Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
174989

UBND XÃ TRƯỜNG XUÂN SƠ KẾT NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

Ngày 06/07/2024 09:03:18

 UBND XÃ TRƯỜNG XUÂN SƠ KẾT NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

 Nhằm đánh giá kết quả công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, QPAN 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; Chiều ngày 04/7/2024 UBND xã Trường Xuân đã tổ chức hội nghị UBND xã; Chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Quang Hà Phó BTĐU, Chủ tịch UBND xã; Thay mặt UBND xã đồng chí Trịnh Văn Nguyên Phó Chủ tịch UBND xã trình bày báo cáo đánh giá kết quả điều hành thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ còn lại 6 tháng cuối năm; Gắn với triển khai nhiệm vụ tháng 7/2024; Thep đó trong 6 tháng đầu năm 2024 tập thể UBND xã, các thôn đã đoàn kết triển khai thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ đã triển khai đầu năm, trong đó có 14/27 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch năm, 13 chỉ tiêu đang thực hiện đạt được kết quả theo tiến độ đề ra.hà chủ tịch.jpg
     (Đồng chí Nguyễn Quang Hà CT UBND xã duy trì hội nghị UBND xã)
NGUYÊN PCT.jpg
(Đồng chí Trịnh Văn Nguyên PCT UBND xã báo cáo sơ kết tại hội nghị) 
Kết quản thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.      Kết quả một số chỉ tiêu chủ yếu đã đạt được 

     - Sản lượng lương thực có hạt đạt 6.283 tấn/9.800 tấn  = 64.1 % kế hoạch năm;

     - Diện tích đất tích tụ tập trung 15 ha/15 ha, đạt 100 % KH năm;

- Tổng đàn gia súc, gia cầm trên 205.000 con, đạt 100% KH năm;

- Sản phẩm OCOP được xếp hạng 3 sao 01/01 sản phẩm, đạt 100% KH năm;

- Tỷ lệ đường giao thông được cứng hoá 100%;

- Tỷ lệ nhà ở tiêu chuẩn đạt 92%, đạt 100% KH năm;

- Duy trì xã đạt chuẩn Nông thôn mới;

- Số lượng doanh nghiệp thành lập mới 4/9 doanh nghiệp, đạt 44,4% KH năm;

- Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 97,3 % (chỉ tiêu giao 97%);

- Số lao động tìm được việc làm mới trong nước  70/150 người, đạt 46,7% KH năm;

- Số lao động đi xuất khẩu 10/14 người, đạt 71,4 % KH năm;

- Xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế đến năm 2030;

- Tỷ lệ Dân số được sử dụng nước hợp vệ sinh = 100%;

- Tỷ lệ thu gom rác thải = 99%;

- Duy trì xã đạt chuẩn về ATTP;

- Địa bàn ổn định, an toàn về ANTT; Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2024 (18/18 chỉ tiêu huyện giao).

2. Kết quả cụ thể ở các lĩnh vực

2.1. Phát triển kinh tế:  

a) Sản xuất Nông  nghiệp và xây dựng Nông thôn mới.

- Vụ Đông: Tổng diện tích gieo trồng 500 ha. Trong đó diện tích cây ngô thương phẩm = 120 ha; Ngô ngọt = 70 ha; Ớt = 80 ha; dưa chuột = 50 ha; rau màu và các loại cây trồng khác =180 ha. 

- Vụ Chiêm Xuân: tổng diện tích gieo trồng = 794,67 ha, trong đó: Cây lúa = 610,67ha; cây ngô = 40 ha; cây dưa = 20 ha; cây rau màu = 124 ha.  

- Vụ mùa: Tập trung chỉ đạo gieo trồng đạt 100% diện tích theo kế hoạch (702,8ha),  trong đó cây lúa = 580 ha, cây rau màu = 82,8 ha, cây Ngô 40 ha.

Ban chỉ đạo sản xuất xã đã thường xuyên thăm đồng, chỉ đạo và hướng dẫn nhân dân các biện pháp chăm sóc và phòng trừ dịch bệnh, trong điều kiện thời tiết thuận lợi, nguồn nước tưới đảm bảo, do đó cây lúa và các cây trồng khác  vụ mùa sinh trưởng, phát triển tốt.

- Chăn nuôi: Tiếp tục  tuyên truyền, động viên nhân dân đầu tư tăng số lượng đàn, tái đàn sau tết, duy trì, phát triển tổng đàn gia súc, gia cầm hợp lý và thực hiện công tác phun hóa chất tiêu độc, khử trùng, tiêm phòng đảm bảo không để dịch bệnh phát sinh trên địa bàn.

 Triển khai công tác tiêm phòng đợt I/2024 cho đàn GSGC, kết quả tiêm phòng đợt 1: đàn lợn đạt 100%; đàn trâu, bò đạt 50%, đàn gia cầm đạt 100%; đàn chó đạt 98% chỉ tiêu huyện giao. 

Về các loại hình chăn nuôi khác trong 6 tháng đầu năm có chiều hướng phát triển tốt. Nhìn chung quy mô chăn nuôi vẫn duy trì  và bảo đảm tổng đàn gia súc, gia cầm phát triển hợp lý.

- Xây dựng Nông thôn mới:

Chỉ đạo, hướng dẫn các thôn tổ chức thực hiện chỉnh trang, sửa chữa, mua sắm các trang thiết bị phục vụ nhà văn hoá các thôn; thành lập tổ công tác tiến hành kiểm tra, đánh giá việc thực hiện. Đến nay các thôn cơ bản đã hoàn thành việc sửa chữa, chỉnh trang, bổ sung các trang thiết bị phục vụ cho nhà văn hoá thôn.

Giao nhiệm vụ cho cán bộ, công chức phụ trách các tiêu chí chủ động tham mưu hoàn thiện hồ sơ duy trì xã đạt chuẩn Nông thôn mới báo cáo huyện theo quy định.

 b) Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; XDCB:

Tiếp tục tuyên truyền phát triển Công nghiệp – TTCN, đầu tư các loại hình như: sản xuất đồ mộc, nhôm kính; công nghiệp chế biến, xay sát lương thực thực phẩm, xây dựng, cơ khí …vv.  góp phần tạo việc làm tăng thu nhập cho người lao động.

Về phát triển doanh nghiệp: Ban vận động phát triển doanh nghiệp, tiếp tục vận động, hướng dẫn  các cở sở, hộ sản xuất kinh doanh tiếp tục thành lập doanh nghiệp, trong 6 tháng đầu năm đã thành lập 04 doanh nghiệp.

Phối hợp với các ngành chức năng tiến hành kiểm tra hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại trên địa bàn, góp phần ổn định thị trường; các hoạt động thương mại, dịch vụ, kinh doanh vận tải tiếp tục phát triển đa dạng, phong phú đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân.

Về xây dựng cơ bản: Trong 6 tháng đầu năm UBND xã đã tổ chức chỉ đạo thi công các công trình:

- Đường giao thông nông thôn cho 03 thôn Cao Phú, Cốc Thôn, Thành Vinh;

- Đường giao thông nội đồng thôn Cốc Thôn, Cao Phú;

- Cải tạo, sửa chữa các bãi chôn lấp rác thải trên địa bàn;

- Đường giao thông Long Linh Ngoại 1 đi Long Linh Ngoại 2;

- Tuyến đường đồng Mau, thôn Thọ Tân.

Ngoài ra từ các dự án hỗ trợ của tỉnh, huyện trên địa bàn xã đã được đầu tư, xây dựng các công trình:

- Xây dựng kè lát mái bảo vệ đê hữu sông Cầu Chày đoạn qua xã Trường Xuân;

- Trạm bơm tiêu Nổ Đào, xã Trường Xuân;

- Đầu tư hạ tầng khu nông nghiệp trồng cây ớt xuất khẩu xã Trường Xuân;

- Sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đường 506B đoạn qua xã Trường Xuân.

