Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
174989

Bà con nông dân xã Trường Xuân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa vụ mùa, tập trung sản xuất vụ đông

Ngày 16/09/2022 14:14:17

 Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày này bà con nông dân xã Trường Xuân đang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa, với phương trâm “Xanh nhà hơn già đồng”, nhờ áp dụng cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất, do đó tiến độ thu hoạch được triển khai nhanh, hiệu quả, đến ngày 15/9/2022 toàn xã thu hoạch đạt 80-85%, năng xuất ước đạt từ 58 – 60 tạ/ha, thu hoạch lúa tới đâu bà con nông dân trong xã tập trung sản xuất các loại cây trồng vụ đông tới đó, thực hiện “Sáng lúa chiều cây rau màu vụ đông”

          Với mục tiêu tiếp tục mở rộng diện tích vụ đông, giảm diện tích gieo trồng ngô thương phẩm, tăng cường đầu tư, gieo trồng cây rau màu có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, đưa vụ đông thành vụ sản xuất chính cho thu nhập kinh tế cao;

                    Bà con nông dân thôn Cao Phú lên luống, trồng cây ớt

Theo kế hoạch vụ đông 2022 xã Trường Xuân bố trí 532 ha diện tích gieo trồng vụ đông; Trong đó diện tích bố trí cây Ngô ngọt 70 ha; Cây ớt 100ha, cây bí 30ha; Dưa chuột 70 ha; cây có củ trên 10 ha; Rau màu các loại 130 ha; cây gai xanh 2ha; Nhằm tập trung sản xuất vụ đông giành thắng lợi về diện tích, năng xuất, sản lượng và giá trị sản phẩm;
c090d182439a87c4de8b.jpg

Đồng chí Trịnh Bá Hậu BTĐU – Chủ tịch HĐND xã kiểm tra công tác sản xuất vụ đông tại thôn Cao Phú

      UBND xã giao trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể tới BCĐ sản xuất đấu mối với các ban, phòng, doanh nghiệp, các ngành đoàn thể tổ chức mở các lớp tập huấn chuyển giao KHKT. Các HTX dịch vụ nông nghiệp các thôn đấu mối đăng ký diện tích liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm cho người nông dân, cung ứng các loại giống, phân bón phục vụ sản xuất, các thôn xây dựng kế hoạch sản xuất vụ đông tổ chức vận động nhân dân tích cực sản xuất vụ đông, cũng cố các tổ đội bảo nông phục vụ sản xuất; Khuyến nông viên cơ sở, đài truyền thanh xã, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền động viên, hướng dẫn bà con nông dân các biện pháp gieo trồng, chăm sóc, bảo vệ kết quả sản xuất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ đông trong khung thời vụ tốt nhất./.

                                                                                                                     Nguyễn Văn Thành VH - XH

 

 

Bà con nông dân xã Trường Xuân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa vụ mùa, tập trung sản xuất vụ đông

Đăng lúc: 16/09/2022 14:14:17 (GMT+7)

 Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày này bà con nông dân xã Trường Xuân đang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa, với phương trâm “Xanh nhà hơn già đồng”, nhờ áp dụng cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất, do đó tiến độ thu hoạch được triển khai nhanh, hiệu quả, đến ngày 15/9/2022 toàn xã thu hoạch đạt 80-85%, năng xuất ước đạt từ 58 – 60 tạ/ha, thu hoạch lúa tới đâu bà con nông dân trong xã tập trung sản xuất các loại cây trồng vụ đông tới đó, thực hiện “Sáng lúa chiều cây rau màu vụ đông”

          Với mục tiêu tiếp tục mở rộng diện tích vụ đông, giảm diện tích gieo trồng ngô thương phẩm, tăng cường đầu tư, gieo trồng cây rau màu có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, đưa vụ đông thành vụ sản xuất chính cho thu nhập kinh tế cao;

                    Bà con nông dân thôn Cao Phú lên luống, trồng cây ớt

Theo kế hoạch vụ đông 2022 xã Trường Xuân bố trí 532 ha diện tích gieo trồng vụ đông; Trong đó diện tích bố trí cây Ngô ngọt 70 ha; Cây ớt 100ha, cây bí 30ha; Dưa chuột 70 ha; cây có củ trên 10 ha; Rau màu các loại 130 ha; cây gai xanh 2ha; Nhằm tập trung sản xuất vụ đông giành thắng lợi về diện tích, năng xuất, sản lượng và giá trị sản phẩm;
c090d182439a87c4de8b.jpg

Đồng chí Trịnh Bá Hậu BTĐU – Chủ tịch HĐND xã kiểm tra công tác sản xuất vụ đông tại thôn Cao Phú

      UBND xã giao trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể tới BCĐ sản xuất đấu mối với các ban, phòng, doanh nghiệp, các ngành đoàn thể tổ chức mở các lớp tập huấn chuyển giao KHKT. Các HTX dịch vụ nông nghiệp các thôn đấu mối đăng ký diện tích liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm cho người nông dân, cung ứng các loại giống, phân bón phục vụ sản xuất, các thôn xây dựng kế hoạch sản xuất vụ đông tổ chức vận động nhân dân tích cực sản xuất vụ đông, cũng cố các tổ đội bảo nông phục vụ sản xuất; Khuyến nông viên cơ sở, đài truyền thanh xã, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền động viên, hướng dẫn bà con nông dân các biện pháp gieo trồng, chăm sóc, bảo vệ kết quả sản xuất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ đông trong khung thời vụ tốt nhất./.

                                                                                                                     Nguyễn Văn Thành VH - XH

 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: Phú Hậu 1, Xã Trường Xuân, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0374408758
Email: truongxuan.thoxuan@thanhhoa.gov.vn