Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
174989

“CHUYỂN HÓA” THANH NIÊN: LỘ RÕ ÂM MƯU LÔI KÉO, KÍCH ĐỘNG THÂM ĐỘC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH (BÀI 3) - GIỮ VỮNG “RƯỜNG CỘT” CỦA NƯỚC NHÀ

Ngày 24/06/2024 17:19:57

  Mọi quốc gia, dân tộc muốn ngày một ổn định và phát triển thì phải chăm lo bồi dưỡng, đào tạo lực lượng kế cận. Với vai trò lãnh đạo công tác thanh niên, Đảng ta xác định: Thanh niên là “rường cột” của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước. Thanh niên luôn được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Để thanh niên luôn là trụ cột vững vàng, đội dự bị tin cậy của Đảng rất cần vai trò tiên phong, dẫn dắt của tổ chức đoàn.
 177d0141722t38106l0.jpg

Lãnh đạo huyện Thọ Xuân trao chứng nhận cho đảng viên mới. Ảnh: Lê Phượng

Lấy “xây” để “chống”

Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” là nghị quyết quan trọng của Đảng để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN ở nước ta trong bối cảnh bùng nổ công nghệ thông tin. Nghị quyết quán triệt quan điểm hài hòa, chặt chẽ giữa “xây” và “chống”. Đó là nhiệm vụ cấp bách, vừa thường xuyên, vừa lâu dài. Trong nghị quyết, nhiệm vụ, giải pháp quan trọng được nêu đầu tiên là: “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trên internet...”. Từ đó cho thấy, Đảng xác định thế hệ trẻ là lực lượng nòng cốt có vai trò quan trọng, quyết định đến sự thắng lợi trên mặt trận chính trị - tư tưởng ở nước ta.

“Khát vọng cống hiến - lẽ sống thanh niên” là một chủ đề chương trình được Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức dịp 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) tại Trường Đại học Hồng Đức. Tại chương trình, đông đảo đoàn viên, thanh niên, sinh viên đã được chia sẻ, lắng nghe những câu chuyện cảm động, những kỷ niệm sâu sắc, hồi ức về cuộc chiến đấu cam go, ác liệt của quân và dân ta trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Đồng thời, được xem những hình ảnh tái hiện một cách chân thực về cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất của dân tộc ta. Từ chương trình, khí thế chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ với tinh thần “thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ” đã khơi dậy tinh thần yêu nước, tinh thần cách mạng trong đông đảo đoàn viên, thanh niên, sinh viên. Thông qua đó cũng góp phần nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về truyền thống lịch sử yêu nước, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng; khơi dậy quyết tâm, hoài bão xây dựng đất nước hòa bình, độc lập và phát triển phồn vinh, thịnh vượng.

Trao đổi về vấn đề này, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Phùng Tố Linh, khẳng định: “Thước đo giá trị của đoàn thông qua các hoạt động, phong trào chính là sự nhận thức, trưởng thành và niềm tin của thanh niên vào tổ chức, chế độ. Lấy “xây” để “chống” thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng chính là nhằm xây dựng bản lĩnh cho thanh niên; đồng thời tạo sức đề kháng tự thân cho thanh niên trước những tiêu cực xã hội, sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Từ đó, giúp thanh niên nhạy bén hơn với những vấn đề chính trị, xã hội, góp phần tích cực vào đấu tranh phản bác những thông tin và luận điệu sai trái trên không gian mạng”. Đó cũng chính là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trong những năm qua.

Cùng với công tác tuyên truyền chính trị, tư tưởng để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ đoàn viên, thanh niên và hỗ trợ giới trẻ tương tác lành mạnh, sáng tạo, nhất là nâng cao sức đề kháng trên không gian mạng cũng đang là một trong những vấn đề cấp thiết, không chỉ của tổ chức đoàn mà cần được sự quan tâm của toàn xã hội.

