Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
174989

MTTQ XÃ TRƯỜNG XUÂN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH, HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH LẤY Ý KIẾN HÀI LÒNG NGƯỜI DÂN VỀ ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN HUYỆN THỌ XUÂN ĐẠT HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO NĂM 2023

Ngày 11/06/2024 15:31:36

        Nhằm triển khai thực hiện các quy trình, hướng dẫn của TƯ MTTQ Việt Nam của MTTQ tỉnh và TT MTTQ huyện về tổ chức lấy ý kiến hài lòng của người dân đề nghị công nhận huyện Thọ Xuân đạt huyện Nông thôn mới nâng cao năm 2023; Chiều ngày 11/6/2024 Thường trực MTTQ xã Trường Xuân đã tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch, hướng dẫn tổ chức các hội nghị lấy ý kiến người dân ở các khu dân cư về đề nghị công nhận huyện Thọ Xuân đạt huyện Nông thôn mới nâng cao năm 2024; Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban thường trực MTTQ xã, trưởng các tổ chức đoàn thể xã, Trưởng ban công tác mặt trận thôn;MẠNH TRIỂN KHAI HN.jpg
       
Đồng chí Lưu Xuân Mạnh Chủ tịch UBMTTQ xã đã thông qua Kế hoạch, quy trình, hướng dẫn, lịch thời gian tiến hành lấy ý kiến hài lòng của Nhân dân về đề nghị công nhận huyện Thọ Xuân đạt huyện Nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Theo đó thông qua việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân nhằm phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; nâng cao trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc vận động, giám sát xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.
ĐẠI BIỂU MT.jpg
                               Các đại biểu tham dự hội nghị
            - Khẳng định kết quả xây dựng nông thôn mới đáp ứng nhu cầu đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, được Nhân dân hài lòng.

- Kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân được thực hiện nghiêm túc,  chính xác, báo cáo Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện để thống nhất đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Thanh Hóa lập hồ sơ báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các bộ, ngành Trung ương có liên quan xét, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Về thời gian tiến hành các bước tổ chức như sau:

Từ ngày 9/6 đến ngày 11/6/2024

- Ban Thường trực MTTQ  xã thành lập các tổ lấy phiếu ở khu dân cư; tổ chức triển khai, hướng dẫn các bước quy trình lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân cho các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, thành viên tổ lấy phiếu ở khu dân cư.

- Tham mưu cho Đảng ủy phân công các đồng chí TVĐU, ĐUV, cán bộ công chức xã tham gia chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi và tổ chức lấy phiếu ở khu dân cư.

Ngày 13/6/2024

Ban Thường trực MTTQ  xã tổ chức bàn giao phiếu cho các Tổ lấy phiếu ở KDC.

Ngày 14/6/2024

Tổ chức phát phiếu, lấy ý kiến đến từng hộ gia đình ở KDC.

Ngày 15/6/2024

Tổ chức phát phiếu, lấy ý kiến đến từng hộ gia đình ở KDC.

Ngày 16/6/2024

Tổ chức phát phiếu, lấy ý kiến đến từng hộ gia đình ở KDC.

Ngày 17/6/2024

Ban Công tác Mặt trận; Ban Thường trực MTTQ  xã tổng hợp kết quả lấy phiếu, báo cáo về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện.

Với sự chuẩn bị chặt chẽ chu đáo trong công tác lãnh đạo của cấp ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và coi trọng công tác thông tin, tuyên truyền, sự đồng thuận, thống nhất cao của nhân dân trong xã; Tin tưởng rằng nhiệm vụ lấy ý kiến hài lòng của Nhân dân về đề nghị công nhận huyện Thọ Xuân đạt huyện Nông thôn mới nâng cao năm 2023 tại xã Trường Xuân sẽ thánh công tốt đẹp./.

