Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
174989

CÁC BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN Ở TRƯỜNG XUÂN TÍCH CỰC TUYÊN TRUYỀN VÀ LẤY Ý KIẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN VỀ ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN HUYỆN THỌ XUÂN ĐẠT HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO

Ngày 17/06/2024 09:41:17

 CÁC BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN Ở TRƯỜNG XUÂN TÍCH CỰC TUYÊN TRUYỀN VÀ LẤY Ý KIẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN VỀ ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN HUYỆN THỌ XUÂN ĐẠT HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO

Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường trực UBMTTQ huyện Thọ Xuân về lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về đề nghị công nhận huyện Thọ Xuân đạt huyện Nông thôn mới nâng cao năm 2023; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã thành lập 14 Tổ, tiến hành  lấy ý kiến sự hài lòng của người dân do Trưởng ban Công tác Mặt trận làm Tổ trưởng, các thành viên trong tổ là chi hội trưởng các tổ chức đoàn thể ở khu dân cư; Cùng với đó, thành lập Ban Chỉ đạo gồm 23 đồng chí, phân công theo dõi, chỉ đạo việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về việc triển khai, thực hiện tại các thôn. Tổng hợp kết quả báo cáo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện theo quy định; Theo đó trong dịp này xã Trường Xuân sẽ tiến hành lấy phiếu của 3.157 hộ hiện có mặt tại địa phương
ngọc quang lấy yk.jpg
Các thành viên Ban CTMT thôn Ngọc Quang hướng dẫn người dân các nội dung về sự hài lòng được ghi trong phiếu
        Trong thời gian 02 ngày, 14 - 15/6/2024, Trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư chủ trì, phối hợp với Trưởng thôn và các thành viên trong tổ tổ chức phát phiếu trực tiếp tại hộ gia đình, hướng dẫn người dân tham gia ý kiến và giải thích những vấn đề mà người dân chưa rõ, hướng dẫn cho người dân đánh vào phiếu lấy ý kiến sự hài lòng của người dân. Việc lấy ý kiến người dân được căn cứ theo mẫu phiếu số 6 năm 2022 của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam;hướng dẫn nd1.jpg
HƯỚNG DẪN XIN Ý KIẾN.jpg
                                    Các Tổ hướng dẫn và lấy ý kiến sự hài lòng của nhân dân
Bao gồm 10 nội dung: Có quy hoạch xây dựng chi tiết khu chức năng dịch vụ hỗ trợ sản xuất và thông báo rộng rãi đến người dânHệ thống giao thông trên địa bàn huyện được nhựa hóa, bê tông hóa, có hệ thống biển bảo, đảm bảo kết nối liên xã, liên vùng và giữa các vùng nguyên liệu tập trung, đạt quy chuẩn phù hợp với quá trình đô thị hóa; Hệ thống thủy lợi có được duy trì và nâng cấp thường xuyên, đảm bảo các yêu cầu chủ động về phòng, chống thiên tai; Hệ thống điện được đảm bảo an toàn và mỹ quan; Người dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế; Các di sản văn hóa của địa phương được tu bổ, tôn tạo và bảo vệ; trường học và chất lượng giáo dục đạt chuẩn theo quy định. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu học nghề, bổ túc nâng cao kỹ năng sản xuất cho nhân dân; Có hình thức hỗ trợ nhân dân xây dựng sản phẩm OCOP, hình thành các sàn thương mại điện tử trong quản bá, mua bán các sản phẩm địa phương; các sản phẩm chủ lực được truy xuất nguồn gốc; xây dựng hiệu quả các trang thông tin quảng bá về văn hóa, du lịch và các sản phẩm của địa phương; Chất thải rắn được thu gom, xử lý theo quy định; không có các điểm ùn ứ chất thải sinh hoạt tại các khu vực công cộng; môi trường làng nghề an toàn không gây ô nhiễm; các khu dân cư được trồng nhiều cây xanh; có các mô hình về bảo vệ môi trường phát huy hiệu quả; Cảnh quan môi trường đảm bảo sáng- xanh- sạch- đẹp; người dân được đảm bảo sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung; Xây dựng hệ thống dịch vụ công trực tuyến, kết nối điện tử từ huyện đến các xã. Không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người trái pháp luật trong Nhân dân; các tụ điểm phức tạp về an  ninh trật tự được giải quyết và xử lý triệt để. Đồng thời đánh giá tổng thể của từng hộ về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao của địa phương. Kết quả phiếu thu được tổng hợp và báo cáo về Ban thường trực UB MTTQ Việt Nam xã Trường Xuân trong ngày 16/6/2024 để tổng hợp báo cáo huyện.NGƯỜI DÂN KÝ TÊN.jpg
Một người dân ở thôn Thành Vinh đang đọc và ký tên vào phiếu công nhận sự hài lòng
THÔN PHONG MỸ TỔNG HỢP.jpg

     Ban công tác MT thôn Phong Mỹ tổng hợp kết lấy ý kiến sự hài lòng của nhân dân
  Thông qua việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân nhằm phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; nâng cao trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc vận động, giám sát xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Sự hài lòng của người dân là minh chứng khẳng định kết quả xây dựng nông thôn mới đáp ứng nhu cầu đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, được Nhân dân hài lòng,
 từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất cao giữa cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong toàn huyện, đưa Thọ Xuân về đích Nông thôn mới nâng cao trong năm 2023 theo kế hoạch đã đề ra.
                                                                                                                Nguyễn Thành CC VH - XH

 

