Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
174989

XÃ TRƯỜNG XUÂN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ CỦA BTV TỈNH ỦY CÁC CÔNG VĂN CHỈ ĐẠO CỦA HUYỆN ỦY - UBND HUYỆN VÀ CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Ngày 04/06/2024 16:23:23

           Sáng ngày 04 tháng 5 năm 2024; UBND xã Trường Xuân đã tổ chức hội nghị Triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 05-KH/BCĐ ngày 10/4/2024; Hướng dẫn số 16-HD/BCĐ; Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 31/5/2024 của UBND huyện Thọ Xuân về việc triển khai thực hiện rà soát, bình xét hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ còn khó khăn về nhà ở trong 02 năm 2024 – 2025 trên địa bàn huyện Thọ Xuân; Công văn số 1799/ UBND –TNMT, ngày 02 tháng 6 năm 2024 của UBND huyện Thọ Xuân V/v ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường đón các Đoàn thẩm tra của các sở, ngành cấp tỉnh về các tiêu chí trong xây dựng huyện Nông thôn mới nâng cao.

Tham gia hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường trực Đảng ủy– HĐND – UBND; Chủ tịch UBMTTQ – Trưởng các tổ chức chính trị xã hội; Hiệu trưởng các Trường; Trưởng trạm y tế, cán bộ, công chức; Bí thư các chi bộ, thôn trưởng các thôn.
TOÀN CẢNH HỘI NGHỊ.jpg

                                                   Các đại biểu tham dự hội nghị
                Đồng chí Nguyễn Quang Hà Phó Bỉ thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã chủ tọa hội nghị; Tại hội nghị thay mặt UBND xã đồng chí Chủ tịch UBND xã đã thông qua, quán triệt nội dung Công văn số 1799/ UBND –TNMT, ngày 02 tháng 6 năm 2024 của UBND huyện Thọ Xuân; V/v ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường đón các Đoàn thẩm tra của các sở, ngành cấp tỉnh về các tiêu chí trong xây dựng huyện Nông thôn mới nâng cao; Công văn của Phòng VHTT huyện về đôn đốc hoàn thiện các Thiết chế văn hóa – Thông tin và truyền thông tại nhà văn hóa các thôn; Nhằm tập trung công tác chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung theo Chỉ thị, Công văn và các văn bản hướng dẫn; Đồng chí Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh, thống nhất và giao nhiệm vụ:
CHỦ TỊCH UBND XÃ.jpg
Đồng chí Nguyễn Quang Hà Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã khai mạc hội nghị
           Phát động đợt cao điểm ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn xã, thời gian từ chiều ngày 04/6/2024 đến ngày 10/6/2024. BCĐ xây dựng NTM xã; UBND xã đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức đoàn thể, các thôn huy động cả hệ thống chính trị tiếp tục vào cuộc thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 93 của huyện; Kế hoạch 29 của xã về đảm bảo công tác VSMT, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn: Chỉnh trang, dọn dẹp vệ sinh; phát quang cây cối bụi rậm; thu gom toàn bộ rác thải dọc hai bên tuyến đường, giải tỏa các điểm họp chợ cóc, tập kết vật liệu xây dựng, hàng hóa lấn chiếm lòng, lề đường,Tỉnh lộ 506B; 506C, các tuyến đường liên xã, trong khu dân cư; thời gian thu gom đình kỳ tối thiểu 01 ngày/01 lần;  đồng thời tuyên truyền, vận động các hộ dân không được tập kết rác sinh hoạt ra ngoài các tuyến đường.Tổ chức nạo vét hệ thống kênh, mương tưới tiêu trên địa bàn, nhất là đối với hệ thống mương tiêu trong khu dân cư

