Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
174989

LỊCH THỜI GIAN LẤY Ý KIẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN HUYỆN THỌ XUÂN ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO NĂM 2023

Ngày 10/06/2024 10:55:55

 

TT

Thời gian

Nội dung, công việc

Ghi chú

1

Ngày 08/6/2024

- Dự hội nghị do Ban Thường trực MTTQ tỉnh tập huấn, triển khai, hướng dẫn các bước quy trình tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đề nghị công nhận huyện Thọ Xuân đạt nông thôn mới nâng cao năm 2023.

- Bàn giao phiếu lấy ý kiến sự hài lòng của người dân cho các xã trên địa bàn huyện.

 

2

Từ ngày 9/6 đến ngày 11/6/2024

- Ban Thường trực MTTQ  xã thành lập các tổ lấy phiếu ở khu dân cư; tổ chức triển khai, hướng dẫn các bước quy trình lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân cho các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, thành viên tổ lấy phiếu ở khu dân cư.

- Tham mưu cho Đảng ủy phân công các đồng chí TVĐU, ĐUV, cán bộ công chức xã tham gia chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi và tổ chức lấy phiếu ở khu dân cư.

 

3

Ngày 13/6/2024

Ban Thường trực MTTQ  xã tổ chức bàn giao phiếu cho các Tổ lấy phiếu ở KDC.

 

4

Ngày 14/6/2024

Tổ chức phát phiếu, lấy ý kiến đến từng hộ gia đình ở KDC.

 

5

Ngày 15/6/2024

Tổ chức phát phiếu, lấy ý kiến đến từng hộ gia đình ở KDC.

 

6

Ngày 16/6/2024

Tổ chức phát phiếu, lấy ý kiến đến từng hộ gia đình ở KDC.

 

7

Ngày 17/6/2024

Ban Công tác Mặt trận; Ban Thường trực MTTQ  xã tổng hợp kết quả lấy phiếu, báo cáo về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện.

 

8

Từ ngày 18/6 đến ngày 19/6/2024

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện tổng hợp kết quả Báo cáo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và Thường trực Huyện ủy.

 

9

Từ ngày 20/6 đến ngày 30/6/2024

Niêm yết công khai kết quả lấy phiếu

 

10

01/7/2024

Báo cáo Ban Thường trực MTTQ tỉnh

 

                                                                                                    Đài truyền thanh Trường Xuân 

 

LỊCH THỜI GIAN LẤY Ý KIẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN HUYỆN THỌ XUÂN ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO NĂM 2023

Đăng lúc: 10/06/2024 10:55:55 (GMT+7)

 

TT

Thời gian

Nội dung, công việc

Ghi chú

1

Ngày 08/6/2024

- Dự hội nghị do Ban Thường trực MTTQ tỉnh tập huấn, triển khai, hướng dẫn các bước quy trình tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đề nghị công nhận huyện Thọ Xuân đạt nông thôn mới nâng cao năm 2023.

- Bàn giao phiếu lấy ý kiến sự hài lòng của người dân cho các xã trên địa bàn huyện.

 

2

Từ ngày 9/6 đến ngày 11/6/2024

- Ban Thường trực MTTQ  xã thành lập các tổ lấy phiếu ở khu dân cư; tổ chức triển khai, hướng dẫn các bước quy trình lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân cho các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, thành viên tổ lấy phiếu ở khu dân cư.

- Tham mưu cho Đảng ủy phân công các đồng chí TVĐU, ĐUV, cán bộ công chức xã tham gia chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi và tổ chức lấy phiếu ở khu dân cư.

 

3

Ngày 13/6/2024

Ban Thường trực MTTQ  xã tổ chức bàn giao phiếu cho các Tổ lấy phiếu ở KDC.

 

4

Ngày 14/6/2024

Tổ chức phát phiếu, lấy ý kiến đến từng hộ gia đình ở KDC.

 

5

Ngày 15/6/2024

Tổ chức phát phiếu, lấy ý kiến đến từng hộ gia đình ở KDC.

 

6

Ngày 16/6/2024

Tổ chức phát phiếu, lấy ý kiến đến từng hộ gia đình ở KDC.

 

7

Ngày 17/6/2024

Ban Công tác Mặt trận; Ban Thường trực MTTQ  xã tổng hợp kết quả lấy phiếu, báo cáo về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện.

 

8

Từ ngày 18/6 đến ngày 19/6/2024

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện tổng hợp kết quả Báo cáo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và Thường trực Huyện ủy.

 

9

Từ ngày 20/6 đến ngày 30/6/2024

Niêm yết công khai kết quả lấy phiếu

 

10

01/7/2024

Báo cáo Ban Thường trực MTTQ tỉnh

 

                                                                                                    Đài truyền thanh Trường Xuân 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: Phú Hậu 1, Xã Trường Xuân, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0374408758
Email: truongxuan.thoxuan@thanhhoa.gov.vn