Trong 6 tháng đầu năm các hộ nhân dân trên địa bàn đã đầu tư xây dựng nhà ở, công trình phụ, chuồng trại chăn nuôi, ước giá trị xây dựng trên 20 tỷ đồng.

c) Công tác quản lý ngân sách:

Hoàn thiện báo cáo thu, chi ngân sách năm 2023 thông qua quyết toán NSX với Phòng Tài chính – kế hoạch, trình HĐND xã thông qua kỳ họp giữa năm 2024.

Hoàn thiện quyết toán thuế phi nông nghiệp và thuế thu nhập cá nhân năm 2023, lập bộ thuế năm 2024.ĐẠI BIỂU UB.jpg

Thực hiện chốt khẩu phương án thu và thực hiện thu các khoản đóng góp cho nhà nước, các khoản thuế năm 2024.

Thực hiện thu chi ngân sách đảm bảo theo dự toán, đôn đốc và thực hiện thu các hộ còn nợ thầu.

Tập trung hoàn thiện và quyết toán các công trình xây dựng cơ bản năm 2024.

Các Tổ vay vốn trên địa bàn đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng NNo&PTNT  quản lý và giải ngân vốn vay cơ bản đáp ứng được nhu cầu tín dụng của các hộ  và đối tượng chính sách để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo. Trong  6 tháng đầu năm đã giải ngân cho 42 lượt  hộ vay vốn với tổng số tiền trên  2 tỷ đồng, nâng mức tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn đạt trên 65 tỷ đồng.    

d) Về quản lý đất đai, tài nguyên môi trường 

- Báo cáo phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024.

 - Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đấu mối đấu giá cấp quyền sử dụng đất theo kế hoạch.

- Đấu giá đất các lô còn lại của mặt bằng khu Sen cư và mặt bằng Trạm trộn.

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra về công tác đất đai, ô nhiễm môi trường, kịp thời phát hiện vi phạm, ngăn chặn và xử lý theo quy định.ĐẠI BIỂU UBND.jpg

2.2. Về văn hóa – xã hội

a) Thông tin tuyên truyền, văn hóa - TDTT:

Ban văn hoá đã bám sát nhiệm vụ làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và các ngày lễ kỷ niệm của đất nước tới toàn thể cán bộ và nhân dân trong toàn xã qua hệ thống loa truyền thanh, trang thông tin điện tử của xã, hội nghị, viết khẩu hiệu, treo Băng zôn…

Viết bài tuyên truyền về công tác sản xuất, công tác tuyển quân, đảm bảo ANTT, hành lang ATGT, phòng chống tội phạm, tuyên truyền lễ hội Lê Hoàn, công tác xây dựng nông thôn mới.

Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng ở các đơn vị, các thôn tiếp tục được duy trì và phát triển.

Phối hợp với các Ban, nghành, đoàn thể tham gia các hoạt động VHVN – TDTT lễ hội đền thờ Lê Hoàn năm 2024.

Ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và tiến hành kiểm tra 52 cơ sở trong tháng hành động vệ sinh ATTP năm 2024.

Quyết định thành lập đoàn kiểm tra và kiểm tra 11 cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn.

b, Xây dựng làng văn hóa, cơ quan văn hóa, gia đình văn hóa:

Trên cơ sở nghị quyết của Đảng uỷ, chương trình hành động của UBND xã Ban văn hoá thông tin tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn các làng, các thôn hoạt động theo hương ước, thực hiện tốt nếp sống văn hoá trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo quyết định số 1323 của chủ tịch UBND tỉnh Thanh hoá.

Kiện toàn BCĐ phong trào “ TDĐKXDĐSVH”  và các BCĐ thuộc lĩnh vực công tác phụ trách. Xây dựng kế hoạch và triển khai tới các làng văn hoá, các cơ quan về việc đăng ký công nhận Khu dân cư văn hóa, công nhận cơ quan đạt chuẩn văn hoá theo Nghị định 122 của Chính phủ. Kết quả có 14 khu dân cư đăng ký công nhận KDC văn hoá. Có 2.893/3.161  gia đình đăng ký công nhận gia đình văn hóa đạt 91,4 %.

c) Giáo dục: 

Chỉ đạo các nhà trường thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và đổi mới dạy học theo hướng phát triển phẩm chất năng lực của học sinh.

Bảo đảm các hoạt động giáo dục tại các trường. Đánh giá chung chất lượng dạy và học ở cả 03 cấp trường đều hoàn thành và đạt được các yêu cầu đề ra.  

Hội khuyến học xã đã phối kết hợp với Trung tâm học tập cộng đồng, với MTTQ trong việc vận động xây dựng và duy trì quỹ khuyến học, phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài; nhiều hoạt động khuyến khích học tập ở các dòng họ, các thôn làng đã được nhân rộng và phát huy.

d) Y tế:

Bảo đảm tốt nhiệm vụ khám và chữa bệnh ban đầu cho người dân, nhiệm vụ y tế cơ sở; tổ chức kiểm tra các cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn xã.

Chỉ đạo Trạm y tế hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận Trạm y tế đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030.

e) Chính sách xã hội:

Bộ phận chính sách xã đã tham mưu thành lập, kiện toàn các BCĐ, hội đồng chính sách; xây dựng và triển khai các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2024 trong lĩnh vực lao động, người có công và công tác bảo trợ xã hội. Thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ cho 348 đối tượng NCC; 865 đối tượng BTXH; chúc thọ, mừng thọ cho 267 đối tượng người cao tuổi.

 Tổ chức thăm và tặng quà cho NCC, các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ gia đình khó khăn và trẻ em có hoàn cánh đặc biệt trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn với với tổng giá trị trên 700 triệu đồng.DU YK.jpg

Cấp 106 giấy xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024 cho các hộ. Thực hiện mua BHYT cho hộ nghèo. Phối hợp tuyên truyền xuất khẩu lao động, tìm kiếm việc làm tăng thu nhập góp phần giảm nghèo bền vững (sáu tháng đầu năm đã có 10 lao động đi xuất khẩu); Số lượng người đã tìm được việc làm mới trong sáu tháng đầu năm = 70 người, thuộc lĩnh vực ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, thương mại.

2.3. Về Quốc phòng –An ninh

a) Quốc phòng:

Duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy, trực
ban, trực chiến, bảo đảm quân số theo quy định.
Triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và quân sự địa phương năm 2024; phối hợp xây dựng, triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trong các dịp lễ, tết. Triển khai nhiệm vụ quản lý và động viên thanh niên nhập ngũ, tổ chức hoan tiễn và bàn giao 18 công dân nhập ngũ hoàn thành 100% chỉ tiêu.

Xây dựng Kế hoạch, rà soát, tổ chức đăng ký độ tuổi 17, 18 đến 25; 25đến 27 đối với công dân có trình độ Cao đẳng, Đại học.

Xây dựng kiện toàn trung đội Dân quân cơ động 28 đồng chí, dân quân tại chỗ 42 đồng chí, lực lượng dân quân binh chủng 6 đồng chí; chuẩn bị tốt giáo án, vật chất để tổ chức huấn luyện năm 2024; Rà soát lực lượng dự bị động viên chuẩn bị huấn luyện năm 2024.

Xây dựng và triển khai phương án phòng chống thiên tai và phòng thủ dân sự năm 2024; thực hiện nhiệm vụ phát quang hành lang đê sông Chu và sông Cầu Chày.

Xây dựng lực lượng, phương tiện, vật tư  cho nhiệm vụ PCTT, TKCN và PTDS năm 2024; kiểm tra công tác chuẩn bị PCTT ở các thôn.

