Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
174989

BCĐ đảm bảo công tác VSMT xã Trường Xuân ban hành Công văn chỉ đao, đôn đốc công tác VSMT

Ngày 04/06/2024 14:16:09

           
           Ngày 04 tháng 6 năm 2024 BCĐ Đảm bảo công tác VSMT đã ban hành Công văn số 09 về tăng cường công tác lãnh đạo ra quân tổng dọn VSMT đón các đoàn thẩm tra của các sở, ngành cấp tỉnh về các tiêu chí trong sây dựng NTM nâng cao; Công văn nêu rõ:
           Thực hiện Nghị Quyết số 09-NQ/HU, ngày 10/12/2023 của Ban chấp Hành Đảng bộ Huyện  về phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Thực hiện kế hoạch số 28/KH-UBND, ngày 02/02/2024 của UBND huyện Thọ Xuân về việc xây dựng huyện Thọ Xuân đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024.

Căn cứ Công văn  số  1799/UBND-TNMT, ngày 02/6/2024 của UBND huyện Thọ XuânV/v ra quân tổng dọn VSMT đón các đoàn thẩm tra của các sở, ngành cấp tỉnh về các tiêu chí trong sây dựng NTM nâng cao.

-Thực hiện nội dung kết luận của Đồng chí Trịnh Bá Hậu Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM của xã, tại hội nghị Đảng, Đoàn, Chính quyền, sáng ngày 04/6/2024, về triển khai một số nhiệm vụ cần thiết trong tuần.

Ban chỉ đạo kế hoạch số 93 Đảng ủy xã Trường Xuân, về thực hiện công tác VSMT yêu cầu các ban ngành Đoàn thể, các cơ quan Doanh nghiệp, Trường học, Chi ủy chi bộ các  thôn, các đơn vị liên quan triển khai một số nội dung sau:

1.     Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, các Đoàn thể cấp xã.

-Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Kế Hoạch Số: 01/KHLT/MTTQ/HPN/HND/HCCB/LĐLĐ/ĐTN, ngày 11/3/2024 về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của UB MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2024. Tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng khu dân cư “ Sáng – xanh – sạch -  đẹp – an toàn”. Theo từng tiêu chí phần việc của MTTQ và  các đoàn thể chính trị được giao

- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường như: Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;; Chiến dịch bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đến đông đảo cán bộ, tầng lớp nhân dân; Chỉ thị 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường; Quyết định 1988/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thanh hóa về công tác đảm bảo VSMT.

 - Chỉ đạo, đôn đốc các chi hội, chi đoàn tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên tích cực tham gia chiến dịch bảo vệ môi trường và tổ chức đồng loạt ra quân dọn VSMT trên các tuyến đường, nơi công cộng, khu dân cư đảm bảo sạch sẽ.

- Thực hiện tốt Kế Hoạch số 93 của Huyện về công tác đảm bảo VSMT, tổ chức thực hiện thường xuyên liên tục.

2. Chi ủy, chi bộ các thôn.

- Các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng thôn các thôn; Chỉ đạo, đôn đốc cán bộ, Đảng viên , toàn thể nhân dân, tích cực tham gia chiến dịch bảo vệ môi trường và tổ chức đồng loạt ra quân dọn VSMT trên các tuyến đường, nơi công cộng, khu dân cư đảm bảo sạch sẽ.

-  Triển khai, chỉ đạo cho Cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân trong thôn , các tuyến lối và các hộ gia đình, Tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi  trường, khơi thông cống rãnh, chuồng trại chăn nuôi trong gia đình, phát quang bờ bụi, cắt tỉa cây xanh trên các tuyến đường, trồng thêm và cắt tỉa cây hoa hai bên đường còn thiếu và trong khuôn viên nhà văn hóa thôn.

          - Yêu cầu các gia đình đang tập kết vật liệu ra lòng, lề đường khẩn trương thu dọn trả lại mặt bằng, đảm bảo ATGT, cảnh quan môi trường, vệ sinh môi trường;

- Tuyên truyền qua hệ thống phát thanh của Thôn cho nhân dân được biết và thực hiện nghiêm túc, đồng bộ.

