Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
174989

Xã Xuân Tân đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia BHYT.

Ngày 21/07/2017 00:00:00

Trong thời gian vừa qua, Đảng ủy - UBND xã Xuân Tân đã tập trung chỉ đạo, phát động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm tuyên truyền và nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã về chính sách của Đảng, nhà nước về BHYT.

 Theo số liệu thống kê, xã Xuân Tân hiện có 3.498 nhân khẩu, với mục tiêu thực hiện tốt công tác chăm sóc, nâng cao sức khỏe người dân và đảm bảo an sinh xã hội. Trong thời gian vừa qua, Đảng ủy, UBND xã tập trung chỉ đạo, phát động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm tuyên truyền và nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã về chính sách của Đảng, nhà nước về BHYT, xây dựng kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHYT, giao chỉ tiêu cho các thôn. MTTQ và các hội đoàn thể tích cực vào cuộc, triển khai, lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT, thống kê chính xác tình hình dân số, xác định số người tham gia BHYT, thuộc các đối tượng, số người chưa tham gia BHYT theo từng thôn, xóm trên địa bàn xã để có biện pháp phát triển đối tượng. Mặt khác, xã cũng đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh với các nội dung cơ bản của luật BHYT và từng hình ảnh trực quan như: Kẻ, vẽ pa nô, khẩu hiệu, băng zôn tuyên truyền..vv. Bên cạnh đó xã cũng đã thực hiện tốt công tác rà soát những đối tượng như hộ gia đình nông nghiệp có mức sống trung bình, đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo chưa đăng ký tham gia BHYT..vv, để xây dựng kế hoạch phát triển đối tượng. Đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của đại lý thu BHXH, BHYT; Trạm y tế thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe người dân.

          Theo đó tính đến ngàỳ 30/6/2017, xã Xuân Tân có 2.914 người có thẻ BHYT, đạt tỷ lệ 83,3%. Hiện xã đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân trong xã những người chưa tham gia BHYT tích cực tham gia BHYT tự nguyện, những người đã đến hạn tiếp tục đóng nối hạn, nhằm đạt tỷ lệ 85% số người dân tham gia BHYT trở lên, đây cũng là một trong những chỉ tiêu để xã phấn đấu về đích NTM vào cuối năm 2017 và hướng đến mục tiêu xa hơn nữa là BHYT toàn dân vào năm 2020.

 

Xã Xuân Tân đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia BHYT.

Đăng lúc: 21/07/2017 00:00:00 (GMT+7)

Trong thời gian vừa qua, Đảng ủy - UBND xã Xuân Tân đã tập trung chỉ đạo, phát động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm tuyên truyền và nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã về chính sách của Đảng, nhà nước về BHYT.

 Theo số liệu thống kê, xã Xuân Tân hiện có 3.498 nhân khẩu, với mục tiêu thực hiện tốt công tác chăm sóc, nâng cao sức khỏe người dân và đảm bảo an sinh xã hội. Trong thời gian vừa qua, Đảng ủy, UBND xã tập trung chỉ đạo, phát động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm tuyên truyền và nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã về chính sách của Đảng, nhà nước về BHYT, xây dựng kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHYT, giao chỉ tiêu cho các thôn. MTTQ và các hội đoàn thể tích cực vào cuộc, triển khai, lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT, thống kê chính xác tình hình dân số, xác định số người tham gia BHYT, thuộc các đối tượng, số người chưa tham gia BHYT theo từng thôn, xóm trên địa bàn xã để có biện pháp phát triển đối tượng. Mặt khác, xã cũng đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh với các nội dung cơ bản của luật BHYT và từng hình ảnh trực quan như: Kẻ, vẽ pa nô, khẩu hiệu, băng zôn tuyên truyền..vv. Bên cạnh đó xã cũng đã thực hiện tốt công tác rà soát những đối tượng như hộ gia đình nông nghiệp có mức sống trung bình, đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo chưa đăng ký tham gia BHYT..vv, để xây dựng kế hoạch phát triển đối tượng. Đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của đại lý thu BHXH, BHYT; Trạm y tế thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe người dân.

          Theo đó tính đến ngàỳ 30/6/2017, xã Xuân Tân có 2.914 người có thẻ BHYT, đạt tỷ lệ 83,3%. Hiện xã đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân trong xã những người chưa tham gia BHYT tích cực tham gia BHYT tự nguyện, những người đã đến hạn tiếp tục đóng nối hạn, nhằm đạt tỷ lệ 85% số người dân tham gia BHYT trở lên, đây cũng là một trong những chỉ tiêu để xã phấn đấu về đích NTM vào cuối năm 2017 và hướng đến mục tiêu xa hơn nữa là BHYT toàn dân vào năm 2020.

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: Phú Hậu 1, Xã Trường Xuân, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0374408758
Email: truongxuan.thoxuan@thanhhoa.gov.vn