                                                                                   Nguyễn Thành; CC VH - XH

MTTQ XÃ TRƯỜNG XUÂN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH, HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH LẤY Ý KIẾN HÀI LÒNG NGƯỜI DÂN VỀ ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN HUYỆN THỌ XUÂN ĐẠT HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO NĂM 2023

Đăng lúc: 11/06/2024 15:31:36 (GMT+7)

        Nhằm triển khai thực hiện các quy trình, hướng dẫn của TƯ MTTQ Việt Nam của MTTQ tỉnh và TT MTTQ huyện về tổ chức lấy ý kiến hài lòng của người dân đề nghị công nhận huyện Thọ Xuân đạt huyện Nông thôn mới nâng cao năm 2023; Chiều ngày 11/6/2024 Thường trực MTTQ xã Trường Xuân đã tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch, hướng dẫn tổ chức các hội nghị lấy ý kiến người dân ở các khu dân cư về đề nghị công nhận huyện Thọ Xuân đạt huyện Nông thôn mới nâng cao năm 2024; Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban thường trực MTTQ xã, trưởng các tổ chức đoàn thể xã, Trưởng ban công tác mặt trận thôn;MẠNH TRIỂN KHAI HN.jpg
       
Đồng chí Lưu Xuân Mạnh Chủ tịch UBMTTQ xã đã thông qua Kế hoạch, quy trình, hướng dẫn, lịch thời gian tiến hành lấy ý kiến hài lòng của Nhân dân về đề nghị công nhận huyện Thọ Xuân đạt huyện Nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Theo đó thông qua việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân nhằm phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; nâng cao trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc vận động, giám sát xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.
ĐẠI BIỂU MT.jpg
                               Các đại biểu tham dự hội nghị
            - Khẳng định kết quả xây dựng nông thôn mới đáp ứng nhu cầu đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, được Nhân dân hài lòng.

- Kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân được thực hiện nghiêm túc,  chính xác, báo cáo Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện để thống nhất đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Thanh Hóa lập hồ sơ báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các bộ, ngành Trung ương có liên quan xét, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Về thời gian tiến hành các bước tổ chức như sau:

Từ ngày 9/6 đến ngày 11/6/2024

- Ban Thường trực MTTQ  xã thành lập các tổ lấy phiếu ở khu dân cư; tổ chức triển khai, hướng dẫn các bước quy trình lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân cho các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, thành viên tổ lấy phiếu ở khu dân cư.

- Tham mưu cho Đảng ủy phân công các đồng chí TVĐU, ĐUV, cán bộ công chức xã tham gia chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi và tổ chức lấy phiếu ở khu dân cư.

Ngày 13/6/2024

Ban Thường trực MTTQ  xã tổ chức bàn giao phiếu cho các Tổ lấy phiếu ở KDC.

Ngày 14/6/2024

Tổ chức phát phiếu, lấy ý kiến đến từng hộ gia đình ở KDC.

Ngày 15/6/2024

Tổ chức phát phiếu, lấy ý kiến đến từng hộ gia đình ở KDC.

Ngày 16/6/2024

Tổ chức phát phiếu, lấy ý kiến đến từng hộ gia đình ở KDC.

Ngày 17/6/2024

Ban Công tác Mặt trận; Ban Thường trực MTTQ  xã tổng hợp kết quả lấy phiếu, báo cáo về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện.

Với sự chuẩn bị chặt chẽ chu đáo trong công tác lãnh đạo của cấp ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và coi trọng công tác thông tin, tuyên truyền, sự đồng thuận, thống nhất cao của nhân dân trong xã; Tin tưởng rằng nhiệm vụ lấy ý kiến hài lòng của Nhân dân về đề nghị công nhận huyện Thọ Xuân đạt huyện Nông thôn mới nâng cao năm 2023 tại xã Trường Xuân sẽ thánh công tốt đẹp./.

                                                                                   Nguyễn Thành; CC VH - XH

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: Phú Hậu 1, Xã Trường Xuân, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0374408758
Email: truongxuan.thoxuan@thanhhoa.gov.vn