Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
174989

HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TOÀN NĂNG, XÃ TRƯỜNG XUÂN: TẬP TRUNG PHỤC VỤ SẢN XUẤT VỤ THU MÙA 2024

Ngày 06/06/2024 17:24:04

 Để phục vụ bà con nông dân trên địa bàn gieo cấy đúng khung lịch thời vụ, những ngày này, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp (DVNN) Toàn Năng, xã Trường Xuân đang tích cực, tập trung các điều kiện cần thiết, trong đó chú trọng chăm sóc mạ khay, làm đất và cấy máy, góp phần tiết kiệm sức lao động, nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp.
 SỰ HTX.jpg
                  HTX DVNN Toàn Năng sản xuất mạ khay
 Với chức năng vừa làm dịch vụ vừa kinh doanh như: Cung ứng giống, mạ khay máy cấy, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm,... Những năm qua, Hợp tác xã DVNN Toàn Năng luôn chú trọng và phục vụ hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân trên địa bàn. 
SỰ PHÁT BIỂU.jpg
          Ông Ngô Đình Sự, Giám đốc Hợp tác xã DVNN Toàn Năng, xã Trường Xuân cho biết: "Đối với Hợp tác xã DVNN Toàn Năng chúng tôi - là đơn vị phục vụ sản xuất nông nghiệp; Trong những năm qua, chúng tôi luôn thực hiện tốt việc cung ứng và phục vụ hiệu quả các dịch vụ như mạ khay, cấy máy với số diện tích mỗi vụ từ 150 đến 180 ha. Đặc biệt, chúng tôi đã phối hợp, liên kết với một số doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân, được bà con tin tưởng".
          Hiện nay Hợp tác xã DVNN Toàn Năng có 3 máy làm đất, 4 máy cấy, 1 máy gieo hạt, 24.000 khay để sản xuất mạ. Để phục vụ bà con nông dân gieo cấy vụ Thu Mùa năm 2024 đảm bảo lịch thời vụ, Hợp tác xã đã bám sát chỉ đạo của cấp trên, phương án sản xuất của huyện và địa phương, chủ động xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể. Tổ chức tuyên truyền về lịch thời vụ, cơ cấu giống và quy trình kỹ thuật cho bà con nông dân, thông báo để Nhân dân đăng ký diện tích mạ khay, cấy máy, đăng ký dịch vụ làm đất; Thực hiện việc cung ứng giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật các loại cho bà con nông dân. Hợp tác xã cũng đã hợp đồng nhân lực, kiểm tra, tu sửa máy móc để kịp thời phục vụ bà con gieo cấy vụ Thu Mùa đạt kết quả cao. Tính đến nay, Hợp tác xã Nông nghiệp Toàn Năng có tổng diện tích người dân đăng ký sản xuất mạ khay là 160 ha cho bà con nông dân xã Trường Xuân và một số địa phương lân cận; Trong đó, số diện tích vừa mạ khay vừa làm đất và cấy máy là 80 ha; hợp đồng bao tiêu sản phẩm lúa Bắc Thơm và Q5 30 ha; Ngoài ra, đơn vị đã cung ứng cho bà con nông dân được 3 tấn giống lúa các loại; Cung ứng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Ông Ngô Đình Sự, Giám đốc Hợp tác xã DVNN Toàn Năng, xã Trường Xuân cho biết thêm: "Đối với Hợp tác xã chúng tôi, cùng với tiếp tục chăm sóc mạ khay, hiện nay chúng tôi đang tập trung máy móc, phương tiện, nhân lực xuống đồng gieo cấy lúa vụ Thu Mùa cho bà con nông dân trong khung thời vụ tốt nhất".
 MÁY CÁY.jpg
                HTXDVNN Toàn Năng phục vụ nông dân làm đất gieo cấy vụ mùa 2024
            Với sự tích cực, tập trung các điều kiện cần thiết, Hợp tác xã DVNN Toàn Năng sẽ đáp ứng đủ nhu cầu về mạ khay, cấy máy, góp phần đẩy nhanh quá trình ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, nânnâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, đặc biệt là khắc phục tình trạng thiếu lao động do quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động đang diễn ra ở khu vực nông thôn và nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn./
                                                                                                              Nguồn: Trung tâm VHTT&DL huyện

HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TOÀN NĂNG, XÃ TRƯỜNG XUÂN: TẬP TRUNG PHỤC VỤ SẢN XUẤT VỤ THU MÙA 2024

Đăng lúc: 06/06/2024 17:24:04 (GMT+7)

 Để phục vụ bà con nông dân trên địa bàn gieo cấy đúng khung lịch thời vụ, những ngày này, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp (DVNN) Toàn Năng, xã Trường Xuân đang tích cực, tập trung các điều kiện cần thiết, trong đó chú trọng chăm sóc mạ khay, làm đất và cấy máy, góp phần tiết kiệm sức lao động, nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp.
 SỰ HTX.jpg
                  HTX DVNN Toàn Năng sản xuất mạ khay
 Với chức năng vừa làm dịch vụ vừa kinh doanh như: Cung ứng giống, mạ khay máy cấy, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm,... Những năm qua, Hợp tác xã DVNN Toàn Năng luôn chú trọng và phục vụ hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân trên địa bàn. 
SỰ PHÁT BIỂU.jpg
          Ông Ngô Đình Sự, Giám đốc Hợp tác xã DVNN Toàn Năng, xã Trường Xuân cho biết: "Đối với Hợp tác xã DVNN Toàn Năng chúng tôi - là đơn vị phục vụ sản xuất nông nghiệp; Trong những năm qua, chúng tôi luôn thực hiện tốt việc cung ứng và phục vụ hiệu quả các dịch vụ như mạ khay, cấy máy với số diện tích mỗi vụ từ 150 đến 180 ha. Đặc biệt, chúng tôi đã phối hợp, liên kết với một số doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân, được bà con tin tưởng".
          Hiện nay Hợp tác xã DVNN Toàn Năng có 3 máy làm đất, 4 máy cấy, 1 máy gieo hạt, 24.000 khay để sản xuất mạ. Để phục vụ bà con nông dân gieo cấy vụ Thu Mùa năm 2024 đảm bảo lịch thời vụ, Hợp tác xã đã bám sát chỉ đạo của cấp trên, phương án sản xuất của huyện và địa phương, chủ động xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể. Tổ chức tuyên truyền về lịch thời vụ, cơ cấu giống và quy trình kỹ thuật cho bà con nông dân, thông báo để Nhân dân đăng ký diện tích mạ khay, cấy máy, đăng ký dịch vụ làm đất; Thực hiện việc cung ứng giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật các loại cho bà con nông dân. Hợp tác xã cũng đã hợp đồng nhân lực, kiểm tra, tu sửa máy móc để kịp thời phục vụ bà con gieo cấy vụ Thu Mùa đạt kết quả cao. Tính đến nay, Hợp tác xã Nông nghiệp Toàn Năng có tổng diện tích người dân đăng ký sản xuất mạ khay là 160 ha cho bà con nông dân xã Trường Xuân và một số địa phương lân cận; Trong đó, số diện tích vừa mạ khay vừa làm đất và cấy máy là 80 ha; hợp đồng bao tiêu sản phẩm lúa Bắc Thơm và Q5 30 ha; Ngoài ra, đơn vị đã cung ứng cho bà con nông dân được 3 tấn giống lúa các loại; Cung ứng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Ông Ngô Đình Sự, Giám đốc Hợp tác xã DVNN Toàn Năng, xã Trường Xuân cho biết thêm: "Đối với Hợp tác xã chúng tôi, cùng với tiếp tục chăm sóc mạ khay, hiện nay chúng tôi đang tập trung máy móc, phương tiện, nhân lực xuống đồng gieo cấy lúa vụ Thu Mùa cho bà con nông dân trong khung thời vụ tốt nhất".
 MÁY CÁY.jpg
                HTXDVNN Toàn Năng phục vụ nông dân làm đất gieo cấy vụ mùa 2024
            Với sự tích cực, tập trung các điều kiện cần thiết, Hợp tác xã DVNN Toàn Năng sẽ đáp ứng đủ nhu cầu về mạ khay, cấy máy, góp phần đẩy nhanh quá trình ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, nânnâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, đặc biệt là khắc phục tình trạng thiếu lao động do quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động đang diễn ra ở khu vực nông thôn và nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn./
                                                                                                              Nguồn: Trung tâm VHTT&DL huyện

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: Phú Hậu 1, Xã Trường Xuân, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0374408758
Email: truongxuan.thoxuan@thanhhoa.gov.vn