CÁC BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN Ở TRƯỜNG XUÂN TÍCH CỰC TUYÊN TRUYỀN VÀ LẤY Ý KIẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN VỀ ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN HUYỆN THỌ XUÂN ĐẠT HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO

Đăng lúc: 17/06/2024 09:41:17 (GMT+7)

 CÁC BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN Ở TRƯỜNG XUÂN TÍCH CỰC TUYÊN TRUYỀN VÀ LẤY Ý KIẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN VỀ ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN HUYỆN THỌ XUÂN ĐẠT HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO

Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường trực UBMTTQ huyện Thọ Xuân về lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về đề nghị công nhận huyện Thọ Xuân đạt huyện Nông thôn mới nâng cao năm 2023; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã thành lập 14 Tổ, tiến hành  lấy ý kiến sự hài lòng của người dân do Trưởng ban Công tác Mặt trận làm Tổ trưởng, các thành viên trong tổ là chi hội trưởng các tổ chức đoàn thể ở khu dân cư; Cùng với đó, thành lập Ban Chỉ đạo gồm 23 đồng chí, phân công theo dõi, chỉ đạo việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về việc triển khai, thực hiện tại các thôn. Tổng hợp kết quả báo cáo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện theo quy định; Theo đó trong dịp này xã Trường Xuân sẽ tiến hành lấy phiếu của 3.157 hộ hiện có mặt tại địa phương
ngọc quang lấy yk.jpg
Các thành viên Ban CTMT thôn Ngọc Quang hướng dẫn người dân các nội dung về sự hài lòng được ghi trong phiếu
        Trong thời gian 02 ngày, 14 - 15/6/2024, Trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư chủ trì, phối hợp với Trưởng thôn và các thành viên trong tổ tổ chức phát phiếu trực tiếp tại hộ gia đình, hướng dẫn người dân tham gia ý kiến và giải thích những vấn đề mà người dân chưa rõ, hướng dẫn cho người dân đánh vào phiếu lấy ý kiến sự hài lòng của người dân. Việc lấy ý kiến người dân được căn cứ theo mẫu phiếu số 6 năm 2022 của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam;hướng dẫn nd1.jpg
HƯỚNG DẪN XIN Ý KIẾN.jpg
                                    Các Tổ hướng dẫn và lấy ý kiến sự hài lòng của nhân dân
Bao gồm 10 nội dung: Có quy hoạch xây dựng chi tiết khu chức năng dịch vụ hỗ trợ sản xuất và thông báo rộng rãi đến người dânHệ thống giao thông trên địa bàn huyện được nhựa hóa, bê tông hóa, có hệ thống biển bảo, đảm bảo kết nối liên xã, liên vùng và giữa các vùng nguyên liệu tập trung, đạt quy chuẩn phù hợp với quá trình đô thị hóa; Hệ thống thủy lợi có được duy trì và nâng cấp thường xuyên, đảm bảo các yêu cầu chủ động về phòng, chống thiên tai; Hệ thống điện được đảm bảo an toàn và mỹ quan; Người dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế; Các di sản văn hóa của địa phương được tu bổ, tôn tạo và bảo vệ; trường học và chất lượng giáo dục đạt chuẩn theo quy định. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu học nghề, bổ túc nâng cao kỹ năng sản xuất cho nhân dân; Có hình thức hỗ trợ nhân dân xây dựng sản phẩm OCOP, hình thành các sàn thương mại điện tử trong quản bá, mua bán các sản phẩm địa phương; các sản phẩm chủ lực được truy xuất nguồn gốc; xây dựng hiệu quả các trang thông tin quảng bá về văn hóa, du lịch và các sản phẩm của địa phương; Chất thải rắn được thu gom, xử lý theo quy định; không có các điểm ùn ứ chất thải sinh hoạt tại các khu vực công cộng; môi trường làng nghề an toàn không gây ô nhiễm; các khu dân cư được trồng nhiều cây xanh; có các mô hình về bảo vệ môi trường phát huy hiệu quả; Cảnh quan môi trường đảm bảo sáng- xanh- sạch- đẹp; người dân được đảm bảo sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung; Xây dựng hệ thống dịch vụ công trực tuyến, kết nối điện tử từ huyện đến các xã. Không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người trái pháp luật trong Nhân dân; các tụ điểm phức tạp về an  ninh trật tự được giải quyết và xử lý triệt để. Đồng thời đánh giá tổng thể của từng hộ về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao của địa phương. Kết quả phiếu thu được tổng hợp và báo cáo về Ban thường trực UB MTTQ Việt Nam xã Trường Xuân trong ngày 16/6/2024 để tổng hợp báo cáo huyện.NGƯỜI DÂN KÝ TÊN.jpg
Một người dân ở thôn Thành Vinh đang đọc và ký tên vào phiếu công nhận sự hài lòng
THÔN PHONG MỸ TỔNG HỢP.jpg

     Ban công tác MT thôn Phong Mỹ tổng hợp kết lấy ý kiến sự hài lòng của nhân dân
  Thông qua việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân nhằm phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; nâng cao trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc vận động, giám sát xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Sự hài lòng của người dân là minh chứng khẳng định kết quả xây dựng nông thôn mới đáp ứng nhu cầu đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, được Nhân dân hài lòng,
 từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất cao giữa cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong toàn huyện, đưa Thọ Xuân về đích Nông thôn mới nâng cao trong năm 2023 theo kế hoạch đã đề ra.
                                                                                                                Nguyễn Thành CC VH - XH

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: Phú Hậu 1, Xã Trường Xuân, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0374408758
Email: truongxuan.thoxuan@thanhhoa.gov.vn