-Các thôn chỉnh trang lại nhà văn hóa thôn, sửa chữa bổ xung các thiết chế văn hóa dụng cụ thể thao, khuôn viên nhà văn hóa, khu vệ sinh công cộng, quét vôi ve, bổ sung các thiết chế văn hóa như( Bàn, ghế, tủ sách pháp luật, ti vi, loa đài, mạng in tơ nét

-Vận động nhân dân mua thùng chứa rác thải có nắp đậy, thực hiện phân loại rác thải. Vận động nhân dân,  xây dựng và chỉnh trang các tuyến đường  xuống cấp

-Các thôn tổ chức tuyên truyền cho nhân dân, các đồng chí cán bộ Đảng viên đăng ký xây dựng mô hình “nhà sạch, ngõ sạch”thành phong trào thi đua trên toàn xã, tổ chức gắn biển mô hình

3. Các cơ quan, tổ chức, trường học đóng trên địa bàn xã.

Các cơ quan, trường học tổ chức lực lượng ra quân tổng vệ sinh môi trường quét dọn; khơi thông cống rãnh; phát quang cây cối; thu gom, xử lý rác thải khu vực cơ quan, tổ chức mình, quan tâm phía trước cổng các trường học.trạm Y tế, các khu vực nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. khu vực chợ khu.

4. Ban công an xã, Ban chỉ huy quân sự xã.

          Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, các thôn.  Huy động lực lượng ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông, đảm bảo đường thông, hè thoáng

5. Các đồng chí Ban chỉ đạo Trực tiếp xuống các thôn chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc ra quân làm vệ sinh môi trường tại các thôn được phân công phụ trách, báo cáo kết quả thực hiện cụ thể vềVăn phòng Đảng ủy xã sau khi kết thúc đợt ra quân.vào ngày 12/6/2024

6. Thời gian ra quân tổ chức thực hiện

Từ ngày 4/6/2024, kết thúc vào ngày 10/6/2024

Nhận được Công văn này,yêu cầu các đồng chí Bí thư các chi bộ,  Trưởng Thôn các thôn;Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, trường học Trạm y tế, thực hiện tốt nội dung đã nêu trên./.
                                                                                                              
Đài truyền thanh Trường Xuân

BCĐ đảm bảo công tác VSMT xã Trường Xuân ban hành Công văn chỉ đao, đôn đốc công tác VSMT

Đăng lúc: 04/06/2024 14:16:09 (GMT+7)

           
           Ngày 04 tháng 6 năm 2024 BCĐ Đảm bảo công tác VSMT đã ban hành Công văn số 09 về tăng cường công tác lãnh đạo ra quân tổng dọn VSMT đón các đoàn thẩm tra của các sở, ngành cấp tỉnh về các tiêu chí trong sây dựng NTM nâng cao; Công văn nêu rõ:
           Thực hiện Nghị Quyết số 09-NQ/HU, ngày 10/12/2023 của Ban chấp Hành Đảng bộ Huyện  về phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Thực hiện kế hoạch số 28/KH-UBND, ngày 02/02/2024 của UBND huyện Thọ Xuân về việc xây dựng huyện Thọ Xuân đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024.

Căn cứ Công văn  số  1799/UBND-TNMT, ngày 02/6/2024 của UBND huyện Thọ XuânV/v ra quân tổng dọn VSMT đón các đoàn thẩm tra của các sở, ngành cấp tỉnh về các tiêu chí trong sây dựng NTM nâng cao.

-Thực hiện nội dung kết luận của Đồng chí Trịnh Bá Hậu Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM của xã, tại hội nghị Đảng, Đoàn, Chính quyền, sáng ngày 04/6/2024, về triển khai một số nhiệm vụ cần thiết trong tuần.

Ban chỉ đạo kế hoạch số 93 Đảng ủy xã Trường Xuân, về thực hiện công tác VSMT yêu cầu các ban ngành Đoàn thể, các cơ quan Doanh nghiệp, Trường học, Chi ủy chi bộ các  thôn, các đơn vị liên quan triển khai một số nội dung sau:

1.     Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, các Đoàn thể cấp xã.

-Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Kế Hoạch Số: 01/KHLT/MTTQ/HPN/HND/HCCB/LĐLĐ/ĐTN, ngày 11/3/2024 về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của UB MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2024. Tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng khu dân cư “ Sáng – xanh – sạch -  đẹp – an toàn”. Theo từng tiêu chí phần việc của MTTQ và  các đoàn thể chính trị được giao

- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường như: Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;; Chiến dịch bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đến đông đảo cán bộ, tầng lớp nhân dân; Chỉ thị 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường; Quyết định 1988/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thanh hóa về công tác đảm bảo VSMT.