Yêu cầu các đồng chí Bí thư, Trưởng thôn các thôn, hoàn thiện chỉnh trang Khuôn viên nhà văn hóa, khu thể thao thôn, lắp đặt hoàn chỉnh các thiết chế văn hóa – Thể thao, tổ chức thu hồi cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ đuôi nheo đã bạc màu, củ rách, thgu hồi các thiết bị khác, biển quảng cáo sai quy định, rà soát bổ sung thùng rác thải sinh hoạt và thùng rác thải nguy hại (tối thiểu mỗi nhà văn hóa có 01 thùng đựng rác thải sinh hoạt và 01 thùng đựng rác thải nguy hại trong sinh hoạt); trong đó lưu ý thùng rác thải nguy hại có rác thải nguy hại như: bóng đèn điện, pin,...; bổ sung hệ thống cây xanh, chậu cây cảnh trong khuôn viên nhà văn hóa; đồng thời bố trí hài hòa, hợp lý; Các thôn tiến hành rà soát, lập danh sách các hộ gia đình thực hiện mô hình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp; mô hình phân loại rác thải rắn tại nguồn (tối thiểu mỗi thôn, khu phố 10 hộ gia đình, trong đó ưu tiên lập danh sách các hộ gần các khu nhà văn hóa thôn). Đối với các bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt: Tổ chức kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu hoàn thành việc đầu tư, nâng cấp, xử lý, cải tạo các bãi chôn lấp rác thải hợp vệ sinh trên địa bàn

Đối với Trạm y tế, Trường học có trách nhiệm phối hợp cùng cán bộ chuyên môn UBND xã hoàn thiện hồ sơ tiêu chí giáo dục, y tế và huy động cán bộ, nhân viên, giáo viên và học sinh thực hiện tốt công tác VSMT trong và ngoài khuôn viên cơ quan các tuyến đường liền kề cơ; rà soát bổ sung các thùng đựng rác thải sinh hoạt, thùng đựng rác thải nguy hại.

Các cán bộ, công chức chuyên môn phụ trách các tiêu chí phải thường xuyên đấu  mối với các phòng ngành cấp huyện khẩn trương hoàn thiện hồ sơ các tiêu chí theo phân công và chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch UBND xã khi hồ sơ có sai sót, chậm chễ thời gian  

Các thôn tuyên truyền vận động các hộ gia đình chăn nuôi trên địa bàn, nhất đối với các hộ chăn nuôi trong khu dân cư tổ chức phun thuốc (phun mem vi sinh) khử mùi, nhất là đối với hộ chăn nuôi gần khu vực nhà văn hóa thôn.

Đối với thực hiện Kế hoạch rà soát, bình xét hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ còn khó khăn về nhà ở trong 02 năm 2024 – 2025; Chủ tịch UBND xã yêu cầu các thôn, các đồng chí cán bộ, công chức phụ trách các thôn tăng cường trách nhiệm bám sát kế hoạch triển khai, tiến hành khảo sát, rà soát các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở cần được hỗ trợ phải đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, công khai, dân chủ; đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương; sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc và sự tham gia của người dân; tiến độ rà soát phải đảm bảo theo Kế hoạch.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc rà soát hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ còn khó khăn về nhà ở đảm bảo đúng đối tượng, thứ tự ưu tiên và tiến độ thực hiện.

Các hộ trong đối tượng thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 05-KH/BCĐ ngày 10/4/2024 của Ban chỉ đạo Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 02 năm 2024 – 2025, cụ thể:

(1) Hộ gia đình chính sách

a) Hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng.  b) Hộ cận nghèo có thành viên là người có công với cách mạng.

(2) Hộ nghèo

a) Hộ nghèo còn khó khăn về nhà ở do thiên tai, hỏa hoạn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

b) Hộ nghèo có thành viên là đối tượng bảo trợ xã hội, đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng tại cộng đồng (người cao tuổi, người khuyết tật, đơn thân) .

c) Hộ nghèo dân tộc thiểu số (là hộ có chủ hộ hoặc có vợ, chồng của chủ hộ là người dân tộc thiểu số). d) Hộ nghèo còn lại.