Tại diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của đoàn” do Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức, câu hỏi về internet và mạng xã hội cũng đã nhận được sự quan tâm của nhiều đoàn viên, thanh niên. Chia sẻ tại diễn đàn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương, cho biết: Thủ tướng Chính phủ đã ban hành đề án giáo dục lý tưởng đạo đức cách mạng lối sống văn hóa trên không gian mạng giai đoạn 2022-2030. Theo đó, để phát huy tốt lợi ích, giá trị của internet; đồng thời khắc phục những mặt tiêu cực khi sử dụng mạng xã hội, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương đã nhấn mạnh 4 nội dung quan trọng, đó là: Mỗi bạn trẻ cần hình thành ý thức, thái độ và văn hóa sử dụng mạng xã hội tích cực, có bản lĩnh chính trị để đấu tranh, phê bình, phản biện những thông tin xấu độc, hành vi chưa tốt, lệch chuẩn trên không gian mạng; tự trang bị kho tàng tri thức, kiến thức và cập nhật thông tin, từ chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các kế hoạch của Trung ương Đoàn; tích cực tham gia hoạt động xã hội, của đoàn, hội, qua đó có lý luận và thực tiễn để nhận diện vấn đề; lan tỏa các thông tin tích cực, những câu chuyện, hành động đẹp, nghĩa cử nhân ái với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”.

Ngoài ra, để tạo “lá chắn” giúp bảo vệ thanh niên trên không gian mạng, Trung ương Đoàn cũng đã và đang hoàn thiện các mô hình, giải pháp để trang bị kiến thức, kỹ năng, định hướng thẩm mỹ cho đoàn viên, thanh niên; đẩy mạnh triển khai thêm hoạt động, sân chơi lành mạnh, bổ ích, sáng tạo giúp giới trẻ có một lăng kính sàng lọc thông tin tốt nhất. Đây được coi là môi trường, vũ khí sắc bén để mỗi đoàn viên, thanh niên nâng cao “sức đề kháng” cho mình và tạo sức lan tỏa những điều tích cực đối với thanh niên và cộng đồng tham gia mạng xã hội.

Nhiệm vụ trọng tâm

"Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Đó là di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta. Điều đó thể hiện tư tưởng, tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của Bác Hồ đối với những chủ nhân tương lai của đất nước.

Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của thanh niên và công tác thanh niên, trong suốt chiều dài lịch sử, Đảng đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết, chỉ thị quan trọng về thanh niên và công tác thanh niên. Cùng với đó, thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ đã ban hành Chiến lược phát triển thanh niên các giai đoạn 2011-2020 và 2021-2030; ban hành Luật Thanh niên cùng các chính sách dành cho thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế...

Từ nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của thanh niên; đồng thời quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, trong các giai đoạn phát triển, tỉnh ta cũng luôn đặc biệt quan tâm đến công tác thanh niên, trong đó đặc biệt chú trọng công tác giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng, bồi dưỡng, phát triển Đảng; phát huy vai trò, xung kích, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; tạo môi trường thuận lợi trong đào tạo, bồi dưỡng, chăm lo, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho thanh niên.

Song song với đó, để tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thanh niên, ngày 2/4/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Chỉ thị số 18-CT/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thanh niên trong tình hình mới”. Trọng tâm của chỉ thị nêu rõ: Các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở phải đổi mới mạnh mẽ tư duy về công tác đoàn và lực lượng thanh niên trong thời kỳ mới, phải coi xây dựng, củng cố, đổi mới hoạt động của tổ chức đoàn và công tác đoàn kết tập hợp thanh niên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Đồng thời, tăng cường lãnh đạo ban thường vụ các huyện, thị, thành đoàn và đảng ủy các xã, phường, thị trấn tiến hành đánh giá đúng thực trạng về mặt tổ chức, số lượng đoàn viên, thanh niên, số lượng, chất lượng cán bộ, từ đó chủ động xây dựng, củng cố, đổi mới hình thức hoạt động sao cho phù hợp.

Quán triệt, triển khai Chỉ thị 18 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn Thanh Hóa xác định xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức luôn là mục tiêu và nhiệm vụ quan trọng được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn quan tâm, chỉ đạo sát sao. Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lê Ngọc Ánh, cho biết: Để xây dựng đội ngũ kế cận cho Đảng, trung bình mỗi năm tổ chức đoàn giới thiệu trên 6.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Riêng năm 2023, đã giới thiệu gần 8.000 đoàn viên ưu tú xem xét, kết nạp (vượt 0,12 chỉ tiêu của năm), tỷ lệ đảng viên trẻ được kết nạp trong toàn đảng bộ đạt trên 76,8%.

