Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
174989

XÃ TRƯỜNG XUÂN TỔNG KẾT XÂY DỰNG THIẾT CHẾ NHÀ VĂN HÓA – KHU THỂ THAO THÔN; TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG VH – TT CHÀO MỪNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2/9

Ngày 08/07/2024 09:10:03

 Nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện đợt cao điểm, phát động các thôn trong xã tập trung đầu tư xây dựng hoàn thiện các thiết bị, thiết chế Văn hóa – Khu thể thao thôn hoàn thành các tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao và triển khai Kế hoạch hoạt động VHVN – TDTT chào mừng 79 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh ngày 2/9, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tại địa phương; Chiều ngày 06 tháng 7 năm 2024; Xã Trường Xuân đã tổ chức Hội nghị cán bộ mở rộng; Tham dự hội nghị có các đồng chí trong BTV Đảng ủy; Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã; Thường trực HĐND – UBND – MTTQ, trưởng các ban ngành đoàn thể xã, Cán bộ công chức, bán chuyên trách; Hiệu trưởng các trường; Trưởng trạm y tế; Bí thư chi bộ, Trưởng thôn; Trưởng ban công tác mặt trận thôn;hậu ý kiến.jpg
(Đồng chí Trịnh Bá Hậu BTĐU- Chủ tịch HĐND- Trưởng BCĐ xây dựng NTM xã khai mạc hội nghị)
         Tại hội nghị các đại biểu đã nghe Công chức VH – XH báo cáo dự kiến Kế hoạch tổ chức các hoạt động VH – TT chào mừng 79 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh ngày 2/9; Quyết định thành lập BTC các hoạt động; Kế hoạch và thông báo về phân công, điều động  thôn Thành Vinh đại diện các thôn trong xã tham dự Hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện Thọ Xuân năm 2024;thành ý kiến.jpg
(Ddồng chí Nguyễn Văn Thành CC VH - XH thông qua Quyết định thành lập BTC hoạt động Vhvn - tdtt)
           Nghe đồng chí Trịnh Bá Hậu BTĐU- Chủ tịch HĐND xã; Trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM xã báo cáo, đánh giá kết quả xây dựng hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể thao ở các thôn trong xã; Theo đó trong 6 tháng đầu năm 2024 Đảng bộ và nhân dân xã Trường xuân đã nổ lực chung tay phấn đấu hoàn thành cơ bản thiết chế văn hóa cộng đồng và vui chơi TDTT ở 14 thôn trên địa bàn toàn xã - Ban Chỉ đạo XD NTM đã tổ chức cán bộ và công chức đến từng thôn kiểm tra, đánh giá mức độ hoàn thành của cán bộ, đảng viên và nhân dân ở từng thôn và thật sự ở 14 thôn trên địa bàn toàn xã đã có khu Trung tâm Văn hóa cộng đồng và vui chơi thể thao tiện nghi và hiện đại phù hợp với tiến trình xây dựng Nông thôn mới Nâng cao - Nông thôn mới kiểu mẫu; Theo đó BCĐ xét và tặng thưởng  05  thôn hoàn thành suất sắc nhiệm vụ xây dựng các thiết chế văn hóa - Khu thể thao thôn gồm: Nhân dân và cán bộ thôn Thành Vinh; thôn Phong Mỹ; thôn Phú Hậu 1; thôn Cốc Thôn; thôn Long Linh Ngoại 1; Tặng giấy khen cho 09 thôn hoàn thành tốt về xây dựng các  thiết chế nhà Văn hóa và khu vui chơi thể thao.lĩnh ý kiến.jpg
(Đồng chí Nguyễn Quang Lĩnh CC VP - TK thông qua Quyết định khen thưởng các thôn hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng các thiết chế văn hóa thôn)
              các thôn tiêu biểu.jpg
             (Đồng chí Bí thư, đồng chí Chủ tịch UBND xã tặng giấy khen cho 05 thôn hoàn thành xuất sắc)
các thôn hoàn thành tốt.jpg

(Các đồng chí lãnh đạo xã tặng giấy khen cho các thôn hoàn thành tốt xây dựng các tghieets chế văn hóa - Khu thể thao)
          Chúc mừng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Trường Xuân đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại để hoàn thành toàn bộ thiết chế Nhà văn hóa và khu cui chơi thể thao tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hội nghị, tổ chức các sự kiện VHVN và vui chơi, thi đấu TDTT trên địa bàn các thôn.
                                                                                                                    Nguyễn Thành CC VH - XH