(3) Hộ còn khó khăn về nhà ở

a) Hộ cận nghèo. b) Hộ có thành viên là người có công với cách mạng. c) Hộ còn khó khăn về nhà ở do thiên tai, hỏa hoạn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

d) Hộ có thành viên là đối tượng bảo trợ xã hội, đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng tại cộng đồng, có hoàn cảnh khó khăn. e) Hộ dân tộc thiểu số.

f) Hộ còn khó khăn về nhà ở do các nguyên nhân khác: có nhà ở tạm, hư hỏng, dột nát (làm bằng các vật liệu nhanh hỏng, chất lượng thấp, không bền chắc), có nguy cơ sập đổ, không đảm bảo an toàn

Thời gian các thôn hoàn thành rà soát xong trước ngày 08/6/2024, ở xã; họp bình xét, lập danh sách; thẩm định, niêm yết, thông báo công khai: Xong trước ngày 20/6/2024.BÍ THƯ ĐU.jpg
Đồng chí Trịnh Bá Hậu BTĐU- Chủ tịch HĐND, Trưởng BCĐ xây dựng NTM xã phát biểu ý kiến chỉ đạo
          Tại hội nghị đồng chí Trịnh Bá Hậu Bí thư đảng ủy- Chủ tịch HĐND, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM xã đã phát biểu ý kiến chỉ đạo, yêu cấu các cơ quan, đơn vị, bộ phận chuyện môn, mỗi cán bộ công chức các đồng chí bí thư, thôn trưởng tăng cường kỷ cương, kỷ luật chấp hành sự phân công, thực hiện có hiệu quả các Công văn chỉ đạo của tỉnh của huyện của xã và các nội dung hội nghị; Đồng chí Bí thư đảng ủy yêu cầu BCĐ đảm bảo công tác VSMT, Tổ công tác giải tỏa ách tắc hành lang an toàn giao thông tăng cường hoạt động, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phân công, các đồng chí cán bộ, công chức thường xuyên phối hợp cùng các thôn động viên, hướng dẫn nhân dân từng thôn thực hiện tốt hơn nữa công tác VSMT, các thôn tiếp tục hoàn thiện chỉnh trang, lắp đặt các thiết chế VHTT, dụng cụ TDTT tăng cường công tác quản lý, khai thác tốt các thiết chế tại nhà văn hóa thôn.  TOÀN CẢNH HỘI NGHỊ.jpg 

Đối với MTTQ, các tổ chức Đoàn thể xã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Kế Hoạch Số: 01/KHLT/MTTQ/HPN/HND/HCCB/LĐLĐ/ĐTN, ngày 11/3/2024 về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của UB MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2024,theo từng tiêu chí phần việc của MTTQ và các đoàn thể chính trị được giao; Chỉ đạo, đôn đốc các chi hội, chi đoàn tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên tích cực tham gia chiến dịch bảo vệ môi trường và tổ chức đồng loạt ra quân dọn VSMT trên các tuyến đường, nơi công cộng, khu dân cư đảm bảo sạch sẽ, thực hiện tốt Kế Hoạch số 93 của Huyện về công tác đảm bảo VSMT, tổ chức thực hiện thường xuyên liên tục.

MTTQ xã xây dựng tuyến đường  “Sáng – xanh – sạch -  đẹp – an toàn”.

Đối với hội LHPN xã tiến hành cắm biển mô hình Nhà sạch – Vườn đẹp tổ chức hội thi mô hình vào cuối tháng 6 năm 2024

BCĐ phát động thực hiện mô hình “Nhà sạch – Ngõ sạch” đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã, giao BCH Hội PN xã phối hợp cùng các thôn tổ chức đăng ký, tổng hợp danh sách và nạp về văn phòng đảng ủy xã để tiến hành gắn biển từng hộ đăng ký tham gia mô hình.

Hội Nông dân xã- Hội làm vườn tiến hành khảo sát xây dựng mô hình Vườn mẫu.

Đảng ủy – HĐND – UBND- MTTQ -  BCĐ xã sẽ thành lập đoàn công tác mời tham gia các đồng chí bí thư, thôn trưởng các thôn tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả toàn diện việc đầu tư, xây dựng, chỉnh trang, mua sắm các thiết bị, thiết chế VHTT ở từng thôn, dự kiến thời gian tiến hành trong ngày 11 tháng 6 năm 2024; Từ kết quả kiểm tra làm cơ sở để tiến hành công tác thi đua khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chương trình xây dựng NTM tại địa phương./.