Song song với đó, thực hiện nhiệm vụ cấp ủy các cấp giao cho thanh niên đảm nhận công tác xã hội, công trình thanh niên, phần việc cũng đã tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, đào tạo nguồn cán bộ cho Đảng. Hiện toàn tỉnh có hơn 1 triệu đoàn viên, thanh niên sinh hoạt trong các tổ chức cơ sở đoàn. Trong những năm qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tổ chức tốt các phong trào, cuộc vận động lớn, như: “Thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Thanh niên tình nguyện”... Qua tham gia các phong trào, cuộc vận động, đoàn viên, thanh niên đã nâng cao nhận thức về tư tưởng, bản lĩnh chính trị. Đặc biệt, thông qua phong trào cũng đã tạo môi trường thuận lợi để lớp lớp cán bộ trẻ trải nghiệm, tự rèn luyện mình, trưởng thành, phấn đấu, bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, cung cấp cán bộ cho hệ thống chính trị.

Giá trị Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác thanh niên vẫn đã và đang dẫn dắt Đảng ta trên con đường xây dựng, tổ chức thanh niên thành lực lượng kế cận hùng hậu. Bởi vậy, tin tưởng vào thế hệ trẻ là điều cần thiết ở mọi quốc gia, trong mọi thời kỳ, ở mọi sự nghiệp... Giữ vững “niềm tin” của Bác, của lớp lớp cha anh, thế hệ trẻ hôm nay - những người viết tiếp trang sử vàng của dân tộc luôn trân trọng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng; nêu cao tinh thần yêu nước, ra sức cống hiến xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.
Nguồn;(Baothanhhoa.vn)

“CHUYỂN HÓA” THANH NIÊN: LỘ RÕ ÂM MƯU LÔI KÉO, KÍCH ĐỘNG THÂM ĐỘC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH (BÀI 3) - GIỮ VỮNG “RƯỜNG CỘT” CỦA NƯỚC NHÀ

Đăng lúc: 24/06/2024 17:19:57 (GMT+7)

  Mọi quốc gia, dân tộc muốn ngày một ổn định và phát triển thì phải chăm lo bồi dưỡng, đào tạo lực lượng kế cận. Với vai trò lãnh đạo công tác thanh niên, Đảng ta xác định: Thanh niên là “rường cột” của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước. Thanh niên luôn được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Để thanh niên luôn là trụ cột vững vàng, đội dự bị tin cậy của Đảng rất cần vai trò tiên phong, dẫn dắt của tổ chức đoàn.
 177d0141722t38106l0.jpg

Lãnh đạo huyện Thọ Xuân trao chứng nhận cho đảng viên mới. Ảnh: Lê Phượng

Lấy “xây” để “chống”

Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” là nghị quyết quan trọng của Đảng để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN ở nước ta trong bối cảnh bùng nổ công nghệ thông tin. Nghị quyết quán triệt quan điểm hài hòa, chặt chẽ giữa “xây” và “chống”. Đó là nhiệm vụ cấp bách, vừa thường xuyên, vừa lâu dài. Trong nghị quyết, nhiệm vụ, giải pháp quan trọng được nêu đầu tiên là: “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trên internet...”. Từ đó cho thấy, Đảng xác định thế hệ trẻ là lực lượng nòng cốt có vai trò quan trọng, quyết định đến sự thắng lợi trên mặt trận chính trị - tư tưởng ở nước ta.