Chuẩn bị cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác quân sự - quốc phòng 6 tháng đầu năm.

b) An ninh: 

 Công an xã đã tham mưu cho Đảng ủy xây dựng và ban hành Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT; Kế hoạch của UBND về công tác đảm bảo ANTT năm 2024; xây dựng và triển khai kế hoạch về đảm bảo trật  tự ATGT và giải phóng hàng lang an toàn giao thông trong dịp tết; phương án tuần tra nhân dân thực hiện cao điểm phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT dịp  tết nguyên đán 2024. Tổ chức ký cam kết 14/14 thôn; 576 học sinh; 3250 đại diện hộ gia đình cam kết đảm bảo ANTT, PCCC, ATGT và phòng chống pháo nổ trái phép. An ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, an ninh chính trị nội bộ trên địa bàn cơ bản ổn định, không xảy ra vụ việc đột xuất bất ngờ.

Tuy nhiên 6 tháng đầu năm trên địa bàn vẫn xảy ra các vụ việc, cụ thể:

- 01 vụ cố ý gây thương tích tại thôn Long Linh Nội;

- 01 đối tượng cất giấu ma tuý tại thôn Thành Vinh với mục đích để bán;

- 01 vụ tai nạn giao thông, làm 01 người chết tại thôn Thọ Tân.

Các vụ việc trên đã được Công an xã kịp thời xác minh, phối hợp công an huyện điều tra xử lý theo quy định.

2.4. Nhiệm vụ Tư pháp - Cải cách hành chính - Tiếp dân

a) Công tác Tư pháp – Hộ tịch - CCHC 

Phối hợp tuyên truyền giáo dục pháp luật trên hệ thống truyền thanh, về các Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành trong lĩnh vực ANTT, ATGT, lĩnh vực VSMT và ATTP ..vv.

Xây dựng và ban hành kế hoạch CCHC; kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2024.

Thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và trên trang thông tin điện tử xã Trường Xuân. Trong 6 tháng đầu năm đã  tiếp nhận 45 nhiệm vụ UBND huyện giao, trong đó đã giải quyết đúng thời gian 38 nhiệm vụ, 07 nhiệm vụ đang thực hiện trọng hạn. Tiếp nhận và xử  lý 1.339 văn bản đến, ban hành 374 văn bản đi; tiếp nhận và giải quyết 1.666 thủ tục hành chính, trong đó: 105 thủ tục hành chính giải quyết thông qua hình thức một cửa điện tử, 95 thủ tục giải quyết trực tuyến, 94 hồ sơ chứng thực điện tử trên cổng dịch vụ công quốc gia, kết quả giải quyết 100% thủ tục hành chính đúng quy trình, đúng pháp luật, 100% đúng hẹn; thu phí, lệ phí đạt trên 17 triệu đồng.

b) Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo:   

Xây dựng và ban hành lịch tiếp dân định kỳ của Chủ tịch UBND và tiếp dân thường xuyên của cán bộ, công chức tiếp dân, trong  6 tháng đầu năm  đã tiếp dân = 23 cuộc 23 lượt người, tiếp nhận 05 đơn thư kiến nghị, phản ánh của công dân, bộ phận tiếp dân đã phân loại và tham mưu cho Chủ tịch UBND giải quyết theo quy định, kết quả đã giải quyết xong 05/05 đơn. 

2.5. Công tác chỉ đạo, điều hành

UBND xã tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm như: xây dựng và triển khai  kế hoạch hành động thực hiện nhiệm vụ năm 2024; Phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên UBND; phấn đấu thực hiện thắng lợi, toàn diện kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN năm 2024; thực hiện duy trì các tiêu chí xã đạt chuẩn Nông thôn mới; công tác vệ sinh môi trường.

 Chỉ đạo công tác sản xuất; phòng, chống dịch cho đàn gia súc, gia cầm; phòng chống thiên tai năm 2024; thực hiện chính sách an sinh xã hội; giải quyết việc làm, duy trì và tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính.

II. NHỮNG TỒN TẠI HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Những tồn tại hạn chế:

- Còn có bộ phận thực hiện nhiệm vụ báo cáo chưa kịp thời.

- Ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính về thời gian làm việc, thời gian hội nghị của một số cán bộ, công chức từ xã đến thôn còn chưa cao.

             2. Nguyên nhân của những tồn tại hạn chế

            2.1. Nguyên nhân khách quan:

 Do khối lượng công việc phải thực hiện nhiều; một người phải thực hiện, kiêm nhiệm nhiều việc khác nhau.

              2.2. Nguyên nhân chủ quan:

 Tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức có lúc, có thời điểm chưa cao, chưa sâu sát và cụ thể.

            III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 6 THÁNG CUỐI NĂM

            1. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội còn lại 6 tháng cuối năm  

- Về kinh tế 

1. Sản lượng lương thực có hạt cả năm đạt từ 9.800 tấn trở lên;

2. Duy trì tổng đàn gia súc, gia cầm duy trì trên 205.000 con;

3. Số lượng doanh nghiệpthành lập mới  đạt từ 05 doanh nghiệp trở lên (Chỉ tiêu giao cả năm 09 DN, sáu tháng đầu năm đã thực hiện được 04 DN);

4. Chỉ tiêu thu NSNN trên địa bàn: 5,579 tỷ đồng, trong đó: Thu từ cấp quyền sử dụng đất: 4,124 tỷ đồng, các khoản thu không tính tiền chuyển quyền SDĐ: 1,455 tỷ đồng.

5. Thu nhập bình quân đầu người đạt từ 62 triệu đồng/người/năm;

6. Duy trì các thôn đạt chuẩn thôn NTM, xã đạt chuẩn nông thôn mới;

- Về Văn hóa – xã hội:

7. Duy trì tốc độ tăng dân số bình quân hàng năm từ 0,5 % trở xuống;

8. Duy trì tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt từ 97 % trở lên; 

9. Duy trì tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể cân nặng/tuổi  từ  9 % trở xuống; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi/tuổi từ 16,9% trở xuống;

10. Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa đạt từ 91% trở lên;

11. Khu dân cư được công nhận đạt chuẩn văn hóa = 13;

12. Giảm hộ nghèo 06 hộ;

13. Tỷ lệ lao động nông nghiệp từ 23 % trở xuống;  Lao động qua đào tạo đạt từ 82,5 % trở lên;

14. Số lao động được tạo việc làm trong nước từ 80 người trở lên (chỉ tiêu cả năm giao 150 người, sáu tháng đầu năm đã đạt 70 người); Số lao động đi xuất khẩu từ 04 người trở lên (chỉ tiêu giao cả năm 14 người, sáu tháng đầu năm đã đạt 10 người);  

15. Tỷ lệ Gia đình kiểu mẫu đạt từ 3% trở lên; công dân kiểu mẫu đạt từ  5% trở lên;

16. Duy trì tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt từ 60% trở lên;

- Về Tài nguyên - Môi trường - ATTP.

17. Duy trì tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, sử lý đạt 99%;

18. Duy trì xã đạt chuẩn về ATTP;

19. Chỉ tiêu thực hiện về ATTP thuộc lĩnh vực nông nghiệp: duy trì có hiệu quả các chuỗi, thực phẩm an toàn có xác nhận.   

 - Về Quốc phòng - an ninh.

20.Thôn đạt tiêu chuẩn về ANTT đạt 13 thôn trở lên; xã đạt chuẩn về ANTT;  

21. Hoàn thành nhiệm vụ sơ, khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2025.

2. Giải pháp tổ chức thực hiện

2.1. Về phát triển kinh tế

a) Về nông nghiệp

Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Thu mùa, triển khai phương án sản xuất vụ Đông năm 2024 – 2025.

Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; triển khai thực hiện tốt kế hoạch tiêm phòng đợt 2 năm 2024. Chủ động rà soát các phương án, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư dự trữ và các điều kiện tốt nhất phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, phòng thủ dân sự năm 2024.

 b) Về phát triển công nghiệp, dịch vụ thương mại

Chỉ đạo các HTX dịch vụ làm tốt các khâu dịch vụ, cung ứng, bao tiêu sản phẩm nông nghiệp; liên doanh, liên kết chuyển giao khoa học kỹ thuật. Thúc đẩy phát triển ngành nghề, dịch vụ thương mại dọc các tuyến đường 506b, 506c và các tuyến đường mới qua địa bàn. Khuyến khích các hộ, người lao động phát triển kinh tế tư nhân, mở rộng các loại hình dịch vụ tạo việc làm tại địa phương cho người lao động. Tuyên truyền và thực hiện chương trình xuất khẩu lao động, tìm kiếm việc làm; tiếp tục thực hiện phát triển Doanh nghiệp.

c) Về xây dựng cơ bản

Thực hiện đấu mối đấu giá cấp quyền sử dụng đất các khu dân cư đã được quy hoạch, giải phóng mặt bằng xong kết hợp với tranh thủ vốn hỗ trợ từ các chương trình, dự án, nguồn đóng góp tự nguyện của nhân dân, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp và các nguồn thu khác để tiếp tục đầu tư, xây dựng các công trình trên địa bàn. Vận động nhân dân tích cực đầu tư xây dựng, chỉnh trang nhà ở, tường rào, cải tạo vườn tạp.

d) Hoạt động Tài chính -Tín dụng

Khai thác triệt để, hiệu quả các nguồn thu tại địa phương, nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài, kết hợp huy động nguồn nhân dân đóng góp theo Luật dân chủ ở cơ sở.

Tiếp tục đôn đốc các hộ còn nợ thầu tạo nguồn thu và thanh toán các khoản nợ đọng.

Phối hợp chặt chẽ với ngân hàng nông nghiệp, ngân hàng chính sách xã hội tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

đ) Công tác quản lý đất đai và bảo vệ môi trường

Phối hợp đấu giá MBQH đã nằm trong kế hoạch 2024; xây dựng kế hoạch sử dụng đất 2025.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản và công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn có hiệu quả đúng quy định của pháp luật; công tác kiểm tra về quản lý và sử dụng đất đai, kịp thời xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm về lĩnh vực đất đai.

            2.2. Hoạt động văn hoá - xã hội

a) Lĩnh vực văn hóa thông tin – thể dục thể thao:

Thực hiện tốt công tác viết tin, bài để tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử của xã đồng thời phát trên hệ thống loa truyền thanh xã. 

Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhân các ngày lễ kỷ niệm trong 6 tháng cuối năm như: ngày thương binh liệt sỹ 27/7, cách mạng tháng tám và quốc khánh  2/9, phối hợp với TT. UB MTTQ xã tổ chức tốt ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11).

Thực hiện tốt trang địa phương phát trên Đài truyền thanh huyện.

b) Lĩnh vực giáo dục – đào tạo:

Quan tâm đến công tác dạy và học tại các trường, tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; công tác nuôi, ăn của học sinh bán trú ở cấp học mầm non. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục nhằm tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường học.

Tăng cường công tác tuyên truyền cho phụ huynh đưa các cháu đến trường đúng độ tuổi.

 Nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, tập trung vào việc chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân.  

 c) Công tác y tế - dân số kế hoạch hóa gia đình – trẻ em

Đẩy mạnh công tác y tế dự phòng, tăng cường công tác giám sát dịch bệnh.   Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân, thực hiện nghiêm túc quy định về y đức của cán bộ ngành y tế.

Thường xuyên tuyên truyền, vận động tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác dân số - KHH – gia đình và trẻ em. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản, công tác chăm sóc, bảo vệ bà mẹ và trẻ em, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi, nâng cao chất lượng dân số.

d) Đối với công tác chính sách xã hội.

 Tiếp tục thực hiện chính sách giải quyết việc làm, vận động nhân dân tham gia học nghề, du nhập các ngành nghề mới hiệu quả, xuất khẩu lao động, giảm nghèo bền vững.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với các hộ chính sách, hộ nghèo, hộ gặp khó khăn và đối tượng BTXH. Triển khai thực hiện tốt pháp luật về người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách, gia đình Thương binh – liệt sỹ. Theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng; rà soát các đối tượng đang hiện hưởng đảm bảo đúng, đủ, kịp thời từ đó góp phần ổn định xã hội. 

Thực hiện tốt công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, từ đó đề xuất các chế độ chính sách cho các đối tượng được kịp thời. Đảm bảo việc lập và cấp thẻ BHYT cho các đối tượng đúng, đủ, tránh sai sót.

Tăng cường công tác phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tuyên  truyền, vận động mọi người trong cộng đồng tích cực và tự nguyện tham gia vào công tác từ thiện, nhân đạo, cứu trợ xã hội nhằm giảm bớt các khó khăn và chia sẻ kịp thời cho các đối tượng hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn, cô đơn, tàn tật ..vv.

            2. 3. Về Quốc phòng - An ninh

Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự ATXH trên địa bàn.

Xây dựng triển khai các kế hoạch, phương án về công tác quốc phòng và quân sự địa phương; xây dựng cơ sở vững mạnh an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu, tích cực giáo dục ý thức quốc phòng trong cán bộ, công chức và nhân dân; thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai năm 2024.

Xây dựng Kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ sơ tuyển, khám tuyển NVQS năm 2025.

Thường xuyên làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và nhân dân về âm mưu diễn biến hoà bình, bạo loạn lập đổ chính quyền của các thế lực thù địch; nâng cao chất lượng hoạt động của tổ an ninh trật tự  thôn, các tổ an ninh xã hội, tổ liên gia, từ đó làm nòng cốt trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTT. Tăng cường các biện pháp đảm bảo ANTT, trật tự ATGT; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn.

             2.4. Lĩnh vực Tư pháp – Tiếp dân – Cải cách hành chính

Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và tư vấn, trợ giúp pháp lý cho nhân dân; thực hiện tốt các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết phục vụ nhân dân.

 Triển khai và thực hiện tốt Luật dân chủ ở cơ sở, hướng dẫn việc tổ chức và hoạt động công tác hòa giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật. Thường xuyên thực hiện tốt nội quy, quy chế, lịch tiếp công dân; duy trì và bảo đảm hoạt động tiếp dân, tiếp nhận, phân loại và chuyển các đơn thư của công dân đến các bộ phận giải quyết theo chức năng. Không để đơn thư vượt cấp, giữ vững ổn định chính trị xã hội.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ trong giao dịch hành chính theo cơ chế một cửa; một cửa liên thông; dịch vụ công trực tuyến, chứng thực điện tử. Bảo đảm công tác phát hành, tiếp nhận văn bản đi, đến kịp thời. Thực hiện tốt Chỉ thị số 12 và số 15 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện Chính quyền điện tử; quản lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường mạng, ký số.

Thực hiện công tác điều tra thống kê định kỳ và đột xuất, chính xác, kịp thời phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra.

Tại hội nghị UBND xã đã tập trung thảo luận, thống nhất như báo cáo, đánh giá, kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ còn lại năm 2024; Kết luận hội nghị đồng chí Chủ tịch UBND xã phát biểu ý kiến và nhân mạnh: Trên cơ sở các nhiệm vụ, giải pháp định hướng, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, yêu cầu các đồng chí cán bộ, công chức chuyên môn thuộc UBND xã, trưởng thôn các thôn tiếp tục đề cao trách nhiệm cá nhân, làm tốt công tác tham mưu, đề xuất  những giải pháp thực hiện, đảm bảo chất lượng, tiến độ; đồng thời chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND xã về kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 thuộc lĩnh vực cán bộ, công chức phụ trách; Đồng thời đồng chí Chủ tịch UBND xã đã phân công các cán bộ, công chức theo vị trí việc làm, chuyên môn công tác tiến hành chuẩn bị các điều kiện hồ sơ, cơ sở vật chất, các công việc đang giải quyết, những nhiệm vụ tiếp theo phải tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND xã, chuẩn bị phục vụ cho công tác bàn giao khi có yêu cầu từ cấp có thẩm quyền, phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt kế hoạch, nhiệm vụ đã triển khai./.

