực hiện đúng quy trình kỹ thuật ngâm ủ mạ, gieo cấy đúng mật độ, bón phân cân đối, phòng trừ sâu bệnh, nhất là khâu phòng trừ cho mạ trước khi cấy.
- Chọn giống rau màu (ngô, đậu tương, các loại rau, đậu, ...) có năng suất cao phù hợp trong khung thời vụ, có thị trường tiêu thụ và tập trung bón phân N-P-K cân đối ngay ở giai đoạn cây con đảm bảo cho cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt.
- Thực hiện có hiệu quả công tác khuyến nông; hướng dẫn kỹ thuật cụ thể, giới thiệu mô hình mới, mô hình sản xuất hiệu quả để nhân ra diện rộng.
3. Nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ sản xuất và ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất
3.1. Công tác Thủy lợi và PCTT 
- Trước diễn biến thời tiết khí hậu phức tạp năm 2024, cần xây dựng phương án chủ động tưới tiêu hợp lý; theo dõi chặt chẽ diễn biến từng đợt mưa bão, áp thấp nhiệt đới, chủ động tưới đầu vụ, tiêu thoát nước giữa và cuối vụ, đáp ứng yêu cầu cho sản xuất.
+ Đối với những diện tích tưới tự chảy, chủ động hoàn toàn nguồn nước phải xác định sử dụng nguồn nước để điều tiết thời vụ.
- Kiểm tra, sửa chữa các công trình thủy lợi, hệ thống cống, trạm bơm tưới, tiêu trước mùa mưa bão; nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, đáp ứng kịp thời cho chống hạn và chống úng. Thường xuyên kiểm tra hệ thống đê điều, chủ động các phương án xử lý, phòng chống khi có lụt bão xảy ra, bảo vệ tốt kết quả sản xuất.
- Tăng cường chỉ đạo lực lượng bảo nông thực hiện tốt công tác điều tiết nước mặt ruộng . 
3.2. Công tác Khuyến nông, phòng trừ sâu bệnh 
- Triển khai áp dụng các biện pháp kỹ thuật tốt nhất ngay từ khâu làm đất, vệ sinh đồng ruộng, thực hiện các biện pháp xử lý đất, bón vôi bột giúp phân hủy nhanh gốc rạ vụ Chiêm Xuân, tạo điều kiện cho cây trồng sinh trưởng tốt nhất, hạn chế hiện tượng ngộ độc hữu cơ, hạn chế nguồn sâu bệnh.
- Quản lý tốt dinh dưỡng trong cả chu kỳ sinh trưởng, phát triển của cây trồng ngay từ giai đoạn mạ, sử dụng các biện pháp thâm canh mạ, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh.
- Đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, tiếp tục chỉ đạo xây dựng các mô hình theo chương trình tái cơ cấu nông nghiệp có hiệu quả, xây dựng các mô hình tuyển chọn các giống mới có tiềm năng năng suất, chất lượng để nâng cao hiệu quả sản xuất.
- Tiếp tục phối hợp với Công ty giống, phân bón và thuốc BVTV tập huấn kỹ thuật thâm canh, phòng trừ sâu bệnh; 
- Xây dựng và thực hiện tốt phương án phòng trừ sâu bệnh. Công tác dự tính, dự báo phải kịp thời, chính xác, nhất là đối với các loại sâu, bệnh có nguy cơ phát sinh thành dịch .
- Tăng cường công tác kiểm tra các hộ kinh doanh thuốc BVTV, phải có giấy phép đủ điều kiện kinh doanh, đảm bảo số lượng, chất lượng, đồng thời hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc "4 đúng" 
4. Tiếp tục thực hiện chuyển dịch mùa vụ, cây trồng theo hướng tái cơ cấu ngành trồng trọt
- Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu trồng trọt, chuyển đổi cơ cấu cây trồng: Những diện tích đất trồng lúa không chủ động tưới tiêu, năng suất, hiệu quả thấp chuyển sang trồng các loại cây trồng khác như: ngô, rau màu các loại, cây thức ăn gia súc,...hoặc nuôi trồng thủy sản.
- Mở rộng tối đa trà lúa mùa sớm. Phấn đấu 80% tổng diện tích gieo cấy lúa mùa sớm để né tránh mưa bão, sâu bệnh cuối vụ, đảm bảo cho lúa trỗ, chín an toàn; đồng thời tạo quỹ đất cho sản xuất vụ Đông.