                                                                                                Nguyễn Thành: CC VH - XH

 

 

XÃ TRƯỜNG XUÂN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ CỦA BTV TỈNH ỦY CÁC CÔNG VĂN CHỈ ĐẠO CỦA HUYỆN ỦY - UBND HUYỆN VÀ CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Đăng lúc: 04/06/2024 16:23:23 (GMT+7)

           Sáng ngày 04 tháng 5 năm 2024; UBND xã Trường Xuân đã tổ chức hội nghị Triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 05-KH/BCĐ ngày 10/4/2024; Hướng dẫn số 16-HD/BCĐ; Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 31/5/2024 của UBND huyện Thọ Xuân về việc triển khai thực hiện rà soát, bình xét hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ còn khó khăn về nhà ở trong 02 năm 2024 – 2025 trên địa bàn huyện Thọ Xuân; Công văn số 1799/ UBND –TNMT, ngày 02 tháng 6 năm 2024 của UBND huyện Thọ Xuân V/v ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường đón các Đoàn thẩm tra của các sở, ngành cấp tỉnh về các tiêu chí trong xây dựng huyện Nông thôn mới nâng cao.

Tham gia hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường trực Đảng ủy– HĐND – UBND; Chủ tịch UBMTTQ – Trưởng các tổ chức chính trị xã hội; Hiệu trưởng các Trường; Trưởng trạm y tế, cán bộ, công chức; Bí thư các chi bộ, thôn trưởng các thôn.
TOÀN CẢNH HỘI NGHỊ.jpg

                                                   Các đại biểu tham dự hội nghị
                Đồng chí Nguyễn Quang Hà Phó Bỉ thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã chủ tọa hội nghị; Tại hội nghị thay mặt UBND xã đồng chí Chủ tịch UBND xã đã thông qua, quán triệt nội dung Công văn số 1799/ UBND –TNMT, ngày 02 tháng 6 năm 2024 của UBND huyện Thọ Xuân; V/v ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường đón các Đoàn thẩm tra của các sở, ngành cấp tỉnh về các tiêu chí trong xây dựng huyện Nông thôn mới nâng cao; Công văn của Phòng VHTT huyện về đôn đốc hoàn thiện các Thiết chế văn hóa – Thông tin và truyền thông tại nhà văn hóa các thôn; Nhằm tập trung công tác chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung theo Chỉ thị, Công văn và các văn bản hướng dẫn; Đồng chí Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh, thống nhất và giao nhiệm vụ:
CHỦ TỊCH UBND XÃ.jpg
Đồng chí Nguyễn Quang Hà Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã khai mạc hội nghị
           Phát động đợt cao điểm ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn xã, thời gian từ chiều ngày 04/6/2024 đến ngày 10/6/2024. BCĐ xây dựng NTM xã; UBND xã đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức đoàn thể, các thôn huy động cả hệ thống chính trị tiếp tục vào cuộc thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 93 của huyện; Kế hoạch 29 của xã về đảm bảo công tác VSMT, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn: Chỉnh trang, dọn dẹp vệ sinh; phát quang cây cối bụi rậm; thu gom toàn bộ rác thải dọc hai bên tuyến đường, giải tỏa các điểm họp chợ cóc, tập kết vật liệu xây dựng, hàng hóa lấn chiếm lòng, lề đường,Tỉnh lộ 506B; 506C, các tuyến đường liên xã, trong khu dân cư; thời gian thu gom đình kỳ tối thiểu 01 ngày/01 lần;  đồng thời tuyên truyền, vận động các hộ dân không được tập kết rác sinh hoạt ra ngoài các tuyến đường.Tổ chức nạo vét hệ thống kênh, mương tưới tiêu trên địa bàn, nhất là đối với hệ thống mương tiêu trong khu dân cư