                                                                                         Nguyễn Thành CC VH - XH

 

UBND XÃ TRƯỜNG XUÂN SƠ KẾT NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

Đăng lúc: 06/07/2024 09:03:18 (GMT+7)

 UBND XÃ TRƯỜNG XUÂN SƠ KẾT NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

 Nhằm đánh giá kết quả công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, QPAN 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; Chiều ngày 04/7/2024 UBND xã Trường Xuân đã tổ chức hội nghị UBND xã; Chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Quang Hà Phó BTĐU, Chủ tịch UBND xã; Thay mặt UBND xã đồng chí Trịnh Văn Nguyên Phó Chủ tịch UBND xã trình bày báo cáo đánh giá kết quả điều hành thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ còn lại 6 tháng cuối năm; Gắn với triển khai nhiệm vụ tháng 7/2024; Thep đó trong 6 tháng đầu năm 2024 tập thể UBND xã, các thôn đã đoàn kết triển khai thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ đã triển khai đầu năm, trong đó có 14/27 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch năm, 13 chỉ tiêu đang thực hiện đạt được kết quả theo tiến độ đề ra.hà chủ tịch.jpg
     (Đồng chí Nguyễn Quang Hà CT UBND xã duy trì hội nghị UBND xã)
NGUYÊN PCT.jpg
(Đồng chí Trịnh Văn Nguyên PCT UBND xã báo cáo sơ kết tại hội nghị) 
Kết quản thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.      Kết quả một số chỉ tiêu chủ yếu đã đạt được 

     - Sản lượng lương thực có hạt đạt 6.283 tấn/9.800 tấn  = 64.1 % kế hoạch năm;

     - Diện tích đất tích tụ tập trung 15 ha/15 ha, đạt 100 % KH năm;

- Tổng đàn gia súc, gia cầm trên 205.000 con, đạt 100% KH năm;

- Sản phẩm OCOP được xếp hạng 3 sao 01/01 sản phẩm, đạt 100% KH năm;

- Tỷ lệ đường giao thông được cứng hoá 100%;

- Tỷ lệ nhà ở tiêu chuẩn đạt 92%, đạt 100% KH năm;

- Duy trì xã đạt chuẩn Nông thôn mới;

- Số lượng doanh nghiệp thành lập mới 4/9 doanh nghiệp, đạt 44,4% KH năm;

- Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 97,3 % (chỉ tiêu giao 97%);

- Số lao động tìm được việc làm mới trong nước  70/150 người, đạt 46,7% KH năm;

- Số lao động đi xuất khẩu 10/14 người, đạt 71,4 % KH năm;

- Xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế đến năm 2030;

- Tỷ lệ Dân số được sử dụng nước hợp vệ sinh = 100%;

- Tỷ lệ thu gom rác thải = 99%;

- Duy trì xã đạt chuẩn về ATTP;

- Địa bàn ổn định, an toàn về ANTT; Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2024 (18/18 chỉ tiêu huyện giao).

2. Kết quả cụ thể ở các lĩnh vực

2.1. Phát triển kinh tế:  

a) Sản xuất Nông  nghiệp và xây dựng Nông thôn mới.

- Vụ Đông: Tổng diện tích gieo trồng 500 ha. Trong đó diện tích cây ngô thương phẩm = 120 ha; Ngô ngọt = 70 ha; Ớt = 80 ha; dưa chuột = 50 ha; rau màu và các loại cây trồng khác =180 ha. 

- Vụ Chiêm Xuân: tổng diện tích gieo trồng = 794,67 ha, trong đó: Cây lúa = 610,67ha; cây ngô = 40 ha; cây dưa = 20 ha; cây rau màu = 124 ha.  

- Vụ mùa: Tập trung chỉ đạo gieo trồng đạt 100% diện tích theo kế hoạch (702,8ha),  trong đó cây lúa = 580 ha, cây rau màu = 82,8 ha, cây Ngô 40 ha.

Ban chỉ đạo sản xuất xã đã thường xuyên thăm đồng, chỉ đạo và hướng dẫn nhân dân các biện pháp chăm sóc và phòng trừ dịch bệnh, trong điều kiện thời tiết thuận lợi, nguồn nước tưới đảm bảo, do đó cây lúa và các cây trồng khác  vụ mùa sinh trưởng, phát triển tốt.

- Chăn nuôi: Tiếp tục  tuyên truyền, động viên nhân dân đầu tư tăng số lượng đàn, tái đàn sau tết, duy trì, phát triển tổng đàn gia súc, gia cầm hợp lý và thực hiện công tác phun hóa chất tiêu độc, khử trùng, tiêm phòng đảm bảo không để dịch bệnh phát sinh trên địa bàn.

 Triển khai công tác tiêm phòng đợt I/2024 cho đàn GSGC, kết quả tiêm phòng đợt 1: đàn lợn đạt 100%; đàn trâu, bò đạt 50%, đàn gia cầm đạt 100%; đàn chó đạt 98% chỉ tiêu huyện giao. 

Về các loại hình chăn nuôi khác trong 6 tháng đầu năm có chiều hướng phát triển tốt. Nhìn chung quy mô chăn nuôi vẫn duy trì  và bảo đảm tổng đàn gia súc, gia cầm phát triển hợp lý.

- Xây dựng Nông thôn mới:

Chỉ đạo, hướng dẫn các thôn tổ chức thực hiện chỉnh trang, sửa chữa, mua sắm các trang thiết bị phục vụ nhà văn hoá các thôn; thành lập tổ công tác tiến hành kiểm tra, đánh giá việc thực hiện. Đến nay các thôn cơ bản đã hoàn thành việc sửa chữa, chỉnh trang, bổ sung các trang thiết bị phục vụ cho nhà văn hoá thôn.

Giao nhiệm vụ cho cán bộ, công chức phụ trách các tiêu chí chủ động tham mưu hoàn thiện hồ sơ duy trì xã đạt chuẩn Nông thôn mới báo cáo huyện theo quy định.

 b) Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; XDCB:

Tiếp tục tuyên truyền phát triển Công nghiệp – TTCN, đầu tư các loại hình như: sản xuất đồ mộc, nhôm kính; công nghiệp chế biến, xay sát lương thực thực phẩm, xây dựng, cơ khí …vv.  góp phần tạo việc làm tăng thu nhập cho người lao động.

Về phát triển doanh nghiệp: Ban vận động phát triển doanh nghiệp, tiếp tục vận động, hướng dẫn  các cở sở, hộ sản xuất kinh doanh tiếp tục thành lập doanh nghiệp, trong 6 tháng đầu năm đã thành lập 04 doanh nghiệp.

Phối hợp với các ngành chức năng tiến hành kiểm tra hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại trên địa bàn, góp phần ổn định thị trường; các hoạt động thương mại, dịch vụ, kinh doanh vận tải tiếp tục phát triển đa dạng, phong phú đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân.

Về xây dựng cơ bản: Trong 6 tháng đầu năm UBND xã đã tổ chức chỉ đạo thi công các công trình:

- Đường giao thông nông thôn cho 03 thôn Cao Phú, Cốc Thôn, Thành Vinh;

- Đường giao thông nội đồng thôn Cốc Thôn, Cao Phú;

- Cải tạo, sửa chữa các bãi chôn lấp rác thải trên địa bàn;

- Đường giao thông Long Linh Ngoại 1 đi Long Linh Ngoại 2;

- Tuyến đường đồng Mau, thôn Thọ Tân.

Ngoài ra từ các dự án hỗ trợ của tỉnh, huyện trên địa bàn xã đã được đầu tư, xây dựng các công trình:

- Xây dựng kè lát mái bảo vệ đê hữu sông Cầu Chày đoạn qua xã Trường Xuân;

- Trạm bơm tiêu Nổ Đào, xã Trường Xuân;

- Đầu tư hạ tầng khu nông nghiệp trồng cây ớt xuất khẩu xã Trường Xuân;

- Sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đường 506B đoạn qua xã Trường Xuân.