- Mở rộng diện tích sản xuất lúa giống với các Công ty như: Công ty CP tập đoàn giống cây trồng Việt Nam, Công ty giống Nông nghiệp Việt Nam, Công ty cổ phần đầu tư thương mại Đại Nam
- Đối với đất trồng ngô, lạc, đậu tương...rà soát lại toàn bộ diện tích đất màu, bố trí cây trồng phù hợp để phát huy tiềm năng về đất đai, năng suất.
 - Đánh giá, xác định các sản phẩm trồng trọt có lợi thế trên địa bàn để từng bước nhân rộng trong các vụ sau.
5. Đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai, tổ chức sản xuất tập trung, quy mô lớn, tạo ra sản phẩm có chất lượng cao và an toàn thực phẩm.
Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, triển khai hiệu quả chương trình tích tụ tập trung đất đai để sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao theo Nghị quyết 13-NQ/TU, ngày 11/01/2019 của BCH Đảng bộ tỉnh, tiếp tục tổng kết, đánh giá hiệu quả các mô hình sản xuất theo mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp và triển khai nhân rộng nhanh vào sản xuất; 
Thực hiện thâm canh cây trồng theo quy trình kỹ thuật, sử dụng phân bón NPK, phải sử dụng phân bón hữu cơ, hữu cơ vi sinh để sản xuất theo hướng an toàn thực phẩm; mở rộng diện tích sử dụng phân bón chuyên dụng cho từng loại cây trồng. 
6. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất trồng trọt
Địa phương cần triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách khuyến khích hỗ trợ tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh theo Quyết định số 5643/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành cơ chế chính sách khuyến khích thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 192/2019/NQ-HĐND, ngày 16/10/2019 của HĐND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai để phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025.
 IV. TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN
 Để giành thắng lợi toàn diện trong sản xuất vụ Thu Mùa 2024 cả về diện tích, năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế, đòi hỏi trong công tác lãnh, chỉ đạo phải hết sức khẩn trương, chủ động, chuẩn bị mọi phương án, giải pháp để đối phó kịp thời với những khó khăn, bất lợi có thể xảy ra trong quá trình tổ chức thực hiện.
1. UBND xã, ban chỉ đạo sản xuất xã
Sau khi huyện triển khai phương án sản xuất, ban chỉ đạo sản xuất tổ chức thăm đồng, kiểm tra đánh giá kết quả sản xuất vụ Chiêm Xuân 2023 - 2024; bổ sung đánh giá vào phương án chung của xã để xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất vụ thu mùa sát với tình hình thực tế, theo cơ cấu giống và lịch thời vụ của xã, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho sản xuất vụ Mùa 2024 như: Giống, phân bón, công tác thủy lợi, tập huấn kỹ thuật và phòng trừ sâu bệnh; có các giải pháp sát thực, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đơn vị nhằm phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, từng thôn, mang lại hiệu quả kinh tế cao. 
Khuyến nông viên xã thường xuyên kiểm tra, thăm đồng nắm bắt tình hình sinh trưởng, phát triển của cây trồng để hướng dẫn, tuyên truyền, khuyến cáo cáo biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh phù hợp và kịp thời.
Tăng cường công tác tuyên truyền đến cán bộ và nhân dân, quán triệt tư tưởng chỉ đạo trong sản xuất, tìm mọi phương pháp tối ưu nhất, chỉ đạo thắng lợi sản xuất vụ Thu Mùa 2024.
 GIEO MẠ.jpg
3. Đối với các cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp và hợp tác xã:
Các cửa hàng và hợp tác xã cung ứng , dịch vụ vật tư nông nghiệp: Thực hiện kinh doanh vật tư nông nghiệp và các dịch vụ phục vụ sản xuất đúng quy định của pháp luật; chỉ đưa vào địa bàn xã các sản phẩm đảm bảo chất lượng. 
Đối với các hợp tác xã, tổ hợp tác: Chủ động tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, tự tổ chức sản xuất các loại nông sản trên cơ sở nhu cầu thị trường. Giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh và năng lực đất đai, lao động, ... để thu hút các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.
4. Đối với các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội và đài truyền thanh từ xã đến thôn
Theo chức năng nhiệm vụ được giao, các đoàn thể, chính trị- xã hội tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, giải pháp, cũng như những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất để cán bộ và nhân dân tổ chức chỉ đạo thực hiện. Khắc phục những khó khăn, góp phần giành thắng lợi toàn diện trong sản xuất vụ Mùa 2024
                                                                                                              Nguyễn Thị Yến CC ĐC - NN-MT

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: Phú Hậu 1, Xã Trường Xuân, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0374408758
Email: truongxuan.thoxuan@thanhhoa.gov.vn