Yêu cầu các đồng chí Bí thư, Trưởng thôn các thôn, hoàn thiện chỉnh trang Khuôn viên nhà văn hóa, khu thể thao thôn, lắp đặt hoàn chỉnh các thiết chế văn hóa – Thể thao, tổ chức thu hồi cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ đuôi nheo đã bạc màu, củ rách, thgu hồi các thiết bị khác, biển quảng cáo sai quy định, rà soát bổ sung thùng rác thải sinh hoạt và thùng rác thải nguy hại (tối thiểu mỗi nhà văn hóa có 01 thùng đựng rác thải sinh hoạt và 01 thùng đựng rác thải nguy hại trong sinh hoạt); trong đó lưu ý thùng rác thải nguy hại có rác thải nguy hại như: bóng đèn điện, pin,...; bổ sung hệ thống cây xanh, chậu cây cảnh trong khuôn viên nhà văn hóa; đồng thời bố trí hài hòa, hợp lý; Các thôn tiến hành rà soát, lập danh sách các hộ gia đình thực hiện mô hình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp; mô hình phân loại rác thải rắn tại nguồn (tối thiểu mỗi thôn, khu phố 10 hộ gia đình, trong đó ưu tiên lập danh sách các hộ gần các khu nhà văn hóa thôn). Đối với các bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt: Tổ chức kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu hoàn thành việc đầu tư, nâng cấp, xử lý, cải tạo các bãi chôn lấp rác thải hợp vệ sinh trên địa bàn

Đối với Trạm y tế, Trường học có trách nhiệm phối hợp cùng cán bộ chuyên môn UBND xã hoàn thiện hồ sơ tiêu chí giáo dục, y tế và huy động cán bộ, nhân viên, giáo viên và học sinh thực hiện tốt công tác VSMT trong và ngoài khuôn viên cơ quan các tuyến đường liền kề cơ; rà soát bổ sung các thùng đựng rác thải sinh hoạt, thùng đựng rác thải nguy hại.

Các cán bộ, công chức chuyên môn phụ trách các tiêu chí phải thường xuyên đấu  mối với các phòng ngành cấp huyện khẩn trương hoàn thiện hồ sơ các tiêu chí theo phân công và chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch UBND xã khi hồ sơ có sai sót, chậm chễ thời gian  

Các thôn tuyên truyền vận động các hộ gia đình chăn nuôi trên địa bàn, nhất đối với các hộ chăn nuôi trong khu dân cư tổ chức phun thuốc (phun mem vi sinh) khử mùi, nhất là đối với hộ chăn nuôi gần khu vực nhà văn hóa thôn.

Đối với thực hiện Kế hoạch rà soát, bình xét hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ còn khó khăn về nhà ở trong 02 năm 2024 – 2025; Chủ tịch UBND xã yêu cầu các thôn, các đồng chí cán bộ, công chức phụ trách các thôn tăng cường trách nhiệm bám sát kế hoạch triển khai, tiến hành khảo sát, rà soát các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở cần được hỗ trợ phải đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, công khai, dân chủ; đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương; sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc và sự tham gia của người dân; tiến độ rà soát phải đảm bảo theo Kế hoạch.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc rà soát hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ còn khó khăn về nhà ở đảm bảo đúng đối tượng, thứ tự ưu tiên và tiến độ thực hiện.

Các hộ trong đối tượng thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 05-KH/BCĐ ngày 10/4/2024 của Ban chỉ đạo Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 02 năm 2024 – 2025, cụ thể:

(1) Hộ gia đình chính sách

a) Hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng.  b) Hộ cận nghèo có thành viên là người có công với cách mạng.

(2) Hộ nghèo

a) Hộ nghèo còn khó khăn về nhà ở do thiên tai, hỏa hoạn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

b) Hộ nghèo có thành viên là đối tượng bảo trợ xã hội, đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng tại cộng đồng (người cao tuổi, người khuyết tật, đơn thân) .

c) Hộ nghèo dân tộc thiểu số (là hộ có chủ hộ hoặc có vợ, chồng của chủ hộ là người dân tộc thiểu số). d) Hộ nghèo còn lại.