Trong 6 tháng đầu năm các hộ nhân dân trên địa bàn đã đầu tư xây dựng nhà ở, công trình phụ, chuồng trại chăn nuôi, ước giá trị xây dựng trên 20 tỷ đồng.

c) Công tác quản lý ngân sách:

Hoàn thiện báo cáo thu, chi ngân sách năm 2023 thông qua quyết toán NSX với Phòng Tài chính – kế hoạch, trình HĐND xã thông qua kỳ họp giữa năm 2024.

Hoàn thiện quyết toán thuế phi nông nghiệp và thuế thu nhập cá nhân năm 2023, lập bộ thuế năm 2024.ĐẠI BIỂU UB.jpg

Thực hiện chốt khẩu phương án thu và thực hiện thu các khoản đóng góp cho nhà nước, các khoản thuế năm 2024.

Thực hiện thu chi ngân sách đảm bảo theo dự toán, đôn đốc và thực hiện thu các hộ còn nợ thầu.

Tập trung hoàn thiện và quyết toán các công trình xây dựng cơ bản năm 2024.

Các Tổ vay vốn trên địa bàn đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng NNo&PTNT  quản lý và giải ngân vốn vay cơ bản đáp ứng được nhu cầu tín dụng của các hộ  và đối tượng chính sách để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo. Trong  6 tháng đầu năm đã giải ngân cho 42 lượt  hộ vay vốn với tổng số tiền trên  2 tỷ đồng, nâng mức tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn đạt trên 65 tỷ đồng.    

d) Về quản lý đất đai, tài nguyên môi trường 

- Báo cáo phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024.

 - Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đấu mối đấu giá cấp quyền sử dụng đất theo kế hoạch.

- Đấu giá đất các lô còn lại của mặt bằng khu Sen cư và mặt bằng Trạm trộn.

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra về công tác đất đai, ô nhiễm môi trường, kịp thời phát hiện vi phạm, ngăn chặn và xử lý theo quy định.ĐẠI BIỂU UBND.jpg

2.2. Về văn hóa – xã hội

a) Thông tin tuyên truyền, văn hóa - TDTT:

Ban văn hoá đã bám sát nhiệm vụ làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và các ngày lễ kỷ niệm của đất nước tới toàn thể cán bộ và nhân dân trong toàn xã qua hệ thống loa truyền thanh, trang thông tin điện tử của xã, hội nghị, viết khẩu hiệu, treo Băng zôn…

Viết bài tuyên truyền về công tác sản xuất, công tác tuyển quân, đảm bảo ANTT, hành lang ATGT, phòng chống tội phạm, tuyên truyền lễ hội Lê Hoàn, công tác xây dựng nông thôn mới.

Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng ở các đơn vị, các thôn tiếp tục được duy trì và phát triển.

Phối hợp với các Ban, nghành, đoàn thể tham gia các hoạt động VHVN – TDTT lễ hội đền thờ Lê Hoàn năm 2024.

Ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và tiến hành kiểm tra 52 cơ sở trong tháng hành động vệ sinh ATTP năm 2024.

Quyết định thành lập đoàn kiểm tra và kiểm tra 11 cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn.

b, Xây dựng làng văn hóa, cơ quan văn hóa, gia đình văn hóa:

Trên cơ sở nghị quyết của Đảng uỷ, chương trình hành động của UBND xã Ban văn hoá thông tin tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn các làng, các thôn hoạt động theo hương ước, thực hiện tốt nếp sống văn hoá trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo quyết định số 1323 của chủ tịch UBND tỉnh Thanh hoá.

Kiện toàn BCĐ phong trào “ TDĐKXDĐSVH”  và các BCĐ thuộc lĩnh vực công tác phụ trách. Xây dựng kế hoạch và triển khai tới các làng văn hoá, các cơ quan về việc đăng ký công nhận Khu dân cư văn hóa, công nhận cơ quan đạt chuẩn văn hoá theo Nghị định 122 của Chính phủ. Kết quả có 14 khu dân cư đăng ký công nhận KDC văn hoá. Có 2.893/3.161  gia đình đăng ký công nhận gia đình văn hóa đạt 91,4 %.

c) Giáo dục: 

Chỉ đạo các nhà trường thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và đổi mới dạy học theo hướng phát triển phẩm chất năng lực của học sinh.

Bảo đảm các hoạt động giáo dục tại các trường. Đánh giá chung chất lượng dạy và học ở cả 03 cấp trường đều hoàn thành và đạt được các yêu cầu đề ra.  

Hội khuyến học xã đã phối kết hợp với Trung tâm học tập cộng đồng, với MTTQ trong việc vận động xây dựng và duy trì quỹ khuyến học, phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài; nhiều hoạt động khuyến khích học tập ở các dòng họ, các thôn làng đã được nhân rộng và phát huy.

d) Y tế:

Bảo đảm tốt nhiệm vụ khám và chữa bệnh ban đầu cho người dân, nhiệm vụ y tế cơ sở; tổ chức kiểm tra các cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn xã.

Chỉ đạo Trạm y tế hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận Trạm y tế đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030.

e) Chính sách xã hội:

Bộ phận chính sách xã đã tham mưu thành lập, kiện toàn các BCĐ, hội đồng chính sách; xây dựng và triển khai các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2024 trong lĩnh vực lao động, người có công và công tác bảo trợ xã hội. Thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ cho 348 đối tượng NCC; 865 đối tượng BTXH; chúc thọ, mừng thọ cho 267 đối tượng người cao tuổi.

 Tổ chức thăm và tặng quà cho NCC, các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ gia đình khó khăn và trẻ em có hoàn cánh đặc biệt trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn với với tổng giá trị trên 700 triệu đồng.DU YK.jpg

Cấp 106 giấy xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024 cho các hộ. Thực hiện mua BHYT cho hộ nghèo. Phối hợp tuyên truyền xuất khẩu lao động, tìm kiếm việc làm tăng thu nhập góp phần giảm nghèo bền vững (sáu tháng đầu năm đã có 10 lao động đi xuất khẩu); Số lượng người đã tìm được việc làm mới trong sáu tháng đầu năm = 70 người, thuộc lĩnh vực ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, thương mại.

2.3. Về Quốc phòng –An ninh

a) Quốc phòng:

Duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy, trực
ban, trực chiến, bảo đảm quân số theo quy định.
Triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và quân sự địa phương năm 2024; phối hợp xây dựng, triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trong các dịp lễ, tết. Triển khai nhiệm vụ quản lý và động viên thanh niên nhập ngũ, tổ chức hoan tiễn và bàn giao 18 công dân nhập ngũ hoàn thành 100% chỉ tiêu.

Xây dựng Kế hoạch, rà soát, tổ chức đăng ký độ tuổi 17, 18 đến 25; 25đến 27 đối với công dân có trình độ Cao đẳng, Đại học.

Xây dựng kiện toàn trung đội Dân quân cơ động 28 đồng chí, dân quân tại chỗ 42 đồng chí, lực lượng dân quân binh chủng 6 đồng chí; chuẩn bị tốt giáo án, vật chất để tổ chức huấn luyện năm 2024; Rà soát lực lượng dự bị động viên chuẩn bị huấn luyện năm 2024.

Xây dựng và triển khai phương án phòng chống thiên tai và phòng thủ dân sự năm 2024; thực hiện nhiệm vụ phát quang hành lang đê sông Chu và sông Cầu Chày.

Xây dựng lực lượng, phương tiện, vật tư  cho nhiệm vụ PCTT, TKCN và PTDS năm 2024; kiểm tra công tác chuẩn bị PCTT ở các thôn.

Chuẩn bị cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác quân sự - quốc phòng 6 tháng đầu năm.

b) An ninh: 

 Công an xã đã tham mưu cho Đảng ủy xây dựng và ban hành Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT; Kế hoạch của UBND về công tác đảm bảo ANTT năm 2024; xây dựng và triển khai kế hoạch về đảm bảo trật  tự ATGT và giải phóng hàng lang an toàn giao thông trong dịp tết; phương án tuần tra nhân dân thực hiện cao điểm phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT dịp  tết nguyên đán 2024. Tổ chức ký cam kết 14/14 thôn; 576 học sinh; 3250 đại diện hộ gia đình cam kết đảm bảo ANTT, PCCC, ATGT và phòng chống pháo nổ trái phép. An ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, an ninh chính trị nội bộ trên địa bàn cơ bản ổn định, không xảy ra vụ việc đột xuất bất ngờ.