“Khát vọng cống hiến - lẽ sống thanh niên” là một chủ đề chương trình được Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức dịp 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) tại Trường Đại học Hồng Đức. Tại chương trình, đông đảo đoàn viên, thanh niên, sinh viên đã được chia sẻ, lắng nghe những câu chuyện cảm động, những kỷ niệm sâu sắc, hồi ức về cuộc chiến đấu cam go, ác liệt của quân và dân ta trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Đồng thời, được xem những hình ảnh tái hiện một cách chân thực về cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất của dân tộc ta. Từ chương trình, khí thế chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ với tinh thần “thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ” đã khơi dậy tinh thần yêu nước, tinh thần cách mạng trong đông đảo đoàn viên, thanh niên, sinh viên. Thông qua đó cũng góp phần nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về truyền thống lịch sử yêu nước, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng; khơi dậy quyết tâm, hoài bão xây dựng đất nước hòa bình, độc lập và phát triển phồn vinh, thịnh vượng.

Trao đổi về vấn đề này, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Phùng Tố Linh, khẳng định: “Thước đo giá trị của đoàn thông qua các hoạt động, phong trào chính là sự nhận thức, trưởng thành và niềm tin của thanh niên vào tổ chức, chế độ. Lấy “xây” để “chống” thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng chính là nhằm xây dựng bản lĩnh cho thanh niên; đồng thời tạo sức đề kháng tự thân cho thanh niên trước những tiêu cực xã hội, sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Từ đó, giúp thanh niên nhạy bén hơn với những vấn đề chính trị, xã hội, góp phần tích cực vào đấu tranh phản bác những thông tin và luận điệu sai trái trên không gian mạng”. Đó cũng chính là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trong những năm qua.

Cùng với công tác tuyên truyền chính trị, tư tưởng để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ đoàn viên, thanh niên và hỗ trợ giới trẻ tương tác lành mạnh, sáng tạo, nhất là nâng cao sức đề kháng trên không gian mạng cũng đang là một trong những vấn đề cấp thiết, không chỉ của tổ chức đoàn mà cần được sự quan tâm của toàn xã hội.

Tại diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của đoàn” do Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức, câu hỏi về internet và mạng xã hội cũng đã nhận được sự quan tâm của nhiều đoàn viên, thanh niên. Chia sẻ tại diễn đàn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương, cho biết: Thủ tướng Chính phủ đã ban hành đề án giáo dục lý tưởng đạo đức cách mạng lối sống văn hóa trên không gian mạng giai đoạn 2022-2030. Theo đó, để phát huy tốt lợi ích, giá trị của internet; đồng thời khắc phục những mặt tiêu cực khi sử dụng mạng xã hội, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương đã nhấn mạnh 4 nội dung quan trọng, đó là: Mỗi bạn trẻ cần hình thành ý thức, thái độ và văn hóa sử dụng mạng xã hội tích cực, có bản lĩnh chính trị để đấu tranh, phê bình, phản biện những thông tin xấu độc, hành vi chưa tốt, lệch chuẩn trên không gian mạng; tự trang bị kho tàng tri thức, kiến thức và cập nhật thông tin, từ chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các kế hoạch của Trung ương Đoàn; tích cực tham gia hoạt động xã hội, của đoàn, hội, qua đó có lý luận và thực tiễn để nhận diện vấn đề; lan tỏa các thông tin tích cực, những câu chuyện, hành động đẹp, nghĩa cử nhân ái với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”.

Ngoài ra, để tạo “lá chắn” giúp bảo vệ thanh niên trên không gian mạng, Trung ương Đoàn cũng đã và đang hoàn thiện các mô hình, giải pháp để trang bị kiến thức, kỹ năng, định hướng thẩm mỹ cho đoàn viên, thanh niên; đẩy mạnh triển khai thêm hoạt động, sân chơi lành mạnh, bổ ích, sáng tạo giúp giới trẻ có một lăng kính sàng lọc thông tin tốt nhất. Đây được coi là môi trường, vũ khí sắc bén để mỗi đoàn viên, thanh niên nâng cao “sức đề kháng” cho mình và tạo sức lan tỏa những điều tích cực đối với thanh niên và cộng đồng tham gia mạng xã hội.

Nhiệm vụ trọng tâm

"Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Đó là di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta. Điều đó thể hiện tư tưởng, tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của Bác Hồ đối với những chủ nhân tương lai của đất nước.

Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của thanh niên và công tác thanh niên, trong suốt chiều dài lịch sử, Đảng đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết, chỉ thị quan trọng về thanh niên và công tác thanh niên. Cùng với đó, thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ đã ban hành Chiến lược phát triển thanh niên các giai đoạn 2011-2020 và 2021-2030; ban hành Luật Thanh niên cùng các chính sách dành cho thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế...

Từ nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của thanh niên; đồng thời quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, trong các giai đoạn phát triển, tỉnh ta cũng luôn đặc biệt quan tâm đến công tác thanh niên, trong đó đặc biệt chú trọng công tác giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng, bồi dưỡng, phát triển Đảng; phát huy vai trò, xung kích, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; tạo môi trường thuận lợi trong đào tạo, bồi dưỡng, chăm lo, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho thanh niên.

Song song với đó, để tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thanh niên, ngày 2/4/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Chỉ thị số 18-CT/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thanh niên trong tình hình mới”. Trọng tâm của chỉ thị nêu rõ: Các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở phải đổi mới mạnh mẽ tư duy về công tác đoàn và lực lượng thanh niên trong thời kỳ mới, phải coi xây dựng, củng cố, đổi mới hoạt động của tổ chức đoàn và công tác đoàn kết tập hợp thanh niên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Đồng thời, tăng cường lãnh đạo ban thường vụ các huyện, thị, thành đoàn và đảng ủy các xã, phường, thị trấn tiến hành đánh giá đúng thực trạng về mặt tổ chức, số lượng đoàn viên, thanh niên, số lượng, chất lượng cán bộ, từ đó chủ động xây dựng, củng cố, đổi mới hình thức hoạt động sao cho phù hợp.

Quán triệt, triển khai Chỉ thị 18 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn Thanh Hóa xác định xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức luôn là mục tiêu và nhiệm vụ quan trọng được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn quan tâm, chỉ đạo sát sao. Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lê Ngọc Ánh, cho biết: Để xây dựng đội ngũ kế cận cho Đảng, trung bình mỗi năm tổ chức đoàn giới thiệu trên 6.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Riêng năm 2023, đã giới thiệu gần 8.000 đoàn viên ưu tú xem xét, kết nạp (vượt 0,12 chỉ tiêu của năm), tỷ lệ đảng viên trẻ được kết nạp trong toàn đảng bộ đạt trên 76,8%.

Song song với đó, thực hiện nhiệm vụ cấp ủy các cấp giao cho thanh niên đảm nhận công tác xã hội, công trình thanh niên, phần việc cũng đã tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, đào tạo nguồn cán bộ cho Đảng. Hiện toàn tỉnh có hơn 1 triệu đoàn viên, thanh niên sinh hoạt trong các tổ chức cơ sở đoàn. Trong những năm qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tổ chức tốt các phong trào, cuộc vận động lớn, như: “Thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Thanh niên tình nguyện”... Qua tham gia các phong trào, cuộc vận động, đoàn viên, thanh niên đã nâng cao nhận thức về tư tưởng, bản lĩnh chính trị. Đặc biệt, thông qua phong trào cũng đã tạo môi trường thuận lợi để lớp lớp cán bộ trẻ trải nghiệm, tự rèn luyện mình, trưởng thành, phấn đấu, bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, cung cấp cán bộ cho hệ thống chính trị.

Giá trị Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác thanh niên vẫn đã và đang dẫn dắt Đảng ta trên con đường xây dựng, tổ chức thanh niên thành lực lượng kế cận hùng hậu. Bởi vậy, tin tưởng vào thế hệ trẻ là điều cần thiết ở mọi quốc gia, trong mọi thời kỳ, ở mọi sự nghiệp... Giữ vững “niềm tin” của Bác, của lớp lớp cha anh, thế hệ trẻ hôm nay - những người viết tiếp trang sử vàng của dân tộc luôn trân trọng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng; nêu cao tinh thần yêu nước, ra sức cống hiến xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.
Nguồn;(Baothanhhoa.vn)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: Phú Hậu 1, Xã Trường Xuân, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0374408758
Email: truongxuan.thoxuan@thanhhoa.gov.vn