(3) Hộ còn khó khăn về nhà ở

a) Hộ cận nghèo. b) Hộ có thành viên là người có công với cách mạng. c) Hộ còn khó khăn về nhà ở do thiên tai, hỏa hoạn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

d) Hộ có thành viên là đối tượng bảo trợ xã hội, đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng tại cộng đồng, có hoàn cảnh khó khăn. e) Hộ dân tộc thiểu số.

f) Hộ còn khó khăn về nhà ở do các nguyên nhân khác: có nhà ở tạm, hư hỏng, dột nát (làm bằng các vật liệu nhanh hỏng, chất lượng thấp, không bền chắc), có nguy cơ sập đổ, không đảm bảo an toàn

Thời gian các thôn hoàn thành rà soát xong trước ngày 08/6/2024, ở xã; họp bình xét, lập danh sách; thẩm định, niêm yết, thông báo công khai: Xong trước ngày 20/6/2024.BÍ THƯ ĐU.jpg
Đồng chí Trịnh Bá Hậu BTĐU- Chủ tịch HĐND, Trưởng BCĐ xây dựng NTM xã phát biểu ý kiến chỉ đạo
          Tại hội nghị đồng chí Trịnh Bá Hậu Bí thư đảng ủy- Chủ tịch HĐND, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM xã đã phát biểu ý kiến chỉ đạo, yêu cấu các cơ quan, đơn vị, bộ phận chuyện môn, mỗi cán bộ công chức các đồng chí bí thư, thôn trưởng tăng cường kỷ cương, kỷ luật chấp hành sự phân công, thực hiện có hiệu quả các Công văn chỉ đạo của tỉnh của huyện của xã và các nội dung hội nghị; Đồng chí Bí thư đảng ủy yêu cầu BCĐ đảm bảo công tác VSMT, Tổ công tác giải tỏa ách tắc hành lang an toàn giao thông tăng cường hoạt động, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phân công, các đồng chí cán bộ, công chức thường xuyên phối hợp cùng các thôn động viên, hướng dẫn nhân dân từng thôn thực hiện tốt hơn nữa công tác VSMT, các thôn tiếp tục hoàn thiện chỉnh trang, lắp đặt các thiết chế VHTT, dụng cụ TDTT tăng cường công tác quản lý, khai thác tốt các thiết chế tại nhà văn hóa thôn.  TOÀN CẢNH HỘI NGHỊ.jpg 

Đối với MTTQ, các tổ chức Đoàn thể xã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Kế Hoạch Số: 01/KHLT/MTTQ/HPN/HND/HCCB/LĐLĐ/ĐTN, ngày 11/3/2024 về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của UB MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2024,theo từng tiêu chí phần việc của MTTQ và các đoàn thể chính trị được giao; Chỉ đạo, đôn đốc các chi hội, chi đoàn tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên tích cực tham gia chiến dịch bảo vệ môi trường và tổ chức đồng loạt ra quân dọn VSMT trên các tuyến đường, nơi công cộng, khu dân cư đảm bảo sạch sẽ, thực hiện tốt Kế Hoạch số 93 của Huyện về công tác đảm bảo VSMT, tổ chức thực hiện thường xuyên liên tục.

MTTQ xã xây dựng tuyến đường  “Sáng – xanh – sạch -  đẹp – an toàn”.

Đối với hội LHPN xã tiến hành cắm biển mô hình Nhà sạch – Vườn đẹp tổ chức hội thi mô hình vào cuối tháng 6 năm 2024

BCĐ phát động thực hiện mô hình “Nhà sạch – Ngõ sạch” đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã, giao BCH Hội PN xã phối hợp cùng các thôn tổ chức đăng ký, tổng hợp danh sách và nạp về văn phòng đảng ủy xã để tiến hành gắn biển từng hộ đăng ký tham gia mô hình.

Hội Nông dân xã- Hội làm vườn tiến hành khảo sát xây dựng mô hình Vườn mẫu.

Đảng ủy – HĐND – UBND- MTTQ -  BCĐ xã sẽ thành lập đoàn công tác mời tham gia các đồng chí bí thư, thôn trưởng các thôn tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả toàn diện việc đầu tư, xây dựng, chỉnh trang, mua sắm các thiết bị, thiết chế VHTT ở từng thôn, dự kiến thời gian tiến hành trong ngày 11 tháng 6 năm 2024; Từ kết quả kiểm tra làm cơ sở để tiến hành công tác thi đua khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chương trình xây dựng NTM tại địa phương./.

                                                                                                Nguyễn Thành: CC VH - XH

 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: Phú Hậu 1, Xã Trường Xuân, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0374408758
Email: truongxuan.thoxuan@thanhhoa.gov.vn