Tuy nhiên 6 tháng đầu năm trên địa bàn vẫn xảy ra các vụ việc, cụ thể:

- 01 vụ cố ý gây thương tích tại thôn Long Linh Nội;

- 01 đối tượng cất giấu ma tuý tại thôn Thành Vinh với mục đích để bán;

- 01 vụ tai nạn giao thông, làm 01 người chết tại thôn Thọ Tân.

Các vụ việc trên đã được Công an xã kịp thời xác minh, phối hợp công an huyện điều tra xử lý theo quy định.

2.4. Nhiệm vụ Tư pháp - Cải cách hành chính - Tiếp dân

a) Công tác Tư pháp – Hộ tịch - CCHC 

Phối hợp tuyên truyền giáo dục pháp luật trên hệ thống truyền thanh, về các Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành trong lĩnh vực ANTT, ATGT, lĩnh vực VSMT và ATTP ..vv.

Xây dựng và ban hành kế hoạch CCHC; kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2024.

Thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và trên trang thông tin điện tử xã Trường Xuân. Trong 6 tháng đầu năm đã  tiếp nhận 45 nhiệm vụ UBND huyện giao, trong đó đã giải quyết đúng thời gian 38 nhiệm vụ, 07 nhiệm vụ đang thực hiện trọng hạn. Tiếp nhận và xử  lý 1.339 văn bản đến, ban hành 374 văn bản đi; tiếp nhận và giải quyết 1.666 thủ tục hành chính, trong đó: 105 thủ tục hành chính giải quyết thông qua hình thức một cửa điện tử, 95 thủ tục giải quyết trực tuyến, 94 hồ sơ chứng thực điện tử trên cổng dịch vụ công quốc gia, kết quả giải quyết 100% thủ tục hành chính đúng quy trình, đúng pháp luật, 100% đúng hẹn; thu phí, lệ phí đạt trên 17 triệu đồng.

b) Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo:   

Xây dựng và ban hành lịch tiếp dân định kỳ của Chủ tịch UBND và tiếp dân thường xuyên của cán bộ, công chức tiếp dân, trong  6 tháng đầu năm  đã tiếp dân = 23 cuộc 23 lượt người, tiếp nhận 05 đơn thư kiến nghị, phản ánh của công dân, bộ phận tiếp dân đã phân loại và tham mưu cho Chủ tịch UBND giải quyết theo quy định, kết quả đã giải quyết xong 05/05 đơn. 

2.5. Công tác chỉ đạo, điều hành

UBND xã tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm như: xây dựng và triển khai  kế hoạch hành động thực hiện nhiệm vụ năm 2024; Phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên UBND; phấn đấu thực hiện thắng lợi, toàn diện kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN năm 2024; thực hiện duy trì các tiêu chí xã đạt chuẩn Nông thôn mới; công tác vệ sinh môi trường.

 Chỉ đạo công tác sản xuất; phòng, chống dịch cho đàn gia súc, gia cầm; phòng chống thiên tai năm 2024; thực hiện chính sách an sinh xã hội; giải quyết việc làm, duy trì và tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính.

II. NHỮNG TỒN TẠI HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Những tồn tại hạn chế:

- Còn có bộ phận thực hiện nhiệm vụ báo cáo chưa kịp thời.

- Ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính về thời gian làm việc, thời gian hội nghị của một số cán bộ, công chức từ xã đến thôn còn chưa cao.

             2. Nguyên nhân của những tồn tại hạn chế

            2.1. Nguyên nhân khách quan:

 Do khối lượng công việc phải thực hiện nhiều; một người phải thực hiện, kiêm nhiệm nhiều việc khác nhau.

              2.2. Nguyên nhân chủ quan:

 Tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức có lúc, có thời điểm chưa cao, chưa sâu sát và cụ thể.

            III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 6 THÁNG CUỐI NĂM

            1. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội còn lại 6 tháng cuối năm  

- Về kinh tế 

1. Sản lượng lương thực có hạt cả năm đạt từ 9.800 tấn trở lên;

2. Duy trì tổng đàn gia súc, gia cầm duy trì trên 205.000 con;

3. Số lượng doanh nghiệpthành lập mới  đạt từ 05 doanh nghiệp trở lên (Chỉ tiêu giao cả năm 09 DN, sáu tháng đầu năm đã thực hiện được 04 DN);

4. Chỉ tiêu thu NSNN trên địa bàn: 5,579 tỷ đồng, trong đó: Thu từ cấp quyền sử dụng đất: 4,124 tỷ đồng, các khoản thu không tính tiền chuyển quyền SDĐ: 1,455 tỷ đồng.

5. Thu nhập bình quân đầu người đạt từ 62 triệu đồng/người/năm;

6. Duy trì các thôn đạt chuẩn thôn NTM, xã đạt chuẩn nông thôn mới;

- Về Văn hóa – xã hội:

7. Duy trì tốc độ tăng dân số bình quân hàng năm từ 0,5 % trở xuống;

8. Duy trì tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt từ 97 % trở lên; 

9. Duy trì tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể cân nặng/tuổi  từ  9 % trở xuống; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi/tuổi từ 16,9% trở xuống;

10. Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa đạt từ 91% trở lên;

11. Khu dân cư được công nhận đạt chuẩn văn hóa = 13;

12. Giảm hộ nghèo 06 hộ;

13. Tỷ lệ lao động nông nghiệp từ 23 % trở xuống;  Lao động qua đào tạo đạt từ 82,5 % trở lên;

14. Số lao động được tạo việc làm trong nước từ 80 người trở lên (chỉ tiêu cả năm giao 150 người, sáu tháng đầu năm đã đạt 70 người); Số lao động đi xuất khẩu từ 04 người trở lên (chỉ tiêu giao cả năm 14 người, sáu tháng đầu năm đã đạt 10 người);  

15. Tỷ lệ Gia đình kiểu mẫu đạt từ 3% trở lên; công dân kiểu mẫu đạt từ  5% trở lên;

16. Duy trì tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt từ 60% trở lên;

- Về Tài nguyên - Môi trường - ATTP.

17. Duy trì tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, sử lý đạt 99%;

18. Duy trì xã đạt chuẩn về ATTP;

19. Chỉ tiêu thực hiện về ATTP thuộc lĩnh vực nông nghiệp: duy trì có hiệu quả các chuỗi, thực phẩm an toàn có xác nhận.   

 - Về Quốc phòng - an ninh.

20.Thôn đạt tiêu chuẩn về ANTT đạt 13 thôn trở lên; xã đạt chuẩn về ANTT;  

21. Hoàn thành nhiệm vụ sơ, khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2025.

2. Giải pháp tổ chức thực hiện

2.1. Về phát triển kinh tế

a) Về nông nghiệp

Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Thu mùa, triển khai phương án sản xuất vụ Đông năm 2024 – 2025.

Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; triển khai thực hiện tốt kế hoạch tiêm phòng đợt 2 năm 2024. Chủ động rà soát các phương án, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư dự trữ và các điều kiện tốt nhất phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, phòng thủ dân sự năm 2024.

 b) Về phát triển công nghiệp, dịch vụ thương mại

Chỉ đạo các HTX dịch vụ làm tốt các khâu dịch vụ, cung ứng, bao tiêu sản phẩm nông nghiệp; liên doanh, liên kết chuyển giao khoa học kỹ thuật. Thúc đẩy phát triển ngành nghề, dịch vụ thương mại dọc các tuyến đường 506b, 506c và các tuyến đường mới qua địa bàn. Khuyến khích các hộ, người lao động phát triển kinh tế tư nhân, mở rộng các loại hình dịch vụ tạo việc làm tại địa phương cho người lao động. Tuyên truyền và thực hiện chương trình xuất khẩu lao động, tìm kiếm việc làm; tiếp tục thực hiện phát triển Doanh nghiệp.

c) Về xây dựng cơ bản

Thực hiện đấu mối đấu giá cấp quyền sử dụng đất các khu dân cư đã được quy hoạch, giải phóng mặt bằng xong kết hợp với tranh thủ vốn hỗ trợ từ các chương trình, dự án, nguồn đóng góp tự nguyện của nhân dân, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp và các nguồn thu khác để tiếp tục đầu tư, xây dựng các công trình trên địa bàn. Vận động nhân dân tích cực đầu tư xây dựng, chỉnh trang nhà ở, tường rào, cải tạo vườn tạp.

d) Hoạt động Tài chính -Tín dụng

Khai thác triệt để, hiệu quả các nguồn thu tại địa phương, nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài, kết hợp huy động nguồn nhân dân đóng góp theo Luật dân chủ ở cơ sở.

Tiếp tục đôn đốc các hộ còn nợ thầu tạo nguồn thu và thanh toán các khoản nợ đọng.

Phối hợp chặt chẽ với ngân hàng nông nghiệp, ngân hàng chính sách xã hội tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

đ) Công tác quản lý đất đai và bảo vệ môi trường

Phối hợp đấu giá MBQH đã nằm trong kế hoạch 2024; xây dựng kế hoạch sử dụng đất 2025.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản và công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn có hiệu quả đúng quy định của pháp luật; công tác kiểm tra về quản lý và sử dụng đất đai, kịp thời xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm về lĩnh vực đất đai.

            2.2. Hoạt động văn hoá - xã hội

a) Lĩnh vực văn hóa thông tin – thể dục thể thao:

Thực hiện tốt công tác viết tin, bài để tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử của xã đồng thời phát trên hệ thống loa truyền thanh xã. 

Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhân các ngày lễ kỷ niệm trong 6 tháng cuối năm như: ngày thương binh liệt sỹ 27/7, cách mạng tháng tám và quốc khánh  2/9, phối hợp với TT. UB MTTQ xã tổ chức tốt ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11).

Thực hiện tốt trang địa phương phát trên Đài truyền thanh huyện.

b) Lĩnh vực giáo dục – đào tạo:

Quan tâm đến công tác dạy và học tại các trường, tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; công tác nuôi, ăn của học sinh bán trú ở cấp học mầm non. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục nhằm tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường học.

Tăng cường công tác tuyên truyền cho phụ huynh đưa các cháu đến trường đúng độ tuổi.

 Nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, tập trung vào việc chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân.  

 c) Công tác y tế - dân số kế hoạch hóa gia đình – trẻ em

Đẩy mạnh công tác y tế dự phòng, tăng cường công tác giám sát dịch bệnh.   Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân, thực hiện nghiêm túc quy định về y đức của cán bộ ngành y tế.

Thường xuyên tuyên truyền, vận động tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác dân số - KHH – gia đình và trẻ em. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản, công tác chăm sóc, bảo vệ bà mẹ và trẻ em, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi, nâng cao chất lượng dân số.

d) Đối với công tác chính sách xã hội.

 Tiếp tục thực hiện chính sách giải quyết việc làm, vận động nhân dân tham gia học nghề, du nhập các ngành nghề mới hiệu quả, xuất khẩu lao động, giảm nghèo bền vững.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với các hộ chính sách, hộ nghèo, hộ gặp khó khăn và đối tượng BTXH. Triển khai thực hiện tốt pháp luật về người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách, gia đình Thương binh – liệt sỹ. Theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng; rà soát các đối tượng đang hiện hưởng đảm bảo đúng, đủ, kịp thời từ đó góp phần ổn định xã hội. 

Thực hiện tốt công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, từ đó đề xuất các chế độ chính sách cho các đối tượng được kịp thời. Đảm bảo việc lập và cấp thẻ BHYT cho các đối tượng đúng, đủ, tránh sai sót.

Tăng cường công tác phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tuyên  truyền, vận động mọi người trong cộng đồng tích cực và tự nguyện tham gia vào công tác từ thiện, nhân đạo, cứu trợ xã hội nhằm giảm bớt các khó khăn và chia sẻ kịp thời cho các đối tượng hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn, cô đơn, tàn tật ..vv.

            2. 3. Về Quốc phòng - An ninh

Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự ATXH trên địa bàn.

Xây dựng triển khai các kế hoạch, phương án về công tác quốc phòng và quân sự địa phương; xây dựng cơ sở vững mạnh an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu, tích cực giáo dục ý thức quốc phòng trong cán bộ, công chức và nhân dân; thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai năm 2024.

Xây dựng Kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ sơ tuyển, khám tuyển NVQS năm 2025.

Thường xuyên làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và nhân dân về âm mưu diễn biến hoà bình, bạo loạn lập đổ chính quyền của các thế lực thù địch; nâng cao chất lượng hoạt động của tổ an ninh trật tự  thôn, các tổ an ninh xã hội, tổ liên gia, từ đó làm nòng cốt trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTT. Tăng cường các biện pháp đảm bảo ANTT, trật tự ATGT; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn.

             2.4. Lĩnh vực Tư pháp – Tiếp dân – Cải cách hành chính

Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và tư vấn, trợ giúp pháp lý cho nhân dân; thực hiện tốt các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết phục vụ nhân dân.

 Triển khai và thực hiện tốt Luật dân chủ ở cơ sở, hướng dẫn việc tổ chức và hoạt động công tác hòa giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật. Thường xuyên thực hiện tốt nội quy, quy chế, lịch tiếp công dân; duy trì và bảo đảm hoạt động tiếp dân, tiếp nhận, phân loại và chuyển các đơn thư của công dân đến các bộ phận giải quyết theo chức năng. Không để đơn thư vượt cấp, giữ vững ổn định chính trị xã hội.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ trong giao dịch hành chính theo cơ chế một cửa; một cửa liên thông; dịch vụ công trực tuyến, chứng thực điện tử. Bảo đảm công tác phát hành, tiếp nhận văn bản đi, đến kịp thời. Thực hiện tốt Chỉ thị số 12 và số 15 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện Chính quyền điện tử; quản lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường mạng, ký số.

Thực hiện công tác điều tra thống kê định kỳ và đột xuất, chính xác, kịp thời phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra.

Tại hội nghị UBND xã đã tập trung thảo luận, thống nhất như báo cáo, đánh giá, kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ còn lại năm 2024; Kết luận hội nghị đồng chí Chủ tịch UBND xã phát biểu ý kiến và nhân mạnh: Trên cơ sở các nhiệm vụ, giải pháp định hướng, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, yêu cầu các đồng chí cán bộ, công chức chuyên môn thuộc UBND xã, trưởng thôn các thôn tiếp tục đề cao trách nhiệm cá nhân, làm tốt công tác tham mưu, đề xuất  những giải pháp thực hiện, đảm bảo chất lượng, tiến độ; đồng thời chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND xã về kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 thuộc lĩnh vực cán bộ, công chức phụ trách; Đồng thời đồng chí Chủ tịch UBND xã đã phân công các cán bộ, công chức theo vị trí việc làm, chuyên môn công tác tiến hành chuẩn bị các điều kiện hồ sơ, cơ sở vật chất, các công việc đang giải quyết, những nhiệm vụ tiếp theo phải tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND xã, chuẩn bị phục vụ cho công tác bàn giao khi có yêu cầu từ cấp có thẩm quyền, phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt kế hoạch, nhiệm vụ đã triển khai./.

                                                                                         Nguyễn Thành CC VH - XH

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: Phú Hậu 1, Xã Trường Xuân, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0374408758
Email: truongxuan.thoxuan@thanhhoa.gov.vn