XÃ TRƯỜNG XUÂN TỔNG KẾT XÂY DỰNG THIẾT CHẾ NHÀ VĂN HÓA – KHU THỂ THAO THÔN; TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG VH – TT CHÀO MỪNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2/9

Đăng lúc: 08/07/2024 09:10:03 (GMT+7)

 Nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện đợt cao điểm, phát động các thôn trong xã tập trung đầu tư xây dựng hoàn thiện các thiết bị, thiết chế Văn hóa – Khu thể thao thôn hoàn thành các tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao và triển khai Kế hoạch hoạt động VHVN – TDTT chào mừng 79 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh ngày 2/9, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tại địa phương; Chiều ngày 06 tháng 7 năm 2024; Xã Trường Xuân đã tổ chức Hội nghị cán bộ mở rộng; Tham dự hội nghị có các đồng chí trong BTV Đảng ủy; Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã; Thường trực HĐND – UBND – MTTQ, trưởng các ban ngành đoàn thể xã, Cán bộ công chức, bán chuyên trách; Hiệu trưởng các trường; Trưởng trạm y tế; Bí thư chi bộ, Trưởng thôn; Trưởng ban công tác mặt trận thôn;hậu ý kiến.jpg
(Đồng chí Trịnh Bá Hậu BTĐU- Chủ tịch HĐND- Trưởng BCĐ xây dựng NTM xã khai mạc hội nghị)
         Tại hội nghị các đại biểu đã nghe Công chức VH – XH báo cáo dự kiến Kế hoạch tổ chức các hoạt động VH – TT chào mừng 79 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh ngày 2/9; Quyết định thành lập BTC các hoạt động; Kế hoạch và thông báo về phân công, điều động  thôn Thành Vinh đại diện các thôn trong xã tham dự Hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện Thọ Xuân năm 2024;thành ý kiến.jpg
(Ddồng chí Nguyễn Văn Thành CC VH - XH thông qua Quyết định thành lập BTC hoạt động Vhvn - tdtt)
           Nghe đồng chí Trịnh Bá Hậu BTĐU- Chủ tịch HĐND xã; Trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM xã báo cáo, đánh giá kết quả xây dựng hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể thao ở các thôn trong xã; Theo đó trong 6 tháng đầu năm 2024 Đảng bộ và nhân dân xã Trường xuân đã nổ lực chung tay phấn đấu hoàn thành cơ bản thiết chế văn hóa cộng đồng và vui chơi TDTT ở 14 thôn trên địa bàn toàn xã - Ban Chỉ đạo XD NTM đã tổ chức cán bộ và công chức đến từng thôn kiểm tra, đánh giá mức độ hoàn thành của cán bộ, đảng viên và nhân dân ở từng thôn và thật sự ở 14 thôn trên địa bàn toàn xã đã có khu Trung tâm Văn hóa cộng đồng và vui chơi thể thao tiện nghi và hiện đại phù hợp với tiến trình xây dựng Nông thôn mới Nâng cao - Nông thôn mới kiểu mẫu; Theo đó BCĐ xét và tặng thưởng  05  thôn hoàn thành suất sắc nhiệm vụ xây dựng các thiết chế văn hóa - Khu thể thao thôn gồm: Nhân dân và cán bộ thôn Thành Vinh; thôn Phong Mỹ; thôn Phú Hậu 1; thôn Cốc Thôn; thôn Long Linh Ngoại 1; Tặng giấy khen cho 09 thôn hoàn thành tốt về xây dựng các  thiết chế nhà Văn hóa và khu vui chơi thể thao.lĩnh ý kiến.jpg
(Đồng chí Nguyễn Quang Lĩnh CC VP - TK thông qua Quyết định khen thưởng các thôn hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng các thiết chế văn hóa thôn)
              các thôn tiêu biểu.jpg
             (Đồng chí Bí thư, đồng chí Chủ tịch UBND xã tặng giấy khen cho 05 thôn hoàn thành xuất sắc)
các thôn hoàn thành tốt.jpg

(Các đồng chí lãnh đạo xã tặng giấy khen cho các thôn hoàn thành tốt xây dựng các tghieets chế văn hóa - Khu thể thao)
          Chúc mừng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Trường Xuân đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại để hoàn thành toàn bộ thiết chế Nhà văn hóa và khu cui chơi thể thao tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hội nghị, tổ chức các sự kiện VHVN và vui chơi, thi đấu TDTT trên địa bàn các thôn.
                                                                                                                    Nguyễn Thành CC VH - XH

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: Phú Hậu 1, Xã Trường Xuân, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0374408758
Email: truongxuan.thoxuan@thanhhoa.gov.vn