 - Chỉ đạo, đôn đốc các chi hội, chi đoàn tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên tích cực tham gia chiến dịch bảo vệ môi trường và tổ chức đồng loạt ra quân dọn VSMT trên các tuyến đường, nơi công cộng, khu dân cư đảm bảo sạch sẽ.

- Thực hiện tốt Kế Hoạch số 93 của Huyện về công tác đảm bảo VSMT, tổ chức thực hiện thường xuyên liên tục.

2. Chi ủy, chi bộ các thôn.

- Các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng thôn các thôn; Chỉ đạo, đôn đốc cán bộ, Đảng viên , toàn thể nhân dân, tích cực tham gia chiến dịch bảo vệ môi trường và tổ chức đồng loạt ra quân dọn VSMT trên các tuyến đường, nơi công cộng, khu dân cư đảm bảo sạch sẽ.

-  Triển khai, chỉ đạo cho Cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân trong thôn , các tuyến lối và các hộ gia đình, Tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi  trường, khơi thông cống rãnh, chuồng trại chăn nuôi trong gia đình, phát quang bờ bụi, cắt tỉa cây xanh trên các tuyến đường, trồng thêm và cắt tỉa cây hoa hai bên đường còn thiếu và trong khuôn viên nhà văn hóa thôn.

          - Yêu cầu các gia đình đang tập kết vật liệu ra lòng, lề đường khẩn trương thu dọn trả lại mặt bằng, đảm bảo ATGT, cảnh quan môi trường, vệ sinh môi trường;

- Tuyên truyền qua hệ thống phát thanh của Thôn cho nhân dân được biết và thực hiện nghiêm túc, đồng bộ.

-Các thôn chỉnh trang lại nhà văn hóa thôn, sửa chữa bổ xung các thiết chế văn hóa dụng cụ thể thao, khuôn viên nhà văn hóa, khu vệ sinh công cộng, quét vôi ve, bổ sung các thiết chế văn hóa như( Bàn, ghế, tủ sách pháp luật, ti vi, loa đài, mạng in tơ nét

-Vận động nhân dân mua thùng chứa rác thải có nắp đậy, thực hiện phân loại rác thải. Vận động nhân dân,  xây dựng và chỉnh trang các tuyến đường  xuống cấp

-Các thôn tổ chức tuyên truyền cho nhân dân, các đồng chí cán bộ Đảng viên đăng ký xây dựng mô hình “nhà sạch, ngõ sạch”thành phong trào thi đua trên toàn xã, tổ chức gắn biển mô hình

3. Các cơ quan, tổ chức, trường học đóng trên địa bàn xã.

Các cơ quan, trường học tổ chức lực lượng ra quân tổng vệ sinh môi trường quét dọn; khơi thông cống rãnh; phát quang cây cối; thu gom, xử lý rác thải khu vực cơ quan, tổ chức mình, quan tâm phía trước cổng các trường học.trạm Y tế, các khu vực nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. khu vực chợ khu.

4. Ban công an xã, Ban chỉ huy quân sự xã.

          Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, các thôn.  Huy động lực lượng ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông, đảm bảo đường thông, hè thoáng

5. Các đồng chí Ban chỉ đạo Trực tiếp xuống các thôn chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc ra quân làm vệ sinh môi trường tại các thôn được phân công phụ trách, báo cáo kết quả thực hiện cụ thể vềVăn phòng Đảng ủy xã sau khi kết thúc đợt ra quân.vào ngày 12/6/2024

6. Thời gian ra quân tổ chức thực hiện

Từ ngày 4/6/2024, kết thúc vào ngày 10/6/2024

Nhận được Công văn này,yêu cầu các đồng chí Bí thư các chi bộ,  Trưởng Thôn các thôn;Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, trường học Trạm y tế, thực hiện tốt nội dung đã nêu trên./.
                                                                                                              
Đài truyền thanh Trường Xuân

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: Phú Hậu 1, Xã Trường Xuân, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0374408758
Email: truongxuan.thoxuan@thanhhoa.gov.vn